Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

το φώς της κρίσεως


ιησούς χριστός ο παντοκράτωρ-μονή δαφνίου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η λέξη-λόγος:"ΚΡΙΣΗ"έχει τόσο πολύ κακοποιηθεί-παραποιηθεί απο το πνεύμα του κακού διαμέσου των ανθρώπων-του,που έχει τελικά επιτευχθεί αυτό που το ίδιο το κακό αποσκοπούσε,δηλαδή να πλανηθεί ο άνθρωπος ως προς το αληθινό περιεχόμενο της που είναι "η προειδοποίηση του πνεύματος του θεού προς τον άνθρωπο να προσέξει αυτός ώστε τα έργα-πράξεις  του να είναι κατα θεόν και όχι σκοτοφορικά-του κακού.
η λέξη-λόγος "κρίσις" είναι διφορούμενη-αμφίσημη (όπως οι περισσότερες λέξεις-και εν τέλει όλες αφού το πνεύμα του κακού κατάφερε να παραποιήσει στην διάνοια-αντίληψη του ανθρώπου ακόμη και αυτές που έχουν-θάπρεπε να έχουν μόνο θετικό περιεχόμενο,όπως πχ οι λόγοι άγια-όσια κλπ κατήντησαν να είναι όπως το "σεμνά και ταπεινά" του πρώην πρωθυπουργού, δηλαδή έπεα πτερόεντα-λόγια και φτερά στον άνεμο και το χειρότερο απέκτησαν και αρνητική σημασία παρότι είναι θετικοί οι λόγοι-παρόμοια και στους λόγους καλά-αγαθά οι περισσότεροι άνθρωποι εννοούν "ντομάτες και αγγούρια"και υλικά αγαθά-που είναι "βιωτικά τρόφιμα"αντί των όντως αγαθών που είναι και μόνον οι εκπεφρασμένες ηθικο-πνευματικές αρετές-αξίες-καταστάσεις διότι και μόνον αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν συνέχεια μετά θάνατο στην υπο δημιουργία ζωή του κάθε ανθρώπου και ο λόγος είναι διότι μόνον αυτές τον ομοιάζουν-προσομοιάζουν με τον δημιουργό του ο οποίος είναι ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΛΠ) και ο λόγος είναι Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ που εκ των πραγμάτων είναι μία κατάσταση ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΗ-ΑΜΦΙΣΗΜΗ με την έννοια του ότι και οι δύο παράγοντες του πνεύματος του καλού και του πνεύματος του καλού ευρίσκονται τόσο στον άνθρωπο και στον κόσμο με αποτέλεσμα και ως εκ της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου να τίθεται θέμα υποχρεωτικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ ή του καλού ή του κακού το οποίο βεβαίως και πάλιν εξαρτάται απο τον βαθμό ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ (του καλού και του κακού) ώστε να γίνει η καλή-ορθή διάκριση και ο διαχωρισμός του κακού-λάθους.
οι άνθρωποι-στην αντίληψη των ανθρώπων η κρίση είναι κρίση οικονομική-ανταγωνισμού-συμφερόντων-χρημάτων-κοσμικών προσόντων-κοσμικών θέσεων-πολιτικών αντιπαραθέσεων-επιστημονικών και φιλοσοφικών αντεγκλήσεων-θρησκευτικών προνομίων κλπ ή στην χειρότερη της εκδοχή ως κρίση του θεού προς τους ανθρώπους την επέβαλαν οι σκοτοφόροι-ρασοφόροι-αυτόκλητοι υπηρέτες του θεού-εκκλησία (κυρίως οι χριστιανικές εκκλησίες) -αιρέσεις-μυήσεις-εσωτεριστικές οργανώσεις-αποκρυφιστικές σχολές κλπ και που είναι-τάχα μου και δήθεν: η κρίση του θεού σε όλους όσους δεν είναι ενταγμένοι στην εκκλησία-αίρεση-μύηση κλπ, δεν εκκλησιάζονται-δεν κοινωνούν-δεν εξομολογούνται και άλλες τέτοιες αηδίες-πανουργίες-διαστροφές-παραποιήσεις-αναλήθειες-σκοταδιστικές παρεμβολές αυτού τούτου του κακού διαμέσου των υποχείριων του υπηρετών.
τέλος η αληθινή-εκ του θεού αποκάλυψη της κρίσης είναι Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΞΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ Η ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ-ΚΑΤΑΝΙΚΑΤΑΙ-ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ-και μαζί με αυτή κρίνεται και το κακό-ο άνθρωπος του κακού και καθε κακότητα-αναλήθεια-αδικία-πλάνη στον κόσμο.συνεπώς Η ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ) ΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-Η ΔΕ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ ΑΦΕΝΟΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ-ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ-ΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΘΕΙ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΣΠΕΥΣΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ-ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΙ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙ-ΚΑΘΑΡΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ (το κακό μέσα στον καθε άνθρωπο όσο "περισσότερο" εξακολουθεί να υφίσταται μέσα του ως "υπόλειμμα-τα" τόσος θα είναι και ο βαθμός κρίσεως που θα υποστεί το συγκεκριμένο ανθρώπινο όν που το διατηρεί μεσα του καθώς ο άνθρωπος-καθε ανθρώπινο όν χρεώθηκε ένα μέρος κακού-ένα σπέρμα κακού. το κακον ως πνεύμα-ψυχή-ύλη κακού είναι σύμφυτο του ανθρώπου είναι η δεύτερη του φύση-η κακή φύση,-η πρώτη είναι το καλόν- η οποία είναι εγγενής με το εγώ του-είναι το "μισό"εγώ του και γιαυτό ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος-έχει ευθύνη για τις πράξεις του καλού ή κακού.
έτσι λοπόν Η ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ-ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ-δικαίως (που εν τέλει αποτελεί λύτρωση τόσο για τους νεκρούς της κρίσης (λυτρώνονται απο το κακό τους και με τον δεύτερο θάνατο πορεύονται ανάλογα με τα έργα τους ή προς τον θεό ή προς ανακύκλωση και πνευματικό δευτερο θάνατο-απο-λύτρωση) όσον και για τους ζωντανούς τους οποίους η θεία πρόνοια θα παράσχει καθε μέσο και φροντίδα ώστε να συνεχίσουν το μετανοητικό απελευθερωτικό-απολυτρωτικό έργο της: που είναι η μετουσίωση καθε αντίθεσης-αντιλογίας-καθε ατομικού σπερματικού κακού απο τον καθε άνθρωπο και βέβαια η πρόοδος-εγκατάσταση της βασιλείας του θεού-καλού-αλήθειας στην ανθρωπότητα.)
ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ-ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
ΚΡΙΣΙΣ=ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ=ΝΕΑ-ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΙΣ=ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ-ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΥΣΗ-ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΥΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ-ΚΟΣΜΟΥ
ιδού τι λέγει ο ιησούς χριστός για την κρίση των ανθρώπων-της ανθρωπότητας:
Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως (εγώ-ο ιησούς χριστός) ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος (τον σκοτοφόρο-το κακό) μάλλον παρά το φώς·(εμένα-τον λόγο του θεού) διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού·όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, διά να φανερωθώσι τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν.(Ιωάννης 3:19-21)Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου (ο λόγος-αλήθεια-χριστός) και πιστεύων εις τον πέμψαντά με(πατέρα) έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται,(αφού πιστεύει σε μένα-γίνεται πιστός-πνευματικός-αληθινός σύμφωνα με τα όμοια με εμένα έργα του) αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν. (θέωση-στον θεό)(Ιωάννης 5:24)
ποιος είναι ο αντίθεΤος-σκοτοφόρος-το κακόν;
αυτός που ενεργεί έργα α) σκότους-αγαπά το σκότος β) πονηρά-είναι πονηρός όπως ο όφις-δράκων του κακού γ) φαύλα-διεφθαρμένα-σαθρά-είναι φαύλος-διεφθαρμένος υλικά-ηθικά και πνευματικά δ) μισεί το φως-ζηλοφθονεί καθε καλόν γιατί είναι κακός ε) δεν έρχεται στο φως για να ελεχθούν τα έργα του-κρύβεται στο σκότος και την αφάνεια του παράνομου κακού-λύκου και  φορώντας πάντοτε ένδυμα καλού-νομιμότητας-αρνίου.
συνεπώς Ο ΚΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΚΟ-ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ,ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΩΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΦΩΣ ΑΠΛΕΤΟΝ! ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΦΩΤΟΣ-ΚΑΛΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΥ.(το δε σκότος-ανθρώπου και κόσμου εν ριπή οφθαλμού εξαφανίζεται με την παρουσία του φωτός-θεού)
τον άνθρωπο δεν τον κρίνει ο θεός-το φως και η κρίσις ως εκ της της αποκάλυψης της αλήθειας του θεού αλλά η δικές του πράξεις και τα δικά του φαύλα-άδικα-αναληθή-σκοτοφορικά-μεμισημένα διεφθαρμένα-του κακού-πονηρά έργα. (η υπάρχουσα αλήθεια-αγάπη-σοφία που ο θεός αποκάλυψε-γνώρισε στον άνθρωπο μεχρι την ώρα της νέας αποκάλυψης αλήθειας στην ανθρωπότητα, είναι το μέτρον της κρίσεως του καθε ανθρώπου και ο βαθμός ενσυνειδήσεως του ως προς την αλήθεια αυτή, η θεληματική άγνοια η αδιαφορία και η απόρριψη της αλήθειας απο την ζωή του καθε ανθρώπου είναι μεν δικαίωμα του είναι όμως και η οφειλή-υποχρέωση του αλλιώς ο δημιουργός δεν θα τον δημιουργούσε αν δεν τον προώριζε να κανει καποιο έργο θετικό και λαμβανομένου υπόψη ότι ο άνθρωπος για το έργο του επιβραβεύεται με την θέωση-αιωνιοποίηση του στον θεό-ως θεός εν θεώ.)
αυτή είναι "η κρίσις" υπο την πνευματική της θεώρηση και όχι ο φόβος-η απειλή-ο εκβιασμός-τα δέλεαρ και καθε τι σαθρό που εκπορεύεται απο τους έχοντες συμφέρον απο τις κρίσεις εν γένει.ελεύθερα-ενσυνείδητα-θεληματικά καθε άνθρωπος ας λάβη υπόψη του τους λόγους του χριστού και ας πορευθεί σύμφωνα με τις επιλογές του χωρίς φόβο και προσδοκία ανταμοιβής,αλλά χάριν του έργου του θεού και του υιού του ανθρώπου,χάριν της αλήθειας και χάριν της αγάπης της ανθρωπότητας.
παράρτημα:
Ματθαίος 12:38-43
τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεων και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε βασιλισσα νοτου (του σαβά) εγερθησεται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωντος και ιδου πλειον σολομωντος ωδε .
Μάρκος 15:33-37 (Αρχαίο)
και γενομενης δε ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας ενατης και τη ενατη ωρα εβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λαμα-(λιμά-λεμα λαμμα)σαβαχθανι ο εστιν μεθερμηνευομενον ο θεος μου ο θεος μου εις τι με εγκατελιπες και τινες των παρεστηκοτων ακουσαντες ελεγον ιδε ηλιαν φωνει δραμων δε τις και γεμισας σπογγον οξους περιθεις τε καλαμω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε ιδωμεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον. ο δε ιησους αφεις φωνην μεγαλην εξεπνευσεν.
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

το κοσμικό ταρώ

 ρωμαϊκό αντίγραφο του χρυσελεφάντινου αγάλματος της αθηνάς
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες και
(απόσπασμα απο το αρχείο της αλληλουχίας)
Το κοσμικό ταρώ(ταρ=νικώ,ρώς=βασιλιάς,ταρώς=νικητής βασιλιάς)αποκαλύπτει: (σε καθε καλόπιστο-καλής θελήσεως αναζητητή-ερευνητή της αλήθειας,δηλαδή του θεού και του έργου του στον κόσμο διαμέσου του ΑΝΘΡΩΠΟΥ-του ιδίου είτε αυτός είναι ΑΡΡΕΝΑΣ είτε είναι ΘΗΛΥΣ)
1: ο θαυματοποιός-ο μαθητευόμενος μάγος=ο μαθητής=μυούμενος-μεμυημένος-μύστης=ο αναζητητής της σοφίας-αλήθειας του θεού=ο ήρωας ηρακλής-κάθε αναζητητής-βιωματικός αυτοπνευματούμενος άνθρωπος,ο οποίος ετοιμάζεται-γιατί έχει τις φυσικές-ψυχικές και πνευματικές δυνατότητες και προδιαγραφές-τον χαρακτήρα-τις αρετές,να επιτελέσει τους 12 άθλους (έχει τις προδιαγραφές του ουράνιου ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ και του γηϊνου
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ)
(όλα τα αρκάνια χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες "όντων"α) αυτά τα όντα που είναι ουράνια-ανθρώπινα επι της γης και υπηρετούν τον καθε αναζητητή της αλήθειας και καθε ανθρώπινον όν-όλη την ανθρωπότητα-κόσμο-γη και β) αυτά που επιθυμούν-θέλουν να πορευθούν-αθληθούν στον καλόν αγώνα της μετουσίωσης του κακού σε καλό δηλαδή της ατομικής αυτοτελείωσης τους ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία που αυτό θα επιφέρει κάποτε την βασιλεία του θεού στην κοινωνία-ανθρωπότητα-κόσμο και που θα ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση του ανθρώπου στον θεό-με την θέωση του)
σημείωση:όλα τα ταρώ-αρκάνια του ταρώ αφορούν τον άνθρωπο-ανεξαρτήτως φύλου,δεν είναι-δεν αφορούν θήλεα ή άρρενα με την έννοια της ιδιαίτερης φύσης αλλά αφορούν το έργο και τα στάδια-σταθμούς-την προσαρμογή-μεταμόρφωση του αναζητητή της αλήθειας καθε φορά.
2: η μεγάλη ιέρεια-πάπισα=(ο ουράνιος απεσταλμένος και εντεταλμένος άνθρωπος) είναι η σοφία-το πνεύμα της αληθείας,η αρχιέρεια του ναού,η προφήτις σιβυλλα,η προστάτις όλων των αναζητητών της αλήθειας-των ηρώων= η ουράνια σοφία του πνεύματος αθηνά
3: η αυτοκράτειρα=(ο αναζητητής-αγωνιστής-ασκητής-ΑΘΛΗΤΗΣ άνθρωπος) είναι η νόηση-διάνοια-νοημοσύνη του μυούμενου στην αλήθεια,το εκκρεμές, ο ρυθμιστικός-συντονιστικός παράγων των 3 επενδυμάτων του ανθρώπου,του σώματος-ύλης,της ψυχής-αιθέρος και του πνεύματος-πνοής= η δοκιμάζουσα-δοξάζουσα ήρα τον κάθε αθλητή-μαθητή-αναζητητή της αλήθειας και κυρίως εκείνα τα ανθρώπινα όντα με ουράνιο παρελθόν-λόγω και του ιδιαίτερου έργου βοηθείας που προωρίζονται να επιτελέσουν-η αρετή της γνωστικής-κατανοητικής αγάπης (πχ:ηρακλής-θησέας-οιδίπους κλπ)
4: ο αυτοκράτωρ=ο νοήμων νούς-η νοημοσύνη,η ανθρωποποιός λογική,ο γνώστης-κύριος και κυρίαρχος των αισθήσεων και νοητικών σκέψεων,ο άθλος της υλικο-νοητικής κυριαρχίας-η αρετή της τόλμης-ρωμαλαιότητος=ο νοήμων ερμής
5: ο ιεροφάντης-πάπας=ο πατήρ θεών και ανθρώπων,βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων,ο διδάσκαλος ουράνιων και γηϊνων ανθρώπων- διδασκάλων =η σοφία του θεού- πνεύματος-η άκρα ταπείνωση/η αρετή της ταπεινοφροσύνης-ο πανίσχυρος ουράνιος ζεύς (1-ΖΕΥΣ ΠΑΤΗΡ-2-ΟΥΡΑΝΙΟΣ-3-ΓΗΪΝΟΣ)
6: ο ερωτευμένος/οι ερωτευμένοι= η αποστολή-πεπρωμένον του μαθητή=η θελήση για αγάπη,αμοιβαιότητα,ελευθερία,ένωση,ο μυούμένος που ανακαλύπτει την ομορφιά της αλήθειας-αγάπης και της ισχύος της σοφίας-οι αρετές της αλληλο-Συν-χωρέσεως και υπομονής= ο ορμητικός-αρρενωπός άρης και η κυθαιρεία όμορφη αφροδίτη
7: το τετράτροχον αμάξιον-το άρμα=ο αρματηλάτης άρχων βασιλεύς =ο σωτήρας-ανθρωπόθεος-θεάνθρωπος επι της γής ,ο υπέρτατος κυρίαρχος του σύμπαντος=η ουράνια αγάπη του λόγου του θεού-η αρετή της Σιωπής-Σιωπηλής αγάπης του θεού=ο μύστης-μυσταγωγός= ο αδελφόθεος νικηφόρος ουράνιος ποσειδών-ιχθύς
8: η δικαιοσύνη-η πλάστιγγα/ζυγαριά=ο βιωματικός αυτοπνευματούμενος άνθρωπος της αγάπης-ηθικής-ισότητος-δικαιοσύνης,= η σύμμετρη εν σοφία-μέτρου προσωπικότητα του μαθητή=ο μεμυημένος-η αρετή της Σύμμετρης ισότιμης δικαιοσύνης= ο φιλάνθρωπος ήφαιστος
9: ο ερημίτης-ο σοφός ασκητής, ο σιγών λόγος-ο λευκός κύκνος,ο απαρνηθείς τον κόσμο της πραγματικότητας και χωρήσας στον κόσμο της αλήθειας,-η αρετή της εν σοφία μετανοίας του σοφού χάριν(της απαλλαγης των βαρών) της ανθρωπότητος (φωνή βοώντος εν τη ερήμω),ο αφανής τέλειος ανθρωπόθεος-θεάνθρωπος, η πρόνοια του θεού στον κόσμο= ο προφήτης απόλλων
10: ο τροχός της τύχης=δένδρο γνώσεως-οι 2 δρόμοι της αρετής-αλήθειας και της κακίας-ηδονής,η ελευθερη επιλογή-απόφαση του πεπρωμένου-ειμαρμένης-δρόμου ζωής-βίου κάθε ανθρώπου,η κινουμένη ισορροπία,ο τροχός της δισυνθέτου δυάδος= έρως-αφροδίτη και πάθος-έριδα (έλξη-έρως-φιλότης και εθισμός- νείκος-κακόν πάθος/δρόμος που οδηγεί ή στο μοιραίον-θανατος-βίαιη νίκη του θανάτου-κακού ή στην εκπλήρωση του πεπρωμένου-υπομονητική νίκη επι του θανάτου-κακού)
11: η ισχύς- η δύναμις=το ανθρώπινο πνεύμα=φαντασία-θέλησις-ισχύς=το αληθινό-κυριολεκτικό ανθρώπινο πνεύμα-όν (σε σχέσι με το εγώ),η μεγάλη δύναμις-πίστις-στην ισχύ της αλήθειας του ανθρώπινου πνεύματος-όντος-εγώ όταν αυτό πνευματοκρατείται, οι δυνάμεις του ανθρώπινου πνεύματος (που είναι το πνεύμα του καλού-θεού εντός του ανθρώπου) κατισχύουν του κακού και του κόσμου=ο πιστός-ισχυρός άγγελος-οδηγός/ποιμήν του ανθρώπου= η αμαζόνα άρτεμις
12: ο κρεμασμένος ανάποδα-ο δοκιμαζόμενος=η ενσάρκωση-θυσία του ανθρώπου-εγώ στον κόσμο-το υλοποιημένο-υλομορφοποιημένο πνεύμα-όν,ο υπομένων θεός-πνεύμα, η σταθερά ισορροπία=η αρετή της υπομονητικής αλληλεγγύης των όντων την οποία χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο της ύλης= η υπο-μένουσα και αλληλέγγυος εστία
13: ο θάνατος- το δρέπανον= το μυστήριο του χρόνου-κρόνου και του θανάτου- άδη= η ανακύκλωση-ο αέναος νόμος-φαινόμενο του θανάτου της φθαρτής ζωής και της επανεμφάνισης-ανανέωσης της, τής φθοράς και της αφθαρσίας της, τής διαρκούς σταθερής αλλαγής-μεταμόρφωσης-αναγέννησης του θανάτου σε ζωή,το ωρολόγιον του χρόνου και το μοιραίον και αναπόφευκτον του θανάτου ,η εξελικτική-ανελικτική-μετουσιωτική σπείρα του θανάτου προς την ζωή=(γή-κρόνος +άδης-πλούτων) η κόρη περσεφόνη (η παγκόσμια και ατομική ψυχή)-οι αρετές της σύνεσης-νουνέχειας πρός το κακόν και ανδρείας-οφειλής του καλού πρός όλους,αναδεικνύουν τον νικητή του θανάτου και όταν ακόμα ο θάνατος θανατώνει τον ανδρείο.ο ανδρείος και συνετός είναι αυτός που έχει πεθάνει-γευθεί τον θάνατο πριν τον υλικό του θάνατο,τον γνωρίζει-δεν τον φοβάται,είναι κύριος εαυτού και του ίδιου του θανάτου.(θανάτω θάνατον πατήσας=κυριαρχήσας)
14: η εγκράτεια=η μεγάλη παρθένος-η αγαπώσα ψυχή,η παρέχουσα-υπομένουσα πάντα της πάσι, η θεία γυνή-ψυχοτρόφος,η μήτηρ αγγέλων-ανθρώπων,η Εγκρατεύουσα-εγκράτεια- η κρατούσα τον κόσμο και τον άνθρωπο στα χέρια της,η διαχέουσα στον κόσμο την πίστι,την ελπίδα και την ελεημοσύνη=η παγκόσμια αγάπη-μήτηρ παρθένος μαρία,η γη μήτηρ δήμητρα και ουρανία (μήτηρ) κόρη αφροδίτη
15: ο διάβολος-κακοποιός αντιδραστικός παράγων=ο καταστρεπτικός παράγων-ο αναβρασμός,η οργή-κατάρα του κακού=ο εγωϊσμός-φιλόδοξη αυτοπροβολή,η διαβολή-συκοφαντία,ο πατήρ του ψεύδους,ο ενάντιος-εχθρός κάθε δημιουργικής προόδου=ο μη ών=άσωτος υιός-πνεύμα του κακού.(κάθε ανθρώπινον όν ενέχει μεσα του εκ φύσεως-εκ γενετής ένα σπέρμα-πνευμα-μέρος κακού προς μετουσίωση του σε καλόν πνεύμα,όπως ενέχει και ένα αγγελικής τάξεως δυνάμιο-μέλος-πνεύμα καλού προς οδήγηση-βοήθεια-ισχύ σε πραξεις καλού)
16: ο (κεραυνό-ς-βολημένος) πύργος-ο (προωρισθείς να γίνει) οίκος θεού=ο νόμος της ανταποδόσεως καλού και κακού,ο πύργος της βαβέλ-του σιλωάμ (κακού)  ή ο πύργος του οικοδεσπότη-των ιπποτών (καλού) =ο νόμος της ίσης αντ-αποδόσεως(δικαιοσύνης) των δισυνθέτων όντων.ο κεραυνός-νόμος της ανταπόδοσης επιπίπτει στους παραβάτες του καλού και τους υπηρέτες του κακού.πύργος είναι τόσον ο κόσμος-γη όσον και ο πύργος των εκπροσωπούντων τάχα μου τον θεό,είτε ως εκκλησία είτε ως μυητική-εσωτεριστική σχολή-μυητική εστία-πύργος (κυρίως αυτή)
17: ο αστήρ=η μητέρα γη-κόσμος, η δήμητρα-φύση, η διατρέφουσα με άρτους και οίνο,το γήϊνο περιβάλλον και η εντός αυτού παρουσία-δράση-επιτέλεση του έργου του ανθρώπου,η μοναδική αξία της γης-φύσης=οι φυσικές αρετές της προσαρμοστικότητος-της υπομονής-της δωρεάν παροχής-της επαναληπτικότητος-αποκατάστασης κλπ που όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν εμπειρικά-γνωστικά-βιωματικά επειδή τις βλέπουν-ακούν-βιώνουν στην φύση-δημιουργία=η γή-δήμητρα
18: η σελήνη= η πανσέληνος κόρη, το νυκτερινόν ουράνιον φώς,η δια των 2 ποταμών-ουράνιων αιθεροψυχικών ρευτών ψυχοτρέφουσα και συντηρούσα την μητέρα γη ,η μοναδική αξία της ουράνιας κόρης-οι μαγνητικές-φυσικές-αναζωογονητικές δυνάμεις-αρετές της σελήνης που φωτίζει στο σκότος-εμψυχώνει-αναζωογονεί-ρευτοποιεί-ενυδατώνει-πλημυρίζει-καλεί σε φυσικά-κατα φύση έργα-ζωή= η ουρανία εμψυχώτρια άρτεμις
19: ο ήλιος=ο εωσφόρος άγγελος, η ανατολή του φωτός, ο άρχων του ουρανού, ο ήλιος της δικαιοσύνης-αρμονίας-ζωής, ο πνευματοποιός-ζωογόνος παράγων,η παραδειγματική εικόνα του θεού στον κόσμο, προσ-ομοίωσι του πνευματικού φωτός και πυρός,της αγάπης και σοφίας του θεού-οι ηλιακές αρετές του φωτός-πυρός-θερμότητος-ουράνιας ομορφιάς-οδήγησης-πίστης-παροχής-ζωής-σταθερότητος-ελπίδας-αγάπης-σοφίας-αλήθειας=ο υπερβόρειος ήλιος απόλλων
20: η (μέλλουσα) κρίσις= η αναγγέλλουσα σάλπιγγα την κάθοδο-άφιξη-αποκάλυψη της αλήθειας του θεού που αφορά το τριπλό μυστήριο:της γέννησης (αμιγώς δισύνθετα όντα-πνεύματα καλού και κακού), της ζωής (ελεύθερη και θεληματική και ενσυνείδητη απλοποίηση της δισυνθετότητος) και του θανάτου (μετουσίωση του κακού σε πνεύμα καλού)-η αιωνία μύηση στην αλήθεια, η λύσις των δεσμών του κακού και η λύτρωση-σωτηρία των ανθρώπων από τις πλάνες και την αναλήθεια του σκότους ,η αληθινή-πνευματική ανάσταση-αναγέννηση, η συγκρότηση της αιώνιας μυητικής αλύσου των ανθρώπων-εντεταλμένων-απεσταλμένων του θεού στη γη= ο πλούτων και η περσεφόνη αποκαλυπτόμενοι (ο θάνατος μετουσιούται-αποκαλύπτεται-αποκαθίσταται σε ζωή και η ζωή θεούται τελειωτικά)
(αυτή η περίοδος αναμένεται να αρχίσει στις μέρες μας και θα είναι λαμπρή-θαυματουργική και θεοφόρος)
21: ο κόσμος=η γυνή αγάπη-κυριαρχία επί των 4 στοιχείων του κόσμου= η αγνή κυριαρχία επί του σώματος=γή, της ψυχής=ύδωρ ,της νοήσεως=αήρ, του εγώ-πνεύματος=πύρ, η αληθινή ελευθερία-απελευθέρωση από το κακό και τον πειρασμό=ανάγκες- επιθυμίες=ο νούς-νόηση-διάνοια η υπαχθείσα/υπαγώμενη στην σοφία-πνευμα του θεού, η πόρνη μαγδαληνή (νόηση-οίησι) καθίσταται αγαπημένη μαθήτρια του σωτήρα (πνεύμα-σοφία)= η αθηνά εργάνη
(αυτό θα επιτευχθεί μέσα στην διάρκεια της εγκατάστασης-εμπέδωσης της βασιλείας του θεού στην γη που πρόκειται να αρχίσει-μετά το ολοκαύτωμα της παγκόσμιας κρίσης)
0: ο ανόητος- ο τρελλός=ο ακόλουθος του ασώτου υιού, ο ασωτεύων-πορνεύων, ο χειροβοσκός, ο ασύνετος, ο αμετανόητος αμαρτωλός-ο πορευόμενος στον βίο-υλική ζωή του, άστοχα-απρονόητα-άσκοπα-επιπόλαια, ο ανισόρροπος-παράφρων=ο κάθε δισύνθετος άνθρωπος-πνεύμα-ον-εγώ πού επέλεξε τον δρόμο της κακίας-ηδονής ή δεν επέλεξε τον δρόμο της αρετής-αλήθειας=η πνευματική απώλεια (όλα τα ταρώ-και καθε αλήθεια που έχει αποκαλυφθεί ή και πρόκειται να αποκαλυφθεί αφορούν αυτόν τον ανόητο-εμένα και εσένα-και όλη την ανθρωπότητα!!)
ΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣ
ΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣ
ΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣ