Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

ΕλληΝικά και ΟικουμεΝικά

κεφαλή αλεξάνδρου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Ελλη-Νικά σημαίνει η Ελλη=ελλάς Νικά (ελλάς και ελλανία=έλλανες και ελλάνιοι=ελλανικά=ελληνίς γλώσσα-έλλην λόγος)
ελ=θείος-εκλεκτός και ελλάς=η χώρα-τόπος των εκλεκτών-επαινετών πνευμάτων-όντων-λόγων
Οικουμε-Νικά σημαίνει η Οικουμένη=ανθρωπότης Νικά (οικουμένη=εκ του οἰκέομαι -οῦμαι=ο οίκος που κατοικείται απο τούς ανθρώπους στην γη-κόσμο,όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν-ΟΙΚΟΥΝ-ΜΕΝΟΥΝ στον ΟΙΚΟ-σπίτι γη-κόσμος)
οίκος=χώρος-τόπος-οίκος θόλος-εστία εντός του οποίου κατοικούν εκλεκτά-ναητεύοντα όντα-πνεύματα και οικουμένη=ο ναός-ιερή εστία-οίκος εκλεκτών-επαινετών ανθρώπων θεού-θείων και θεού-θείου όντος.
το όρο-λέξη-λόγο ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ πρώτος καθιέρωσε ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΩΝ ,μάλιστα δια του περιώνυμου και εξαιρετικής πνευματικότητος όρκου για τους συνστρατιώτες του που άφισε παρακαταθήκη διαφαίνεται τόσον το πνευματικό του ύψος όσον και η πνευματική του αποστολή επί της γης.
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
"Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι θνητοί από δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένοι, για την κοινή προκοπή. Θεωρήστε την Οικουμένη πατρίδα σας, με κοινούς τους νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενοκέφαλοι, σε Έλληνες και βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο, την αρετή.
Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δε θα καταφύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Το Θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό Κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό Πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη ζωή που κάνουν τα αδέλφια στην οικογένεια.
Από μέρους μου θα θεωρώ όλους ίσους, λευκούς ή μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε μόνον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά μέτοχοι, όλοι συνέταιροι. Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συντελεστούν αυτά που υπόσχομαι. Τον όρκο που δώσαμε με την σπονδή απόψε κρατείστε τον σαν συμβόλαιο αγάπης"(.Σε συμπόσιο, στην πόλη Ώπις της Ασσυρίας, το 324 π.Χ.στους προσκεκλημένους αξιωματούχους όλων των φυλών.)
μετά τον αλέξανδρο,που προ-προετοίμασε τον δρόμο του ιησού χριστού (και όχι του χριστιανισμού-χριστιανικού ιερατείου),τον όρο-λέξη οικουμένη εν συνεχεία καθιέρωσε ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ διαμέσου των εαυαγγελίων που οι μαθητές του κατέγραψαν την διδασκαλία του και την διέδωσαν σε όλη την οικουμένη.
ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(Ματθαίος 24:14) Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.
(Λουκάς 21:25-27) Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα,οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.
(Αποκάλυψη 3:10) Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.
τον όρο-λέξη-λόγο ΕΛΛΗΝΙΚΑ πάλιν καθιέρωσαν πρώτον ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ο οποίος είναι ο 4ος κρίκος της αλυσίδας σωκράτης-πλάτων-αριστοτέλης-αλέξανδρος) μέσα απο το οικουμενικό-παγκόσμιο έργο του(διάδοση της ελληνικής γλώσσας-λόγου και του ελληνικού πολιτισμού-επιστημών κλπ) και εν συνεχεία ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ πάλιν διαμέσου των ευαγγελίων-μαθητών του,αφού τα ευαγγέλια είναι όλα γραμμένα στα ελληνικά(όντως και τότε τα ελληνικά ήταν η γλώσσα των διανοουμένων-του εμπορίου και των ανεπτυγμένων κρατών)-όπως και οι επιστολές-πράξεις των μαθητών αλλά και κυρίως η αποκάλυψη του ΙΩΑΝΝΗ.έτσι ο έλλην-ας λόγος-γλώσσα διαμέσου των ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εξαπλώθηκε-έφτασε και εκεί που δεν είχε φτάσει μέχρι την εποχή του χριστού σε όλη την γη-ανθρωπότητα-οικουμένη(ευαγγέλια-μαθητές-ελλάδα-βυζάντιο-οικουμένη μέχρι σήμερα).
τέλος 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :
ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΙΚΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ-ΑΠΡΟΣΩΠΑ(απρόσωπα δηλαδή απροσωπόληπτα-χωρίς καμία εξαίρεση-διάκριση έναντι οιουδήποτε ανθρώπου στην εφαρμογή-παροχή του καλού-δικαιωμάτων κλπ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :
ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ(δηλαδή πνευματικά με ελευθερία δικαιοσύνη-ισχύ )
αυτή είναι η οικουμενική ελλάς και η ελλάς της οικουμένης!
ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

το ουράνιο τόξο της τρίτης εποχής-διαθήκης και του τριτανθρώπου

 απόλλων-άρτεμις σπένδοντες επι του ιερού βωμού
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες και
(απο το αρχείο αλληλουχία-allilouchia]
αλληλουχία αλληλουχία
η τρίτη εποχή είναι:η εποχή του αγίου πνεύματος=η σοφία του θεού=παράκλητος η λεγόμενη-αποκαλούμενη και εποχή του υδροχόου Α-Ω
Α=ΛΟΓΟΣ Ω=ΠΝΕΥΜΑ =ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
α+ω=1+800=801=9=3+3+3=333
παράκλητος=810=9=333
πνεύμα=576=18=9=333
η σοφία=789=24=6=33
ο αριθμός τρία-3 είναι ο αριθμός του πνεύματος και της τριαδικής ισχύος-δυνάμεως,τώρα δε την τρίτη εποχή διαθήκη θα είναι ο κυρίαρχος αριθμός της ζωής-κοινωνίας-ανθρωπότητος των ανθρώπων της γης.
υδροχόος=1514+υδρία=515+ύδωρ=1304=3333
υδροχόος=πατήρ-αλήθεια
υδρία=λόγος-αγάπη
ύδωρ=πνεύμα-σοφία
ή
υδροχόος=παράκλητος-πνεύμα αληθείας
υδρία=παρθένος-σκεύος αγάπη
ύδωρ=νάματα σοφίας
ή
υδροχόος=τριτάνθρωπος νέας ΄Γ εποχής
υδρία=η ψυχή-αγάπη του
ύδωρ-το πνεύμα-σοφία του
κλπ
οι τρείς εποχές:
1η κριός-μωϋσής-νόμος ανταπόδοσης-ανθρωποποιός
2η ιχθύς-χριστός-αγάπη συγχωρούσα-αδελφοποιός
3η υδροχόος-σοφία-εν αγάπη σοφία παρέχουσα πάντα πάσι-πνευματοποιός
η τρίτη διαθήκη είναι τριαδική-τριπλή:περιλαμβάνει την τρίτη διαθήκη και τις τρείς μαζί :
η διαθήκη αναφέρεται στην ΥΛΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ-υλική και διανοητική συμπεριφορά του ανθρώπου.επίκεντρο της είναι η ανθρώπινη σοφία
η αναφέρεται στην ΨΥΧΗ του ανθρώπου και τα συναισθήματα-βιώματα του.επίκεντρο της είναι η θεία αγάπη
η αναφέρεται στο ΠΝΕΥΜΑ-ΕΓΩ του ανθρώπου αλλά και την πνευματική τακτοποίηση της διανοίας δια υπαγωγής της στο εν ημίν θείο πνεύμα(Υπαγωγή Νοός Πνεύματι) .επίκεντρο της είναι η θεία σοφία και το πνεύμα της αληθείας.
"και εποίησεν ο θεός τον άνθρωπο-κατεικόνα θεού εποίησεν αυτόν"(γέν.Α-26-27)
άνθρωπος-ον-εγώ=υλη-νόηση-ψυχή-πνεύμα
ύλη=χούς-πηλός
ψυχή ζώσα=ύδωρ
πνεύμα=πνοή ζωής
νόηση-διάνοια-κατανοείν(καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. )
ο τρίτος νόμος (τριαδικός) είναι η ίδια η τρίτη διαθήκη και ο τριτάνθρωπος-ναός θεού-ο τριαδικός νόμος του θεού είναι ένας-ενιαίος και εν ταυτώ τριαδικός
1ος νόμος της ανταποδόσεως=ίσης αποδόσεως κακού στο κακό και καλού στο καλό
2ος νόμος της αγάπης του λόγου-χριστού
3ος νόμος της σοφίας του πνεύματος-παρακλήτου
(είναι ο ίδιος νόμος-αλήθεια επεκτεινόμενος-προβαλλόμενος προς τον άνθρωπο)
1ος νόμος νομοθετεί-διαπαιδαγωγεί-ανθρωποποιεί:θεοπαιδεία-θεογνωσία
2ος νόμος αδελφοποιεί-αλληλουχεί
3ος νόμος μυεί-πνευματοποιεί
1ος-επικεντρώνεται στην ανθρώπινη σοφία-γνώση
2ος-θεία αγάπη
3ος-θεία σοφία
ο άνθρωπος βιώνων τις τρείς διαθήκες αυτοτελειούται σε αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού και καθίσταται τριτάνθρωπος :
νούς υπαγώμενος πνεύματι θεού-σοφία θεού
πνευματικός ναός θεού
αυτόνομος-ταυτόσημος-νόμος θεού
φύλακας-φρουρός και φυλακτήριον του τριτονόμου
όλα αυτά μπορούν να καταστούν εφικτά δια της θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης του ανθρώπου δηλαδή δια της εκμηδενήσεως της αλαζονικής οιήσεως-επάρσεως του νού-νοήσεως και της εγωϊστικής αυτοπροβλητικής εγωπάθειας του εγώ.
εγώ:εγω-ϊσμός: εξαλείφεται-καταργείται-μετουσιούται δια μέσου πράξεων του καλού (αγάπης-παροχής-σοφίας-αλήθειας κλπ) και μετανοίας του κακού(μετάνοια-υπομονή-συγχωρητικότητα κλπ) σε :ταπεινο-φροσύνη (μετριοπάθεια-απλοποίηση) .όταν το εγώ περιορισθεί-μετουσιωθεί-εκλείψει-εκμηδενισθεί αυτόματα θα εκλείψει και ο εξ'αυτού παραγόμενος-εκπορευόμενος εγω-ϊσμός, εκλείποντος του εγωϊσμού αυτόματα εκλείπει η δια-νοητική έπαρση-αλαζονεία και η φιλοδοξία-αυτοπροβολή και τότε θα αρχίσει το άτομο-ο ατομισμός του να υποχωρεί και την θέση του θα καταλάβη το σύνολο-η κοινωνία-"οι όλοι εμείς"και τότε όταν όλοι θα έχουμε όλους κανείς δεν θα είναι μόνος-εγκλωβισμένος-απομονωμένος-δυστυχισμένος αλλά όλοι πλήρεις ευτυχίας και ικανοποιημένοι-εξασφαλισμένοι, θα εκπληρώνουν πρόθυμα το καθήκον τους και η κοινωνία θα πορεύεται αρμονικά και δίκαια ενωμένη-αλληλέγγυος-ομονοούσα καί
συνεχώς και διαρκώς δημιουργούσα-εκπληρώνουσα τα πνευματικά της πεπρωμένα που είναι η ένωση εν παντί και η εγκατάσταση της βασιλείας της αλήθειας του θεού-και του υιού του ανθρώπου στην γη-παντού-οικουμενικά.
το ουράνιο τόξο των αρετών:
1)π-ίστις
--------------------
2)μ-ετάνοια
3)υ-πομονή
4)σ-υγχώρητικότης
5)τ-απεινότης
6)α-γάπη (η-θική)
7)ς-οφία
ΚΑΙ
η τάξη της μυητικής αλληλουχίας του μ
αθητή:
μ
υούμενος-μεμυημένος-μύστης
το ουράνιο τόξο λοιπόν δημιουργεί-από-καθιστά:
βιωματικούς αυτοπνευματούμενους πιστούς μύστας π-νεύματος
(πίστις=800=Ω=τέλος-πνευμα-τωση)
(3η-τρίτη διαθήκη=Γ'διαθήκη=Ω-μέγα διαθήκη του παρακλήτου-πνεύματος)
π=πατήρ-πάν
π=πνεύμα-πίστις
π=παρακλητική εποχή-διαθήκη-νόμος
π = 3,14159-αεί ο θεός ο μέγας δημιουργεί
π=πύρ-πυραμίς-πυρηνική εποχή
π=πνευματικός παγκόσμιος πολιτισμός
π=πόλις-πολίτης-πολιτισμός
καί άλλα εσαεί άπειρα
οοο
οο
αλληλουχείτε αλληλουχείτε
και καλώς ποιείτε
Ανάρτηση Από τον/την donandre5ath.blogspot.com στο αλληλουχία-allilouchia τη 11/09/2007 12:59:00 μμ

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

η προσευχή :πάτερ ημών

Η ΔΕΗΣΗ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(απο το αρχείο της αλληλουχίας)
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ: (η φωνή-ιαχή-κραυγή-επίκληση του ανθρώπου προς τον θεό-πατέρα
(Ματθαίος 6:9-13)
ουτως ουν προσευχεσθε υμεις: πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον και αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου. 
οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην
σε μετάφραση:
περιληπτικά:
κατ,αυτό λοιπόν τον τρόπο θα προσέυχεσθε εσείς: 
πατέρα μας-πατέρα όλων των ανθρώπων που ευρίσκεσαι-κατοικείς στούς ουρανούς (πιστεύω σε σένα θεέ μου)
είθε το όνομα σου που φέρω μέσα μου να αγιασθεί (μετανοώ θεέ μου για τα λάθη μου)
είθε να έλθη-να πραγματωθεί η βασιλεία σου (της αγάπης σου-συγχωρώ θεέ μου κάθε συνάνθρωπο για το κακό που μου έκανε)
είθε το θέλημα σου το σοφό και άγιο (και όχι το εγωϊστικό-δικό μου ) να γίνεται πάντα (ταπεινόω εαυτόν θεέ μου)
όπως στον τέλειο ουρανό σε πιστέυουν-πιστεύουν μόνο σε σένα έτσι και στη ατελή-υλική γή με υπομονή μεσα στη διάρκεια του χωροχρόνου να γίνη-γίνεται το ίδιο-όμοιο
τον άρτο-τροφή-καθημερινή ανάγκη δώσε μας σήμερα,και συγχώρεσε-άφισε μας τα οφειλήματα-τα χρεωστούμενα μας προς εσέ και τους συνανθρώπους μας,όπως ακριβώς κατα τον ίδιο-όμοιο τρόπο και εμεις αφίνουμε-συγχωρούμε αυτούς οι οποίοι μας χρωστούν (την μετάνοια για τα λάθη τους) την συγνώμη τους,και μην αφίσης να μπούμε-μην μας βάλης σε δοκιμασία πειρασμού-να αυτοπειρασθούμε-να δεχθούμε το δέλεαρ του πειρασμού αλλα ελευθέρωσε-λύτρωσε-προστάτευσέ μας από την δοκιμασία του κακού-το οποίο είναι αυτός τούτος ο πειρασμός,ότι πραγματικά-κυριολεκτικά σε σένα ανήκει η αληθινή βασιλεία της αγάπης του λόγου σου,και η πραγματική-κυριολεκτική αληθινή δύναμις της σοφίας του πνεύματός σου,και η πραγματική-κυριολεκτική-αληθινή δόξα-λαμπρότης της αλήθειας σου, πατέρα μας,τώρα και πάντα εις τους αιώνας των αιώνων-αιωνίως ,αμήν-αληθώς.
η προσευχή απευθύνεται προς τον θεό=πατέρα σε πληθυντικό αριθμό πάτερ ΗΜΩΝ(γιά όλους-σύνολο)αλλά οφείλει να συνειδητοποιηθεί πρώτα από το άτομο-προσωπο(τον κάθε εγώ-εαυτό) που προσεύχεται,στο τί λέγει τί εννοεί ποιές οι υποχρεώσεις-καθήκοντα-ευθύνες έχει απευθυνόμενος προς τον θεό-πατέρα, και τί τον αναμένει ανταποδοτικά εάν γίνη τηρητής των όσων υποχρεώσεων αναλαμβάνει ή ακόμα τι τον αναμένει αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την προσευχή-υπόσχεση του στον θεό.όταν τό άτομο συνειδητοποιεί τις ευθύνες-υποχρεώσεις-οφειλες του τότε είναι πλέον ικανός να συνειδητοποιήσει και την συλλογικότητα της προσευχής και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΤΕΡΑ:
1:πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς=πίστις στον θεό-πνεύμα=πνεύμα
2:αγιασθήτω το όνομα σου(το από εμέ νοούμενο)=μετάνοια=νόηση
3:ελθέτω η βασιλεία σου(του καλού-νόμου σου )=συγχώρεση=ψυχή
4:γενηθήτω το θέλημα σου(όχι το δικό μου)=ταπεινοφροσύνη=εγώ
5.ως εν ουρανώ(πίστις),και επι της γης=υπομονή=ύλη
6.τον άρτον ημων τον επιούσιον=τον άρτον-τροφή μας τον καθημερινό,δηλαδή τις ανάγκες-τα χρεία-ζούμενα της ζωής-διαβίωσης μας=ΥΛΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
7.δος ημίν σήμερον=δώσε μας σήμερα-τώρα στο παρόν-στην παρούσα καθημερινότητα =ΠΑΡΟΝ-ΤΩΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΒΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
8. και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών=και συγχώρεσε-άφισε-χάρισε το χρέος των οφειλών-αμαρτημάτων-παραλείψεων-υπερβάσεων μας=ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΕΣΕΩΣ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΩΣ ΜΑΣ
9.ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών=όπως και εμείς συγχωρούμε-αφίνουμε ομοίως τά χρέη-οφειλές των ομοίων-συνανθρώπων-αδελφών μας=ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΥΠΟΣΧΕΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ-ΟΦΕΙΛΗ ΜΑΣ ΑΦΕΣΕΩΣ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΣ
10.και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν=και ακόμα μην μας αφίσης-μην επιτρέψεις να μπούμε-μην μας βάλης σε δοκιμασία πειρασμού.=ΙΚΕΣΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΣΜΟ
11.αλλά ρύσαι ημάς απο του πονηρού=αλλά ελευθέρωσε-λύτρωσε μας από τον πονηρό-πειρασμό του κακού-
ενδυνάμωσε μας έναντι του πειρασμού, προστάτευσε μας από τον πονηρό πειρασμό.=ΙΚΕΣΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ-ΛΥΤΡΩΣΕΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ
12.οτι σου εστίν η βασιλεία=διότι εις σε όντως-σε σένα ανήκει το κράτος-η βασιλεία-της αγάπης(η παρέχουσα πάντα προς πάντας δωρεάν) =ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
13.και η δύναμις=και η ισχύς-δύναμις της σοφίας(η διακρίνουσα και υπερ-κατισχύουσα του κακού-πονηρού) =ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
14.και η δόξα=και η αληθινή δόξα-η λαμπρότης της αλήθειας(η ελευθερώνουσα από το κακό-τον πονηρό-πειρασμό) =ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΤΡΙΠΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ)
15.εις τους αιώνας=εις τους αιώνας των αιώνων-μέχρι το πέρας των αιώνων-το τέλος της τριπλής δημιουργίας σου(που έγινε για την επάνοδο του ασώτου υιού-πνευματος σου) =ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
16.αμήν=ναί κύριε αληθώς-αυτό και εμείς θέλουμε και είθε να γίνει έτσι,όπως το σχεδίασες, ηθέλησες, εποίησες.=Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΜΗΝ

ποιός είναι ο πονηρός-πειρασμός-ο δρόμος του κακού;
α=η απιστία-αθεϊα-αμφιβολία=αποκοπή απο την αλήθεια
β=η ασυγχωρησία-εχθρότητα-αδιαφορία=αποχωρισμός απο την αγάπη
γ=η αμετανοησία-ανοησία-αλαζονεία=διαχωρισμός απο την σοφία
δ=η ανυπομονησία-βία-εκβιασμός-αδιακρισία=απομάκρυνση απο το νόμο-ηθική
ε=ο εγωϊσμός-ατομισμός=έκπτωση-κατάπτωση απο το πνεύμα-αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού


ποιός είναι ο αληθινός άνθρωπος-ο δρόμος προς τον θεό;
 1
πίστις-πνεύμα
Ι
Ι
εγώ-5
4-ύλη-υπομονή---Ταπεινοφροσύνη---διάνοια-μετάνοια-3
Ι
Ι
συγχώρεση-ψυχή
2
με την πίστη ,ταπεινόφρονα ,βιωματικά, συγχωρώ το κακό των συνανθρώπων μου
με την πίστη, ταπεινόφρονα,εν επιγνώσει μου, μετανοώ τον κακό εαυτό μου
με την πίστη, ταπεινόφρονα, υπομένω διακριτικά, το κακό του κόσμου
με την πίστη, ταπεινόφρονα, πιστεύω,ανατείνω προς τον Θεό-καλόν
με την πίστι,ταπεινόφρονα, ταπεινόω-εκμηδενίζω εγώ-εγωϊστικόν εαυτό
ΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΩΩΩΩΩΩΩ

Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

ελλάς: η κιβωτός της τρίτης διαθήκης


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 1821
 [το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες επίσης και :
Απο τις αρχές του προπερασμένου αιώνα-19ος η ελλάδα επιλέχθηκε απο τον θεό να γίνει η νέα κιβωτός της τρίτης διαθήκης του,γιαυτό το λόγο έγινε με πρωτοβουλία τού ουρανού και η επανάσταση του 1821.
η σημερινή κατάσταση οφείλεται στην τελική επίθεση του κακού και των υποχείριων του ξένων και εσωτερικών εχθρών και προδοτών του έθνους-λαού και του έργου αυτού που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα-αφού πρόκειται για την τρίτη του διαθήκη,την παρακλητική η οποία και υπάτη είναι αλλά και υστάτη.
είναι υπάτη διότι εμπεριέχει και τις δύο άλλες διαθήκες του τις οποίες και επεξηγεί πνευματικά και είναι υστάτη-τελευταία διότι δεν προκειται πλεον να υπάρξει στο μέλλον άλλη διαθήκη.
η 1η διαθήκη-ο νόμος της ανταπόδοσης (ο μωϋσής-και όλοι οι απεσταλμένοι σε όλους τους λαούς προ χριστού-απεκάλυψαν την Α'διαθήκη-τον νόμο της ανταπόδοσης-ίσης απόδοσης του καλού-ανταπόδοση καλού-εκ μέρους του θεού στο καλό-το οποίο διαπράττει ο καλός άνθρωπος, και του κακού-ανταπόδοση κακού-εκ μέρους του κακού στο κακό-που διαπράττει ο κακός άνθρωπος)
η 2η διαθήκη-η αγάπη του λόγου (ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος ιησούς χριστός απεκάλυψε την Β'διαθήκη και καθιέρωσε με λόγους και έργα εμπράκτως το αγαπάτε αλλήλους και το αγαπάτε τους εχθρούς υμών, την αγάπη-αλληλέγγύη-συγχωρητικότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων-οικουμενικά)
η 3η διαθήκη-η σοφία του παρακλήτου (ο άγιος παράκλητος το πνεύμα της αληθείας απεκάλυψε την Γ'διαθήκη σε ολόκληρη την ανθρωπότητα,επίκεντρο της οποίας είναι ο δωδεκάλογος λόγος του λόγου του θεού=το Υ-Σ-Τ-Ε-Ρ-Ο-Ν (υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη-εγκράτεια-ρωμαλαιότητα-οφειλή-νουνέχεια και την ΠΕΝΤΑΛΦΑ= 5Α (αγαθός-άγιος-αγνός-αγάπη-αλληλεγγύη)
η -τρίτη=Γ-γάμμα=Ω-ωμέγα=Υ-υστάτη-Τελευταία συναποτελεί με τις προυγούμενες δύο την μία τριπλή διαθήκη-την τρίτη διαθήκη
Η
ΤΡΙΤΗ
ΔΙΑΘΗΚΗ
το γράμμα Η-τα αντιστοιχεί στον αριθμό 8
(σύμφωνα με το δεκαδικό-αριθμητικό σύστημα μέτρησης)
η τρίτη διαθήκη στο τέλος της καθε λέξεως τελειώνει με το Η-τα
ΗΗΗ=3Η=888
ΙΗΣΟΥΣ=888 
3Χ8=24=Ω 
(μοναδιαίο σύστημα μέτρησης των 24 γραμμάτων)
Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑ-ΘΗΚΗ
σημαίνει η τρίτη (του) Δία  θήκη=κιβωτός-φυλακτήριον
η τρίτη διαθήκη-κιβωτός-(παρακατα) θήκη του Δία
μέσα στην φράση: Η ΤΡΙ ΤΗ ΔΙΑ ΘΗΚΗ
  ενυπάρχουν οι λέξεις: κρήτη-ίδη-δία (ήρα)
παραπέμποντας στην γενέτειρα του πατέρα των θεών
(επί της γης) Δία,την Κρήτη
και την ίδη ή ίδα όπου και βρίσκεται το ιδαίον άντρον
(η ελληνική βηθλεέμ)
Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑ ΘΗΚΗ=786=Ψ Π ς'
(δεκαδικό σύστημα μέτρησης)
Ψ=ψηφία("ψηφισάτω τον αριθμό χξς' ")=τα ψηφία-γράμματα-αριθμοί της ΑΒ
ΑΒ=Α_Ω=24=ω-μέγα
Ψ=ψηφίον Ω(24γρ.)
Π=πεντάλφα=ΑΑΑΑΑ=(=Α-νθρωπος)
ς'=(ΣΤ)=σταυρός= +(ελληνικός σταυρός)
συνεπώς: η τρίτη διαθήκη=786=
(Α'εποχή-άνθρωπος)
ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ =
( Β'εποχή-άνθρωπος αδελφός)
ΘΥΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ=+
(Γ'εποχή-άνθρωπος ισάγγελος)
ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ =Ωντοποίηση
ΩΝ-Ανθρωπος(περιβεβλημένος την άλω-φωτοστέφανο)
(μαύρο χρώμα=Α' εποχή κόκκινο=Β' εποχή μπλέ=Γ' εποχή )
Ε-ΛΛ-ΑΣ
ελλάς=46 θεός=46 δώρα=46 κλπ
(σύστημα 24 γραμμάτων-ψηφίων)
Ε=5=12345=
(το άθροισμα των 5 πρώτων παραγοντικών διαδοχικών αριθμών)
1!=1
2!=1Χ2=2
3!=1Χ2Χ3=6
4!=1Χ2Χ3Χ4=24
5!=1Χ2Χ3Χ4Χ5=120
--------------------------------------
5!=1+2+6+24+120=153
Ο 153 ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΟΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ-ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΛΛ=11+11=22=
22 κεφ.αποκάλυψης του ιωάννη
22 ταρώ/22 εδάφια παραβολής ασώτου υιού
η αποκάλυψη=αρχή-τέλος=Α_Ω=Ω
αποκαλύπτει το παν-όλον της ιστορίας του ανθρώπου 
παρόν-παρελθόν-μέλλον
το ταρώ-22 αρκάνια=ερμηνεύει επακριβώς τα 22 κεφάλαια της αποκάλυψης και τα 22 εδάφια της παραβολής του ασώτου=ομοίως ερμηνεύουν την αποκάλυψη
ΑΣ=1+18=19
ΧΡΙΣΤΟΣ=118
Α=ΑΓΑΠΗ Σ=ΣΟΦΙΑ
α-1=ΜΟΝΑΣ=Α-Μ-Ν-Ο-Σ
18=9+9=9=ΕΝΝΕΑΣ(διπολική θεού-ανθρώπου)
(Α-Ω αριθμών=1-μονάς--9-εννεάς)
19=10=1
19=Τ
10=Κ
1=Α
το Τ=η Τάξη του θείου πνεύματος-Τελεία
το Κ=ο Κύριος-ιησούς χριστός που προϊσταται του Κύρους
το Α=η Αλήθεια που ο Κύριος είναι και η Τάξις του
Η ΓΑΜΜΑ ΔΙΑΘΗΚΗ=153
Η ΩΜΕΓΑ ΔΙΑΘΗΚΗ=917 (9+1+7=17)
17=1-17=(ΑΝΑΛΎΕΤΑΙ ΣΕ )153
17Χ9=153
(17/9=πίστεως-ελπίδος-αγάπης-σοφίας)
ΕΛΛΑΣ=5! ΓΡ.=153
(το άθροισμα των 5 πρώτων παραγοντικών διαδοχικών αριθμών)
1=Α' ΔιαΘήκη
5=Β' ΔιαΘήκη
3= Γ' ΔιαΘήκη
ΚΡΙΟΣ-ΙΧΘΕΙΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
(1=κριός-5=άρτοι και 2 ιχθείς-3=υδροχόος-υδρίαδωρ)
η παρακλητική-υδροχοϊκή εποχή είναι η εποχή του αγίου πνεύματος
3=ο αριθμός του πνεύματος-συνεπώς κατα τη νέα αυτή εποχή-διαθήκη
όλα θα υψώνονται-ανάγονται πνευματικά-όλα θα πνευματοποιούνται
ιδού και οι τρείς εποχές υψούμενες-ορώμενες πνευματικά-υδροχοϊκά:


13 + 53 + 33 =153
1=α
5=ε
3=γ
-------------------
άγε
(ι)-γέα
ή
1=α-ποκάλυψη=γ'διαθήκη
5=ε-υαγγέλια=β'διαθήκη
3=γ-ένεση-α'διαθήκη
1=Α-γιασθήτω το όνομα σου
5=Ε-λθέτω η βασιλεία σου
3=Γ-ενηθήτω το θέλημα σου
1-Α-δάμ (άρρεν) 
5-Ε-υα (θήλυ)
3-Γ-άμος (ένωση-ζεύγος)
κλπ.κλπ
153=ΡΝΓ
(αριθμητικό σύστημα δεκαδικό)
Ρ=ρήματα=λόγοι=Λόγος θεού=Β'διαθήκη
Ν=νόμος θεού=Α'διαθήκη
Γ=Γ'-γάμμα-τρίτη διαθήκη-τρόπος (Γ'=τρείς διαθήκες μαζί)
καί
Ρ=ράστος=ελεύθερος άνθρωπος
Ν=νούς-ναός-νόμος άνθρωπος
(εύ)νοητεύων-(εύ)ναητεύων-(εύ)νομούμενος άνθρωπος
Γ=γαμμάδιος-τριτάνθρωπος
(Γαμμάδιον=σταυρός με απολήξεις σε σχήμα Γ περιστρεφόμενος)
(σβάστικα δεξιόστροφος αγκυλωτός σταυρός )
("σωβάστικα"αριστερόστροφος)
κλπ
ΓΝωΡίζω=το ρήμα-βασικός τόνος του υδροχόου
"και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"(ισ.χσ)
γάμμα-τρίτη εποχή-διαθήκη-νόμος-άνθρωπος

η ελλάδα-όλη η χώρα και η νήσος κρήτη σήμερα είναι ο ζωντανός ναός του πνεύματος του θεού-της Γ' του θεού-παρακλήτου διαθήκης-είναι ο πνευματικός ομφαλός-οφθαλμός της γης,όπως ήταν πάντοτε-και θα είναι εις τους αιώνες. η ανευθυνότητα-ασυνειδησία των σύγχρονων νεοελλήνων και όλων των κυβερνώντων,έδωσαν λαβή-αφορμή και αιτία ώστε η χώρα να τεθεί εξωτερικά υπο την κυριαρχία δαιμονίων-εχθρών του έργου του θεού και των ελλήνων.το έργο του θεού παρεμποδίζεται μεν είναι όμως προωρισμένο να νικήσει και μαζί μαυτό και όλοι όσοι συνταχθούν με την αλήθεια του.
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ