Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

ελλάς: η κιβωτός της τρίτης διαθήκης


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 1821
 [το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες επίσης και :
Απο τις αρχές του προπερασμένου αιώνα-19ος η ελλάδα επιλέχθηκε απο τον θεό να γίνει η νέα κιβωτός της τρίτης διαθήκης του,γιαυτό το λόγο έγινε με πρωτοβουλία τού ουρανού και η επανάσταση του 1821.
η σημερινή κατάσταση οφείλεται στην τελική επίθεση του κακού και των υποχείριων του ξένων και εσωτερικών εχθρών και προδοτών του έθνους-λαού και του έργου αυτού που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα-αφού πρόκειται για την τρίτη του διαθήκη,την παρακλητική η οποία και υπάτη είναι αλλά και υστάτη.
είναι υπάτη διότι εμπεριέχει και τις δύο άλλες διαθήκες του τις οποίες και επεξηγεί πνευματικά και είναι υστάτη-τελευταία διότι δεν προκειται πλεον να υπάρξει στο μέλλον άλλη διαθήκη.
η 1η διαθήκη-ο νόμος της ανταπόδοσης (ο μωϋσής-και όλοι οι απεσταλμένοι σε όλους τους λαούς προ χριστού-απεκάλυψαν την Α'διαθήκη-τον νόμο της ανταπόδοσης-ίσης απόδοσης του καλού-ανταπόδοση καλού-εκ μέρους του θεού στο καλό-το οποίο διαπράττει ο καλός άνθρωπος, και του κακού-ανταπόδοση κακού-εκ μέρους του κακού στο κακό-που διαπράττει ο κακός άνθρωπος)
η 2η διαθήκη-η αγάπη του λόγου (ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος ιησούς χριστός απεκάλυψε την Β'διαθήκη και καθιέρωσε με λόγους και έργα εμπράκτως το αγαπάτε αλλήλους και το αγαπάτε τους εχθρούς υμών, την αγάπη-αλληλέγγύη-συγχωρητικότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων-οικουμενικά)
η 3η διαθήκη-η σοφία του παρακλήτου (ο άγιος παράκλητος το πνεύμα της αληθείας απεκάλυψε την Γ'διαθήκη σε ολόκληρη την ανθρωπότητα,επίκεντρο της οποίας είναι ο δωδεκάλογος λόγος του λόγου του θεού=το Υ-Σ-Τ-Ε-Ρ-Ο-Ν (υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη-εγκράτεια-ρωμαλαιότητα-οφειλή-νουνέχεια και την ΠΕΝΤΑΛΦΑ= 5Α (αγαθός-άγιος-αγνός-αγάπη-αλληλεγγύη)
η -τρίτη=Γ-γάμμα=Ω-ωμέγα=Υ-υστάτη-Τελευταία συναποτελεί με τις προυγούμενες δύο την μία τριπλή διαθήκη-την τρίτη διαθήκη
Η
ΤΡΙΤΗ
ΔΙΑΘΗΚΗ
το γράμμα Η-τα αντιστοιχεί στον αριθμό 8
(σύμφωνα με το δεκαδικό-αριθμητικό σύστημα μέτρησης)
η τρίτη διαθήκη στο τέλος της καθε λέξεως τελειώνει με το Η-τα
ΗΗΗ=3Η=888
ΙΗΣΟΥΣ=888 
3Χ8=24=Ω 
(μοναδιαίο σύστημα μέτρησης των 24 γραμμάτων)
Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑ-ΘΗΚΗ
σημαίνει η τρίτη (του) Δία  θήκη=κιβωτός-φυλακτήριον
η τρίτη διαθήκη-κιβωτός-(παρακατα) θήκη του Δία
μέσα στην φράση: Η ΤΡΙ ΤΗ ΔΙΑ ΘΗΚΗ
  ενυπάρχουν οι λέξεις: κρήτη-ίδη-δία (ήρα)
παραπέμποντας στην γενέτειρα του πατέρα των θεών
(επί της γης) Δία,την Κρήτη
και την ίδη ή ίδα όπου και βρίσκεται το ιδαίον άντρον
(η ελληνική βηθλεέμ)
Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑ ΘΗΚΗ=786=Ψ Π ς'
(δεκαδικό σύστημα μέτρησης)
Ψ=ψηφία("ψηφισάτω τον αριθμό χξς' ")=τα ψηφία-γράμματα-αριθμοί της ΑΒ
ΑΒ=Α_Ω=24=ω-μέγα
Ψ=ψηφίον Ω(24γρ.)
Π=πεντάλφα=ΑΑΑΑΑ=(=Α-νθρωπος)
ς'=(ΣΤ)=σταυρός= +(ελληνικός σταυρός)
συνεπώς: η τρίτη διαθήκη=786=
(Α'εποχή-άνθρωπος)
ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ =
( Β'εποχή-άνθρωπος αδελφός)
ΘΥΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ=+
(Γ'εποχή-άνθρωπος ισάγγελος)
ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ =Ωντοποίηση
ΩΝ-Ανθρωπος(περιβεβλημένος την άλω-φωτοστέφανο)
(μαύρο χρώμα=Α' εποχή κόκκινο=Β' εποχή μπλέ=Γ' εποχή )
Ε-ΛΛ-ΑΣ
ελλάς=46 θεός=46 δώρα=46 κλπ
(σύστημα 24 γραμμάτων-ψηφίων)
Ε=5=12345=
(το άθροισμα των 5 πρώτων παραγοντικών διαδοχικών αριθμών)
1!=1
2!=1Χ2=2
3!=1Χ2Χ3=6
4!=1Χ2Χ3Χ4=24
5!=1Χ2Χ3Χ4Χ5=120
--------------------------------------
5!=1+2+6+24+120=153
Ο 153 ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΟΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ-ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΛΛ=11+11=22=
22 κεφ.αποκάλυψης του ιωάννη
22 ταρώ/22 εδάφια παραβολής ασώτου υιού
η αποκάλυψη=αρχή-τέλος=Α_Ω=Ω
αποκαλύπτει το παν-όλον της ιστορίας του ανθρώπου 
παρόν-παρελθόν-μέλλον
το ταρώ-22 αρκάνια=ερμηνεύει επακριβώς τα 22 κεφάλαια της αποκάλυψης και τα 22 εδάφια της παραβολής του ασώτου=ομοίως ερμηνεύουν την αποκάλυψη
ΑΣ=1+18=19
ΧΡΙΣΤΟΣ=118
Α=ΑΓΑΠΗ Σ=ΣΟΦΙΑ
α-1=ΜΟΝΑΣ=Α-Μ-Ν-Ο-Σ
18=9+9=9=ΕΝΝΕΑΣ(διπολική θεού-ανθρώπου)
(Α-Ω αριθμών=1-μονάς--9-εννεάς)
19=10=1
19=Τ
10=Κ
1=Α
το Τ=η Τάξη του θείου πνεύματος-Τελεία
το Κ=ο Κύριος-ιησούς χριστός που προϊσταται του Κύρους
το Α=η Αλήθεια που ο Κύριος είναι και η Τάξις του
Η ΓΑΜΜΑ ΔΙΑΘΗΚΗ=153
Η ΩΜΕΓΑ ΔΙΑΘΗΚΗ=917 (9+1+7=17)
17=1-17=(ΑΝΑΛΎΕΤΑΙ ΣΕ )153
17Χ9=153
(17/9=πίστεως-ελπίδος-αγάπης-σοφίας)
ΕΛΛΑΣ=5! ΓΡ.=153
(το άθροισμα των 5 πρώτων παραγοντικών διαδοχικών αριθμών)
1=Α' ΔιαΘήκη
5=Β' ΔιαΘήκη
3= Γ' ΔιαΘήκη
ΚΡΙΟΣ-ΙΧΘΕΙΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
(1=κριός-5=άρτοι και 2 ιχθείς-3=υδροχόος-υδρίαδωρ)
η παρακλητική-υδροχοϊκή εποχή είναι η εποχή του αγίου πνεύματος
3=ο αριθμός του πνεύματος-συνεπώς κατα τη νέα αυτή εποχή-διαθήκη
όλα θα υψώνονται-ανάγονται πνευματικά-όλα θα πνευματοποιούνται
ιδού και οι τρείς εποχές υψούμενες-ορώμενες πνευματικά-υδροχοϊκά:


13 + 53 + 33 =153
1=α
5=ε
3=γ
-------------------
άγε
(ι)-γέα
ή
1=α-ποκάλυψη=γ'διαθήκη
5=ε-υαγγέλια=β'διαθήκη
3=γ-ένεση-α'διαθήκη
1=Α-γιασθήτω το όνομα σου
5=Ε-λθέτω η βασιλεία σου
3=Γ-ενηθήτω το θέλημα σου
1-Α-δάμ (άρρεν) 
5-Ε-υα (θήλυ)
3-Γ-άμος (ένωση-ζεύγος)
κλπ.κλπ
153=ΡΝΓ
(αριθμητικό σύστημα δεκαδικό)
Ρ=ρήματα=λόγοι=Λόγος θεού=Β'διαθήκη
Ν=νόμος θεού=Α'διαθήκη
Γ=Γ'-γάμμα-τρίτη διαθήκη-τρόπος (Γ'=τρείς διαθήκες μαζί)
καί
Ρ=ράστος=ελεύθερος άνθρωπος
Ν=νούς-ναός-νόμος άνθρωπος
(εύ)νοητεύων-(εύ)ναητεύων-(εύ)νομούμενος άνθρωπος
Γ=γαμμάδιος-τριτάνθρωπος
(Γαμμάδιον=σταυρός με απολήξεις σε σχήμα Γ περιστρεφόμενος)
(σβάστικα δεξιόστροφος αγκυλωτός σταυρός )
("σωβάστικα"αριστερόστροφος)
κλπ
ΓΝωΡίζω=το ρήμα-βασικός τόνος του υδροχόου
"και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"(ισ.χσ)
γάμμα-τρίτη εποχή-διαθήκη-νόμος-άνθρωπος

η ελλάδα-όλη η χώρα και η νήσος κρήτη σήμερα είναι ο ζωντανός ναός του πνεύματος του θεού-της Γ' του θεού-παρακλήτου διαθήκης-είναι ο πνευματικός ομφαλός-οφθαλμός της γης,όπως ήταν πάντοτε-και θα είναι εις τους αιώνες. η ανευθυνότητα-ασυνειδησία των σύγχρονων νεοελλήνων και όλων των κυβερνώντων,έδωσαν λαβή-αφορμή και αιτία ώστε η χώρα να τεθεί εξωτερικά υπο την κυριαρχία δαιμονίων-εχθρών του έργου του θεού και των ελλήνων.το έργο του θεού παρεμποδίζεται μεν είναι όμως προωρισμένο να νικήσει και μαζί μαυτό και όλοι όσοι συνταχθούν με την αλήθεια του.
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια: