Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

η προσευχή :πάτερ ημών

Η ΔΕΗΣΗ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(απο το αρχείο της αλληλουχίας)
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ: (η φωνή-ιαχή-κραυγή-επίκληση του ανθρώπου προς τον θεό-πατέρα
(Ματθαίος 6:9-13)
ουτως ουν προσευχεσθε υμεις: πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον και αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου. 
οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην
σε μετάφραση:
περιληπτικά:
κατ,αυτό λοιπόν τον τρόπο θα προσέυχεσθε εσείς: 
πατέρα μας-πατέρα όλων των ανθρώπων που ευρίσκεσαι-κατοικείς στούς ουρανούς (πιστεύω σε σένα θεέ μου)
είθε το όνομα σου που φέρω μέσα μου να αγιασθεί (μετανοώ θεέ μου για τα λάθη μου)
είθε να έλθη-να πραγματωθεί η βασιλεία σου (της αγάπης σου-συγχωρώ θεέ μου κάθε συνάνθρωπο για το κακό που μου έκανε)
είθε το θέλημα σου το σοφό και άγιο (και όχι το εγωϊστικό-δικό μου ) να γίνεται πάντα (ταπεινόω εαυτόν θεέ μου)
όπως στον τέλειο ουρανό σε πιστέυουν-πιστεύουν μόνο σε σένα έτσι και στη ατελή-υλική γή με υπομονή μεσα στη διάρκεια του χωροχρόνου να γίνη-γίνεται το ίδιο-όμοιο
τον άρτο-τροφή-καθημερινή ανάγκη δώσε μας σήμερα,και συγχώρεσε-άφισε μας τα οφειλήματα-τα χρεωστούμενα μας προς εσέ και τους συνανθρώπους μας,όπως ακριβώς κατα τον ίδιο-όμοιο τρόπο και εμεις αφίνουμε-συγχωρούμε αυτούς οι οποίοι μας χρωστούν (την μετάνοια για τα λάθη τους) την συγνώμη τους,και μην αφίσης να μπούμε-μην μας βάλης σε δοκιμασία πειρασμού-να αυτοπειρασθούμε-να δεχθούμε το δέλεαρ του πειρασμού αλλα ελευθέρωσε-λύτρωσε-προστάτευσέ μας από την δοκιμασία του κακού-το οποίο είναι αυτός τούτος ο πειρασμός,ότι πραγματικά-κυριολεκτικά σε σένα ανήκει η αληθινή βασιλεία της αγάπης του λόγου σου,και η πραγματική-κυριολεκτική αληθινή δύναμις της σοφίας του πνεύματός σου,και η πραγματική-κυριολεκτική-αληθινή δόξα-λαμπρότης της αλήθειας σου, πατέρα μας,τώρα και πάντα εις τους αιώνας των αιώνων-αιωνίως ,αμήν-αληθώς.
η προσευχή απευθύνεται προς τον θεό=πατέρα σε πληθυντικό αριθμό πάτερ ΗΜΩΝ(γιά όλους-σύνολο)αλλά οφείλει να συνειδητοποιηθεί πρώτα από το άτομο-προσωπο(τον κάθε εγώ-εαυτό) που προσεύχεται,στο τί λέγει τί εννοεί ποιές οι υποχρεώσεις-καθήκοντα-ευθύνες έχει απευθυνόμενος προς τον θεό-πατέρα, και τί τον αναμένει ανταποδοτικά εάν γίνη τηρητής των όσων υποχρεώσεων αναλαμβάνει ή ακόμα τι τον αναμένει αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την προσευχή-υπόσχεση του στον θεό.όταν τό άτομο συνειδητοποιεί τις ευθύνες-υποχρεώσεις-οφειλες του τότε είναι πλέον ικανός να συνειδητοποιήσει και την συλλογικότητα της προσευχής και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΤΕΡΑ:
1:πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς=πίστις στον θεό-πνεύμα=πνεύμα
2:αγιασθήτω το όνομα σου(το από εμέ νοούμενο)=μετάνοια=νόηση
3:ελθέτω η βασιλεία σου(του καλού-νόμου σου )=συγχώρεση=ψυχή
4:γενηθήτω το θέλημα σου(όχι το δικό μου)=ταπεινοφροσύνη=εγώ
5.ως εν ουρανώ(πίστις),και επι της γης=υπομονή=ύλη
6.τον άρτον ημων τον επιούσιον=τον άρτον-τροφή μας τον καθημερινό,δηλαδή τις ανάγκες-τα χρεία-ζούμενα της ζωής-διαβίωσης μας=ΥΛΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
7.δος ημίν σήμερον=δώσε μας σήμερα-τώρα στο παρόν-στην παρούσα καθημερινότητα =ΠΑΡΟΝ-ΤΩΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΒΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
8. και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών=και συγχώρεσε-άφισε-χάρισε το χρέος των οφειλών-αμαρτημάτων-παραλείψεων-υπερβάσεων μας=ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΕΣΕΩΣ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΩΣ ΜΑΣ
9.ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών=όπως και εμείς συγχωρούμε-αφίνουμε ομοίως τά χρέη-οφειλές των ομοίων-συνανθρώπων-αδελφών μας=ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΥΠΟΣΧΕΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ-ΟΦΕΙΛΗ ΜΑΣ ΑΦΕΣΕΩΣ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΣ
10.και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν=και ακόμα μην μας αφίσης-μην επιτρέψεις να μπούμε-μην μας βάλης σε δοκιμασία πειρασμού.=ΙΚΕΣΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΣΜΟ
11.αλλά ρύσαι ημάς απο του πονηρού=αλλά ελευθέρωσε-λύτρωσε μας από τον πονηρό-πειρασμό του κακού-
ενδυνάμωσε μας έναντι του πειρασμού, προστάτευσε μας από τον πονηρό πειρασμό.=ΙΚΕΣΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ-ΛΥΤΡΩΣΕΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ
12.οτι σου εστίν η βασιλεία=διότι εις σε όντως-σε σένα ανήκει το κράτος-η βασιλεία-της αγάπης(η παρέχουσα πάντα προς πάντας δωρεάν) =ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
13.και η δύναμις=και η ισχύς-δύναμις της σοφίας(η διακρίνουσα και υπερ-κατισχύουσα του κακού-πονηρού) =ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
14.και η δόξα=και η αληθινή δόξα-η λαμπρότης της αλήθειας(η ελευθερώνουσα από το κακό-τον πονηρό-πειρασμό) =ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΤΡΙΠΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ)
15.εις τους αιώνας=εις τους αιώνας των αιώνων-μέχρι το πέρας των αιώνων-το τέλος της τριπλής δημιουργίας σου(που έγινε για την επάνοδο του ασώτου υιού-πνευματος σου) =ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
16.αμήν=ναί κύριε αληθώς-αυτό και εμείς θέλουμε και είθε να γίνει έτσι,όπως το σχεδίασες, ηθέλησες, εποίησες.=Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΜΗΝ

ποιός είναι ο πονηρός-πειρασμός-ο δρόμος του κακού;
α=η απιστία-αθεϊα-αμφιβολία=αποκοπή απο την αλήθεια
β=η ασυγχωρησία-εχθρότητα-αδιαφορία=αποχωρισμός απο την αγάπη
γ=η αμετανοησία-ανοησία-αλαζονεία=διαχωρισμός απο την σοφία
δ=η ανυπομονησία-βία-εκβιασμός-αδιακρισία=απομάκρυνση απο το νόμο-ηθική
ε=ο εγωϊσμός-ατομισμός=έκπτωση-κατάπτωση απο το πνεύμα-αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού


ποιός είναι ο αληθινός άνθρωπος-ο δρόμος προς τον θεό;
 1
πίστις-πνεύμα
Ι
Ι
εγώ-5
4-ύλη-υπομονή---Ταπεινοφροσύνη---διάνοια-μετάνοια-3
Ι
Ι
συγχώρεση-ψυχή
2
με την πίστη ,ταπεινόφρονα ,βιωματικά, συγχωρώ το κακό των συνανθρώπων μου
με την πίστη, ταπεινόφρονα,εν επιγνώσει μου, μετανοώ τον κακό εαυτό μου
με την πίστη, ταπεινόφρονα, υπομένω διακριτικά, το κακό του κόσμου
με την πίστη, ταπεινόφρονα, πιστεύω,ανατείνω προς τον Θεό-καλόν
με την πίστι,ταπεινόφρονα, ταπεινόω-εκμηδενίζω εγώ-εγωϊστικόν εαυτό
ΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΩΩΩΩΩΩΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: