Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

η επιστροφή του ασώτου υιού-μέλος 3ον

η αιγυπτιακή σφίγγα-σύμβολο του παγκόσμιου ανθρώπου
(πτερά αετού-σώμα λέοντος-πρόσωπο ανθρώπου-πόδια ταύρου)
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η παραβολή-επιστροφή του ασώτου υιού-μέρος 3ον 
Λουκάς 15:25-32 (Βάμβας)Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν τω αγρώ· και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς, και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε· και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον τον σιτευτόν, διότι απήλαυσεν αυτόν υγιαίνοντα. 
ο άσωτος άνθρωπος-πνεύμα (ατομικά-ένα μερος του εκπεσόντος πνεύματος που είναι καθε μετανοημένος άνθρωπος )έχει επιστρέψει μετανοημένος-ταπεινωμένος,ο πατέρας του τον δέχεται πίσω με αγάπη και τον αποκαθιστά πλήρως στα υϊκά του δικαιώματα απο την πατρική περιουσία-θέση,τον ντύνει βασιλικά και του φοράει δακτυλίδι στο χέρι σημείο της αποκατάστασης του στην θεϊκή οικογένεια και επίσης τον τιμά με εκλεκτό δείπνο έχοντας σφάξει μάλιστα και τον μόσχο τον σιτευτό που μόνο σε πολύ επίσες καταστάσεις θυσιάζεται.
με τον τρόπο αυτό ο ιησούς-ο οποίος μας δίδαξε την παραβολή αυτή μας προϊδεάζει για την τύχη-πεπρωμένο-υποδοχή του καθε ανθρώπου ο οποίος παρότι σφάλλει-εγκληματεί-αδικεί-αποκτάει πάθη-ελαττώματα κλπ κατα την γήϊνη ζωή του,εντούτοις εαν και εφόσον θελήσει να αλλάξει πορεία να μετανοήσει-μεταμεληθεί (μετάνοια-αφύπνιση-πνευμάτωση,που είναι αποτέλεσμα της ενδοστροφής-διαλογισμού-αυτογνωσίας)και εμπράκτως πορευθεί κατα το υπόλοιπο της ζωής του με αγάπη-συγχώρεση-αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους του(που προηγουμένως είχε αδικήσει)και με σοφία-σύνεση-ενδοστροφή προς τον εαυτό-πνεύμα του(που προηγουμένως αγνοούσε και παραμελούσε) είναι δυνατόν τότε να συγχωρεθεί απο τον θεό και να αποκατασταθεί πλήρως δηλαθεί να δικαιωθεί-σωθεί-ενταχθεί στην θεία αγγελική ιεραρχία(παράδεισος:ανάσταση-αναγέννηση-θέωση).σε ενάντια περίπτωση αμετανοησίας και συνέχισης της ασωτείας-αδικίας του τότε θα υποστεί την κόλαση-κολασμό που είναι η διαδικασία αποσύνθεσης της ψυχής-εγώ του και συνεπώς ο δεύτερος(τραγικός-τρομακτικός)θάνατος του.
εν συνεχεία η παραβολή μας ομιλεί για τον δεύτερο μεγαλείτερο αδελφό του ασώτου-ανθρώπου ο οποίος παρέμεινε πιστός στον πατέρα του-δεν εγκατέλειψε τον πατέρα ούτε ποτέ εξεδήλωσε παρακοή στον πατέρα του,και ο οποίος πληροφορείται την επιστροφή άφιξη του ασώτου αδελφού του και ακούει-βλέπει ιδίοις όμμασι τα τεκταινόμενα δηλαδή τις μουσικές-χορούς και το τραπέζομα του αδελφού του απο τον πατέρα τους.
Και ωργίσθη και δεν ήθελε να εισέλθη. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν.Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα· Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρέβην, και εις εμέ ουδέ ερίφιον έδωκάς ποτέ διά να ευφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών σου τον βίον μετά πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον τον σιτευτόν.
δικαίως ο μεγαλείτερος υιός-αδελφός δεν μπορεί να καταλάβει την πράξη του πατέρα του και αγανακτεί μαζί του(δικαία αγανάκτηση)και τον κρίνει και του το λέει κατάμουτρα ότι εμένα με αδικείς ενω τον άδικο μικρό αδελφό μου τον δικαιώνεις.ο πατέρας όμως είναι πλήρης αγάπης-σοφίας και αλήθειας τόσο προς τον άδικο-αλλά μετανοημένο υιό-αδελφό όσο και προς τον δίκαιο-δικαίως αγανακτισμένο υιό-αδελφό("ούκ ήλθον καλέσαι δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν" λέει ο ιησούς χριστός και αλλού λεγει "ο πατήρ μου ανατέλλει τον ήλιον του επι δικαίους και αδίκους" ).βλέπουμε λοιπόν ότι Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ(πρώην) ΑΔΙΚΩΝ(οι οπόιοι έχουν μετανοήσει ακριβώς γιατί ο δίκαιος πατέρας τους έδωσε την δυνατότητα της μετάνοιας και της συγχωρέσεως.συνεπώς ο μετανοημένος άδικος δεν είναι πλέον "αδικος" αλλά έχει δια της μετάνοιας του μεταπηδήσει στο στρατόπεδο των δικαίων-έγινε και είναι πλέον δίκαιος)
Ο δε είπε προς αυτόν· Τέκνον, συ πάντοτε μετ' εμού είσαι, και πάντα τα εμά σα είναι·έπρεπε δε να ευφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλώς ήτο και ευρέθη.
ο ΑΓΑΘΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ-ΑΓΑΠΩΝ ΘΕΟΣ συνεχίζει να εξηγεί πειστικά-παρακλητικά(απολογητικά) στον μεγαλείτερο του γιο :"ότι παιδί μου ξέρεις είναι δίκαιο να συγχωρήσουμε τον πρώην άδικο αδελφό σου και νυν μετανοημένο και άρα δικαιωμένο(αφού εγώ είμαι πατέρας αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ελευθερίας-δικαιοσύνης)και να τον επανεντάξουμε στην θεία μας οικογένεια-να ξαναγίνουμε οικογένεια πλήρης όπως είμαστε παλιά.άλλωστε εσύ και όλα όσα έχω ήταν είναι και θα είναι δικά σου.οφείλουμε λοιπόν να χαρούμε και να ευφρανθούμε απο την επιστροφή του αδελφού σου διότι ήταν πνευματικά νεκρός(απο την πτώση-ασωτεία του) και αναστήθηκε και ήταν χαμένος ως πνεύμα καλού-θεού(αφού κατέπεσε στο χάος της άρνησης-ανυπαρξίας)και ευρέθη-ανακαλύφθηκε ξανά(σαν χαμένος θησαυρός-αρχαίο άγαλμα) μεσα απο την  προσωπική του πάλη-αγώνα-μετάνοια(αυτογνωσία) για να επιστρέψει πίσω(και με  την βοήθεια την δική μας-με την σκέψη-αγάπη μας)στην χαμένη του οικογένεια,και τώρα είναι πάλι μαζί μας σώος και ασφαλής".
********************************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια: