Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

ΕλληΝικά και ΟικουμεΝικά

κεφαλή αλεξάνδρου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Ελλη-Νικά σημαίνει η Ελλη=ελλάς Νικά (ελλάς και ελλανία=έλλανες και ελλάνιοι=ελλανικά=ελληνίς γλώσσα-έλλην λόγος)
ελ=θείος-εκλεκτός και ελλάς=η χώρα-τόπος των εκλεκτών-επαινετών πνευμάτων-όντων-λόγων
Οικουμε-Νικά σημαίνει η Οικουμένη=ανθρωπότης Νικά (οικουμένη=εκ του οἰκέομαι -οῦμαι=ο οίκος που κατοικείται απο τούς ανθρώπους στην γη-κόσμο,όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν-ΟΙΚΟΥΝ-ΜΕΝΟΥΝ στον ΟΙΚΟ-σπίτι γη-κόσμος)
οίκος=χώρος-τόπος-οίκος θόλος-εστία εντός του οποίου κατοικούν εκλεκτά-ναητεύοντα όντα-πνεύματα και οικουμένη=ο ναός-ιερή εστία-οίκος εκλεκτών-επαινετών ανθρώπων θεού-θείων και θεού-θείου όντος.
το όρο-λέξη-λόγο ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ πρώτος καθιέρωσε ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΩΝ ,μάλιστα δια του περιώνυμου και εξαιρετικής πνευματικότητος όρκου για τους συνστρατιώτες του που άφισε παρακαταθήκη διαφαίνεται τόσον το πνευματικό του ύψος όσον και η πνευματική του αποστολή επί της γης.
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
"Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι θνητοί από δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένοι, για την κοινή προκοπή. Θεωρήστε την Οικουμένη πατρίδα σας, με κοινούς τους νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενοκέφαλοι, σε Έλληνες και βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο, την αρετή.
Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δε θα καταφύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Το Θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό Κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό Πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη ζωή που κάνουν τα αδέλφια στην οικογένεια.
Από μέρους μου θα θεωρώ όλους ίσους, λευκούς ή μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε μόνον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά μέτοχοι, όλοι συνέταιροι. Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συντελεστούν αυτά που υπόσχομαι. Τον όρκο που δώσαμε με την σπονδή απόψε κρατείστε τον σαν συμβόλαιο αγάπης"(.Σε συμπόσιο, στην πόλη Ώπις της Ασσυρίας, το 324 π.Χ.στους προσκεκλημένους αξιωματούχους όλων των φυλών.)
μετά τον αλέξανδρο,που προ-προετοίμασε τον δρόμο του ιησού χριστού (και όχι του χριστιανισμού-χριστιανικού ιερατείου),τον όρο-λέξη οικουμένη εν συνεχεία καθιέρωσε ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ διαμέσου των εαυαγγελίων που οι μαθητές του κατέγραψαν την διδασκαλία του και την διέδωσαν σε όλη την οικουμένη.
ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(Ματθαίος 24:14) Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.
(Λουκάς 21:25-27) Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα,οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.
(Αποκάλυψη 3:10) Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.
τον όρο-λέξη-λόγο ΕΛΛΗΝΙΚΑ πάλιν καθιέρωσαν πρώτον ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ο οποίος είναι ο 4ος κρίκος της αλυσίδας σωκράτης-πλάτων-αριστοτέλης-αλέξανδρος) μέσα απο το οικουμενικό-παγκόσμιο έργο του(διάδοση της ελληνικής γλώσσας-λόγου και του ελληνικού πολιτισμού-επιστημών κλπ) και εν συνεχεία ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ πάλιν διαμέσου των ευαγγελίων-μαθητών του,αφού τα ευαγγέλια είναι όλα γραμμένα στα ελληνικά(όντως και τότε τα ελληνικά ήταν η γλώσσα των διανοουμένων-του εμπορίου και των ανεπτυγμένων κρατών)-όπως και οι επιστολές-πράξεις των μαθητών αλλά και κυρίως η αποκάλυψη του ΙΩΑΝΝΗ.έτσι ο έλλην-ας λόγος-γλώσσα διαμέσου των ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εξαπλώθηκε-έφτασε και εκεί που δεν είχε φτάσει μέχρι την εποχή του χριστού σε όλη την γη-ανθρωπότητα-οικουμένη(ευαγγέλια-μαθητές-ελλάδα-βυζάντιο-οικουμένη μέχρι σήμερα).
τέλος 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :
ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΙΚΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ-ΑΠΡΟΣΩΠΑ(απρόσωπα δηλαδή απροσωπόληπτα-χωρίς καμία εξαίρεση-διάκριση έναντι οιουδήποτε ανθρώπου στην εφαρμογή-παροχή του καλού-δικαιωμάτων κλπ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :
ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ(δηλαδή πνευματικά με ελευθερία δικαιοσύνη-ισχύ )
αυτή είναι η οικουμενική ελλάς και η ελλάς της οικουμένης!
ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

Δεν υπάρχουν σχόλια: