Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΠροσΕγγίζοντας στην Σωφία

 http://www.photostock.gr/photos/products/3/AAA10945-WIND%20INDICATOR-ROOSTER.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΘΕΟΥ ΣΩΦΙΑ 
στον άνθρωπο είναι: το πνεύμα της αληθείας
δηλαδή ο άνθρωπος που εκφράζεται-εκδηλώνει:
Σ-ύνεση/σωφροσύνη στις σκέψεις του(σοφή διάνοια-νοημοσύνη-σΟφία)
Ω-ριμότητα-Ορθότητα και Ωραιότητα-Ομορφιά στις πράξεις του(υλική υπεύθυνη εν-συνειδητή συμπεριφορά )
Φ-ιλία/φωτεινότητα στα συναισθήματα του(ψυχή/φιλότητα-αγάπη)
Ι-σχύ στον λόγο-θέληση-επιλογές του (εαυτός-εγώ)
Α-λήθεια στην ζωή-πόρευση-σταυρό του(πνεύμα/εκλεκτό έργο)
ο άνθρωπος αυτός είναι σοφός-είναι συν-μέτοχος του πνεύματος του θεού-της Σωφίας του πνεύματος.
η ανθρώπινη "σοφία" του κόσμου (κοσμική) είναι Η ΠΟΝΗΡΙΑ (το πονηρόν)-ο όφις ο φρόνημος ο οποίος είναι φρόνημος-συνετός και λογικός ως προς το ποιο είναι ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ (φήμη-δόξα-χρήμα-εξουσία κλπ) και πως αυτό μπορεί να το αποκτήσει-κατακτήσει-αρπάξει-κλέψει-έχει (με νόμιμο ή άδικο τρόπο δεν έχει σημασία)
η ανθρώπινη πνευματική σοφία του ουρανού (ουράνια) είναι Η ΑΓΝΟΤΗΣ (το αγαθόν-άγιον-αγνόν)-ο όφις της σοφίας του πνεύματος του θεού (το άνωθεν κατερχόμενο αλλά και το εντός ημών πνεύμα του θεού) ο οποίος όφις είναι εσταυρωμένος (στον κόσμο) απο τον κόσμο (υψωμένος) και χάριν του κόσμου και του έργου του θεού (και εαυτού) και ο οποίος είναι αγνός λόγω της θυσίας-αυτοθυσίας του δηλαδή λόγω της αυτοταπεινώσεως του-είναι Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ .
Η ΑΓΝΟΤΗΣ δεν είναι αφέλεια-άγνοια-αγραμματοσύνη-ή ακόμα παιδική αθωότητα ή η απλοϊκότητα κάποιων χωρικών, αλλά είναι ΣΩΦΙΑ ΠΥΡΙΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. μόνο που δεν είναι προς επίδειξη ούτε προς εξουσίαση κανενός και ούτε προς αγοράν ή πώληση ή ανταγωνισμό .(Agni =άγκνη-αγνή=αγνότης=αγνό πύρ=πύρινος-θεός του πυρός,αυτός που εξαγνίζει-καθαίρει-αγνοποιεί )
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΩΜΑ-ΣΤΕΝΩΠΟΣ-ΚΑΤΑ-ΘΛΙΨΕΙΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΣ!είναι όπως τον σπόρο (που λιώνει-αποσυντίθεται το άτομο-εγώ-είναι-ατομικότητα του) που πεθαίνει πρίν βλαστήσει την νέα του ζωή και ανοίξει το νέο άνθος και το νέο καρπό της νέας του ζωής-ύπαρξης και διαιώνισης-επανεμφάνισης του είδους του.(ταπεινώ=χαμηλώνω-σκύβω-κατεβαίνω απο το άλογο της αλαζονείας-επάρσεως-εγωϊσμού-κακού).
ΣΩΦΙΑ-ΘΕΟΥ=το πνεύμα της αληθείας-ο παράκλητος
ΣΟΦΙΑ-ΚΑΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=το αποτέλεσμα της ανθρώπινης εκ του καλού διανοητικής και πνευματικής τελειοποιήσεως του σοφού-συνετού ανθρώπου και που εκφράζεται με την εκ του καλού ουράνια έλλογη πνευματική ΛΟΓΙΚΗ στον κόσμο(λελογισμένη κατα θεόν), δηλαδή το αν υπηρετεί-εξυπηρετεί την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία και το σύνολο και το έργο του θεού που είναι η μεταξύ των ανθρώπων δικαιοσύνη-βασιλεία της αλληλέγγύου και ομονοούσης αγάπης-σοφίας θεού,της εν τω παντί ενότητος-αρμονίας-αλήθειας τού θεού.(θετική θέληση-αποδοχή και ένταξη-σύνταξη-υπηρέτηση του: "σύν"και του "εμείς"και του "κοινού"και του "ομού-μαζί")
ΣΟΦΙΑ-ΦΡΟΝΗΣΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΝΗΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=το αποτέλεσμα της ανθρώπινης διανοητικής και πνευματικής παραπλήνησης απο το κακό (πνεύμα κακού-πλάνης-αδικίας) και που εκφράζεται με την κοσμική άλογη λογική του κόσμου-τον ιδιοτελή υπολογισμό-το ατομικό συμφέρον-το συμφεροντολογικό μέτρημα: του τί μου δίνεις τι σου δίνω τι με συμφέρει και τι όχι, το τι κερδίζω και ποιο το κόστος,τι θα μου αποδώσει τωρα ή μελλοντικά και πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να χάσω και πόσα,κλπ (άρνηση του "σύν"και του "εμείς"και του "κοινού"και του "ομού-μαζί")
Η ΠΟΝΗΡΙΑ είναι:-ο πονηρός πειρασμός (όφις-δράκος πνευματικός-το πνεύμα του κακού )
Π-ορνία-εκπόρνευση (κυρίως της ψυχής και του εγώ-πνεύματος-εαυτού)
Ο-κνηρία σώματος (καμμία διάθεση για άοκνο-εργασία-παίδευση κλπ)
Ν-οηση-αρχία διάνοιας-νού (κοσμικές μπερδεμένες-συγκεχυμένες σκέψεις)
Η-λιθιότητα στις σχέσεις με τους συνανθρώπους (μωρία-ανοησία)
Ρ-αθυμία ψυχής στην έκφραση καλού (παθητικότητα του κακού)
Ι-σχυρογνωμοσύνη στο εγώ-επιλογές (εμμονή στο κακό)
Α-ναλήθεια στον βίο-ζωή-έργο (ψεύδος-κλοπή)
αντίθετα 
ο σοφός άνθρωπος (έλ-λογος-πνευματικός)
είναι:
αυτός=ΟΣ
που ζη και εκφράζει το φώς=ΣΟΦ=ΦΟΣ=ΦΩΣ
ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ-εκ του Εαυτού ΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-εκ του Θεού
Σ-Ω-Φ-Ι-Α= ΦΩΣ + ΙΑ (του Γιά)(ιά-σων/ια-τρός)
(του Ιά-ων=αυτού ο οποίος είναι ο ων-υπάρχων=ια-χβέ)
ΣΟΦΟΣ---ΣΩΦΟΣ=ΦΟΣ ή ΦΩΣ + ΟΣ (αυτός ο οποίος)
(άνθρωπος εκλεκτός-ουράνιος απεσταλμένος)
ιδού λοιπόν Ο ΩΝ =Ο ΘΕΟΣ
είναι Ο αγαπΩΝ =Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ
και ΟΣ-αυτός ο οποίος είναι-φέρει το ΦΩΣ (φάΟς)=Ο ΣΟΦΟΣ και ΣΩΦΟΣ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΦΦΦΦΦΦΦΦ

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΠροσΕγγίζοντας στην Βηθλεέμ

 [genhshs.jpg]
ΒΗΘΛΕΕΜ-η γέννηση του θεανθρώπου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
τί σημαίνει  αγαπώ :
Α=1
γ=3
α=1
π=16
Ω=24
---------------------------
45
ο αριθμός 45 είναι-αποτελεί το ΣΥΝόλον των 9 αριθμών της μονάδος
1-9=1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 
(9=45=η μέγιστη εσωτερική δύναμις-δυναμικότητα-δυνατότητα-απόδοση)
(όλοι οι αριθμοί είναι 9 και οι υπόλοιποι είναι επανάληψη τους,10-11-12 κλπ)
συνεπώς 
Α-γαπ-Ω  
σημαίνει ΔΥΝΑΜΑΙ-ΜΠΟΡΩ
να εκδηλώνω όλη την κλίμακα των 9 αριθμών της μονάδος
(και των άπειρων αριθμών-αρετών της μονάδος-δεκάδος )
δηλαδή μπορώ να εκφράζω-μαι με όλες τις αρετές της αγάπης-σοφίας
1-μονάς είναι ο θεός 2-δυάς η αγάπη του και 3-τριάς η σοφία του
η αγία τριάς εκδηλούμενη τριαδικά-3χ3=αποδίδει την 9-εννεάδική μονάδα
1=2=3
Η ΜΟΝΑΔΑ ειναι Η ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ και Η ΜΟΝΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
3=3χ3=9
συνεπώς Η ΜΟΝΑΔΑ είναι Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
και εν ταυτώ Η ΕΝΝΕΑΔΑ=ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
 ο άνθρωπος που ομοιάζει-παρομοιάζει με τον θεό 
είναι αυτός που μπορεί να αγαπά αλλά και να γίνεται σοφός
ΑΓΑΠΗ σημαίνει Α-γαπ-Ω
Α-γαπ-Ω σημαίνει 
αρχίζω-ξεκινώ-κάνω άνοιγμα ενός κύκλου του καλού=Α
και τον ολοκληρώνω πλήρως-εντελώς στο καλόν= Ω
το Α_Ω όμως εκτός απο ότι είναι ΑΡΧΗ-(εν αγάπη)ΤΕΛΟΣ-(εν σοφία)
(Α_έναρξη ενός έργου και Ω_τελείωση-τέλειον-τέλος)
είναι και το σύνολον των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΒ=Α-Ω
Α-Ω=Α_βγδεζηθικλμνξοπρστυφχψ_Ω
(κάθε γράμμα της ΑΒ=μία αρετή αγάπης ή σοφίας και όλα μαζί η αλήθεια-το όλον)
(ΓΡΑΜΜΑΤΑ=ΛΟΓΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ= ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ)
συνεπώς Α-γαπ-Ω , "το Α-γαπ-Ω" ο Α-γαπ-ΩΝ 
εμπεριέχει-εκδηλώνει-εκφράζει-εκτός απο το σύνολο των 9 αριθμών
και το σύνολον των 24 γραμμάτων-ιδεογραμμάτων=ΑΡΕΤΩΝ αγάπης-σοφίας
(της οικουμενικής-παγκόσμιας ελληνικής Α_Β)
ιδού τί λέγει Η ΑΓΑΠΗ-Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ επί τούτου:
10 Και λέγει μοι: Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γαρ εγγύς εστίν. 11 Ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι. 12 Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετ' εμού, αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού. 13 Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. 14 Μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλιν. 15 Έξω οι κύνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας φιλών και ποιών ψεύδος. 16 Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου, μαρτυρήσαι υμίν ταύτα επί ταις εκκλησίαις εγώ ειμί η ρίζα και το γένος Δαυίδ ο αστήρ ο λαμπρός ο πρωινός.(αποκ.ΚΒ)
Α-Ω
ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ
ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
ποια είναι η ΘΕΣΗ της αγάπης στον θεό;
ΠΑΤΗΡ=ΑΛΗΘΕΙΑ=ΗΝ (αυτός που Υπήρχε προαιώνια)
ΥΙΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΩΝ (αυτός που υπάρχει-είναι εσαεί υπάρχων)
ΠΝΕΥΜΑ=ΣΟΦΙΑ=ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ (αυτός που πάντοτε έρχεται)
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ
αυτός που αγαπά ομοίως γίνεται αγαπ-ΩΝ
και
Α-Ω
ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ
ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
(1-9 και Α-Ω)
ΑΑπάτε Α-λλήλους
[Α=Μονάς=1=ο θεός=Αλήθεια-Αγάπη-σοφία]
[ο Χριστός-Λόγος υπήρξε επι της γης Η ΑΓΑΠΗ-εξέφρασε την Αλήθεια της Αγάπης]
[όπως και το Αγιο Πνεύμα=εκφράζει και είναι Η ΣΟΦΙΑ- η αλήθεια της Σοφίας]
[πατήρ-λόγος-πνεύμα=τριαδική μονάς=Α-Α-Α=Αγιος-Αγαθός-Αγνός]
σημαίνει για ΜΕΝΑ-ΑΤΟΜΙΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
(κάθε ανθρώπινον όν)
ΑγαπΩ
είμαι-γίνομαι ΑλληλέγγυοΣ
Α-Ω=ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ=ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
Α-Σ=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=ΣΑ
άω=(εκ του άημι) ΠΝΕΩ-ΠΝΕΥΜΑ
σά=ιδικά σου (τα σά εκ των σών )
τα σα-ιδικά σου (θεέ μου) είναι η Α-γάπη και η Σ-οφία
δηλαδή προσεγγίζω-ομοιάζω-παρομοιάζω με σένα θεέ μου
και τα σα-την Σοφία-Αγάπη σου,όταν Α_γαπ_Ω και είμαι Α_λληλέγγυο_Σ
Α
ΑΑ
ΑΑΑ
ΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

αχ ελλάδα σ'αγαπώ ..

http://www.sinaimonastery.com/photos/vague/sina_t105_f01_v.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
 ελλάδα
είτε σαν η Παρθένος Μαρία που γέννησες τον Χριστό
είτε σαν Μαγδαληνή Μαρία που αγάπησες τον Ιησού
είτε σαν τις Τρείς Μαρίες κάτω απο τον σταυρό
που συμπαραστάθηκαν στον Ιησού Χριστό
πορεύεσαι μέσα στην ροή των αιώνων
άσπιλη αμόλυντη άφθορη άχραντη
αγνή παρθένος
πάντα
http://1myblog.pblogs.gr/files/f/319208-keri.jpg