Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

το ελιξήριο της ζωής-νεότητος

Η ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
το νέκταρ και η αμβροσία ήταν η τροφή-πόσις των 12 θεών του ολύμπου-οι αθάνατοι θεοί τρεφόντουσαν με αθάνατες τροφές(«θεών ηδεία εδωδή».) και αυτοθεραπευόντουσαν με το ίδιο υλικό-νέκταρ και αμβροσία την οποία χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο(πανάκεια)και ως καλυντικό-άρωμα.σε παρα πολλές όμως περιπτώσεις την τροφή-φαρμακο-αρωμα καλυντικό κλπ το προσέφεραν και σε θνητούς αγαπημένους τους-εκλεκτούς για να τους βοηθήσουν-θρέψουν-ανακουφίσουν-θεραπεύσουν κλπ.
είναι λοιπόν φανερό ότι τόσο το νέκταρ όσο και η αμβροσία είναι δύο ΕΛΙΞΗΡΙΑ ή ένα διπολικό ελιξήριο ζωής(ΖΕΥΣ)-νεότητος(ΗΒΗ)-αθανασίας(ΑΘΗΝΑ-ΑΘΑΝΑ/ΤΗ) που οι θεοί απόκαλυψαν στους ανθρώπους με σκοπό να δείξουν και να οδηγήσουν τους τότε θνητούς-ανθρώπους στην οδό της αθανασίας-αθάνατης-άφθαρτης-αδιάφθορης-θεϊκής ζωής,διαμέσου των ηρωϊκών-ηθικών έργων και δια μέσου της υπακοής-υπαγωγής-μίμησης των θεανθρώπινων έργων(έργων των θεών και θεανθρώπων θεών στην γη)-ακολουθηση των θεών και των ακόλουθων τέκνων τους σε μια ενάρετη ζωή-πορεία-οδό με σκοπό την ομοίωση με τους θεούς οι οποίοι είναι οι δημιουργοί του ανθρώπινου γένους.

μήπως και ο χριστός το ίδιο δεν έκανε;θεός ο ίδιος γίνεται άνθρωπος-θεάνθρωπος και με την ζωή-παράδειγμα-πράξεις-ενέργειες-θαύματα-και την διδασκαλία-διδαχή του παραδίδει στους ανθρώπους την αμβροσία=αγάπη και το νέκταρ=σοφία της αλήθειας του("εγω ειμί η οδός-η αλήθεια-και η ζωή! ο ακολουθών εμοί ου πριπατήσει εν τη σκοτία αλλ'έξει το φως της ζωής")
νέκταρ=εκ του νέκυς=θάνατος-νεκρός + ταρ=νικώ-διέρχομαι νικητής συνεπώς αυτός που τρέφεται-πίνει νέκταρ γίνεται θριαμβευτής-νικητής του θανάτου-δεν πεθαίνει-γίνεται αθάνατος-δηλαδή θεός-εισέρχεται στον κόσμο των θεών.
αμβροσία=εκ του α-στερητικού + βροτός=θνητός και συνεπώς η αμβροσία=η τροφή-πόση δια της οποίας ο τρεφόμενος-ευφραινόμενος καθίσταται αθάνατος-άτρωτος-δηλαδή νικά τον θάνατο-γίνεται και παραμένει(αναγεννάται-συντηρείται)αθάνατος.
μεσα απο πάρα πολλά κείμενα αρχαίων συγραφέων-μυστών(όμηρος-ησίοδος κλπ) αποκαλύπτονται πολλές απο τις ιδιότητες των δυο αυτών τροφών-ποτών(νέκταρ=πόσιμο αλλά και τροφή και αμβροσία=τροφή αλλά και πόσιμο)οι οποίες είναι κυρίως φαρμακευτικές(γενικά φάρμακα για όλες τις χρήσεις=πανάκεια)
ιδού μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα απο την ομήρου οδύσσεια
«Είπε η θεά,(καλυψώ) και τράπεζαν γεμάτην αμβροσίαν
του θέτει, και άμα κόκκινο νέκταρ του συγκερνάει
κ’ έτρωγ’ εκείνος κ’ έπινεν,(ο οδυσσέας) ο μέγας αγροφόνος».(16) (Οδ. Ε, 92-94).
Η Ήρα με αμβροσία καθαρίζει το δέρμα της:
«Και πρώτα όλο το σώμα της το χαριτοπλασμένο
με αμβροσίαν εύμορφα καθάρισε και αλείφθη
λάδι άφθαρτο γλυκότατο με μύρα ευωδιασμένο».(20)
(Ιλ. Ξ, 170-172).
Επίσης, η Αθηνά, με αμβρόσιον κάλλος καθαρίζει την Πηνελόπη:
«κ’ αμβρόσιο χρίσμα ελάμπρυνε τ’ ωραίο πρόσωπό της,
μ’ αυτό που η καλοστέφανη αλείφεται Αφροδίτη».(21)
(Οδυσ. Σ., 192-193)

{Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ-ΚΑΤ’ ΑΛΛΟΥΣ Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΤΑΝ ΠΟΤΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ-Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ-Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ-Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ-ΚΑΙ ΟΙ ΙΠΠΟΙ ΤΡΕΦΟΝΤΑΝ ΜΕ ΑΜΒΡΟΣΙΑ-ΚΑΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΕΛΙ-Η ΦΑΛΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ-ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΤΟ ΠΟΤΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΦΗ ΑΥΤΩΝ-ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΟΜΟΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΝΟ-ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ }
ας δούμε συμβολικά-αποσυμβολιστικά τις δύο λέξεις-λόγους μέσα απο την οδό της λογοσοφίας και του αναγραμματισμού( ανα-τοποθέτηση/σύνταξη των γραμμάτων προς άγραν-σύλληψη της εσωτερικής αλήθειας-σημασίας του λόγου)
η α-μ-β-ρ-ο-σ-ί-α = β-ρ-ό-μ-α=τροφή + ί-α-σ-η=θεραπεία-θεραπεύουσα(ιασώ)
η α-μ-β-ρ-ο-σ-ί-α=β-ρ-ό-σ-η=τροφή +ί-α-μ-α=θεραπευτικό=η αμβροσία-ως τροφή είναι θεραπευτική-ιαματική-ίαμα
τ-ο ν-έ-κ-τ-α-ρ=α-ρ-κ-ε-τ-ό-ν Τ =επαρκές-πλήρες Τ(ταύ=είχε πάντα την σημασία του τέλους-τελείου )δηλαδή το νέκταρ απο μόνο του είναι ένα πλήρες-τέλειο(τελειοποιόν)ποτό-φαγητό
τ-ο  ν-έ-κ-τ-α-ρ=ά-ρ-τ-ο-ν  τ-ε- τ-α-κ-τ-ο-ν=άρτιον=πλήρες τε=και τακτόν=έκτακτον-άριστον-ενοποιητικόν(το νέκταρ=ενέχει μεσα του τον άρτον=ιησούς-δίας)(άρτος=εκ του άρτιος=πλήρης-άριστος-αρεστός-αρετή=πλήρης τροφή-γεύμα και αρκετόν (Τέλειο)για να θρέψει τον άνθρωπο)
(λεγει αυτοις ο ιησους(χριστός) εμον βρωμα εστιν ινα ποιησω ποιω το θελημα του πεμψαντος μεκαι τελειωσω αυτου το εργον)(ιωα:4-34)(βρώση-βρώμα=τροφή-φαγητό και βιβρώσκω=τρώγω)
(εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε)(ιωά:6-35).
ιησούς=ιάσων=ιητής-ιατρός(ίαση=θεραπεία-γιατρειά)(αυτό δεν έκανε διαρκώς ο ιησούς;θεραπευε σώματα και ψυχές ανθρώπων!αυτό δεν κανει και σήμερα και για πάντα-ο σωτήρ/ιησούς)
η αγάπη-η αμβροσία της ζωής=αθανα-τη ζωή
η σοφία-το νέκταρ της ζωής=νίκη επι του θανάτου
ο ζεύς-δίας=η ζωή-ο δίδων την ζωή
ιησούς-χριστός= σωτήρας-ιατρός(χρίει-χριστός)
τότε οι άνθρωποι ήλπιζαν δια της αρετής να καταστούν αθάνατοι-μακάριοι-ευδαίμονες-σύντροφοι και ομοτράπεζοι των θεών για να τρώγουν και να πίνουν αμβροσία και νέκταρ
σήμερα οι άνθρωποι ελπίζουν(όσοι αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της αρετής)να αναστηθούν μετα θάνατον και να ζήσουν σαν αγιοι με τον χριστό και τους αγγέλους,μετέχοντες της αγάπης και της σοφίας του θεού.
(Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι, λέγοντες· Πως δύναται ούτος να δώση εις ημάς να φάγωμεν την σάρκα αυτού;)(Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς.)(Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.)(Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις.)(Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμοί μένει, και εγώ εν αυτώ.)(Καθώς με απέστειλεν ο ζων Πατήρ και εγώ ζω διά τον Πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ.)(Ούτος είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχί καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάννα και απέθανον· όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα.)(Ταύτα είπεν εν τη συναγωγή, διδάσκων εν Καπερναούμ.)(Ιωάννης 6:52-59)
συμβολικά-αποσυμβολιστικά ο ιησούς αποκαλύπτει στον άνθρωπο ότι το ΑΙΜΑ ΤΟΥ είναι ΠΟΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΑΡΚΑ ΤΟΥ είναι ΤΡΟΦΗ!φυσικά και δεν είναι κανίβαλος και φυσικα δεν υπάρχει στον θεό σώμα=σαρκα-αίμα υλικό αλλά μόνον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ που αυτό είναι άυλο και αθάνατο και συνεπώς ΠΝΕΥΜΑ=ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ καθώς "ΠΝΕΥΜΑ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ"(ιωά:4-24)
(χριστός ιησούς=ο χορηγός-δότης του αίματος-σώματος της ζωής)(αίμα=αίσμα=το υγρό-πύρινο στοιχείο που μετα-δίδει-σώζει την ζωή και σώμα-σαρξ=σώσμα-αυτό που δια-σώζει την ψυχή και το πνεύμα στην ύλη)(ψυχικό αίμα=νέκταρ και πνευματικό σώμα=αμβροσία και πάλι αμβροσία=αγάπη και νέκταρ=σοφία χριστού-θεού)
σώμα χριστού-Διός:
σάρκα-αρτος-αμβροσία(η α-μ-β-ρ-ο-σ-ί-α ενέχει εντός της το α-ί-μ-α)
αίμα-οίνος-νέκταρ(τ-ο ν-έ-κ-τ-α-ρ ενέχει εντός του τον ά-ρ-τ-ο-ν)
αυτή είναι η αλήθεια!
ΙΑΧΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: