Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

θάλλειν


ο γεωργός-σπορέας επι το έργον-πίνακας του βαν γκόγκ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
1η ώρα
σπέρνειν ως ο σπορέας
2η ώρα
θνήσκειν ως ο σπόρος
3η ώρα
ανασταίνειν ως ο σίτος
4η ώρα
αυξάνειν ως ο στάχυς
5η ώρα
ωριμάζειν ως ο καρπός
6η ώρα
θερίζειν ως ο θάνατος
7η ώρα
διακρίνειν-διαχωρίζειν ως το κόσκινον
8η ώρα
συναθροίζειν τον καρπό ως ο εργάτης
9η ώρα
αποθηκεύειν τούς καρπούς ως ο επιστάτης
10η ώρα
διαθέτειν δωρεάν  μέρος των καρπών ως ο οικοδεσπότης
11η ώρα
απολαμβάνειν-με μέτρο και σύνεση τους καρπούς όλων των ωρών
12 η ώρα
επιλέγειν και προετοιμάζειν τους σπόρους  της επόμενης σποράς
θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ
λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: