Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΠροσΕγγίζοντας στην Βηθλεέμ

 [genhshs.jpg]
ΒΗΘΛΕΕΜ-η γέννηση του θεανθρώπου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
τί σημαίνει  αγαπώ :
Α=1
γ=3
α=1
π=16
Ω=24
---------------------------
45
ο αριθμός 45 είναι-αποτελεί το ΣΥΝόλον των 9 αριθμών της μονάδος
1-9=1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 
(9=45=η μέγιστη εσωτερική δύναμις-δυναμικότητα-δυνατότητα-απόδοση)
(όλοι οι αριθμοί είναι 9 και οι υπόλοιποι είναι επανάληψη τους,10-11-12 κλπ)
συνεπώς 
Α-γαπ-Ω  
σημαίνει ΔΥΝΑΜΑΙ-ΜΠΟΡΩ
να εκδηλώνω όλη την κλίμακα των 9 αριθμών της μονάδος
(και των άπειρων αριθμών-αρετών της μονάδος-δεκάδος )
δηλαδή μπορώ να εκφράζω-μαι με όλες τις αρετές της αγάπης-σοφίας
1-μονάς είναι ο θεός 2-δυάς η αγάπη του και 3-τριάς η σοφία του
η αγία τριάς εκδηλούμενη τριαδικά-3χ3=αποδίδει την 9-εννεάδική μονάδα
1=2=3
Η ΜΟΝΑΔΑ ειναι Η ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ και Η ΜΟΝΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
3=3χ3=9
συνεπώς Η ΜΟΝΑΔΑ είναι Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
και εν ταυτώ Η ΕΝΝΕΑΔΑ=ΕΝΝΕΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΥΑΔΑ-ΤΡΙΑΔΑ
 ο άνθρωπος που ομοιάζει-παρομοιάζει με τον θεό 
είναι αυτός που μπορεί να αγαπά αλλά και να γίνεται σοφός
ΑΓΑΠΗ σημαίνει Α-γαπ-Ω
Α-γαπ-Ω σημαίνει 
αρχίζω-ξεκινώ-κάνω άνοιγμα ενός κύκλου του καλού=Α
και τον ολοκληρώνω πλήρως-εντελώς στο καλόν= Ω
το Α_Ω όμως εκτός απο ότι είναι ΑΡΧΗ-(εν αγάπη)ΤΕΛΟΣ-(εν σοφία)
(Α_έναρξη ενός έργου και Ω_τελείωση-τέλειον-τέλος)
είναι και το σύνολον των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΒ=Α-Ω
Α-Ω=Α_βγδεζηθικλμνξοπρστυφχψ_Ω
(κάθε γράμμα της ΑΒ=μία αρετή αγάπης ή σοφίας και όλα μαζί η αλήθεια-το όλον)
(ΓΡΑΜΜΑΤΑ=ΛΟΓΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ= ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ)
συνεπώς Α-γαπ-Ω , "το Α-γαπ-Ω" ο Α-γαπ-ΩΝ 
εμπεριέχει-εκδηλώνει-εκφράζει-εκτός απο το σύνολο των 9 αριθμών
και το σύνολον των 24 γραμμάτων-ιδεογραμμάτων=ΑΡΕΤΩΝ αγάπης-σοφίας
(της οικουμενικής-παγκόσμιας ελληνικής Α_Β)
ιδού τί λέγει Η ΑΓΑΠΗ-Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ επί τούτου:
10 Και λέγει μοι: Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γαρ εγγύς εστίν. 11 Ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι. 12 Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετ' εμού, αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού. 13 Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. 14 Μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλιν. 15 Έξω οι κύνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας φιλών και ποιών ψεύδος. 16 Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου, μαρτυρήσαι υμίν ταύτα επί ταις εκκλησίαις εγώ ειμί η ρίζα και το γένος Δαυίδ ο αστήρ ο λαμπρός ο πρωινός.(αποκ.ΚΒ)
Α-Ω
ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ
ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
ποια είναι η ΘΕΣΗ της αγάπης στον θεό;
ΠΑΤΗΡ=ΑΛΗΘΕΙΑ=ΗΝ (αυτός που Υπήρχε προαιώνια)
ΥΙΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΩΝ (αυτός που υπάρχει-είναι εσαεί υπάρχων)
ΠΝΕΥΜΑ=ΣΟΦΙΑ=ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ (αυτός που πάντοτε έρχεται)
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ
αυτός που αγαπά ομοίως γίνεται αγαπ-ΩΝ
και
Α-Ω
ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ
ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
(1-9 και Α-Ω)
ΑΑπάτε Α-λλήλους
[Α=Μονάς=1=ο θεός=Αλήθεια-Αγάπη-σοφία]
[ο Χριστός-Λόγος υπήρξε επι της γης Η ΑΓΑΠΗ-εξέφρασε την Αλήθεια της Αγάπης]
[όπως και το Αγιο Πνεύμα=εκφράζει και είναι Η ΣΟΦΙΑ- η αλήθεια της Σοφίας]
[πατήρ-λόγος-πνεύμα=τριαδική μονάς=Α-Α-Α=Αγιος-Αγαθός-Αγνός]
σημαίνει για ΜΕΝΑ-ΑΤΟΜΙΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
(κάθε ανθρώπινον όν)
ΑγαπΩ
είμαι-γίνομαι ΑλληλέγγυοΣ
Α-Ω=ΠΡΩΤΟΣ-ΕΣΧΑΤΟΣ=ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
Α-Σ=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=ΣΑ
άω=(εκ του άημι) ΠΝΕΩ-ΠΝΕΥΜΑ
σά=ιδικά σου (τα σά εκ των σών )
τα σα-ιδικά σου (θεέ μου) είναι η Α-γάπη και η Σ-οφία
δηλαδή προσεγγίζω-ομοιάζω-παρομοιάζω με σένα θεέ μου
και τα σα-την Σοφία-Αγάπη σου,όταν Α_γαπ_Ω και είμαι Α_λληλέγγυο_Σ
Α
ΑΑ
ΑΑΑ
ΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: