Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ο Λάκης και ο Ελλάκης


 
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

γαβριήΛ γαβριήΛ
δεν το συνέλαβες καλέ μου
ότι είσαι η Χοάνη όλων; !
δεν το κατανόησες χρυσέ μου
ότι είσαι το Αποστακτήριο όλων; !
δεν το εμπέδωσες ακριβέ μου
ότι όπου πολλή η Χάρις του Λαού πολλή και η Οφειλή; !
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
ο θεός
κύριος κατακλύζων κόσμον
οοο
ο καιρός
κρίσεως κατακλυσμός κακού
οοο
ο ελληνικός λαός
κιβωτός καλού
οοο
ο άνθρωπος
καθεύδει

Δεν υπάρχουν σχόλια: