Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

το κοσμικό ταρώ

 ρωμαϊκό αντίγραφο του χρυσελεφάντινου αγάλματος της αθηνάς
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες και
(απόσπασμα απο το αρχείο της αλληλουχίας)
Το κοσμικό ταρώ(ταρ=νικώ,ρώς=βασιλιάς,ταρώς=νικητής βασιλιάς)αποκαλύπτει: (σε καθε καλόπιστο-καλής θελήσεως αναζητητή-ερευνητή της αλήθειας,δηλαδή του θεού και του έργου του στον κόσμο διαμέσου του ΑΝΘΡΩΠΟΥ-του ιδίου είτε αυτός είναι ΑΡΡΕΝΑΣ είτε είναι ΘΗΛΥΣ)
1: ο θαυματοποιός-ο μαθητευόμενος μάγος=ο μαθητής=μυούμενος-μεμυημένος-μύστης=ο αναζητητής της σοφίας-αλήθειας του θεού=ο ήρωας ηρακλής-κάθε αναζητητής-βιωματικός αυτοπνευματούμενος άνθρωπος,ο οποίος ετοιμάζεται-γιατί έχει τις φυσικές-ψυχικές και πνευματικές δυνατότητες και προδιαγραφές-τον χαρακτήρα-τις αρετές,να επιτελέσει τους 12 άθλους (έχει τις προδιαγραφές του ουράνιου ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ και του γηϊνου
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ)
(όλα τα αρκάνια χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες "όντων"α) αυτά τα όντα που είναι ουράνια-ανθρώπινα επι της γης και υπηρετούν τον καθε αναζητητή της αλήθειας και καθε ανθρώπινον όν-όλη την ανθρωπότητα-κόσμο-γη και β) αυτά που επιθυμούν-θέλουν να πορευθούν-αθληθούν στον καλόν αγώνα της μετουσίωσης του κακού σε καλό δηλαδή της ατομικής αυτοτελείωσης τους ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία που αυτό θα επιφέρει κάποτε την βασιλεία του θεού στην κοινωνία-ανθρωπότητα-κόσμο και που θα ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση του ανθρώπου στον θεό-με την θέωση του)
σημείωση:όλα τα ταρώ-αρκάνια του ταρώ αφορούν τον άνθρωπο-ανεξαρτήτως φύλου,δεν είναι-δεν αφορούν θήλεα ή άρρενα με την έννοια της ιδιαίτερης φύσης αλλά αφορούν το έργο και τα στάδια-σταθμούς-την προσαρμογή-μεταμόρφωση του αναζητητή της αλήθειας καθε φορά.
2: η μεγάλη ιέρεια-πάπισα=(ο ουράνιος απεσταλμένος και εντεταλμένος άνθρωπος) είναι η σοφία-το πνεύμα της αληθείας,η αρχιέρεια του ναού,η προφήτις σιβυλλα,η προστάτις όλων των αναζητητών της αλήθειας-των ηρώων= η ουράνια σοφία του πνεύματος αθηνά
3: η αυτοκράτειρα=(ο αναζητητής-αγωνιστής-ασκητής-ΑΘΛΗΤΗΣ άνθρωπος) είναι η νόηση-διάνοια-νοημοσύνη του μυούμενου στην αλήθεια,το εκκρεμές, ο ρυθμιστικός-συντονιστικός παράγων των 3 επενδυμάτων του ανθρώπου,του σώματος-ύλης,της ψυχής-αιθέρος και του πνεύματος-πνοής= η δοκιμάζουσα-δοξάζουσα ήρα τον κάθε αθλητή-μαθητή-αναζητητή της αλήθειας και κυρίως εκείνα τα ανθρώπινα όντα με ουράνιο παρελθόν-λόγω και του ιδιαίτερου έργου βοηθείας που προωρίζονται να επιτελέσουν-η αρετή της γνωστικής-κατανοητικής αγάπης (πχ:ηρακλής-θησέας-οιδίπους κλπ)
4: ο αυτοκράτωρ=ο νοήμων νούς-η νοημοσύνη,η ανθρωποποιός λογική,ο γνώστης-κύριος και κυρίαρχος των αισθήσεων και νοητικών σκέψεων,ο άθλος της υλικο-νοητικής κυριαρχίας-η αρετή της τόλμης-ρωμαλαιότητος=ο νοήμων ερμής
5: ο ιεροφάντης-πάπας=ο πατήρ θεών και ανθρώπων,βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων,ο διδάσκαλος ουράνιων και γηϊνων ανθρώπων- διδασκάλων =η σοφία του θεού- πνεύματος-η άκρα ταπείνωση/η αρετή της ταπεινοφροσύνης-ο πανίσχυρος ουράνιος ζεύς (1-ΖΕΥΣ ΠΑΤΗΡ-2-ΟΥΡΑΝΙΟΣ-3-ΓΗΪΝΟΣ)
6: ο ερωτευμένος/οι ερωτευμένοι= η αποστολή-πεπρωμένον του μαθητή=η θελήση για αγάπη,αμοιβαιότητα,ελευθερία,ένωση,ο μυούμένος που ανακαλύπτει την ομορφιά της αλήθειας-αγάπης και της ισχύος της σοφίας-οι αρετές της αλληλο-Συν-χωρέσεως και υπομονής= ο ορμητικός-αρρενωπός άρης και η κυθαιρεία όμορφη αφροδίτη
7: το τετράτροχον αμάξιον-το άρμα=ο αρματηλάτης άρχων βασιλεύς =ο σωτήρας-ανθρωπόθεος-θεάνθρωπος επι της γής ,ο υπέρτατος κυρίαρχος του σύμπαντος=η ουράνια αγάπη του λόγου του θεού-η αρετή της Σιωπής-Σιωπηλής αγάπης του θεού=ο μύστης-μυσταγωγός= ο αδελφόθεος νικηφόρος ουράνιος ποσειδών-ιχθύς
8: η δικαιοσύνη-η πλάστιγγα/ζυγαριά=ο βιωματικός αυτοπνευματούμενος άνθρωπος της αγάπης-ηθικής-ισότητος-δικαιοσύνης,= η σύμμετρη εν σοφία-μέτρου προσωπικότητα του μαθητή=ο μεμυημένος-η αρετή της Σύμμετρης ισότιμης δικαιοσύνης= ο φιλάνθρωπος ήφαιστος
9: ο ερημίτης-ο σοφός ασκητής, ο σιγών λόγος-ο λευκός κύκνος,ο απαρνηθείς τον κόσμο της πραγματικότητας και χωρήσας στον κόσμο της αλήθειας,-η αρετή της εν σοφία μετανοίας του σοφού χάριν(της απαλλαγης των βαρών) της ανθρωπότητος (φωνή βοώντος εν τη ερήμω),ο αφανής τέλειος ανθρωπόθεος-θεάνθρωπος, η πρόνοια του θεού στον κόσμο= ο προφήτης απόλλων
10: ο τροχός της τύχης=δένδρο γνώσεως-οι 2 δρόμοι της αρετής-αλήθειας και της κακίας-ηδονής,η ελευθερη επιλογή-απόφαση του πεπρωμένου-ειμαρμένης-δρόμου ζωής-βίου κάθε ανθρώπου,η κινουμένη ισορροπία,ο τροχός της δισυνθέτου δυάδος= έρως-αφροδίτη και πάθος-έριδα (έλξη-έρως-φιλότης και εθισμός- νείκος-κακόν πάθος/δρόμος που οδηγεί ή στο μοιραίον-θανατος-βίαιη νίκη του θανάτου-κακού ή στην εκπλήρωση του πεπρωμένου-υπομονητική νίκη επι του θανάτου-κακού)
11: η ισχύς- η δύναμις=το ανθρώπινο πνεύμα=φαντασία-θέλησις-ισχύς=το αληθινό-κυριολεκτικό ανθρώπινο πνεύμα-όν (σε σχέσι με το εγώ),η μεγάλη δύναμις-πίστις-στην ισχύ της αλήθειας του ανθρώπινου πνεύματος-όντος-εγώ όταν αυτό πνευματοκρατείται, οι δυνάμεις του ανθρώπινου πνεύματος (που είναι το πνεύμα του καλού-θεού εντός του ανθρώπου) κατισχύουν του κακού και του κόσμου=ο πιστός-ισχυρός άγγελος-οδηγός/ποιμήν του ανθρώπου= η αμαζόνα άρτεμις
12: ο κρεμασμένος ανάποδα-ο δοκιμαζόμενος=η ενσάρκωση-θυσία του ανθρώπου-εγώ στον κόσμο-το υλοποιημένο-υλομορφοποιημένο πνεύμα-όν,ο υπομένων θεός-πνεύμα, η σταθερά ισορροπία=η αρετή της υπομονητικής αλληλεγγύης των όντων την οποία χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο της ύλης= η υπο-μένουσα και αλληλέγγυος εστία
13: ο θάνατος- το δρέπανον= το μυστήριο του χρόνου-κρόνου και του θανάτου- άδη= η ανακύκλωση-ο αέναος νόμος-φαινόμενο του θανάτου της φθαρτής ζωής και της επανεμφάνισης-ανανέωσης της, τής φθοράς και της αφθαρσίας της, τής διαρκούς σταθερής αλλαγής-μεταμόρφωσης-αναγέννησης του θανάτου σε ζωή,το ωρολόγιον του χρόνου και το μοιραίον και αναπόφευκτον του θανάτου ,η εξελικτική-ανελικτική-μετουσιωτική σπείρα του θανάτου προς την ζωή=(γή-κρόνος +άδης-πλούτων) η κόρη περσεφόνη (η παγκόσμια και ατομική ψυχή)-οι αρετές της σύνεσης-νουνέχειας πρός το κακόν και ανδρείας-οφειλής του καλού πρός όλους,αναδεικνύουν τον νικητή του θανάτου και όταν ακόμα ο θάνατος θανατώνει τον ανδρείο.ο ανδρείος και συνετός είναι αυτός που έχει πεθάνει-γευθεί τον θάνατο πριν τον υλικό του θάνατο,τον γνωρίζει-δεν τον φοβάται,είναι κύριος εαυτού και του ίδιου του θανάτου.(θανάτω θάνατον πατήσας=κυριαρχήσας)
14: η εγκράτεια=η μεγάλη παρθένος-η αγαπώσα ψυχή,η παρέχουσα-υπομένουσα πάντα της πάσι, η θεία γυνή-ψυχοτρόφος,η μήτηρ αγγέλων-ανθρώπων,η Εγκρατεύουσα-εγκράτεια- η κρατούσα τον κόσμο και τον άνθρωπο στα χέρια της,η διαχέουσα στον κόσμο την πίστι,την ελπίδα και την ελεημοσύνη=η παγκόσμια αγάπη-μήτηρ παρθένος μαρία,η γη μήτηρ δήμητρα και ουρανία (μήτηρ) κόρη αφροδίτη
15: ο διάβολος-κακοποιός αντιδραστικός παράγων=ο καταστρεπτικός παράγων-ο αναβρασμός,η οργή-κατάρα του κακού=ο εγωϊσμός-φιλόδοξη αυτοπροβολή,η διαβολή-συκοφαντία,ο πατήρ του ψεύδους,ο ενάντιος-εχθρός κάθε δημιουργικής προόδου=ο μη ών=άσωτος υιός-πνεύμα του κακού.(κάθε ανθρώπινον όν ενέχει μεσα του εκ φύσεως-εκ γενετής ένα σπέρμα-πνευμα-μέρος κακού προς μετουσίωση του σε καλόν πνεύμα,όπως ενέχει και ένα αγγελικής τάξεως δυνάμιο-μέλος-πνεύμα καλού προς οδήγηση-βοήθεια-ισχύ σε πραξεις καλού)
16: ο (κεραυνό-ς-βολημένος) πύργος-ο (προωρισθείς να γίνει) οίκος θεού=ο νόμος της ανταποδόσεως καλού και κακού,ο πύργος της βαβέλ-του σιλωάμ (κακού)  ή ο πύργος του οικοδεσπότη-των ιπποτών (καλού) =ο νόμος της ίσης αντ-αποδόσεως(δικαιοσύνης) των δισυνθέτων όντων.ο κεραυνός-νόμος της ανταπόδοσης επιπίπτει στους παραβάτες του καλού και τους υπηρέτες του κακού.πύργος είναι τόσον ο κόσμος-γη όσον και ο πύργος των εκπροσωπούντων τάχα μου τον θεό,είτε ως εκκλησία είτε ως μυητική-εσωτεριστική σχολή-μυητική εστία-πύργος (κυρίως αυτή)
17: ο αστήρ=η μητέρα γη-κόσμος, η δήμητρα-φύση, η διατρέφουσα με άρτους και οίνο,το γήϊνο περιβάλλον και η εντός αυτού παρουσία-δράση-επιτέλεση του έργου του ανθρώπου,η μοναδική αξία της γης-φύσης=οι φυσικές αρετές της προσαρμοστικότητος-της υπομονής-της δωρεάν παροχής-της επαναληπτικότητος-αποκατάστασης κλπ που όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν εμπειρικά-γνωστικά-βιωματικά επειδή τις βλέπουν-ακούν-βιώνουν στην φύση-δημιουργία=η γή-δήμητρα
18: η σελήνη= η πανσέληνος κόρη, το νυκτερινόν ουράνιον φώς,η δια των 2 ποταμών-ουράνιων αιθεροψυχικών ρευτών ψυχοτρέφουσα και συντηρούσα την μητέρα γη ,η μοναδική αξία της ουράνιας κόρης-οι μαγνητικές-φυσικές-αναζωογονητικές δυνάμεις-αρετές της σελήνης που φωτίζει στο σκότος-εμψυχώνει-αναζωογονεί-ρευτοποιεί-ενυδατώνει-πλημυρίζει-καλεί σε φυσικά-κατα φύση έργα-ζωή= η ουρανία εμψυχώτρια άρτεμις
19: ο ήλιος=ο εωσφόρος άγγελος, η ανατολή του φωτός, ο άρχων του ουρανού, ο ήλιος της δικαιοσύνης-αρμονίας-ζωής, ο πνευματοποιός-ζωογόνος παράγων,η παραδειγματική εικόνα του θεού στον κόσμο, προσ-ομοίωσι του πνευματικού φωτός και πυρός,της αγάπης και σοφίας του θεού-οι ηλιακές αρετές του φωτός-πυρός-θερμότητος-ουράνιας ομορφιάς-οδήγησης-πίστης-παροχής-ζωής-σταθερότητος-ελπίδας-αγάπης-σοφίας-αλήθειας=ο υπερβόρειος ήλιος απόλλων
20: η (μέλλουσα) κρίσις= η αναγγέλλουσα σάλπιγγα την κάθοδο-άφιξη-αποκάλυψη της αλήθειας του θεού που αφορά το τριπλό μυστήριο:της γέννησης (αμιγώς δισύνθετα όντα-πνεύματα καλού και κακού), της ζωής (ελεύθερη και θεληματική και ενσυνείδητη απλοποίηση της δισυνθετότητος) και του θανάτου (μετουσίωση του κακού σε πνεύμα καλού)-η αιωνία μύηση στην αλήθεια, η λύσις των δεσμών του κακού και η λύτρωση-σωτηρία των ανθρώπων από τις πλάνες και την αναλήθεια του σκότους ,η αληθινή-πνευματική ανάσταση-αναγέννηση, η συγκρότηση της αιώνιας μυητικής αλύσου των ανθρώπων-εντεταλμένων-απεσταλμένων του θεού στη γη= ο πλούτων και η περσεφόνη αποκαλυπτόμενοι (ο θάνατος μετουσιούται-αποκαλύπτεται-αποκαθίσταται σε ζωή και η ζωή θεούται τελειωτικά)
(αυτή η περίοδος αναμένεται να αρχίσει στις μέρες μας και θα είναι λαμπρή-θαυματουργική και θεοφόρος)
21: ο κόσμος=η γυνή αγάπη-κυριαρχία επί των 4 στοιχείων του κόσμου= η αγνή κυριαρχία επί του σώματος=γή, της ψυχής=ύδωρ ,της νοήσεως=αήρ, του εγώ-πνεύματος=πύρ, η αληθινή ελευθερία-απελευθέρωση από το κακό και τον πειρασμό=ανάγκες- επιθυμίες=ο νούς-νόηση-διάνοια η υπαχθείσα/υπαγώμενη στην σοφία-πνευμα του θεού, η πόρνη μαγδαληνή (νόηση-οίησι) καθίσταται αγαπημένη μαθήτρια του σωτήρα (πνεύμα-σοφία)= η αθηνά εργάνη
(αυτό θα επιτευχθεί μέσα στην διάρκεια της εγκατάστασης-εμπέδωσης της βασιλείας του θεού στην γη που πρόκειται να αρχίσει-μετά το ολοκαύτωμα της παγκόσμιας κρίσης)
0: ο ανόητος- ο τρελλός=ο ακόλουθος του ασώτου υιού, ο ασωτεύων-πορνεύων, ο χειροβοσκός, ο ασύνετος, ο αμετανόητος αμαρτωλός-ο πορευόμενος στον βίο-υλική ζωή του, άστοχα-απρονόητα-άσκοπα-επιπόλαια, ο ανισόρροπος-παράφρων=ο κάθε δισύνθετος άνθρωπος-πνεύμα-ον-εγώ πού επέλεξε τον δρόμο της κακίας-ηδονής ή δεν επέλεξε τον δρόμο της αρετής-αλήθειας=η πνευματική απώλεια (όλα τα ταρώ-και καθε αλήθεια που έχει αποκαλυφθεί ή και πρόκειται να αποκαλυφθεί αφορούν αυτόν τον ανόητο-εμένα και εσένα-και όλη την ανθρωπότητα!!)
ΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣ
ΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣ
ΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: