Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

το ουράνιο τόξο της τρίτης εποχής-διαθήκης και του τριτανθρώπου

 απόλλων-άρτεμις σπένδοντες επι του ιερού βωμού
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες και
(απο το αρχείο αλληλουχία-allilouchia]
αλληλουχία αλληλουχία
η τρίτη εποχή είναι:η εποχή του αγίου πνεύματος=η σοφία του θεού=παράκλητος η λεγόμενη-αποκαλούμενη και εποχή του υδροχόου Α-Ω
Α=ΛΟΓΟΣ Ω=ΠΝΕΥΜΑ =ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
α+ω=1+800=801=9=3+3+3=333
παράκλητος=810=9=333
πνεύμα=576=18=9=333
η σοφία=789=24=6=33
ο αριθμός τρία-3 είναι ο αριθμός του πνεύματος και της τριαδικής ισχύος-δυνάμεως,τώρα δε την τρίτη εποχή διαθήκη θα είναι ο κυρίαρχος αριθμός της ζωής-κοινωνίας-ανθρωπότητος των ανθρώπων της γης.
υδροχόος=1514+υδρία=515+ύδωρ=1304=3333
υδροχόος=πατήρ-αλήθεια
υδρία=λόγος-αγάπη
ύδωρ=πνεύμα-σοφία
ή
υδροχόος=παράκλητος-πνεύμα αληθείας
υδρία=παρθένος-σκεύος αγάπη
ύδωρ=νάματα σοφίας
ή
υδροχόος=τριτάνθρωπος νέας ΄Γ εποχής
υδρία=η ψυχή-αγάπη του
ύδωρ-το πνεύμα-σοφία του
κλπ
οι τρείς εποχές:
1η κριός-μωϋσής-νόμος ανταπόδοσης-ανθρωποποιός
2η ιχθύς-χριστός-αγάπη συγχωρούσα-αδελφοποιός
3η υδροχόος-σοφία-εν αγάπη σοφία παρέχουσα πάντα πάσι-πνευματοποιός
η τρίτη διαθήκη είναι τριαδική-τριπλή:περιλαμβάνει την τρίτη διαθήκη και τις τρείς μαζί :
η διαθήκη αναφέρεται στην ΥΛΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ-υλική και διανοητική συμπεριφορά του ανθρώπου.επίκεντρο της είναι η ανθρώπινη σοφία
η αναφέρεται στην ΨΥΧΗ του ανθρώπου και τα συναισθήματα-βιώματα του.επίκεντρο της είναι η θεία αγάπη
η αναφέρεται στο ΠΝΕΥΜΑ-ΕΓΩ του ανθρώπου αλλά και την πνευματική τακτοποίηση της διανοίας δια υπαγωγής της στο εν ημίν θείο πνεύμα(Υπαγωγή Νοός Πνεύματι) .επίκεντρο της είναι η θεία σοφία και το πνεύμα της αληθείας.
"και εποίησεν ο θεός τον άνθρωπο-κατεικόνα θεού εποίησεν αυτόν"(γέν.Α-26-27)
άνθρωπος-ον-εγώ=υλη-νόηση-ψυχή-πνεύμα
ύλη=χούς-πηλός
ψυχή ζώσα=ύδωρ
πνεύμα=πνοή ζωής
νόηση-διάνοια-κατανοείν(καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. )
ο τρίτος νόμος (τριαδικός) είναι η ίδια η τρίτη διαθήκη και ο τριτάνθρωπος-ναός θεού-ο τριαδικός νόμος του θεού είναι ένας-ενιαίος και εν ταυτώ τριαδικός
1ος νόμος της ανταποδόσεως=ίσης αποδόσεως κακού στο κακό και καλού στο καλό
2ος νόμος της αγάπης του λόγου-χριστού
3ος νόμος της σοφίας του πνεύματος-παρακλήτου
(είναι ο ίδιος νόμος-αλήθεια επεκτεινόμενος-προβαλλόμενος προς τον άνθρωπο)
1ος νόμος νομοθετεί-διαπαιδαγωγεί-ανθρωποποιεί:θεοπαιδεία-θεογνωσία
2ος νόμος αδελφοποιεί-αλληλουχεί
3ος νόμος μυεί-πνευματοποιεί
1ος-επικεντρώνεται στην ανθρώπινη σοφία-γνώση
2ος-θεία αγάπη
3ος-θεία σοφία
ο άνθρωπος βιώνων τις τρείς διαθήκες αυτοτελειούται σε αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού και καθίσταται τριτάνθρωπος :
νούς υπαγώμενος πνεύματι θεού-σοφία θεού
πνευματικός ναός θεού
αυτόνομος-ταυτόσημος-νόμος θεού
φύλακας-φρουρός και φυλακτήριον του τριτονόμου
όλα αυτά μπορούν να καταστούν εφικτά δια της θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης του ανθρώπου δηλαδή δια της εκμηδενήσεως της αλαζονικής οιήσεως-επάρσεως του νού-νοήσεως και της εγωϊστικής αυτοπροβλητικής εγωπάθειας του εγώ.
εγώ:εγω-ϊσμός: εξαλείφεται-καταργείται-μετουσιούται δια μέσου πράξεων του καλού (αγάπης-παροχής-σοφίας-αλήθειας κλπ) και μετανοίας του κακού(μετάνοια-υπομονή-συγχωρητικότητα κλπ) σε :ταπεινο-φροσύνη (μετριοπάθεια-απλοποίηση) .όταν το εγώ περιορισθεί-μετουσιωθεί-εκλείψει-εκμηδενισθεί αυτόματα θα εκλείψει και ο εξ'αυτού παραγόμενος-εκπορευόμενος εγω-ϊσμός, εκλείποντος του εγωϊσμού αυτόματα εκλείπει η δια-νοητική έπαρση-αλαζονεία και η φιλοδοξία-αυτοπροβολή και τότε θα αρχίσει το άτομο-ο ατομισμός του να υποχωρεί και την θέση του θα καταλάβη το σύνολο-η κοινωνία-"οι όλοι εμείς"και τότε όταν όλοι θα έχουμε όλους κανείς δεν θα είναι μόνος-εγκλωβισμένος-απομονωμένος-δυστυχισμένος αλλά όλοι πλήρεις ευτυχίας και ικανοποιημένοι-εξασφαλισμένοι, θα εκπληρώνουν πρόθυμα το καθήκον τους και η κοινωνία θα πορεύεται αρμονικά και δίκαια ενωμένη-αλληλέγγυος-ομονοούσα καί
συνεχώς και διαρκώς δημιουργούσα-εκπληρώνουσα τα πνευματικά της πεπρωμένα που είναι η ένωση εν παντί και η εγκατάσταση της βασιλείας της αλήθειας του θεού-και του υιού του ανθρώπου στην γη-παντού-οικουμενικά.
το ουράνιο τόξο των αρετών:
1)π-ίστις
--------------------
2)μ-ετάνοια
3)υ-πομονή
4)σ-υγχώρητικότης
5)τ-απεινότης
6)α-γάπη (η-θική)
7)ς-οφία
ΚΑΙ
η τάξη της μυητικής αλληλουχίας του μ
αθητή:
μ
υούμενος-μεμυημένος-μύστης
το ουράνιο τόξο λοιπόν δημιουργεί-από-καθιστά:
βιωματικούς αυτοπνευματούμενους πιστούς μύστας π-νεύματος
(πίστις=800=Ω=τέλος-πνευμα-τωση)
(3η-τρίτη διαθήκη=Γ'διαθήκη=Ω-μέγα διαθήκη του παρακλήτου-πνεύματος)
π=πατήρ-πάν
π=πνεύμα-πίστις
π=παρακλητική εποχή-διαθήκη-νόμος
π = 3,14159-αεί ο θεός ο μέγας δημιουργεί
π=πύρ-πυραμίς-πυρηνική εποχή
π=πνευματικός παγκόσμιος πολιτισμός
π=πόλις-πολίτης-πολιτισμός
καί άλλα εσαεί άπειρα
οοο
οο
αλληλουχείτε αλληλουχείτε
και καλώς ποιείτε
Ανάρτηση Από τον/την donandre5ath.blogspot.com στο αλληλουχία-allilouchia τη 11/09/2007 12:59:00 μμ

Δεν υπάρχουν σχόλια: