Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Πάρθεν η Ρωμανία

το οικόσημο των παλαιολόγων
(Βλέπε-Βουλεύου-Βίωνε-Βάζε)
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
.....Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία ‘πάρθεν,
η βυζαντινή(Ρωμανία)αυτοκρατορία καταλύθηκε πρίν απο 557 χρόνια (το ανατολικό μέρος η κωνσταντινούπολη-διότι το δυτικό-η ρώμη εξακολουθεί να ζη και να βασιλεύει παρότι "αγρόν αγόρασαν και ζεύγη βοών δέκα")αλλά δεν ξεθώριασε ακόμη η αίγλη και το μεγαλείο της στην ψυχή και μνήμη των ολίγων ακόμη ελλήνων που απέμειναν μέχρι σήμερα-ως συνεχιστές αυτού του μεγαλείου και αυτού του έργου που είχε αναληφθεί με την ίδρυση της.υποτίθεται ότι η χριστιανική εκκλησία και μάλιστα κυρίως η ορθόδοξη είναι η κιβωτός της παράδοσης του βυζαντινού πολιτισμού και της ορθόδοξης χριστιανικής και ελληνκής παράδοσης,αυτό όμως δεν είναι αλήθεια αλλά ψεύδος και καπηλεία προς εκμετάλλευση και εισροή χρημάτων στα ταμεία της κοσμικής εκκλησίας των παπάδων-εκκλησιαστών (και όχι της εκκλησίας του χριστού η οποία είναι πνευματική-πνευματικό σώμα (άρτος-αγάπη) και αίμα (οίνος-σοφία) του λόγου του θεού (αλήθεια) ο οποίος ταυτίσθηκε στο πρόσωπο και το έργο του ιησού χριστού).
η αληθινή γνήσια παράδοση υπάρχει στην ψυχή του ελληνισμού(έστω και αν είναι εν υπνώσει-προς στιγμήν-τώρα)και στον γενετικό του κώδικα όπως επίσης και στα αρχεία του ουρανού(που άπαντες μπορούν να έχουν πρόσβαση εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις της πνευματικής ομοιογένειας με την αλήθεια(αγνότης-αγιότης-αγαθότης)και της σκοπιμότητος της ουράνιας χάριτος-αλήθειας(οι υπόλοιποι κρατάνε τα σύμβολα και τούς δικέφαλους και τις λεγόμενες παραδόσεις όταν ο δικέφαλος πέταξε-επέστρεψε στον ουρανό αφίνοντας πίσω του τα άψυχα κάστρα και άπνοα σύμβολα και βέβηλους υπηρέτες)
η βυζαντινή αυτοκρατορία δημιουργήθηκε-δόθηκε εντολή απο τον ουρανό για να συνεχίσει :πρώτον το έργο του χριστού-την διάδοση-διδασκαλία της Β' του θεού διαθήκης(το έδαφος-περιβάλλον είχε προετοιμάσει ο αλέξανδρος ο μέγας με εντολή του ουρανού) που είχαν (σπείρει)εδραιώσει οι απόστολοι του χριστού και εν συνεχεία τον κότινο της ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ-ΜΥΗΣΕΩΣ και την λαμπάδα-πυρσό-ΔΑΔΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ανέλαβαν οι έλληνες που επισκέφθηκαν τον ιησού λιγο πριν σταυρωθεί(-Ιωάννης 12:20-23 Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων διά να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή.Ούτοι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν.Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγων· Ήλθεν η ώρα διά να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου.) αλλά και στο βυζάντιο-κωνσταντινούπολη ο ουρανός θαυματουργικά αποκαλύφθηκε στον αυτοκράτορα κωνσταντίνο τον Α' ο οποίος και μετέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας του απο την δύση-ρώμη στην ανατολή-βυζάντιο ονομάζοντας την κωνσταντινούπολη και καθιέρωσε με το διαταγμα των μεδιολάνων το 313 μ.χ την ανεξιθρησκεία και εν συνεχεία καθιέρωσε επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας του τον χριστιανισμό(του αποκαλύφθηκε ο δικέφαλος αετός και το μονόγραμμα ΧΡ σύμβολα που καθιέρωσε για την νέα του αποστολή και αυτοκρατορία).
Δευτερον το έργο αυτό ιδρύθηκε-δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει το παρακλητικό έργο του αγίου πνεύματος και να εγκαταστήσει καθιερώσει και εμπεδώσει την βασιλεία του θεού-λόγου-πνεύματος σε ολόκληρη την ανθρωπότητα-γη.
το έργο αυτό διακόπηκε βίαια-απότομα απο τους λεγόμενους οθωμανούς-τούς τούρκους,υπαιτιότητα όμως πρωτίστως των αναξίων αυτοκρατόρων της αυτοκρατορίας σε πλήρη εκ του κακού συνέργεια με την λεγόμενη τότε χριστιανική εκκλησία-τους ανάξιους πατριάρχες-παπάδες-μοναχούς,και που εντέλει η χαριστική βολή και το πάρσιμο της πόλης απο τους τούρκους επισφράγισε την βίαιη διακοπή ενός τόσο υπέροχου έργου-που τίμησαν γενεές ελλήνων μετά χριστόν και προετοίμασαν γενεές ελλήνων πρό χριστού.
το έργο αυτό συνεχίζεται ήπια-εσωτερικά πνευματικά αναμένοντας το πλήρωμα των καιρών και προετοιμάζοτας πνευματικά τις νέες πνευματικές συνθήκες ανθοφορίας του.ο παγωμένος πνευματικός  παγκόσμιος χειμώνας ήδη έχει ερημώσει τα πάντα και η πνευματική τροφή είναι σε έλλειψη καθώς δεν υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι αλλά διανοούμενοι-και παπάδες χρηματιστές και επιστήμονες της ύλης και του αθεϊστικού ευδαιμονισμού και έμποροι του κέρδους και των συμφερόντων και των χρημάτων και εσωτεριστές-μεμυημένοι στον αποκρυφισμό και την μαγεία,οι οποίοι όμως αυτοπροβάλλονται και αυτοδιαφημίζονται ως το υποκατάστατο τού πνεύματος και της αλήθειας προσφέροντες ολίγον απόλα και ολίγον έτσι και ολίγον γιουβέτσι και ποικιλίες πολλές-όχι όμως την εκ του θεού αλήθεια(θεός γαρ η αλήθεια και ο θεός δεν παίζεται ούτε κοροϊδεύεται ούτε ξεγελάται ούτε πουλάει ούτε ούτε πουλιέται ούτε αγοράζει ούτε αγοράζεται ούτε ούτε!!)
το έργο αυτό είναι το έργο του αγίου πνεύματος-του χριστού και αφορά όλη την ανθρωπότητα και συνεπώς "πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάναι"ισχύει όσο και το "πάντα δικά μας ήταν και ποτέ δεν μας τα πήραν"αφού το πνεύμα και η αλήθεια είναι πνευματικά και όχι υλικά χωροταξικά-κτηριακά κλπ . ας μη δε λανθάνει απο κανένα ότι η "ελλάδα"είναι εκδήλωση του πνεύματος της σοφίας και ο "έλληνας" είναι ο φιλος της σοφίας-ο σοφός και το έργο είναι πνευματικό-η διάδοση της αλήθειας η οποία είναι πνευματική και συνεπώς "ελλάδα-αθήνα-ρωμανία-κωνσταντινούπολη" και καθε τι που δημιούργησαν υλικά οι έλληνες-ο ελληνισμός είναι εκδήλωση του ουράνιου πνεύματος-είναι υλική αποτύπωση του άυλου πνευματικού(ΙΔΕΑ-ΕΙΚΟΝΑ-ΜΟΡΦΗ και ΑΛΗΘΕΙΑ-ΗΘΙΚΗ-ΚΑΛΛΟΣ κλπ).το πνευματικό δεν χανεται-δεν κλέβεται-δεν φθείρεται-δεν αναλώνεται κλπ και επομένως μπορεί να είναι παντού όπου ο άνθρωπος μεταφέρεται και είναι-ευρίσκεται και ζει-κινείται-υπάρχει.αυτή είναι η άσπρη αλήθεια!!
  η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια: