Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΠροσΕγγίζοντας στην Σωφία

 http://www.photostock.gr/photos/products/3/AAA10945-WIND%20INDICATOR-ROOSTER.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΘΕΟΥ ΣΩΦΙΑ 
στον άνθρωπο είναι: το πνεύμα της αληθείας
δηλαδή ο άνθρωπος που εκφράζεται-εκδηλώνει:
Σ-ύνεση/σωφροσύνη στις σκέψεις του(σοφή διάνοια-νοημοσύνη-σΟφία)
Ω-ριμότητα-Ορθότητα και Ωραιότητα-Ομορφιά στις πράξεις του(υλική υπεύθυνη εν-συνειδητή συμπεριφορά )
Φ-ιλία/φωτεινότητα στα συναισθήματα του(ψυχή/φιλότητα-αγάπη)
Ι-σχύ στον λόγο-θέληση-επιλογές του (εαυτός-εγώ)
Α-λήθεια στην ζωή-πόρευση-σταυρό του(πνεύμα/εκλεκτό έργο)
ο άνθρωπος αυτός είναι σοφός-είναι συν-μέτοχος του πνεύματος του θεού-της Σωφίας του πνεύματος.
η ανθρώπινη "σοφία" του κόσμου (κοσμική) είναι Η ΠΟΝΗΡΙΑ (το πονηρόν)-ο όφις ο φρόνημος ο οποίος είναι φρόνημος-συνετός και λογικός ως προς το ποιο είναι ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ (φήμη-δόξα-χρήμα-εξουσία κλπ) και πως αυτό μπορεί να το αποκτήσει-κατακτήσει-αρπάξει-κλέψει-έχει (με νόμιμο ή άδικο τρόπο δεν έχει σημασία)
η ανθρώπινη πνευματική σοφία του ουρανού (ουράνια) είναι Η ΑΓΝΟΤΗΣ (το αγαθόν-άγιον-αγνόν)-ο όφις της σοφίας του πνεύματος του θεού (το άνωθεν κατερχόμενο αλλά και το εντός ημών πνεύμα του θεού) ο οποίος όφις είναι εσταυρωμένος (στον κόσμο) απο τον κόσμο (υψωμένος) και χάριν του κόσμου και του έργου του θεού (και εαυτού) και ο οποίος είναι αγνός λόγω της θυσίας-αυτοθυσίας του δηλαδή λόγω της αυτοταπεινώσεως του-είναι Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ .
Η ΑΓΝΟΤΗΣ δεν είναι αφέλεια-άγνοια-αγραμματοσύνη-ή ακόμα παιδική αθωότητα ή η απλοϊκότητα κάποιων χωρικών, αλλά είναι ΣΩΦΙΑ ΠΥΡΙΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. μόνο που δεν είναι προς επίδειξη ούτε προς εξουσίαση κανενός και ούτε προς αγοράν ή πώληση ή ανταγωνισμό .(Agni =άγκνη-αγνή=αγνότης=αγνό πύρ=πύρινος-θεός του πυρός,αυτός που εξαγνίζει-καθαίρει-αγνοποιεί )
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΩΜΑ-ΣΤΕΝΩΠΟΣ-ΚΑΤΑ-ΘΛΙΨΕΙΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΣ!είναι όπως τον σπόρο (που λιώνει-αποσυντίθεται το άτομο-εγώ-είναι-ατομικότητα του) που πεθαίνει πρίν βλαστήσει την νέα του ζωή και ανοίξει το νέο άνθος και το νέο καρπό της νέας του ζωής-ύπαρξης και διαιώνισης-επανεμφάνισης του είδους του.(ταπεινώ=χαμηλώνω-σκύβω-κατεβαίνω απο το άλογο της αλαζονείας-επάρσεως-εγωϊσμού-κακού).
ΣΩΦΙΑ-ΘΕΟΥ=το πνεύμα της αληθείας-ο παράκλητος
ΣΟΦΙΑ-ΚΑΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=το αποτέλεσμα της ανθρώπινης εκ του καλού διανοητικής και πνευματικής τελειοποιήσεως του σοφού-συνετού ανθρώπου και που εκφράζεται με την εκ του καλού ουράνια έλλογη πνευματική ΛΟΓΙΚΗ στον κόσμο(λελογισμένη κατα θεόν), δηλαδή το αν υπηρετεί-εξυπηρετεί την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία και το σύνολο και το έργο του θεού που είναι η μεταξύ των ανθρώπων δικαιοσύνη-βασιλεία της αλληλέγγύου και ομονοούσης αγάπης-σοφίας θεού,της εν τω παντί ενότητος-αρμονίας-αλήθειας τού θεού.(θετική θέληση-αποδοχή και ένταξη-σύνταξη-υπηρέτηση του: "σύν"και του "εμείς"και του "κοινού"και του "ομού-μαζί")
ΣΟΦΙΑ-ΦΡΟΝΗΣΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΝΗΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=το αποτέλεσμα της ανθρώπινης διανοητικής και πνευματικής παραπλήνησης απο το κακό (πνεύμα κακού-πλάνης-αδικίας) και που εκφράζεται με την κοσμική άλογη λογική του κόσμου-τον ιδιοτελή υπολογισμό-το ατομικό συμφέρον-το συμφεροντολογικό μέτρημα: του τί μου δίνεις τι σου δίνω τι με συμφέρει και τι όχι, το τι κερδίζω και ποιο το κόστος,τι θα μου αποδώσει τωρα ή μελλοντικά και πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να χάσω και πόσα,κλπ (άρνηση του "σύν"και του "εμείς"και του "κοινού"και του "ομού-μαζί")
Η ΠΟΝΗΡΙΑ είναι:-ο πονηρός πειρασμός (όφις-δράκος πνευματικός-το πνεύμα του κακού )
Π-ορνία-εκπόρνευση (κυρίως της ψυχής και του εγώ-πνεύματος-εαυτού)
Ο-κνηρία σώματος (καμμία διάθεση για άοκνο-εργασία-παίδευση κλπ)
Ν-οηση-αρχία διάνοιας-νού (κοσμικές μπερδεμένες-συγκεχυμένες σκέψεις)
Η-λιθιότητα στις σχέσεις με τους συνανθρώπους (μωρία-ανοησία)
Ρ-αθυμία ψυχής στην έκφραση καλού (παθητικότητα του κακού)
Ι-σχυρογνωμοσύνη στο εγώ-επιλογές (εμμονή στο κακό)
Α-ναλήθεια στον βίο-ζωή-έργο (ψεύδος-κλοπή)
αντίθετα 
ο σοφός άνθρωπος (έλ-λογος-πνευματικός)
είναι:
αυτός=ΟΣ
που ζη και εκφράζει το φώς=ΣΟΦ=ΦΟΣ=ΦΩΣ
ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ-εκ του Εαυτού ΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-εκ του Θεού
Σ-Ω-Φ-Ι-Α= ΦΩΣ + ΙΑ (του Γιά)(ιά-σων/ια-τρός)
(του Ιά-ων=αυτού ο οποίος είναι ο ων-υπάρχων=ια-χβέ)
ΣΟΦΟΣ---ΣΩΦΟΣ=ΦΟΣ ή ΦΩΣ + ΟΣ (αυτός ο οποίος)
(άνθρωπος εκλεκτός-ουράνιος απεσταλμένος)
ιδού λοιπόν Ο ΩΝ =Ο ΘΕΟΣ
είναι Ο αγαπΩΝ =Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ
και ΟΣ-αυτός ο οποίος είναι-φέρει το ΦΩΣ (φάΟς)=Ο ΣΟΦΟΣ και ΣΩΦΟΣ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΦΦΦΦΦΦΦΦ

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΠροσΕγγίζοντας στην Βηθλεέμ

 [genhshs.jpg]
ΒΗΘΛΕΕΜ-η γέννηση του θεανθρώπου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
τί σημαίνει  αγαπώ :
Α=1
γ=3
α=1
π=16
Ω=24
---------------------------
45
ο αριθμός 45 είναι-αποτελεί το ΣΥΝόλον των 9 αριθμών της μονάδος
1-9=1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 
(9=45=η μέγιστη εσωτερική δύναμις-δυναμικότητα-δυνατότητα-απόδοση)
(όλοι οι αριθμοί είναι 9 και οι υπόλοιποι είναι επανάληψη τους,10-11-12 κλπ)
συνεπώς 
Α-γαπ-Ω  
σημαίνει ΔΥΝΑΜΑΙ-ΜΠΟΡΩ
να εκδηλώνω όλη την κλίμακα των 9 αριθμών της μονάδος
(και των άπειρων αριθμών-αρετών της μονάδος-δεκάδος )
δηλαδή μπορώ να εκφράζω-μαι με όλες τις αρετές της αγάπης-σοφίας
1-μονάς είναι ο θεός 2-δυάς η αγάπη του και 3-τριάς η σοφία του
η αγία τριάς εκδηλούμενη τριαδικά-3χ3=αποδίδει την 9-εννεάδική μονάδα
1=2=3
Η ΜΟΝΑΔΑ ειναι Η ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ και Η ΜΟΝΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
3=3χ3=9
συνεπώς Η ΜΟΝΑΔΑ είναι Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
και εν ταυτώ Η ΕΝΝΕΑΔΑ=ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
 ο άνθρωπος που ομοιάζει-παρομοιάζει με τον θεό 
είναι αυτός που μπορεί να αγαπά αλλά και να γίνεται σοφός
ΑΓΑΠΗ σημαίνει Α-γαπ-Ω
Α-γαπ-Ω σημαίνει 
αρχίζω-ξεκινώ-κάνω άνοιγμα ενός κύκλου του καλού=Α
και τον ολοκληρώνω πλήρως-εντελώς στο καλόν= Ω
το Α_Ω όμως εκτός απο ότι είναι ΑΡΧΗ-(εν αγάπη)ΤΕΛΟΣ-(εν σοφία)
(Α_έναρξη ενός έργου και Ω_τελείωση-τέλειον-τέλος)
είναι και το σύνολον των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΒ=Α-Ω
Α-Ω=Α_βγδεζηθικλμνξοπρστυφχψ_Ω
(κάθε γράμμα της ΑΒ=μία αρετή αγάπης ή σοφίας και όλα μαζί η αλήθεια-το όλον)
(ΓΡΑΜΜΑΤΑ=ΛΟΓΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ= ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ)
συνεπώς Α-γαπ-Ω , "το Α-γαπ-Ω" ο Α-γαπ-ΩΝ 
εμπεριέχει-εκδηλώνει-εκφράζει-εκτός απο το σύνολο των 9 αριθμών
και το σύνολον των 24 γραμμάτων-ιδεογραμμάτων=ΑΡΕΤΩΝ αγάπης-σοφίας
(της οικουμενικής-παγκόσμιας ελληνικής Α_Β)
ιδού τί λέγει Η ΑΓΑΠΗ-Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ επί τούτου:
10 Και λέγει μοι: Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γαρ εγγύς εστίν. 11 Ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι. 12 Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετ' εμού, αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού. 13 Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. 14 Μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλιν. 15 Έξω οι κύνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας φιλών και ποιών ψεύδος. 16 Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου, μαρτυρήσαι υμίν ταύτα επί ταις εκκλησίαις εγώ ειμί η ρίζα και το γένος Δαυίδ ο αστήρ ο λαμπρός ο πρωινός.(αποκ.ΚΒ)
Α-Ω
ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ
ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
ποια είναι η ΘΕΣΗ της αγάπης στον θεό;
ΠΑΤΗΡ=ΑΛΗΘΕΙΑ=ΗΝ (αυτός που Υπήρχε προαιώνια)
ΥΙΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΩΝ (αυτός που υπάρχει-είναι εσαεί υπάρχων)
ΠΝΕΥΜΑ=ΣΟΦΙΑ=ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ (αυτός που πάντοτε έρχεται)
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ
αυτός που αγαπά ομοίως γίνεται αγαπ-ΩΝ
και
Α-Ω
ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ
ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
(1-9 και Α-Ω)
ΑΑπάτε Α-λλήλους
[Α=Μονάς=1=ο θεός=Αλήθεια-Αγάπη-σοφία]
[ο Χριστός-Λόγος υπήρξε επι της γης Η ΑΓΑΠΗ-εξέφρασε την Αλήθεια της Αγάπης]
[όπως και το Αγιο Πνεύμα=εκφράζει και είναι Η ΣΟΦΙΑ- η αλήθεια της Σοφίας]
[πατήρ-λόγος-πνεύμα=τριαδική μονάς=Α-Α-Α=Αγιος-Αγαθός-Αγνός]
σημαίνει για ΜΕΝΑ-ΑΤΟΜΙΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
(κάθε ανθρώπινον όν)
ΑγαπΩ
είμαι-γίνομαι ΑλληλέγγυοΣ
Α-Ω=ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ=ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
Α-Σ=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=ΣΑ
άω=(εκ του άημι) ΠΝΕΩ-ΠΝΕΥΜΑ
σά=ιδικά σου (τα σά εκ των σών )
τα σα-ιδικά σου (θεέ μου) είναι η Α-γάπη και η Σ-οφία
δηλαδή προσεγγίζω-ομοιάζω-παρομοιάζω με σένα θεέ μου
και τα σα-την Σοφία-Αγάπη σου,όταν Α_γαπ_Ω και είμαι Α_λληλέγγυο_Σ
Α
ΑΑ
ΑΑΑ
ΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

αχ ελλάδα σ'αγαπώ ..

http://www.sinaimonastery.com/photos/vague/sina_t105_f01_v.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
 ελλάδα
είτε σαν η Παρθένος Μαρία που γέννησες τον Χριστό
είτε σαν Μαγδαληνή Μαρία που αγάπησες τον Ιησού
είτε σαν τις Τρείς Μαρίες κάτω απο τον σταυρό
που συμπαραστάθηκαν στον Ιησού Χριστό
πορεύεσαι μέσα στην ροή των αιώνων
άσπιλη αμόλυντη άφθορη άχραντη
αγνή παρθένος
πάντα
http://1myblog.pblogs.gr/files/f/319208-keri.jpg

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ο Λάκης και ο Ελλάκης


 
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

γαβριήΛ γαβριήΛ
δεν το συνέλαβες καλέ μου
ότι είσαι η Χοάνη όλων; !
δεν το κατανόησες χρυσέ μου
ότι είσαι το Αποστακτήριο όλων; !
δεν το εμπέδωσες ακριβέ μου
ότι όπου πολλή η Χάρις του Λαού πολλή και η Οφειλή; !
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
ο θεός
κύριος κατακλύζων κόσμον
οοο
ο καιρός
κρίσεως κατακλυσμός κακού
οοο
ο ελληνικός λαός
κιβωτός καλού
οοο
ο άνθρωπος
καθεύδει

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

τα σύμβολα των 3 μεγάλων κομμάτων της ελλάδας

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΠΑ.ΣΟ.Κ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ-Ν.Δ
 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
http://2.bp.blogspot.com/_Vu-Uuc2Jpxw/SdTo-Pi3czI/AAAAAAAAApg/z2y0ajMqqbQ/s1600/kke.png
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ-Κ.Κ.Ε

ΠΑ.ΣΟ.Κ
(το πράσινο χρώμα συμβολίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη 
και την χαρά της φυσικής ζωής, αλλά και την επικοινωνία των ζώντων όντων)
ο ήλιος πάντοτε συμβόλιζε τον ΘΕΟ και την αλήθεια του
ηλιος=ηλιακή εστία-κύκλος πυρός και φωτός,πυροφωτός.
ήλιος=αλήθεια-ισχύς
ηλιακόν πύρ=σοφία-πνεύμα
ηλιακόν φως=αγάπη-λόγος
Ν.Δ
(το μπλέ-βαθύ κυανούν χρώμα συμβολίζει την ουράνια πνευματικότητα
και την χαρά της πνευματικής ζωής,αλλά και την ουράνια πρόνοια-προστασία)
ο πυρσός-δάδα πάντοτε συμβόλιζε σε μικρογραφία τον ήλιο-αλήθεια μέσα στον ΑΝΘΡΩΠΟ απεσταλμένο του ουρανού και φορέα του ουράνιου ηλιακού πνευματικού πυροφωτός ο οποίος έχει ως έργο-σκοπό-αποστολή να μεταφέρει-διδάξει-μεταδώσει την αλήθεια στον κόσμο και τον άνθρωπο της γης.
πυρσός=αλήθεια-ισχύς
πύρ πυρσού-δάδας=σοφία-πνεύμα
φώς πυρσού-δάδας-αγάπη-λόγος
Κ.Κ.Ε
(το κόκκινο-ερυθρό χρώμα συμβολίζει την αγάπη που είναι ο φορέας 
και η πεμπτουσία της ζωής,την ζωτικότητα,αλλά την ορμή-δύναμι της ζωής)
το σφυρί και το δρεπάνι πάντοτε συμβόλιζαν τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ άνθρωπο, την τέχνη και ανθρώπινη εργασία και δημιουργικότητα καθώς είναι όργανα-τεχνικά μέσα που δημιούργησε η ανθρώπινη σοφία-ευφυϊα-επινοητικότητα, στην μακραίωνη προσπάθεια επιβίωσης-εξέλιξης-ανέλιξης-προόδου και κυρίως προσπάθεια κυριαρχίας επι του κόσμου και των στοιχείων της φύσης.
άνθρωπος-εργάτης=τεχνίτης-δημιουργός-αλήθεια-ισχύς
(εργάζεται-τεχνουργεί-δημιουργεί στην γη-κόσμο την ίδια του την ζωή)
σφυρί=δύναμι-αγάπη
(σφυριλατεί-λειαίνει το μέταλλο και το κάνει χρήσιμο-δημιουργικό)
δρεπάνι=σοφία-πνευμα
(θερίζει τους βότρυς της αμπέλου(οίνος)και τα στάχια του σίτου(άρτος))
 http://astrolife.gr/wp-content/uploads/2014/07/tarot_16_tower.jpg
ΠΑ.ΣΟ.Κ-ήλιος-εικόνα του θεού στον ουρανό-αλήθεια

Ν.Δ-πυρσός-απεσταλμένος του ουρανού-θεάνθρωπος στην γη-αλήθεια

Κ.Κ.Ε-σφυροδρέπανο-δημιουργός άνθρωπος-ομοίωση του θεού στην γη-αλήθεια
ΠΑΣΟΚ-πράσινο της φύσης και του νοήμονα ανθρώπου
ΝΔ-μπλέ του ουρανού και του εκλεκτού ανθρώπου
ΚΚΕ-κόκκινο της γης και του δημιουργού ανθρώπου
.................................
εικόνες!! ομοίωση!!
η ΔΙΑ-κρίση..δική σας.
δες και :η εξουσία 
 0000000000
00000000000000
000000000000000000

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

σάλπιγξ αληθείας

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ=είναι οι "δημιουργοί" στην σκέψη-φαντασίας τους των "ΘΕΩΝ" με ανθρώπινες αδυναμίες-πάθη αλλά και υπερφυσικές δυνάμεις-ιδιότητες δηλαδή είναι οι δημιουργοί του θεού"κατ'εικόνα και ομοίωση τους"
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ αποκατέστησε την αλήθεια όσον αφορά τον ΘΕΟ και τον ΑΝΘΡΩΠΟ καθώς επιβεβαίωσε την αλήθεια της μωσαϊκής γένεσης ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του θεού κατ'εικόνα και ομοίωση του θεού και ότι προωρίζεται να καταστή υιός θεού και θεός-με την θέωση του, εφόσον καταφέρει με τα ενάρετα εκ του καλού έργα του να αυτοτελειωθεί σε αγάπη-σοφία θεού.επιβεβαίωσε ακόμα ότι ο ίδιος ήταν ΘΕΟΣ που κατήλθε και έγινε ΑΝΘΡΩΠΟΣ δηλαδή κατέστη ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ και εν τέλει με την ΝΙΚΗ του επι του κακού-θανάτου και την ΑΝΑΣΤΑΣΗ του απο τους νεκρούς κατέστη ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΘΕΟΣ δηλαδή ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΣ .
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ=είχαν επίκεντρο τον άνθρωπο και την ανθρώπινη σοφία-λόγο ,σεβόμενοι τους θεούς-τον θεό και τον θείο λόγο-σοφία γιαυτό και επεδίωκαν την αρετή-την φίλο-σοφία και την μετά θάνατον αποθέωση τους ώστε να μπορέσουν να ζήσουν μακάριο βίο-ζωή στην εύφορη φθία και την νήσο των μακάρων θεών συντροφιά με τους ήρωες-τους σοφούς άνθρώπους και τους θεούς.
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ= είχαν-και έχουν επίκεντρο τους τον θεό και την θεία σοφία-άγιο πνεύμα-λόγο και κυρίως τον χριστό-ιησού ως θεό-άνθρωπο και άνθρωπο-θεό προσπαθούντες να ομοιωθούν σύμφωνα με το παράδειγμα του και εν τέλει μετά θάνατον να αναστηθούν και να ζήσουν στον θεό-θεούμενοι-άγιοι του θεού.
Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΑΖΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες-φιλοσόφους-επιστήμονες-λάτρεις του δωδεκάθεου-προφήτες και ιέρειες των μαντείων και μύστες των ελληνικών μυστηρίων.
Ο ΜΕΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-Ο ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ-ΡΩΜΑΙΟΥΣ-πολίτες ελεύθερων δημοκρατιών-φιλοσόφους κατηρτησμένους στην ελληνική φιλοσοφική σκέψη-επιστήμονες γαλουχημένους στον ελληνικό ιπποκράτειο όρκο και τις ελληνικές επιστημονικές αρχές-ιερείς-μοναχούς και ιέρειες-μοναχές ακολουθούντες το χριστιανικό δόγμα το οποίο (μέχρι την διάσπαση)ήταν κατεξοχή ελληνο-χριστιανικό και τέλος μύστες-μεμυημένους στα μυητικά τάγματα και τις ιερές μυστικές παραδόσεις του κρίνου του δικεφάλου αετού του ρόδου του σταυρού του ναού κλπ όλες κατεξοχήν ελληνικές ή εμπλουτισμένες και επαυξημένες απο την δράση των ελλήνων.
Ο ΝΕΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-και τούτο διότι η ανώτερη και θεϊκής προέλευσης γλώσσα-λόγος(ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ)όλων των γλωσσών τις οποίες ομίλησε ποτέ επι της γης ο άνθρωπος είναι η ελληνική,η ανώτερη ανθρώπινη φιλοσοφία-ηθική σοφία και θεία σοφία-πνευματική αλήθεια(ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) που συνέλαβε-ομίλησε-εφάρμοσε ο άνθρωπος στην γη είναι ελληνική ακόμα και απο αυτούς που δεν ήταν έλληνες στην φυλή-καταγωγή,τέλος η ανώτερη αποκάλυψη-διαθήκη του θεού,η τρίτη διαθήκη-αλήθεια(ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΥ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ) έχει δοθεί πάλιν σε έλληνες στο πνεύμα και την ζωή-ιδεολογία και επομένως ο κύκλος του ανθρώπινου όντος-πνεύματος θεού θέλοντος και έλληνος πνευματικού ανθρώπου συνεργούντος,θα κλείσει με τους έλληνες-την έλληνοπνευματική ανθρωπότητα και τον οικουμενικο ελληνοπνευματικό πολιτισμό.αυτό είναι το θέλημα του θεού και η επικείμενη βασιλεία του.
ποιός είναι ο έλληνας;
είναι όχι ο εκ γενετής-αλλά ο γεννηθείς εκ πνεύματος!
είναι όχι ο ομιλών την ελληνική-αλλά ο ποιών τα έργα του πνεύματος της αλήθειας
είναι όχι ο έχων και κατέχων και εξοδεύων προς ιδίαν τέρψη-αλλά ο δίδων και παρέχων προς πάντας δωρεάν το πνεύμα-την αγάπη-την σοφία-την αλήθεια του έλληνος πνεύματος που είναι σοφό-αληθινό-αλτρουϊστικό.(σύμμετρο-ωραίο-καλό-δίκαιο-ελεύθερο-αληθινό)
είναι Ο ΕΛ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ όνομα και τρόπος!

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ο γενάρχης των ελλήνων ΙΑΠΕΤΟΣ


 http://lh5.ggpht.com/_39eC9ianLf8/S8Lx8YUhHTI/AAAAAAAACGM/xC92IQEyC_A/s104/600px-E8_graph2.svg.png
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΙΑΠΕΤΟΣ
τιτάνας-πρώτη θεϊκή γενιά
υιός του ουρανού και της γαίας
σύζυγος της κλυμένης-ωκεανίδος
έκανε 4 παιδιά:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
πνεύμα-1-αετός
Ι
Ι
ΑΤΛΑΣ-------------------ΙΑΠΕΤΟΣ----------ΕΠΙΜΗΘΕΥΣ
ταύρος-4-ύλη                  5-εγώ       άνθρωπος-3-διάνοια
Ι
Ι
ψυχή
2-λέων
ΜΕΝΟΙΤΙΟΣ

ΙΑΠΕΤΟΣ-ΠΑΤΗΡ
προμηθεύς=προνοεί=πνεύμα
επιμηθεύς=μετανοεί=διάνοια
άτλας=δεν τλαται-υπομένει=ύλη
μενοίτιος=μένος-μένοιται-ψυχή

ΙΑ-ΠΕΤΟΣ σημαίνει ΙΑΠΑΤΩΡ=ο πατήρ ΙΑΩ=ιητής-ιατρός-σωτήρ
(ιά-σων/ιησούςια-χβέ/γιαχβέ)
ια-πετός/ιάφεθ-ιάπετ
ο ιαπετός=υιός του ουρανού(αούρ=φως και άνω)
ο ιάφεθ=υιός του νώε=έ-ων=ο ών

ΙΑΠΕΤΟΣ-πατήρ
υιός-ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ=γέννησε τούς ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΠΥΡΡΑ
εγγονός-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ=γέννησε τον ΕΛΛΗΝΑ
ΕΛΛΗΝ=γέννησε τούς ΔΩΡΟΣ-ΑΙΟΛΟΣ-ΞΟΥΘΟΣ-ίων
(δωριείς-αιολείς-ίωνες)

ιαπ-ετός
ιά=ιάω
ι
α  Δ ω
ετός=ετεός=αληθινός
πετός=πετώμενος-ιπτάμενος
ιαπετός=αετός ΠΙ=Πνεύμα του Ι-άω (πατήρ θεός)

ιαπετός=10+1+80+5+300+70+200=666
+666=ο νικών-νικητής άνθρωπος (καλού)
-666=ο πολέμιος-πόλεμοχαρής άνθρωπος (κακού)
έλλην=123=6
1χ2χ3=6
1+2+3=6
2+2+2=6
πανέλληνες (χ3)=ίωνες-δωριείς-αιολείς=6.6.6
6
6
6
οι έλληνες-ιαπετοί 
στα 4 σημεία της γης έσπειραν τον άνθρωπο
άναψαν στην εστία φωτιά και τον δίδαξαν σοφία και λόγο
και ακόμα διέδωσαν την τέχνη της φωτιάς και του τροχού
σαν γνήσιοι απόγονοι του ιαπετού και του προμηθέα και του άτλαντα
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΘΕ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ


[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
το πασχα του ιησού-με τούς 12 μαθητές του:
(η προετοιμασία του μυστικού δείπνου)
"και αποστελλει δυο των μαθητων αυτου και λεγει αυτοις υπαγετε εις την πολιν και απαντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησατε αυτω και οπου εαν εισελθη ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει που εστιν το καταλυμα μου οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω και αυτος υμιν δειξει ανωγαιον μεγα εστρωμενον ετοιμον και εκει ετοιμασατε ημιν".(Μάρκος 14:13-15)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΟΝ
ΥΔΑΤΟΣ
ΒΑΣΤΑΖΩΝ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ-ΜΟΡΦΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΥΔΡΟΧΟΪΚΟΥ ΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΖΕΥΣ-ΔΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΟΝ=ΥΔΡΙΑ
ΥΔΑΤΟΣ=ΥΔΩΡ
ΒΑΣΤΑΖΩΝ=ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ-ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ-ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ
"και περιβεβλημενος ιματιον βεβαμμενον αιματι και καλειται το ονομα αυτου ο λογος του θεου και εχει επι το ιματιον και επι τον μηρον αυτου ονομα γεγραμμενον βασιλευς βασιλεων και κυριος κυριων"(αποκάλυψη ΙΘ-1316)
Α=ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΡΧΩΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ(ΑΒ=σημαίνει αββάς=ΠΑΤΗΡ)
Β=ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
Κ=ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Υ=ΥΙΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ο ΛΟΓΟΣ =Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΩΣΗ-ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
"εξηλθεν ουν ο ιησους εξω φορων τον ακανθινον στεφανον και το πορφυρουν ιματιον και λεγει αυτοις ιδε ο ανθρωπος............ην δε παρασκευη του πασχα ωρα δε ωσει εκτη και λεγει τοις ιουδαιοις ιδε ο βασιλευς υμων"(ιωα.ΙΘ 5-14)
ΖΕΥΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΡΧΩΝ(ουρανού-γης)
ΚΕΡΑΜΙΟΝ
ΥΔΑΤΟΣ
ΒΑΣΤΑΖΩΝ
Ο ΠΑΤΗΡ ΖΕΥΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ-ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΤΗΝ:ΑΣΤΡΑΠΗ-ΤΗΝ ΒΡΟΝΤΗ-ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟ-ΤΟΝ ΥΕΤΟ (βροχή-όμβρος=όμβριος-υέτιος-κεραύνιος δίας-ζεύς)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=Α=ΑΣΤΡΑΠΗ 
ΒΑΣΤΑΖΩΝ=Β=ΒΡΟΝΤΗ
ΚΕΡΑΜΙΟΝ=Κ=ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΥΔΑΤΟΣ=Υ=ΥΕΤΟΣ(ύω=βρέχω/υετός=βροχή)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΣ=ΠΑΤΗΡ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=8ΓΡ
ΚΕΡΑΜΙΟΝ =8ΓΡ
ΥΔΑΤΟΣ=6ΓΡ
ΒΑΣΤΑΖΩΝ=8ΓΡ
6 ΚΑΙ 8-8-8
6=Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ(ο 6 είναι δημιούργημα της τριάδος :1+2+3=6 και 1χ2χ3=6 κλπ) ΙΗΣΟΥΣ=6 ΓΡ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ=888 (αποδίδουν τα στοιχεία-γράμματα του μετατρεπόμενα σε αριθμούς,τον αριθμό 888 ,σύστημα δεκαδικό)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Α-ΝΘΡΩΠΟΣ=Α=ΑΕΤΟΣ(ανώτερη όψη σκορπιού)
Κ-ΕΡΑΜΙΟΝ=Κ=ΚΡΙΟΣ
Υ-ΔΑΤΟΣ=Υ=ΥΙΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Β-ΑΣΤΑΖΩΝ=Β=ΒΟΥΣ
3 εποχές-διαθήκες
ΚΡΙΟΣ-ΒΟΥΣ=Α'ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
ΥΙΟΣ=(ΙΧΘΥΣ)=Β'ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΑΕΤΟΣ=Γ'ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
άνθρωπος-εποχές-διαθήκες
κριός-βούς=υλη και νόηση
υιός=ιχθείς=ψυχή
υδροχός-αετός=πνεύμα-νόηση σοφή
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=εκδηλώνεται πνεύματικά+ψυχικά+ύλικά+νόητικά(η Γ'εποχή-διαθήκη συμπεριλαμβάνει και τις 3 διαθήκες του θεού συνολικά δηλαδή 3η=1+2+3)


ιπταται
Α
ΕΤΟΣ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΝΕΥΜΑ
Ι
Ι
Ι
Β
ΟΥΣ=ΒΑΣΤΑΖΩΝ ------Ι-------ΚΡΙΟΣ=ΚΕΡΑΜΙΟΝ
ΥΛΗ-κρατεί-βαστάζει                    σηκώνει-υψώνει-ΔΙΑΝΟΙΑ
ι

Ι
ΥΙΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΥΔΑΤΟΣ
ΨΥΧΗ
διαχέει
 
Ο ΙΗΣΟΥΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο ιησους τοις μαθηταις [αυτου]β επι της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως ησαν ομου σιμων πετρος και θωμας ο λεγομενος διδυμος και ναθαναηλ ο απο κανα της γαλιλαιας και οι του ζεβεδαιου και αλλοι εκ των μαθητων αυτου δυο(σύνολο 7=ε-π-τ-α)λεγει αυτοις σιμων πετρος υπαγω αλιευειν λεγουσιν αυτω ερχομεθα και ημεις συν σοι εξηλθον και ενεβησαν εις το πλοιον ευθυς και εν εκεινη τη νυκτι επιασαν ουδεν πρωιας δε ηδη γενομενης εστη ιησους εις τον αιγιαλον ου μεντοι ηδεισαν οι μαθηται οτι ιησους εστιν λεγει ουν αυτοις ο ιησους παιδια μη τι προσφαγιον εχετε απεκριθησαν αυτω ου ο δε ειπεν αυτοις βαλετε εις τα δεξια μερη του πλοιου το δικτυον και ευρησετε εβαλον ουν και ουκετι αυτο ελκυσαι ισχυσαν απο του πληθους των ιχθυων..........λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν ......συροντες το δικτυον των ιχθυων ως ουν απεβησαν εις την γην βλεπουσιν ανθρακιαν κειμενην και οψαριον επικειμενον και αρτον λεγει αυτοις ο ιησους ενεγκατε απο των οψαριων ων επιασατε νυν ανεβη ουν σιμων πετρος και ειλκυσεν το δικτυον επι της γης μεστον ιχθυων μεγαλων εκατον πεντηκοντα τριων και τοσουτων οντων ουκ εσχισθη το δικτυον.(Ιωάννης 21:1-11)
ΕΠΤΑ ΜΑΘΗΤΑΙ=Ε-Π-Τ-Α=ΕκατόνΠεντήκονταΤρίαΑριθμός=153
πρωιας δε ηδη γενομενης εστη ιησους εις τον αιγιαλον(ο αστήρ ο πρωϊνός-εωσφόρος-ιησούς χριστός ίσταται-στέκει-πατεί γη-θάλασσα-αιγιαλός)λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν(κυριος ουρανού-γης=ο υδροχόος-ιησούς χριστός)

λεγει αυτοις ο ιησους ενεγκατε απο των οψαριων ων επιασατε(ο ιησούς-κύριος εντέλλει τους μαθητές του-τους κατευθύνει στην εργασία-υπηρεσία του υδροχοϊκού έργου της αλίευσης των 153 ιχθύων)
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΥΙΟΣ ΠΑΤΡΟΣ-ΛΟΓΟΣ-ΑΓΑΠΗ
ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ-ΠΑΤΗΡ ΘΕΩΝ-ΥΙΟΣ ΚΡΟΝΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ-ΣΟΦΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ
ΚΕΡΑΜΙΟΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΥΔΑΤΟΣ-ΥΕΤΟΣ
ΒΑΣΤΑΖΩΝ-ΒΡΟΝΤΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΡΕΝΑΣ-ΑΡΧΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΟΝ-ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΟΣ-ΥΙΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΒΑΣΤΑΖΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ιησούς-υδροχόος-Β' παρουσία υιού ανθρώπου ιησού χριστού 
"ιδου προειρηκα υμιν εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν τη ερημω εστιν μη εξελθητε ιδου εν τοις ταμειοις μη πιστευσητε ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου οπου γαρ εαν η το πτωμα(ή το σώμα)εκει συναχθησονται οι αετοι"(Ματθαίος 24:25-28)
ΑΣΤΡΑΠΗ=7ΓΡ.=Ε-Π-Τ-Α=153 αντιστοιχεί στούς 7 μαθητές και τους 153 ιχθείς που αλίευσαν με εντολή του ιησού χριστού(η αστραπή που φάνηκε σε ανατολή και δύση ήτανε Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 1962(3-5/2/1962)ΤΩΝ 7-Ε-Π-Τ-Α ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 153 ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ[έναρξη 6-2-1961 έως 1-3-1963 τέλος])
ΖΕΥΣ=612=4Χ153=
 Ζ
153 
ι
ι
Υ-153-------ΖΕΥΣ-------153-Σ
ι
ι
153
Ε
ΙΗΣΟΥΣ=έδωσε εντολή αλίευσης των 153 ιχθύων
στούς 7=ε-π-τ-ά μαθητές του,αλλά και εξήγγειλε
την Β' παρουσία του δια της αστραπής-ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ
η οποία απεικονίσθηκε στην σύνοδο των 7 πλανητών
και 153 φαινομένων του 1962/άρθρωση 3-5/21962
(έλευση-εγκατάσταση-έναρξη τρίτης υδροχοϊκής εποχής)
που αποτέλεσμα-σημείο της ήταν η αποκάλυψη της τρίτης διαθήκης
του θεού-παρακλήτου-αγίου πνεύματος(ο ισχυρός άγγελος της αποκάλυψης)
ΑΝΩ
βορράς
ι
ι
7-153 
ΑΣΤΡΑΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ-δύση-----1962-------ανατολή-ΔΕΞΙΑ
ι
ι
νότος
ΚΑΤΩ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

πολιτική ανασκολόπιση 5

ο ταύρος που η ελλάδα έδωσε στην ευρώπη
και τώρα μας τον ξεπληρώνει με το μνημόνιο δάνειο 
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες επίσης και)
ελληνικέ λαέ
ό,τι και όποιους ψηφίσης σε αυτές τις εκλογές,
θα απεικονίσης-θα δης τα μούτρα σου
γιαυτό σε συμβουλεύω να μην πας στην κάλπη 
γιατί να δείξης και στούς έξω το αποτρόπαιο πρόσωπο σου!
κυβέρνηση
γέρων σεβάσμιος και έχων σοφία,παιδιόθεν μου έλεγε:
οι πολιτικοί είναι σατανάδες μαζεμένοι όλοι σε μια σακούλα,
βάλε το χέρι σου και πιάσε μου έναν καλό!
βλέπετε είμαι προσεκτικός δεν είπα αμερικάνο!
 αντιπολίτευση
ο διάβολος έχει μια διπλή ικανότητα
κατηγορεί στον θεό τον άνθρωπο
και στον άνθρωπο τον θεό
ομοίως και εσείς-διάβολοι όντες
κατηγορείτε τους αδελφούς σας
στον ελληνικό λαό! 
δημοσιογράφοι
οι μισοί κυβερνώντες είναι της κάστας σας ή καταμετρώ λάθος;
ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;
βολεμένοι
επιβιώνετε όπως τα παράσιτα-βδέλλες της κοινωνίας
εσείς και οι δίδυμοι σας χαφιέδες!
τραπεζίτες
επί της τραπέζης των τραπεζών σας καθημερινά
πληρώνεται ο φόρος αίματος του μινώταυρου
εξόσων όμως επισήμως πληροφορούμαι,
ο θησέας ήδη έχει σαλπάρει για την μεγαλόνησο!
επιχειρηματίες
μίχαλος!!!
μόνο απο το όνομα του εκπροσώπου σας
γνωρίζουμε ότι χρωστάτε και της μιχαλούς!
άλλο τώρα ότι σας κόφτει μόνο για τα χρέη των νοικοκυριών 
και όχι τα δικά σας,γιατί άλλο πουλάω και άλλο πληρώνω τα νόμιμα
το πρώτο εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον σας,
το άλλο την φυσική και ηθική ευθύνη-υποχρέωση σας
συνεχίστε-ούτως ή άλλως η μιχαλού πλέον,
είναι η χώρα μας πατριώτες!!
μακαριώτατε*
άνθρωπος ή θεός-διόλου δεν έχω περιέργεια
διότι είπε και ελάλησε ανεφάρμοστα πράγματα !
"Πωλήσατε τα υπάρχοντά σας,και δότε(στούς πτωχούς)ελεημοσύνην. 
Κάμετε εις εαυτούς βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται,
θησαυρόν εν τοις ουρανοίς όστις δεν εκλείπει,
όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκώληξ διαφθείρει".
*ΥΓ διόλου δεν βιάζομαι να ακούσω στο επόμενο κήρυγμα σας
να μου το διευκρινίζετε-θα σας γίνω ευγνώμων
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

άλυσος ανθρώπων αδελφών

ΔΗΛΟΣ-η γενετειρα του ΔΗΛΙΟΥ-ΔΕΛΦΟΥ απόλλωνος
και παγκόσμιο κέντρο της α-δελφωσύνης των λαών
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δήλωση-αυτηρή προειδοποίηση του πατέρα Δία στην συνέλευση των θεών,να μην συνεχίσουν αυτοί να υποστηρίζουν ή τους έλληνες ή τούς τρώες στον μεταξύ τους τρωϊκό πόλεμο.
"Χρυσή κρεμάσετ’ άλυσον απ’ τ’ ουρανού την άκρην,
και αθάνατοι και αθάνατες, όλοι απ’ αυτήν πιαστήτε,
Αλλά δεν θα’σθε δυνατοί μ’ όσον κι αν βάλτε κόπον
να σύρετ’ απ’ τον ουρανόν τον πάνσοφον Κρονίδην.
Αλλ’ αν εγώ το ήθελα θα εδύνομουν και μόνος
μ’ όλην την γην και θάλασσαν επάνω να σας σύρω.
Και θα’δενα την άλυσον στην κορυφήν του Ολύμπου
ώστε τα πάντα ανάερα να μείνουν εις τον κόσμον.
Τόσο ανώτερος εγώ θεών και ανθρώπων είμαι."
(ομήρου ιλιάδα Θ,19-27)
ο ουρανός-ουράνιος όλυμπος είναι ο πνευματικός κόσμος της τριπλής δημιουργίας-υλικής-ψυχικής-πνευματικής και είναι ο αυτο-δημιουργός και ηγέτης και των 3 κόσμων,του εαυτού του(ουρανός-στερέωμα) και των 2 κατώτερων του κόσμων του ψυχικού(θάλασσα) και υλικού(γη) οι οποίοι αποτελούν καθοδική προβολή του με διαφορετικές συνθήκες υπάρξεως-ζωής.
πιο συγκεκριμένα ο ουρανός-πνευματικός ουράνιος κόσμος αποτελεί προβολή του θεού-λόγου-πνεύματος καί εντολοδόχο του έργου της τριπλής δημιουργίας και ως εξ'αυτού επέχει θέση-ρόλο ως ο θεός-και ανταυτού-ηγέτες δε του πνευματικού κόσμου είναι το δίπολο αγάπη-σοφία αυτούς τους οποίους η ανθρωπότητα μας γνωρίζει ως ανθρώπινα όντα ιωάννης πρόδρομος και μαρία παρθένος-μήτηρ.
όλα τα όντα-πνεύματα του πνευματικού κόσμου συν-αποτελούν ένα πνευματικό και ιεραρχημένο σύν-όλον υπάρξεως-ζωής σε πνευματική-παλμική φωτοκυκλική πύρινη διάταξη-ιεραρχημένη ενότητα και το το οποίο συλλαμβάνεται πνευματικά-υπερβατικά και βιώνεται και κατανοείται απο το ανθρώπινο ον-εγώ-πνεύμα-είναι ως μία κυκλική σπειροειδής άλυσος (συμμαζεμένο-σημείο) που ανάλογα με την σκοπιμότητα ανοίγει-αποσπειρούται και εκδιπλώνεται ή πάλιν κλείνει και συγκεντρώνεται-συσπειρούται εν εαυτώ.
ο ουρανός είναι ένας τέλειος κύκλος-απολύτως πνευματικός,όμοιος-παρόμοιος του θείου-θεϊκού κύκλου ο οποίος είναι αμιγής κακού-και πλήρης-τέλειος-απόλυτος αγάπης-σοφίας θεού.
αντίθετα οι 2 δημιουργημένοι κόσμοι-ο ψυχικός και υλικός(σύμπαν)είναι κόσμοι-επίπεδα ενδογενώς αμιγώς δισύνθετοι καλού και κακού πνεύματος,διότι ακριβώς η δημιουργία τους έγινε αποκλειστικά και μόνον για την μετουσίωση-διέλευση-επαναφορά στούς κόλπους του θεού του εκπεσόντος πνεύματος του κακού-μετουσιωμένου σε πνεύμα καθαρό-άγιο καλού,διαμέσου του ανθρώπου ο οποίος επίσης είναι ενδογενώς αμιγώς δισύνθετος και ο οποίος έχει την δυνατότητα και την ελεύθερη βούληση-επιλογή να αυτοκαταστήσει εαυτόν ως ένα ενσυνείδητο και υπερσυνείδητο εργοστάσιο μετουσίωσης του σπερματικού του κακού-πνεύματος και αυτό είναι και το έργο-σκοπός-οφειλή της ζωής του.
το έργο του ουρανού είναι έργο βοηθείας-συνεργασίας προς τους δύο αυτούς κόσμους ψυχικό και υλικό και προς τα όντα που διαμένουν-διαβιούν-ζούν-εργάζονται σε αυτούς.
κάθε άνθρωπος αποτελεί έναν σχέδιο-σχεδιασμό-κρίκο της αλυσίδας της υπο δημιουργία πνευματικής ολότητος-οντότητος του πατέρα-μητέρας όλων των ανθρώπων ΑΔΑΜ-ΕΥΑ (ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ).
τι είναι-εν τέλει-ο άνθρωπος;
ο άνθρωπος είναι το σύνολο των πράξεων-έργων του!
ο άνθρωπος είναι αυτό που ο ίδιος ε-αυτο-δημιουργεί!
τι μπορεί να δημιουργήσει-και δημιουργεί ο άνθρωπος κατα την διάρκεια του βίου-υλικής του ζωής;
ότι ακριβώς και ο δημιουργός του: δημιουργεί ενσυνείδητη-υπερσυνείδητη ζωή!μόνο που αυτή η ζωή είναι ο εαυτός του-το εγώ-δισύνθετο πνεύμα του,το οποίο δια μετανοητικών του κακού και αγαθοποιών του καλού πράξεων,μετουσιούται από πνεύμα κακού σε πνεύμα καλού, μεταμορφούται απο ατομικό-ατομικοποιημένο εγώ-εγωϊστικό-εγωπαθές-αλαζονικό-πεπτωκώς-σχετικοποιημένο οντοποιημένο όν, σε αθάνατο ον-πνεύμα θεού διαμέσου της θυσίας-αυτοθυσίας- αυτοταπεινώσεως του(πρώην) εγώ του,δηλαδή αφενός μεν αυτο-
θυσιάζεται-αυτό-εκμηδενίζεται ως ατομικοποιημένη-διαχωρισμένη ύπαρξη-οντότητα -ζωή αφετέρου δε η εκ γενετής δισυνθετότητα του(της οντότητος-υπάρξεως του συνολικά) απλοποιείται (λυτρούται δηλαδή ο άνθρωπος-εγώ απο το κακό του-γίνεται απλός-μονοσήμαντος) και τότε πλέον ως ενσυνείδητη-υπερσυνείδητη ύπαρξη-πνευματοποιημένη ζωή ομοιογενοποιούσα-ομοιάζουσα με το πνεύμα-ζωή του θεού,πνευματοποιείται-αληθοποιείται-αιωνοποιείται-θεούται-επιβεβαιώνεται-επικυρώνεται-επιβραβεύεται η ζωή-ύπαρξη του-στον θεό,ενόσω ζη στον κόσμο.
το έργο του ουρανού-που είναι το έργο και του ανθρώπου: είναι η δημιουργία συνθηκών και ζωής στην γη όμοια με την ουράνια ζωή. το έργο αυτό ονομάστηκε ως η βασιλεία του θεού στην γη ή και η βασιλεία των ουρανών. 
η βασιλεία αυτή θα γίνει πραγματικότητα όταν όλοι οι άνθρωποι θα αυτο-τελειωθούν-αυτοτελειοποιηθούν ηθικά και πνευματικά σε αγάπη-σοφία θεού διότι πρώτα η βασιλεία του θεού "ιδού εντός υμών έστι"-είναι εντός-έσω-μέσα μας-μέσα στον καθε άνθρωπο-εσωτερικά στο εγώ-είναι-ύπαρξη του,μόνο που εμποδίζεται απο το "έτερον-ανόμοιο-κακό πνεύμα-εγώ" το οποίο αν δεν καταστήσει συν-εταίρο (δια μεταστροφής-μετανοίας-μεταλλαγής-μεταμόρφωσης-μετουσίωσης) δεν πρόκειται να αναφανεί αυτή η ευλογημένη βασιλεία-χάρις-αλήθεια και εξωτερικά στην κοινωνία-κόσμο.(το νείκος οφείλουμε να το μεταποιήσουμε σε φιλότητα και την ανομοιότητα-ετερογένεια-ελαττωματικότητα σε ομοιότητα-σύμπνοια-τελειότητα θεού)
η βασιλεία του θεού-των ουρανών είναι η δημιουργία της αλύσου των ανθρώπων αδελφών-ισαγγελικών πνευμάτων,είναι η παρ-ομοίωση της γης σύμφωνα με το πρότυπο του ουρανού,είναι τα κατω να γίνουν όπως τα άνω,είναι ο ουρανός να κατέβη στην γη και η γη να γίνει ουράνιος γαία-δηλαδή καινή αγία ιερουσαλήμ. 

ΑΛΥΣΟΣ
κάθε πράξη του ανθρώπου είναι ένας μικρός κρίκος στην αλυσίδα της συνολικής ζωής του-υλικής-ψυχικής-πνευματικής.καθε καλή του πράξη υπηρετεί το δάσος των αρετών του παγκόσμιου πνεύματος και καθε κακή του πράξη υπηρετεί την άρνηση-εναντίωση-διαχωρισμό του απο αυτό το δάσος και συνεπώς την απομάκρυνση-αποχωρισμό του απο αυτό με συνέπειες τρομακτικές τόσο για την πρόσκαιρη και καθημερινή ζωή του(νόμος της ανταπόδοσης-νόμοι της κοινωνίας κλπ) όσο κυρίως για την τελική του (μετά τον υλικό του θάνατο) κατάληξη.(διότι χωρίς αρετές-τελείωση-φως-σοφία-αλήθεια δεν καταλήγει κανείς στον θεό-την απόλυτη αλήθεια)
ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης
οοοοοοοοοοοοο
ιδού το δάσος των αρετών:
ΑΛΗΘΕΙΑ-ελευθερία-ενότης=ΣΥΝΕΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗ-αδελφωσύνη-αλληλεγγύη=ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΣΟΦΙΑ-δικαιοσύνη-ομόνοια=ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-συνεισφορά-συνεργασία=ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ.
αυτή είναι η 12 άρετη ενάρετη άλυσος-βάση-έδρα(εδραίωμα) που κατανοούμενη-βιούμενη-εφαρμοζόμενη θα εγκαταστήσει και εμπεδώσει την βασιλεία του θεού-των ουρανών πρώτα μεσα στις ψυχές και τις ζωές των ανθρώπων και εν συνεχεία και μέσα στην κοινωνία-οικουμένη-τον κόσμο-την ανθρωπότητα.
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

ΕλληΝικά και ΟικουμεΝικά

κεφαλή αλεξάνδρου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Ελλη-Νικά σημαίνει η Ελλη=ελλάς Νικά (ελλάς και ελλανία=έλλανες και ελλάνιοι=ελλανικά=ελληνίς γλώσσα-έλλην λόγος)
ελ=θείος-εκλεκτός και ελλάς=η χώρα-τόπος των εκλεκτών-επαινετών πνευμάτων-όντων-λόγων
Οικουμε-Νικά σημαίνει η Οικουμένη=ανθρωπότης Νικά (οικουμένη=εκ του οἰκέομαι -οῦμαι=ο οίκος που κατοικείται απο τούς ανθρώπους στην γη-κόσμο,όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν-ΟΙΚΟΥΝ-ΜΕΝΟΥΝ στον ΟΙΚΟ-σπίτι γη-κόσμος)
οίκος=χώρος-τόπος-οίκος θόλος-εστία εντός του οποίου κατοικούν εκλεκτά-ναητεύοντα όντα-πνεύματα και οικουμένη=ο ναός-ιερή εστία-οίκος εκλεκτών-επαινετών ανθρώπων θεού-θείων και θεού-θείου όντος.
το όρο-λέξη-λόγο ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ πρώτος καθιέρωσε ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΩΝ ,μάλιστα δια του περιώνυμου και εξαιρετικής πνευματικότητος όρκου για τους συνστρατιώτες του που άφισε παρακαταθήκη διαφαίνεται τόσον το πνευματικό του ύψος όσον και η πνευματική του αποστολή επί της γης.
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
"Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι θνητοί από δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένοι, για την κοινή προκοπή. Θεωρήστε την Οικουμένη πατρίδα σας, με κοινούς τους νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενοκέφαλοι, σε Έλληνες και βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο, την αρετή.
Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δε θα καταφύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Το Θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό Κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό Πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη ζωή που κάνουν τα αδέλφια στην οικογένεια.
Από μέρους μου θα θεωρώ όλους ίσους, λευκούς ή μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε μόνον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά μέτοχοι, όλοι συνέταιροι. Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συντελεστούν αυτά που υπόσχομαι. Τον όρκο που δώσαμε με την σπονδή απόψε κρατείστε τον σαν συμβόλαιο αγάπης"(.Σε συμπόσιο, στην πόλη Ώπις της Ασσυρίας, το 324 π.Χ.στους προσκεκλημένους αξιωματούχους όλων των φυλών.)
μετά τον αλέξανδρο,που προ-προετοίμασε τον δρόμο του ιησού χριστού (και όχι του χριστιανισμού-χριστιανικού ιερατείου),τον όρο-λέξη οικουμένη εν συνεχεία καθιέρωσε ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ διαμέσου των εαυαγγελίων που οι μαθητές του κατέγραψαν την διδασκαλία του και την διέδωσαν σε όλη την οικουμένη.
ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(Ματθαίος 24:14) Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.
(Λουκάς 21:25-27) Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα,οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.
(Αποκάλυψη 3:10) Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.
τον όρο-λέξη-λόγο ΕΛΛΗΝΙΚΑ πάλιν καθιέρωσαν πρώτον ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ο οποίος είναι ο 4ος κρίκος της αλυσίδας σωκράτης-πλάτων-αριστοτέλης-αλέξανδρος) μέσα απο το οικουμενικό-παγκόσμιο έργο του(διάδοση της ελληνικής γλώσσας-λόγου και του ελληνικού πολιτισμού-επιστημών κλπ) και εν συνεχεία ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ πάλιν διαμέσου των ευαγγελίων-μαθητών του,αφού τα ευαγγέλια είναι όλα γραμμένα στα ελληνικά(όντως και τότε τα ελληνικά ήταν η γλώσσα των διανοουμένων-του εμπορίου και των ανεπτυγμένων κρατών)-όπως και οι επιστολές-πράξεις των μαθητών αλλά και κυρίως η αποκάλυψη του ΙΩΑΝΝΗ.έτσι ο έλλην-ας λόγος-γλώσσα διαμέσου των ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εξαπλώθηκε-έφτασε και εκεί που δεν είχε φτάσει μέχρι την εποχή του χριστού σε όλη την γη-ανθρωπότητα-οικουμένη(ευαγγέλια-μαθητές-ελλάδα-βυζάντιο-οικουμένη μέχρι σήμερα).
τέλος 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :
ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΙΚΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ-ΑΠΡΟΣΩΠΑ(απρόσωπα δηλαδή απροσωπόληπτα-χωρίς καμία εξαίρεση-διάκριση έναντι οιουδήποτε ανθρώπου στην εφαρμογή-παροχή του καλού-δικαιωμάτων κλπ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :
ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ(δηλαδή πνευματικά με ελευθερία δικαιοσύνη-ισχύ )
αυτή είναι η οικουμενική ελλάς και η ελλάς της οικουμένης!
ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ