Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Πάρθεν η Ρωμανία

το οικόσημο των παλαιολόγων
(Βλέπε-Βουλεύου-Βίωνε-Βάζε)
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
.....Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία ‘πάρθεν,
η βυζαντινή(Ρωμανία)αυτοκρατορία καταλύθηκε πρίν απο 557 χρόνια (το ανατολικό μέρος η κωνσταντινούπολη-διότι το δυτικό-η ρώμη εξακολουθεί να ζη και να βασιλεύει παρότι "αγρόν αγόρασαν και ζεύγη βοών δέκα")αλλά δεν ξεθώριασε ακόμη η αίγλη και το μεγαλείο της στην ψυχή και μνήμη των ολίγων ακόμη ελλήνων που απέμειναν μέχρι σήμερα-ως συνεχιστές αυτού του μεγαλείου και αυτού του έργου που είχε αναληφθεί με την ίδρυση της.υποτίθεται ότι η χριστιανική εκκλησία και μάλιστα κυρίως η ορθόδοξη είναι η κιβωτός της παράδοσης του βυζαντινού πολιτισμού και της ορθόδοξης χριστιανικής και ελληνκής παράδοσης,αυτό όμως δεν είναι αλήθεια αλλά ψεύδος και καπηλεία προς εκμετάλλευση και εισροή χρημάτων στα ταμεία της κοσμικής εκκλησίας των παπάδων-εκκλησιαστών (και όχι της εκκλησίας του χριστού η οποία είναι πνευματική-πνευματικό σώμα (άρτος-αγάπη) και αίμα (οίνος-σοφία) του λόγου του θεού (αλήθεια) ο οποίος ταυτίσθηκε στο πρόσωπο και το έργο του ιησού χριστού).
η αληθινή γνήσια παράδοση υπάρχει στην ψυχή του ελληνισμού(έστω και αν είναι εν υπνώσει-προς στιγμήν-τώρα)και στον γενετικό του κώδικα όπως επίσης και στα αρχεία του ουρανού(που άπαντες μπορούν να έχουν πρόσβαση εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις της πνευματικής ομοιογένειας με την αλήθεια(αγνότης-αγιότης-αγαθότης)και της σκοπιμότητος της ουράνιας χάριτος-αλήθειας(οι υπόλοιποι κρατάνε τα σύμβολα και τούς δικέφαλους και τις λεγόμενες παραδόσεις όταν ο δικέφαλος πέταξε-επέστρεψε στον ουρανό αφίνοντας πίσω του τα άψυχα κάστρα και άπνοα σύμβολα και βέβηλους υπηρέτες)
η βυζαντινή αυτοκρατορία δημιουργήθηκε-δόθηκε εντολή απο τον ουρανό για να συνεχίσει :πρώτον το έργο του χριστού-την διάδοση-διδασκαλία της Β' του θεού διαθήκης(το έδαφος-περιβάλλον είχε προετοιμάσει ο αλέξανδρος ο μέγας με εντολή του ουρανού) που είχαν (σπείρει)εδραιώσει οι απόστολοι του χριστού και εν συνεχεία τον κότινο της ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ-ΜΥΗΣΕΩΣ και την λαμπάδα-πυρσό-ΔΑΔΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ανέλαβαν οι έλληνες που επισκέφθηκαν τον ιησού λιγο πριν σταυρωθεί(-Ιωάννης 12:20-23 Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων διά να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή.Ούτοι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν.Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγων· Ήλθεν η ώρα διά να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου.) αλλά και στο βυζάντιο-κωνσταντινούπολη ο ουρανός θαυματουργικά αποκαλύφθηκε στον αυτοκράτορα κωνσταντίνο τον Α' ο οποίος και μετέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας του απο την δύση-ρώμη στην ανατολή-βυζάντιο ονομάζοντας την κωνσταντινούπολη και καθιέρωσε με το διαταγμα των μεδιολάνων το 313 μ.χ την ανεξιθρησκεία και εν συνεχεία καθιέρωσε επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας του τον χριστιανισμό(του αποκαλύφθηκε ο δικέφαλος αετός και το μονόγραμμα ΧΡ σύμβολα που καθιέρωσε για την νέα του αποστολή και αυτοκρατορία).
Δευτερον το έργο αυτό ιδρύθηκε-δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει το παρακλητικό έργο του αγίου πνεύματος και να εγκαταστήσει καθιερώσει και εμπεδώσει την βασιλεία του θεού-λόγου-πνεύματος σε ολόκληρη την ανθρωπότητα-γη.
το έργο αυτό διακόπηκε βίαια-απότομα απο τους λεγόμενους οθωμανούς-τούς τούρκους,υπαιτιότητα όμως πρωτίστως των αναξίων αυτοκρατόρων της αυτοκρατορίας σε πλήρη εκ του κακού συνέργεια με την λεγόμενη τότε χριστιανική εκκλησία-τους ανάξιους πατριάρχες-παπάδες-μοναχούς,και που εντέλει η χαριστική βολή και το πάρσιμο της πόλης απο τους τούρκους επισφράγισε την βίαιη διακοπή ενός τόσο υπέροχου έργου-που τίμησαν γενεές ελλήνων μετά χριστόν και προετοίμασαν γενεές ελλήνων πρό χριστού.
το έργο αυτό συνεχίζεται ήπια-εσωτερικά πνευματικά αναμένοντας το πλήρωμα των καιρών και προετοιμάζοτας πνευματικά τις νέες πνευματικές συνθήκες ανθοφορίας του.ο παγωμένος πνευματικός  παγκόσμιος χειμώνας ήδη έχει ερημώσει τα πάντα και η πνευματική τροφή είναι σε έλλειψη καθώς δεν υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι αλλά διανοούμενοι-και παπάδες χρηματιστές και επιστήμονες της ύλης και του αθεϊστικού ευδαιμονισμού και έμποροι του κέρδους και των συμφερόντων και των χρημάτων και εσωτεριστές-μεμυημένοι στον αποκρυφισμό και την μαγεία,οι οποίοι όμως αυτοπροβάλλονται και αυτοδιαφημίζονται ως το υποκατάστατο τού πνεύματος και της αλήθειας προσφέροντες ολίγον απόλα και ολίγον έτσι και ολίγον γιουβέτσι και ποικιλίες πολλές-όχι όμως την εκ του θεού αλήθεια(θεός γαρ η αλήθεια και ο θεός δεν παίζεται ούτε κοροϊδεύεται ούτε ξεγελάται ούτε πουλάει ούτε ούτε πουλιέται ούτε αγοράζει ούτε αγοράζεται ούτε ούτε!!)
το έργο αυτό είναι το έργο του αγίου πνεύματος-του χριστού και αφορά όλη την ανθρωπότητα και συνεπώς "πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάναι"ισχύει όσο και το "πάντα δικά μας ήταν και ποτέ δεν μας τα πήραν"αφού το πνεύμα και η αλήθεια είναι πνευματικά και όχι υλικά χωροταξικά-κτηριακά κλπ . ας μη δε λανθάνει απο κανένα ότι η "ελλάδα"είναι εκδήλωση του πνεύματος της σοφίας και ο "έλληνας" είναι ο φιλος της σοφίας-ο σοφός και το έργο είναι πνευματικό-η διάδοση της αλήθειας η οποία είναι πνευματική και συνεπώς "ελλάδα-αθήνα-ρωμανία-κωνσταντινούπολη" και καθε τι που δημιούργησαν υλικά οι έλληνες-ο ελληνισμός είναι εκδήλωση του ουράνιου πνεύματος-είναι υλική αποτύπωση του άυλου πνευματικού(ΙΔΕΑ-ΕΙΚΟΝΑ-ΜΟΡΦΗ και ΑΛΗΘΕΙΑ-ΗΘΙΚΗ-ΚΑΛΛΟΣ κλπ).το πνευματικό δεν χανεται-δεν κλέβεται-δεν φθείρεται-δεν αναλώνεται κλπ και επομένως μπορεί να είναι παντού όπου ο άνθρωπος μεταφέρεται και είναι-ευρίσκεται και ζει-κινείται-υπάρχει.αυτή είναι η άσπρη αλήθεια!!
  η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

η επιστροφή του ασώτου υιού-μέλος 3ον

η αιγυπτιακή σφίγγα-σύμβολο του παγκόσμιου ανθρώπου
(πτερά αετού-σώμα λέοντος-πρόσωπο ανθρώπου-πόδια ταύρου)
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η παραβολή-επιστροφή του ασώτου υιού-μέρος 3ον 
Λουκάς 15:25-32 (Βάμβας)Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν τω αγρώ· και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς, και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε· και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον τον σιτευτόν, διότι απήλαυσεν αυτόν υγιαίνοντα. 
ο άσωτος άνθρωπος-πνεύμα (ατομικά-ένα μερος του εκπεσόντος πνεύματος που είναι καθε μετανοημένος άνθρωπος )έχει επιστρέψει μετανοημένος-ταπεινωμένος,ο πατέρας του τον δέχεται πίσω με αγάπη και τον αποκαθιστά πλήρως στα υϊκά του δικαιώματα απο την πατρική περιουσία-θέση,τον ντύνει βασιλικά και του φοράει δακτυλίδι στο χέρι σημείο της αποκατάστασης του στην θεϊκή οικογένεια και επίσης τον τιμά με εκλεκτό δείπνο έχοντας σφάξει μάλιστα και τον μόσχο τον σιτευτό που μόνο σε πολύ επίσες καταστάσεις θυσιάζεται.
με τον τρόπο αυτό ο ιησούς-ο οποίος μας δίδαξε την παραβολή αυτή μας προϊδεάζει για την τύχη-πεπρωμένο-υποδοχή του καθε ανθρώπου ο οποίος παρότι σφάλλει-εγκληματεί-αδικεί-αποκτάει πάθη-ελαττώματα κλπ κατα την γήϊνη ζωή του,εντούτοις εαν και εφόσον θελήσει να αλλάξει πορεία να μετανοήσει-μεταμεληθεί (μετάνοια-αφύπνιση-πνευμάτωση,που είναι αποτέλεσμα της ενδοστροφής-διαλογισμού-αυτογνωσίας)και εμπράκτως πορευθεί κατα το υπόλοιπο της ζωής του με αγάπη-συγχώρεση-αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους του(που προηγουμένως είχε αδικήσει)και με σοφία-σύνεση-ενδοστροφή προς τον εαυτό-πνεύμα του(που προηγουμένως αγνοούσε και παραμελούσε) είναι δυνατόν τότε να συγχωρεθεί απο τον θεό και να αποκατασταθεί πλήρως δηλαθεί να δικαιωθεί-σωθεί-ενταχθεί στην θεία αγγελική ιεραρχία(παράδεισος:ανάσταση-αναγέννηση-θέωση).σε ενάντια περίπτωση αμετανοησίας και συνέχισης της ασωτείας-αδικίας του τότε θα υποστεί την κόλαση-κολασμό που είναι η διαδικασία αποσύνθεσης της ψυχής-εγώ του και συνεπώς ο δεύτερος(τραγικός-τρομακτικός)θάνατος του.
εν συνεχεία η παραβολή μας ομιλεί για τον δεύτερο μεγαλείτερο αδελφό του ασώτου-ανθρώπου ο οποίος παρέμεινε πιστός στον πατέρα του-δεν εγκατέλειψε τον πατέρα ούτε ποτέ εξεδήλωσε παρακοή στον πατέρα του,και ο οποίος πληροφορείται την επιστροφή άφιξη του ασώτου αδελφού του και ακούει-βλέπει ιδίοις όμμασι τα τεκταινόμενα δηλαδή τις μουσικές-χορούς και το τραπέζομα του αδελφού του απο τον πατέρα τους.
Και ωργίσθη και δεν ήθελε να εισέλθη. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν.Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα· Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρέβην, και εις εμέ ουδέ ερίφιον έδωκάς ποτέ διά να ευφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών σου τον βίον μετά πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον τον σιτευτόν.
δικαίως ο μεγαλείτερος υιός-αδελφός δεν μπορεί να καταλάβει την πράξη του πατέρα του και αγανακτεί μαζί του(δικαία αγανάκτηση)και τον κρίνει και του το λέει κατάμουτρα ότι εμένα με αδικείς ενω τον άδικο μικρό αδελφό μου τον δικαιώνεις.ο πατέρας όμως είναι πλήρης αγάπης-σοφίας και αλήθειας τόσο προς τον άδικο-αλλά μετανοημένο υιό-αδελφό όσο και προς τον δίκαιο-δικαίως αγανακτισμένο υιό-αδελφό("ούκ ήλθον καλέσαι δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν" λέει ο ιησούς χριστός και αλλού λεγει "ο πατήρ μου ανατέλλει τον ήλιον του επι δικαίους και αδίκους" ).βλέπουμε λοιπόν ότι Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ(πρώην) ΑΔΙΚΩΝ(οι οπόιοι έχουν μετανοήσει ακριβώς γιατί ο δίκαιος πατέρας τους έδωσε την δυνατότητα της μετάνοιας και της συγχωρέσεως.συνεπώς ο μετανοημένος άδικος δεν είναι πλέον "αδικος" αλλά έχει δια της μετάνοιας του μεταπηδήσει στο στρατόπεδο των δικαίων-έγινε και είναι πλέον δίκαιος)
Ο δε είπε προς αυτόν· Τέκνον, συ πάντοτε μετ' εμού είσαι, και πάντα τα εμά σα είναι·έπρεπε δε να ευφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλώς ήτο και ευρέθη.
ο ΑΓΑΘΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ-ΑΓΑΠΩΝ ΘΕΟΣ συνεχίζει να εξηγεί πειστικά-παρακλητικά(απολογητικά) στον μεγαλείτερο του γιο :"ότι παιδί μου ξέρεις είναι δίκαιο να συγχωρήσουμε τον πρώην άδικο αδελφό σου και νυν μετανοημένο και άρα δικαιωμένο(αφού εγώ είμαι πατέρας αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ελευθερίας-δικαιοσύνης)και να τον επανεντάξουμε στην θεία μας οικογένεια-να ξαναγίνουμε οικογένεια πλήρης όπως είμαστε παλιά.άλλωστε εσύ και όλα όσα έχω ήταν είναι και θα είναι δικά σου.οφείλουμε λοιπόν να χαρούμε και να ευφρανθούμε απο την επιστροφή του αδελφού σου διότι ήταν πνευματικά νεκρός(απο την πτώση-ασωτεία του) και αναστήθηκε και ήταν χαμένος ως πνεύμα καλού-θεού(αφού κατέπεσε στο χάος της άρνησης-ανυπαρξίας)και ευρέθη-ανακαλύφθηκε ξανά(σαν χαμένος θησαυρός-αρχαίο άγαλμα) μεσα απο την  προσωπική του πάλη-αγώνα-μετάνοια(αυτογνωσία) για να επιστρέψει πίσω(και με  την βοήθεια την δική μας-με την σκέψη-αγάπη μας)στην χαμένη του οικογένεια,και τώρα είναι πάλι μαζί μας σώος και ασφαλής".
********************************************************

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

η επιστροφή του ασώτου υιού-μελος 2ον

η ανάσταση του αδάμ-ανθρώπου 
απο τον αναστημένο ιησού χριστό
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η παραβολή-επιστροφή του ασώτου υιού-μέρος 2ον 
Λουκάς 15:17-21 (Βάμβας)
Ελθών δε εις εαυτόν, είπε· Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης.Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω ειπεί προς αυτόν· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου·και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου· κάμε με ως ένα των μισθωτών σου.Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ, δε απείχεν έτι μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν.είπε δε προς αυτόν ο υιός· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου.Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού· Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας,και φέροντες τον μόσχον τον σιτευτόν σφάξατε, και φαγόντες ας ευφρανθώμεν,διότι ούτος ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλώς ήτο και ευρέθη. Και ήρχισαν να ευφραίνωνται.
Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός..........................
ερμηνεία-διευκρίνηση
είδαμε ότι ο (κάθε άνθρωπος) άσωτος υιός,με τις επιλογές-αποφάσεις-πράξεις-έργα του κατέληξε να είναι υπόδουλος στα πάθη του και ως εξ αυτού να γίνει χοιροβοσκός-πεινασμένος τροφής και ελευθερίας και να τρώει βελανίδια-ξυλοκέρατα όμοια με την τροφή των χοίρων που έβοσκε-χοίρος(χειρότερος)ο ίδιος πλέον-όμοιος με τα γουρούνια του,εγκαταλειμμένος απόλους τους πρώην "φίλους"με τους οποίους συνέφαγε την περι-ουσία του πατέρα του.
και ξαφνικά-μέσα στην απελπισία-εγκατάλειψη του,ανατέλλει στην διάνοια του ο ήλιος της ελπίδας και της αφυπνίσεως οπότε αλλάζει τροπή όλη η ζωή-βίος του-ιδού η συνέχεια:
Ελθών δε εις εαυτόν, είπε·
στρέφεται-έρχεται προς τον εαυτό του=εσωστρεφεί-ενδοστρέφεται=αυτογνωσία
Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης,
αυτοελέγχεται-θυμάται την προτέρα(ΠΡΟΤΕΡΟΝ)κατάσταση του σε σχέση με την τωρινή(ΤΩΡΑ-ΠΑΡΟΝ)και διαπιστώνει το κατάντημα του(εξαθλίωση υλική-ψυχική-πνευματική)=αυτοέλεγχος
Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου=αυτοθέληση-αυτοαπόφαση-αυτοανάσταση=(σηκώνεται όρθιος-ανίσταται ενώ ήταν πεσμένος-σε πτώση)=μετάνοια-αφύπνιση
και θέλω ειπεί προς αυτόν· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου·και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου κάμε με ως ένα των μισθωτών σου.=μετανοεί-μεταμελείται για τις μέχρι τώρα αποφάσεις-πράξεις-έργα του και παίρνει την απόφαση της επιστροφής αφού συντάσσει και την απολογία-ομολογία του=αφύπνιση-ανάσταση
Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού=δεν καθυστερεί καθόλου αλλά αμέσως τις σκέψεις-αποφάσεις του(μετάγνωση-διάκριση)τις ενεργοποιεί-πραγματοποιεί=ανάσταση-πνευμάτωση 
Ενώ, δε απείχεν έτι μακράν=ενώ ακόμα ο υιός ευρισκόταν (ψυχικός κόσμος) μακριά απο το πνευματικό επίπεδο που ο πατέρας του βρίσκεται ως θεός-πατήρ-πνεύμα
είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη=ο πατήρ-πνεύμα ο τα πάνθ'ορών-ο παντογνώστης-παντεπόπτης τον είδε και τον σπλαχνίσθηκε-συμπόνεσε
και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν=και αμέσως διέδραμε-έφυγε απο τον πνευματικό κόσμο που ήταν και κατέβηκε στον ψυχικό-αιθέριο κόσμο για να συναντήσει τον ερχόμενο-επιστρέφοντα υιό του(που ως όχημα χρησιμοποιεί την ψυχή-συναισθήματα-μετάνοια του)τον οποίο και καταφιλεί-υποδέχεται με αγάπη-παρηγορία
είπε δε προς αυτόν ο υιός· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου=απολογείται ο υιός-εκδηλώνει την μετάνοια-μεταμέλεια-συντριβή του προς τον πατέρα του συναισθανόμενος το έγκλημα της φυγής του απο τον πατέρα-την απιστία-αλαζονεία-εγωϊσμό-απαίτηση του:πατέρα μου ήμαρτον-αμάρτησα και δεν αξίζω πλέον να ονομάζομαι γιός σου(και δεν του λέει "κανε με ένα απο τους μισθωτούς σου"όπως σκέφτηκε να πη πριν την επιστροφή του διότι βλέπει ότι ο πατέρας του τον υποδέχεται ως πραγματικό γιό του)
Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού=και ο πατέρας(εκεί στο αιθεροπνευματικό επίπεδο)αντί άλλης απαντήσεως προς τον γιό του(αφού είδε-άκουσε την ειλικρινή μεταμέλεια-μετάνοια του)δίνει εντολή-λέει προς τους δούλους-υπηρέτες-αγγέλους του:(δούλος θεού=ο εκλεκτός θεού)
Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας,και φέροντες τον μόσχον τον σιτευτόν σφάξατε, και φαγόντες ας ευφρανθώμεν=πηγαίνετε και φέρτε μου την στολή την πρώτη(στολή άρχοντα)και ενδυσατε τον γιό μου,και δώστε του-φορέστε του βασιλικό δακτυλίδι στο χέρι(απόδειξη ότι είναι βασιλοπαίδι-γνήσιος γιός μου)και φορέστε του επίσημα παπούτσια στα πόδια(απόδειξη ότι είναι κύριος-μέτοχος των υπαρχόντων-της περιουσίας μου)και φέρτε μου τον μόσχο τον σιτευτό-σιτοθρεμμένο και σφάξτε τον και ετοιμάστε τον και ελάτε όλοι να φάμε και να ευφρανθούμε (απόδειξη ότι τον γιο μου τον δέχομαι-υποδέχομαι πίσω με όλες τις τιμές που αρμόζουν σε ΥΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΙ,και με όλα τα αξιώματα της θέσης του δίπλα μου-σαν υιός του πατέρα του)(τον ντύσανε γαμπρό-την νύμφη δεν είδαμε ακόμα!!)
διότι ούτος ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλώς ήτο και ευρέθη=διότι αυτός ο γιός μου κυριολεκτικά ήταν νεκρός-ως οντότητα και ανέζησε-αναστήθηκε και ήταν χαμένος ως ύπαρξη πνευματική και βρέθηκε-ανακαλύφθηκε.
Και ήρχισαν να ευφραίνωνται=και εν συνεχεία άρχισαν να ευφραίνονται-πανηγυρίζουν όλοι μαζί χαριν της επιστροφής του υιού στον πατέρα του
βλέπουμε λοιπόν ότι μόνον και μόνη η μετάνοια του ανθρώπου(δες και ληστής εκ δεξιών του ιησού πάνω στον σταυρό) γίνεται αιτία συγχωρέως και αποδοχής και πληρους αποκαταστάσεως του απο τον πατέρα-πνεύμα-τον θεό
τέλος 2ου μέλους

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

η επιστροφή του ασώτου υιού-μέλος 1ον

ο ήρωας θησέας σκοτώνει τον ανθρωπόμορφο τέρας-μινώταυρο
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η παραβολή του ασώτου υιού
Λουκάς 15:11-32 (Βάμβας)
Είπε δέ· Άνθρωπος τις είχε δύο υιούς. 
Και είπεν ο νεώτερος αυτών προς τον πατέρα· Πάτερ, δος μοι το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και διεμοίρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού.Και μετ' ολίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεώτερος υιός, απεδήμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζων ασώτως.Αφού δε εδαπάνησε πάντα, έγεινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερήται.Τότε υπήγε και προσεκολλήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, όστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διά να βόσκη χοίρους. Και επεθύμει να γεμίση την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χοίροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. 
Ελθών δε εις εαυτόν,................
ερμηνεία-διευκρίνηση
ποιά ήταν και είναι η πρώτη πράξη του ανθρώπου (υιός) προς τον πατέρα του (πατήρ-θεός)"δος μοι το ανήκον μέρος της περιουσίας"δηλαδή "εγώ τα θέλω όλα απο σένα,και μάλιστα απαιτώ δικαιωματικά να μου δώσης το μερίδιο μου, και άντε γειά"!! (ΑΠΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΩΪΣΜΟΣ)
η συνέχεια της περιπέτειας-ταξειδίου του υιού-ανθρώπου στον κόσμο είναι αυτή:
1-απεδήμησεν εις χώραν μακράν
εγκαταλείπει τον πατέρα-θεόν και φεύγει μακριά του 
(ΑΠΙΣΤΟΣ)
2-διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζων ασώτως
καθίσταται σπάταλος-ανοικονόμητος-υπερβολικός 
(ΑΣΩΤΟΣ)
3-Αφού δε εδαπάνησε πάντα, έγεινε πείνα μεγάλη-και αυτός ήρχισε να στερήται.
 καθίσταται υστερημένος-ελλειπτικός-μειονεκτικός  
(ΠΤΩΧΟΣ)
4-Τότε υπήγε και προσεκολλήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης,
απώλλει-χάνει την ανεξαρτησία της προσωπικότητος-ζωής του 
(ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ)
5-έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διά να βόσκη χοίρους.
καθίσταται δούλος-υπόδουλος-δεσμιος,χάνει την ελευθερία του  
(ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΣ)
6-Και επεθύμει να γεμίση την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων,
καθίσταται πένης-πεινασμένος τροφής και ελευθερίας της ζωής του 
( ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ)
7-και ουδείς έδιδεν εις αυτόν.
εγκαταλείφθηκε και ξεχάστηκε απόλους τους πρώην άσωτους φίλους του  
(ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΣ)  
έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος(εαυτός-συνάνθρωπος)
στην αρχή ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΠΑΤΕΡΑ 
(ο οποίος είναι η αλήθεια-πνεύμα αγάπης-σοφίας )
και στο τέλος καταλήγει να είναι ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΣ απόλους τους "φίλους" του (ανθρώπους-διασκεδάσεις-ασωτείες-συνήθειες-υπάρχοντα-και όλα όσα τον συνέδεαν με τον κόσμο-βίο-υλική ζωή του).
ο κάθε-άνθρωπος,τώρα πλέον είναι εξορισμού ένας άσωτος υιός-με έργο και σκοπό την επιστροφή του στον πατέρα του-που είναι το μέσα του πνεύμα του θεού(τόσο κοντά-εγγύς που κοντύτερα δεν γίνεται)
όταν λοπόν ο άνθρωπος επιλέγει στην ζωή του τον ΕΓΩΪΣΜΟ τότε και οι 7 αντιατετές του μέσα του πνεύματος του κακού τον ακολουθούν-εξωθούν να αντ-ενεργοποιηθούν(αρνητικά-εναντιωτικά)
έτσι μεσα στον χρόνο της ζωής του εκδηλώνεται με :
εγωϊσμός(αυθάδεια-έπαρση-αλαζονεία)
απιστία(αμφιβολία-προδοσία)
ασωτεία(ακολασία-πορνία)
αφροσύνη(ανοησία-απρονοησία)
αδικία(δικαιολογία-δυσαρμονία)
αναξιοπρέπεια(αναξιότητα-εξάρτηση)
ανελευθερία(υποδούλωση-εγκλωβισμός)
(αυτές οι αντιαρετές  θα τον αποχωρίσουν απο την πνευματική ζωή μετά τον υλικό του θάνατο-ουσιαστικά αυτές θα είναι αυτός μέχρι εως ότου ο άνθρωπος διαλυθεί με τον δεύτερο θάνατο του τον πνευματικό και οδηγηθεί προς αποσύνθεση ψυχοπνευματική στην λίμνη την καιομένη του πυρός-κακού(τα σκουπίδια πάνε στα σκουπίδια)
η επιλογή της αλήθειας απο τον άνθρωπο-ως πορεία-οδός-όδευση-πόρευση στην ζωή του συνεπάγεται την επιλογή της ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ(θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης του εγω-ϊσμού)και καταλήγει στην εκδήλωση-ενεργοποίηση θετικά των 7 αρετών του πνεύματος-που ευρίσκεται εντός του καθε ανθρώπου δηλαδή:
ταπεινοφροσύνη(μετριοπάθεια)
πίστις(πεποίθηση-βεβαιότητα)
εγκράτεια(σωφροσύνη-κυριότητα)
σύνεση(νουνέχεια-φρόνηση)
δικαιοσύνη(αρμονία-ισότητα)
αξιότητα(αξιοπρέπεια-ανεξαρτησία)
ελευθερία(αγνότητα-πνευματικότητα)
(οι αρετές αυτές δεν θα τον εγκαταλείψουν μετά αλλά θα τον ακολουθούν-ως έργα και μετα τον υλικό του θάνατο-μαλιστα δε αυτές οι αρετές θα είναι αυτός αναστημένος πνευματικά-θα συνθέτουν την πνευματική του ύπαρξη και νέα πνευματική ζωή στον θεό.)
τέλος Α' μέλους

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ


απεικόνιση του ανθρώπινου γονιδιώματος-d.n.a
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ο λέων της νεμέας=λέων=απόλλων=5ος
η λερναία ύδρα-σκορπιός=άρης=8ος
η κερυνίτις έλαφος=καρκίνος=δίας/'αρτεμις=4ος
ο ερυμάνθιος κάπρος=ζυγός=ήφαιστος=7ος
η κόπρος του αυγείου=υδροχόος=ήρα=11ος
οι στυμφαλίδες όρνιθες=τοξότης=άρτεμις/δίας=9ος
ο ταύρος της κρήτης=ταύρος=αφροδίτη=2ος
οι ίπποι του διομήδους=κριός=αθηνά=1ος
η ζώνη της ιππολύτης=παρθένος=δήμητρα=6ος
τα βόδια του γηρυόνη=ιχθείς=ποσειδών=12ος
τα μήλα των εσπερίδων=δίδυμοι=ερμής=3ος
ο κέρβερος του άδη=αιγόκερως=εστία=10ος
οοοοοοοοοο
τα άλογα του διομήδη-κριός/αθηνά
ο ταύρος της κρήτης-ταύρος/αφροδίτη
τα μήλα των εσπερίδων-δίδυμοι/ερμής
η κερυνίτις έλαφος-καρκίνος/δίας ή άρτεμις
ο λέων της νεμέας-λέων/απόλλων
η ζώνη της ιππολύτης-παρθένος/δήμητρα
ο ερυμάνθιος κάπρος-ζυγός/ήφαιστος
η λερναία ύδρα-σκορπιός/άρης
οι στυμφαλίδες όρνιθες-τοξότης/άρτεμις ή δίας
κέρβερος του άδη-αιγόκερως/εστία
οι σταύλοι του αυγεία-υδροχόος/ήρα
τα βόδια του γηρυόνη-ιχθείς/ποσειδών

ΤΑ 12 ΣΤΑΔΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΑΘΗΤΟΥ ΜΥΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΗΣΙΝ:
(ΟΙ 12 ΑΡΕΤΕΣ –ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΥ-ΜΥΣΤΟΥ)
πνευματική-σοφίας γνώση
8.οι ίπποι του διομήδους=κριός=αθηνά=1ος=ΣΟΦΙΑ
6.οι στυμφαλίδες όρνιθες=τοξότης=άρτεμις=9ος= ΠΙΣΤΙΣ
12.ο κέρβερος του άδη= αιγόκερως=εστία=10ος=ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
νοητική-διανοητική γνώση
1.ο λέων της νεμέας=λέων=απόλλων=5ος=ΜΕΤΑΝΟΙΑ
4.ο ερυμάνθιος κάπρος=ζυγός=ήφαιστος=7ος=ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
11.τα μήλα των εσπερίδων=δίδυμοι=ερμής=3ος=ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ
ψυχική-βιωματική γνώση
5.η κόπρος του αυγείου=υδροχόος=ήρα=11ος=ΑΓΑΠΗ
9.η ζώνη της ιππολύτης=παρθένος=δήμητρα=6ος=ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
2.η λερναία ύδρα-σκορπιός=άρης=8ος=ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ
υλική-εμπειρική γνώση
7.ο ταύρος της κρήτης=ταύρος=αφροδίτη=2ος=ΥΠΟΜΟΝΗ
10.τα βόδια του γηρυόνη=ιχθείς=ποσειδών=12ος=ΣΙΩΠΗ
3.η κερυνίτις έλαφος=καρκίνος=δίας=4ος=ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ
ΩΩΩ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

ιδού η ρόδος

   διαφημηστικό για την καταπολέμιση της διαφθοράς
(ιδού η ρόδος ιδού και το ..τηλέφωνο!210-8779700)
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
καιρός ο κάθε ένας απο εμάς να γίνη αληθινός πολίτης 
και στην συμπεριφορά του :
Π-Ο-Λ-Ι-Τ-Η-Σ=Ο-Π-Λ-Ι-Τ-Η-Σ

ο πολίτης(καθε ένας απο εμάς)=ο κάτοικος-συγκάτοικος της πόλεως μας
ο οπλίτης-πολίτης
=είναι ο φρουρός-φύλακας της πόλεως-αυτός που φρουρεί και μας φυλάει απο τους παρανόμους πολίτες-συμπολίτες μας
[οι οποίοι κατα το μέρος-την στιγμή της παρανομίας τους είναι κακοί πολίτες και ριψάσπιδες(αφού παύουν να φρουρούν την πόλη τους και με τις ίδιες τους τις πράξεις αποδεικνύουν ότι δεν αγαπάνε την κοινή πόλη μας) και κατα το μέρος-την στιγμή της έννομης-κανονικής-ηθικής-λογικής του συμπεριφοράς τους είναι γνήσιοι πολίτες-οπλίτες φρουροί και φύλακες και φυλακτήρια του νόμου-των νόμων που διέπουν την πόλη] 
κανένας άνθρωπος-όλοι μας δηλαδή, δεν είναι τέλειος-αλάθητος και συνεπώς πότε είμαστε κανονικοί πολίτες-οπλίτες και πότε γινόμαστε ασύμμετροι πολίτες μεν, οπλίτες δε όχι.
ιδού ο κανονικός πολίτης-οπλίτης:
Π-Ο-Λ-Ι-Τ-Η-Σ
Ο-ικουμενικός στις αντιλήψεις του-σε σχέση με την φυλή/θρησκεία/πεποιθήσεις κλπ των συνανθρώπων-συμπολιτών του
Π-ρόθυμος-πατριώτης στην εξυπηρέτηση του καθήκοντος-το οποίον η πόλη οποιαδήποτε στιγμη μπορεί να τον καλέσει και του αναθέσει(σπεύδει εθελοντικά-πατριωτικά)
Λ-ογικός με την διεκδίκηση των ατομικών δικαιωμάτων του-σε σχέση με τα συνολικά-συλλογικά-κοινωνικά δικαιώματα
Ι-σχυρός με την προάσπιση-προστασία των ασθενών-αδυνάτων συμπολιτών-συνανθρώπων του
Τ-ιμών-Τιμητής των νόμων της πολιτείας-τιμά-σέβεται τους νόμους (παραδόσεις) της πόλης-της θρησκείας-των συνανθρώπων του και ελεύθερα-θεληματικά-ενσυνείδητα συμμετέχει-υπερασπίζεται(και ελέγχει όλους όσους στρέφονται εναντίον ή παραβαίνουν ή με τις πράξεις τους βιάζουν τους κοινούς της πολιτείας νόμους-αυτοί ειναι οι φρουροί-πολίτες και όχι οι δικαστές!)
Η-θικός στις σχέσεις του με τους συνανθρωπους του-τους οποίους σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να εκμεταλλέυεται-περιφρονεί κλπ 
Σ-υνεπής-συνετός στις οικονομικές-στρατιωτικές και άλλες συναλλαγές-οφειλές του με το κράτος-πολιτεία
αυτός είναι ο οπλίτης-πολίτης!
οικουμενικός-πατριώτης-λογικός-ισχυρός-τιμητής-ηθικός-συνεπής
ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ
ΟΟΟΟΟΟΟΟ

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

θάλλειν


ο γεωργός-σπορέας επι το έργον-πίνακας του βαν γκόγκ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
1η ώρα
σπέρνειν ως ο σπορέας
2η ώρα
θνήσκειν ως ο σπόρος
3η ώρα
ανασταίνειν ως ο σίτος
4η ώρα
αυξάνειν ως ο στάχυς
5η ώρα
ωριμάζειν ως ο καρπός
6η ώρα
θερίζειν ως ο θάνατος
7η ώρα
διακρίνειν-διαχωρίζειν ως το κόσκινον
8η ώρα
συναθροίζειν τον καρπό ως ο εργάτης
9η ώρα
αποθηκεύειν τούς καρπούς ως ο επιστάτης
10η ώρα
διαθέτειν δωρεάν  μέρος των καρπών ως ο οικοδεσπότης
11η ώρα
απολαμβάνειν-με μέτρο και σύνεση τους καρπούς όλων των ωρών
12 η ώρα
επιλέγειν και προετοιμάζειν τους σπόρους  της επόμενης σποράς
θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ
λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

οι 12 μαθητές του ιησού χριστού και τα 12 ζώδια τους

ο ζωδιακός κύκλος σε αυγοϊδή διάταξη
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
00000000
ΟΙ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ

1-ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΣ=ΠΕΤΡΑ/ΣΟΦΙΑ/ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ/ΚΡΙΟΣ
2-ΑΝΔΡΕΑΣ=ΑΝΔΡΕΙΑ/ΑΓΑΠΗ-ΠΑΡΟΧΗ και ΓΝΩΣΗ/ΥΔΡΟΧΟΟΣ
3-ΙΑΚΩΒΟΣ=ΠΤΕΡΝΙΣΤΗΣ/ΣΙΩΠΗ-ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΙΧΘΥΣ-
4-ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ/ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΚΥΡΙΟΤΗΣ/ΠΑΡΘΕΝΟΣ
5-ΦΙΛΙΠΠΟΣ=ΙΠΠΕΑΣ/ΠΙΣΤΙΣ-ΑΝΑΤΑΣΙΣ/ΤΟΞΟΤΗΣ
6-ΝΑΘΑΝΑΗΛ=ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ /ΥΠΟΜΟΝΗ-ΑΝΟΧΗ/ΤΑΥΡΟΣ
7-ΘΩΜΑΣ=ΔΙΔΥΜΟΣ-ΔΥΣ(Α)ΠΙΣΤΟΣ/ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ/ΔΙΔΥΜΟΣ
8-ΜΑΤΘΑΙΟΣ/ΛΕΥΙ =ΘΕΟΔΩΡΟΣ/ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ/ΖΥΓΟΣ
9-ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΦΑΙΟΥ/ΠΤΕΡΝΙΣΤΗΣ/ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ/ΚΑΡΚΙΝΟΣ
10-ΙΟΥΔΑΣ/ΛΕΒΒΑΙΟΣ=ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ/ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ/ΣΚΟΡΠΙΟΣ
11-ΣΙΜΩΝ ΚΑΝΑΝΙΤΗΣ=Ο ΠΛΗΣΙΟΝ/ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
12-ΙΟΥΔΑΣ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ=ΕΠΑΙΝΕΤΟΣ/ΜΕΤΑΝΟΙΑ/ΛΕΩΝ
0000000000
ΟΙ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ

1-ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΣ=ΣΟΦΙΑ-ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ/ΚΡΙΟΣ 1ον
2-ΑΝΔΡΕΑΣ=ΑΓΑΠΗ-ΔΟΤΙΚΟΤΗΣ και ΓΝΩΣΗ/ΥΔΡΟΧΟΟΣ 11ον
3-ΙΑΚΩΒΟΣ=ΣΙΩΠΗ-ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΙΧΘΥΣ 12ον
4-ΙΩΑΝΝΗΣ=ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΚΥΡΙΟΤΗΣ/ΠΑΡΘΕΝΟΣ 6ον
5-ΦΙΛΙΠΠΟΣ=ΠΙΣΤΙΣ-ΑΝΑΤΑΣΙΣ/ΤΟΞΟΤΗΣ 9ον
6-ΝΑΘΑΝΑΗΛ=ΥΠΟΜΟΝΗ-ΑΝΟΧΗ/ΤΑΥΡΟΣ 2ον
7-ΘΩΜΑΣ=ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ-ΣΥΛΛΗΨΙΣ/ΔΙΔΥΜΟΣ 3ον
8-ΜΑΤΘΑΙΟΣ/ΛΕΥΙ =ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ/ΖΥΓΟΣ 7ον
9-ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΦΑΙΟΥ/ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ-ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ/ΚΑΡΚΙΝΟΣ 4ον
10-ΛΕΒΒΑΙΟΣ/ΘΑΔΔΑΙΟΣ=ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ-ΑΦΕΣΗ/ΣΚΟΡΠΙΟΣ 8ον
11-ΣΙΜΩΝ ΚΑΝΑΝΙΤΗΣ=ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ/ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ10ον 12-ΙΟΥΔΑΣ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ=ΜΕΤΑΝΟΙΑ-ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ/ΛΕΩΝ 5ον
ο
ΣΟΦΙΑ-ΣΙΩΠΗ-ΠΙΣΤΙΣ-ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ-ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΓΑΠΗ-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΥΠΟΜΟΝΗ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ-ΜΕΤΑΝΟΙΑ
ο
ΟΙ 12 ΑΡΕΤΕΣ
1=κριός-ΣΟΦΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ζυγός=7
2=ταύρος-ΥΠΟΜΟΝΗ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ-σκορπιός=8
3=δίδυμοι-ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ-ΠΙΣΤΙΣ-τοξότης=9
4=καρκίνος-ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-αιγόκερως=10
5=λέων-ΜΕΤΑΝΟΙΑ-ΑΓΑΠΗ @ ΓΝΩΣΗ-υδροχόος=11
6=παρθένος-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΣΙΩΠΗ-ιχθύς=12

0000000000
1-2
ΚΡΙΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ=Α-Ω ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
3-4
ΙΧΘΥΣ-ΠΑΡΘΕΝΟΣ=ΜΕΣΣΙΑΣ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
5-6
ΤΟΞΟΤΗΣ-ΤΑΥΡΟΣ=ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΠΑΣΧΑ/ΘΥΣΙΑ
7-8
ΔΙΔΥΜΟΙ-ΖΥΓΟΣ=ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΣ ΑΡΡΕΝΟΣ-ΘΗΛΕΩΣ
9-10
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ=ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ
11-12
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ-ΛΕΩΝ=ΑΥΤΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ-ΘΕΩΣΗ
00000000000000
1-2
ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=Α-Ω=ΑΛΗΘΕΙΑ (ΚΡΙΟΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ)
3-4
ΣΙΩΠΗ-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ=ΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΣΙΑ (ΙΧΘΥΣ-ΠΑΡΘΕΝΟΣ )
5-6
ΠΙΣΤΙΣ-ΥΠΟΜΟΝΗ=ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕΣΣΙΑ (ΤΟΞΟΤΗΣ-ΤΑΥΡΟΣ)
7-8
ΡΩΜΑΛΑΙΟΤΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΙ-ΖΥΓΟΣ)
9-10
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ=ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
11-12
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΜΕΤΑΝΟΙΑ=ΑΥΤΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ (ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ-ΛΕΩΝ)
0000000
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΛΕΥΣΗ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ-ΔΙΠΟΛΟΝ-ΑΠΛΟΤΗΣ-ΘΕΩΣΗ  
121212121212121212121212

Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

επανάσταση τώρα!αλέξανδρος ο μακεδών-ο μέγας των ελλήνων αρχηγέτης
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται] 

δες και 
-μιά προδοσία ανομολόγητη-
-προλέγειν και συλλέγειν-
-ο ένας και οι 300-
οοοοοοοοοοοοοο 
οι βρυκόλακες βγαίνουν καθε βραδυ-τώρα και στα κανάλια
δήθεν για να προειδοποιήσουν τάχα μου για να μας συμβουλέψουν
να μην μιλάμε-μη γελάμε-μην αντιδράμε-μην γαμάμε! 
είναι αυτοί οι ίδιοι 300 χρόνια τωρα τους ξέρετε όλοι
αυτοί οι οικογένειες και τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών
και οι παρατρεχάμενοι και οι κολλητοί και οι χαφιέδες τους
τα ονόματα τους και αυτά είναι γνωστά-αρχίζουν όλα απο το γράμμα Π
πολιτικοί-παπάδες-πλούσιοι-προύχοντες-προνομοιούχοι-παρατρεχάμενοι
όλοι προβεβλημένοι-προδότες-(τάχα μου)προοδευτικοί-εκ-πρόσωποι πάτρωνες
(λαού-εργαζομένων-θρησκείας-εξουσίας)
οι δικαστικές αρχές ποιούν την νίσσα!
αλλά ήρθε η ώρα να δώσουν-και αυτοί λόγο!
οι στρατιωτικοί αυτοί θα αντιμετωπίσουν εχθρό;
όταν ανέχονται το κατάντημα αυτό!
εδώ έχουμε μικρασιατική καταστροφή επί εφτά!ή τρία επί 1821!!
πούστε ρε παιδιά;αλλάξτε γράμμα!
πατριώτες ο ουρανός εδω και καιρό σιωπά-δεν είναι όμως σταβός!
ακούστε προσεκτικά-είναι μαζί μας εσείς είστε;
ΔεΝεΤαι η χώρα χειροπόδαρα και πισθάγκωνα-εσας θα λυπηθούν;
ανοίξτε τα μάτια ο καραμάν αλής προετοίμασε-πρόδοσε την κατάσταση
και ο αμερικανοτσολιάς ολοκληρώνει την παράδοση-προδοσία της χώρας
τώρα είναι η ώρα-ανοίξτε τα μάτια γιατί οι πονηροί γυροφέρνουν
ανοίξτε τα αφτιά να ακούσετε το σύνθημα
σαγαπάω μακούς-ή όλοι ή κανείς
μέχρι τότε κανείς δεν είναι ασφαλής
χχχχ
Τρεις και ο Κούκος  
(Χαίρε λάκη λαζόπουλε)
Οι Τρεις πάντοτε υπήρχαν αμετάθετοι
και ο Κούκος είναι αυτός
που κάθε άνοιξη έρχεται πρώτος
αλλά το τραγούδι του μονίμως προκαλεί
την εκδίωξη ή τον λιθοβολισμό ή την σταύρωσή του
για να μπορεί ο κόσμος να κοιμάται ήσυχος
και τα λουλούδια ν' ανθίζουν στην ώρα τους.
Ο Ξένος
(χαίρε γιώργο ρωμανιά)
Περιοδεύεις σε όλες τις χώρες
ενσπείροντας ψήγματα αλήθειας
παντού μόνος, παντού ξένος
με μόνο το όραμα της ερήμου γης
για να φθάσει κάποτε η ανθρωπότητα
να αρδεύει νερό και να φυτεύει κρίνα.
ύψος
(χαίρε ετοιμοπόλεμε αγωνιστή έλληνα)
Το βάθος και το εύρος των Ιδεών
όταν αυτές συνειδητοποιούνται
και γίνονται Λόγος και Έργα
Ανθρωποποιϊας
Αδελφοποιϊας
Πνευματοποιϊας.