Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ελλάς η Λυδία Λίθος των εθνών

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΠΕΝΔΩΝ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
λυδία λίθος : 
η σκληρή πυριτική πέτρα-λίθος μαύρου χρώματος με την οποία ελέγχεται ο βαθμός γνησιότητας του χρυσού και του αργύρου
(μεταφορικά) 
μια ιδιότητα, ένα γεγονός, μια κατάσταση, ένα όργανο που ελέγχει την αξία, την αντοχή, την ιδιότητα,την ποιότητα ενός πράγματος.
αποσυμβολιστικά η λυδία λίθος-πέτρα είναι :
σκληρή=όπως ο πολύτιμος λίθος αδάμας,
(αδάμαστος=άκαμπτος=σκληρός)
και ο αδάμ ο πρώτος(θεϊκός)άνθρωπος=άρρεν-άρρατος-άκαμπτος-σκληρός)η αρετή της σκληρότητας(αδάμαστη-ανίκητη) είναι αρετή της αλήθειας και της σοφίας.
πυρ-ιτική=πύρινη όπως το πνεύμα που είναι πύρινο-πυροκαθαίρον
πέτρα-λίθος=πέτρα σημαίνει σκληρότητα(πέτρά-δι-λίθος αδάμας όσο και πολύτιμη-βαρύτιμη}λίθος=εκ του λάας,σημαίνει(κομμάτι-τομηθέν, επεξεργασμένο) σκληρό-άκαμπτο-σταθερό και βαρύ υλικό-πέτρα.η πέτρα είναι το κατεξοχήν σύμβολο της σοφίας και της σταθερότητας
(ελλάς=έλ(θείος-ηλιακός)+ λας=λίθος(πέτρα)δηλαδή η ελλάς είναι
ο θείος ομφαλός-ομφάλιος λίθος που υποδηλώνει την θεϊκή-ηλιακής τάξεως παρουσία-εγκατάσταση(ότι δηλαδή εξέφραζαν οι δελφοί-ο ομφαλός και ο απόλλωνας-ο θεός του φωτός,το κέντρο της γης-κόσμου,το οποίο ορίσθηκε με την συνάντηση των 2 αετών(δικέφαλος αετός=ανατολή-δύση)που είχε αποστείλει ο ζεύς-δίας πατέρας θεών και ανθρώπων)
μαύρου χρώματος=το απόλυτο χρώμα της σοφίας του θεού(άρνηση του είναι το σκοτεινό του κακού)που απορροφά και αφωμοιώνει όλα τα άλλα(7) χρώματα και είναι το δίπολο-2ος πόλος του λευκού(που ακτινοβολεί τα 7 χρώματα)(το μαύρο κοράκι του προφήτη ηλία και του θεού απόλλωνα έδειχναν με το μαυρο χρώμα τους την πνευματική θέση του κυρίου τους-που είναι η εκδηλωμένη πνευματική σοφία του θεού)
με την οποία ελέγχεται και πιστοποιείται=ελέγχει και βεβαιώνει ο κύριος-ηγέτης-κριτής,ο έχων το πνευματικό χάρισμα της πνευματικής διακρίσεως,το αληθινό-γνήσιο απο το ψευδές-κίβδηλο,το παραποιημένο απο το αυθεντικό.
ο βαθμός γνησιότητας=τον βαθμό ποιότητας-καθαρότητας-γνησιότητας
του χρυσού =της ηλιακής-θεϊκής-πύρινης σοφίας(-αγάπης)
και του αργύρου =της σεληνιακής-θεϊκής-φωτεινής αγάπης(-σοφίας)
συμπερασματικά
αποσυμβολιζόμενη και αναλογιζόμενη με τον άνθρωπο και την ζωή-έργο του στον κόσμο,η λυδία λίθος:είναι η κατάσταση της συνείδησης και ενσυνείδησης και υπερσυνείδησης ενός πνευματικού ανθρώπου-πνευματικής οντότητας που κατέρχεται στην γη για να βοηθήσει τον άνθρωπο ατομικά και την ανθρωπότητα συνολικά, στην φυσική-ηθική-πνευματική εξέλιξη-ανέλιξη-πνευμάτωση τους,δηλαδή στην ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία αληθινή τελειοποίηση τους.αυτό ακριβώς είναι το έργο της πνευματικής ελλάδας και των πνευματικών ελλήνων-να αποτελούν την λυδία λίθο,δηλαδή την αλήθεια,αγάπη-σοφία,τώρα και μέχρι τέλους.αυτή είναι η αλήθεια και αφίστε την ανόητη πραγματικότητα να την διαψεύδει!πάντα έτσι ήταν,καιρός και αυτό να αλλάξει.(οι σημερινοί κατα-κρίνοντες την ελλάδα και τους έλληνες,[η υποκριτική πραγματικότητα του κόσμου)θυμηθείτε το,σε λίγο θα έρθουν τεταπεινωμένοι και μετανοημένοι γιά όλα όσα κακα διέπραξαν τόσο σε μας όσο και σε όλες τις αδύνατες φυλές του κόσμου(η διάφανη αλήθεια του ουρανού)
η ελλάς 
(συν-όλον πνευματικών ελλήνων) 
είναι η
Ε-θνών(ανθρωπότητα-γη)
Λ-υδία(αγάπη)
Λ-ίθος(σοφία)
Α-γάπης(σελήνη)
Σ-οφίας(ήλιος)
 οοοοοοο
Ε-ωνος(έων-ο ων πατήρ θεός)
Λ-όγου(ο θεός λόγος-αγάπη)
Λ-αός(ο άνθρωπος λόγος-σοφία)
Α-γάπης(φώς-λόγος)
Σ-οφίας(πύρ-πνεύμα)
ΑΑΑΑΑΑΑΑκρ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠαρ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛυκ

Δεν υπάρχουν σχόλια: