Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

ΕΩΝ-ΗΕΛΙΟΣ-ΕΛΛΑΣ

 Ο ΘΕΟΣ ΗΕΛΙΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δές και)
«Ηέλιος δ’ ανόρουσε λιπών
περικαλλέα λίμνην,
ουρανόν ες πολύχαλκον,
ιν’ αθανάτοισι φαείνοι
και θνητοίσι βροτοίσιν
επί ζείδωρον άρουραν»
Τὴν ὥρα ὅταν ἀφήνοντας τὴ περικαλλή λίμνη ἀνέβη ὁ ἥλιοςπρὸς τὸν ὁλόχαλκο οὐρανὸ σὲ ἀθάνατους νὰ φέξη,καὶ στοὺς ἀνθρώπους τοὺς θνητοὺς τῆς γῆς τῆς θροφοδότρας,
(Οδυσ. γ, 1-3 μετάφραση εφταλιώτη)
ΕΩΝ-ΗΕΛΙΟΣ-ΕΛΛΑΣ
ΕΩΝ=είναι ο ων-έων,ο υπάρχων θεός=Η ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ
("εγώ ειμι τό Α και τό Ω, λέγει Κύριος ο Θεός,  
ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ" αποκάλυψη Α-8)
(Zευς ην, Zευς εστίν, Zευς έσσεται, ω μεγάλε Zευ.δωδωναίοι ιερείς)
Η-ΕΛΙΟΣ=ο θείος ήλιος-ο θεός ήλιος=ΤΟ ΠΥΡ-ΦΩΣ
(Ηλιος+Σελήνη+Ηώς=τέκνα του ΥΠΕΡΕΩΝΟΣ+ΘΕΙΑΣ) 
ήλιος=φώς (φωτεινότητα) + πύρ (θερμότητα)
ΕΛΛΑΣ=Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ(ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ)=ΠΥΡ-ΦΩΣ
ελλάς=ήλιος=πύρ-φώς=αγάπη-σοφία
(ελ-λάς=ο θείος-ηλιακός λίθος-ομφαλός)
ελλάς=μητέρα του πολιτισμού-του λόγου-της σοφίας=θείο φώς-πύρ
Ε
ΩΝ
Η
ΕΛΙΟΣ
Ε
ΛΑΣ
ΕΗΕ=5-8-5
585=500=Φ 80=Π 5=Ε
(Φ-Π-Ε=ο Φ- ο Π - ο Ε )
(οι 3 παγκόσμιοι  μαθηματικοί τύποι ερμηνείας της μονάδος του παντός)
ΕΩΝ=5+800+50=(5-8-5)=855
ΥΠΕΡ=585 ΕΩΝ=855
(ΥΠΕΡ-ΕΩΝ/ΥΠΕΡ-ΙΩΝ/ΥΠΕΡ-ΑΩΝ)
ΠΥΡ=580=ΦΠ  ΦΩΣ=ΕΩΣ 1500=ΑΦ ή 1005 =ΑΕ
(ο Φ και ο Π και ο Ε)(έφα=είπεν-λόγον:Ε-Φ-Π)
Ε-Φ-Η=5-500-8=5508(585-855)(γέννηση ιησού-ΛΟΓΟΣ=5508)
"εν αρχή εποίησεν ο θεός(έων)τον ουρανόν(ίων)και την γη"(άων)(γέν:Α-1 )
"εν αρχή ήν ο λόγος(έων) και ο λόγος ήν προς τον θεό(έων)
και θεός ήν ο λόγος(έων)"(ιωά:Α-1)
ΕΩΝ(ΑΛΗΘΕΙΑ)=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=ΗΕΛΙΟΣ-ΠΥΡ-ΦΩΣ=ΕΛΛΑΣ=ΓΑΙΑ-ΜΗΤΗΡ
ΕΩΝΟΣ-ΗΛΙΟΥ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: