Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

αιρετικά και ερωτικάο περιστρεφόμενος τροχός της ζωής


[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

ΙΔΕΑ

Ε

Α  Δ  Ι
 αεί(αιωνίως-πάντοτε) Δ=τριάς=Δύναμις-Δυαδικότης-Διπολικότης
Δ=1-πατήρ-Δύναμις
Δ=2-λόγος-πνεύμα-Δυαδικότης
Δ=3-Δίπολον-Δημιουργικότης
(Δημιουργικόν Δίπολον Δώρος-Δώρα=αγάπη-σοφία θεού)
Ι-Δ-Ε-Α=Ισχύς-Δράσις-Εκτέλεσις-Αλήθειας
(ΙΔΕ ο Ανθρωπος-Βασιλεύς)
 

ιωάννης-μαρία κατω απο τον σταυρό-εσταυρωμένο
σταυρός=200+300+1+400+100+70+200=1271
η γνώσις=1271
ιωάννης=1119 + μαρία=152=1271
εσταυρωμένος=2171(1271) 
 http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/04/stavrosi.jpg
ο ιωάννης και η μαρία κατω απο τον σταυρό του εσταυρωμένου χριστού
λαμβάνουν την "ΓΝΩΣΗ"της αλήθειας του εσταυρωμένου-της εσταυρωμένης αλήθειας δηλαδή τους 7 λόγους του σωτήρος ιησού χριστού
(ιησούς-ιεχοσουά=ο σωτήρας και χριστός=ο κεχρισμένος το άγιον πνεύμα)
1=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΌΣ
2=ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑ
7=7-ΕΠΤΑ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
1=1+2+7=10=1=ΣΥΝ-ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 3-ΤΡΕΙΣ 
ΣΤΗΝ 1-ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ε-Π-Τ-Α
(άνω-ουρανός) ΕΓΩ ΠΑΤΗΡ (κάτω γη ) ΤΕΚΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
η αποκάλυψη του ιησού προς τον ιωάννη 
Επτά
Πνεύματα
Της
Αποκάλυψης

7Εκκλησίες(στην ασία)
7Πυρσοί(-λαμπάδες)
7Τάγματα(αγγέλων-στον ουρανό)
7Αστέρες-Αγγελοι των εκκλησιών-στην γη)

  Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καὶ ἔθηκε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ' ἐμὲ λέγων· Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος 18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. 19 γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα· 20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.(αποκ.1:17-20)

Ελλάς
Πάτμος
Τρίτη(διαθήκη)
Αποκάλυψις
("η αποκάλυψη" είναι η απο τότε δοθείσα απο τον ίδιο τον θεό-χριστό
τρίτη διαθήκη του θεού προς τον άνθρωπο-ανθρωπότητα τη γης)
Ελλάς
Ποιμήν
Της
Ανθρωπότητος 
(ελλάς-πάτμος-τρίτη-αποκάλυψις)
Ε Π Τ Α-έπεται συνέχεια ιαπετού
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: