Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

παιανίζειν

 
σοφία αθηνά σκεπτομένη
 οοοοο
 [το παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-ερώ και αίρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
3
15/8/99
Το Αιώνιο ελληνικό πνεύμα
Κων/νε Χασάπη χαίρε ουρανοφάντη
Ξ
Φυσικοποίησε το θείον κάλλος
διαμέσου της τέχνης και του μαρμάρου
σε Παρθενώνα και θέατρα
Μετουσίωσε την διάνοια σε φωτισμένη λογική
επιστήμη και φιλοσοφία
Ύψωσε την ομιλία σε λόγο αλήθειας
μέτρο και αριθμό
Εξέφρασε το πνεύμα σε αρετές
κοινωνία και πολιτισμό
Συγκεκριμενοποίησε τις ιδέες
σε άριστο μέτρο των πάντων
σε αναζήτηση της σοφίας των όντων
σε τέχνη και μίμηση της φύσεως και του κόσμου
και Κατέστησε τον άνθρωπο
κοινωνικό-δημοκρατικό ον
πολίτη ελεύθερο
υπεύθυνο και ενσυνείδητο.
♓☀♒
4
12/9/99
Παρθενών
στον ίωνα
Π
Ο λόγος της Συμφωνίας του χώρου
συν τον λόγο της Αρμονίας του μέτρου
δια του λόγου της Ακρίβειας του χρόνου
επί τον λόγο της Συλλήψεως της ιδέας
οικοδόμησαν τον Παρθενώνα του κάλλους
και του υπερβατικού αριθμού
αξεπέραστο Δημιούργημα
του πνευματικού Λόγου
και της έλλογης πεφωτισμένης
ανθρώπινης Διανοίας
İİİİİİİ
Ш 
6
9/8/99    
Μούσα Ελληνική    
Χαίρε Ηρακλή Διόσκουρε
οοο 
Παγκόσμιος Πνευματικός Πολιτισμός
έστι:
η Ενανθρώπιση των θείων Ιδεών
η Αποθέωση των ανθρώπινων Αρετών
η Θεανθρώπιση του πνευματικού Φωτός
η Πνευματοποίηση της ανθρώπινης Διανοίας
η Σύλληψη, η ανάπτυξη, η πρόοδος
των Επιστημών και των Τεχνών
ο Καθορισμός του απείρου Αριθμού σε Μέτρον
η Πραγματοποίηση των αφηρημένων Λόγων
σε Φιλοσοφία, Κοινωνία και Πολιτισμό
η Εξιδανίκευση της Πίστεως προς τον θεό
σε αγνή Λατρεία και πνευματική Ελευθερία
η Συγκρότηση της κοινωνικής Πολιτείας
και η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά
η Μύηση του Λόγου του Ανθρώπου στο θείον γίγνεσθαι
η Μέθεξη του Λόγου του Θεού στα ανθρώπινα έργα. οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Δεν υπάρχουν σχόλια: