Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΠροσΕγγίζοντας στην Σωφία

 http://www.photostock.gr/photos/products/3/AAA10945-WIND%20INDICATOR-ROOSTER.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΘΕΟΥ ΣΩΦΙΑ 
στον άνθρωπο είναι: το πνεύμα της αληθείας
δηλαδή ο άνθρωπος που εκφράζεται-εκδηλώνει:
Σ-ύνεση/σωφροσύνη στις σκέψεις του(σοφή διάνοια-νοημοσύνη-σΟφία)
Ω-ριμότητα-Ορθότητα και Ωραιότητα-Ομορφιά στις πράξεις του(υλική υπεύθυνη εν-συνειδητή συμπεριφορά )
Φ-ιλία/φωτεινότητα στα συναισθήματα του(ψυχή/φιλότητα-αγάπη)
Ι-σχύ στον λόγο-θέληση-επιλογές του (εαυτός-εγώ)
Α-λήθεια στην ζωή-πόρευση-σταυρό του(πνεύμα/εκλεκτό έργο)
ο άνθρωπος αυτός είναι σοφός-είναι συν-μέτοχος του πνεύματος του θεού-της Σωφίας του πνεύματος.
η ανθρώπινη "σοφία" του κόσμου (κοσμική) είναι Η ΠΟΝΗΡΙΑ (το πονηρόν)-ο όφις ο φρόνημος ο οποίος είναι φρόνημος-συνετός και λογικός ως προς το ποιο είναι ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ (φήμη-δόξα-χρήμα-εξουσία κλπ) και πως αυτό μπορεί να το αποκτήσει-κατακτήσει-αρπάξει-κλέψει-έχει (με νόμιμο ή άδικο τρόπο δεν έχει σημασία)
η ανθρώπινη πνευματική σοφία του ουρανού (ουράνια) είναι Η ΑΓΝΟΤΗΣ (το αγαθόν-άγιον-αγνόν)-ο όφις της σοφίας του πνεύματος του θεού (το άνωθεν κατερχόμενο αλλά και το εντός ημών πνεύμα του θεού) ο οποίος όφις είναι εσταυρωμένος (στον κόσμο) απο τον κόσμο (υψωμένος) και χάριν του κόσμου και του έργου του θεού (και εαυτού) και ο οποίος είναι αγνός λόγω της θυσίας-αυτοθυσίας του δηλαδή λόγω της αυτοταπεινώσεως του-είναι Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ .
Η ΑΓΝΟΤΗΣ δεν είναι αφέλεια-άγνοια-αγραμματοσύνη-ή ακόμα παιδική αθωότητα ή η απλοϊκότητα κάποιων χωρικών, αλλά είναι ΣΩΦΙΑ ΠΥΡΙΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. μόνο που δεν είναι προς επίδειξη ούτε προς εξουσίαση κανενός και ούτε προς αγοράν ή πώληση ή ανταγωνισμό .(Agni =άγκνη-αγνή=αγνότης=αγνό πύρ=πύρινος-θεός του πυρός,αυτός που εξαγνίζει-καθαίρει-αγνοποιεί )
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΩΜΑ-ΣΤΕΝΩΠΟΣ-ΚΑΤΑ-ΘΛΙΨΕΙΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΣ!είναι όπως τον σπόρο (που λιώνει-αποσυντίθεται το άτομο-εγώ-είναι-ατομικότητα του) που πεθαίνει πρίν βλαστήσει την νέα του ζωή και ανοίξει το νέο άνθος και το νέο καρπό της νέας του ζωής-ύπαρξης και διαιώνισης-επανεμφάνισης του είδους του.(ταπεινώ=χαμηλώνω-σκύβω-κατεβαίνω απο το άλογο της αλαζονείας-επάρσεως-εγωϊσμού-κακού).
ΣΩΦΙΑ-ΘΕΟΥ=το πνεύμα της αληθείας-ο παράκλητος
ΣΟΦΙΑ-ΚΑΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=το αποτέλεσμα της ανθρώπινης εκ του καλού διανοητικής και πνευματικής τελειοποιήσεως του σοφού-συνετού ανθρώπου και που εκφράζεται με την εκ του καλού ουράνια έλλογη πνευματική ΛΟΓΙΚΗ στον κόσμο(λελογισμένη κατα θεόν), δηλαδή το αν υπηρετεί-εξυπηρετεί την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία και το σύνολο και το έργο του θεού που είναι η μεταξύ των ανθρώπων δικαιοσύνη-βασιλεία της αλληλέγγύου και ομονοούσης αγάπης-σοφίας θεού,της εν τω παντί ενότητος-αρμονίας-αλήθειας τού θεού.(θετική θέληση-αποδοχή και ένταξη-σύνταξη-υπηρέτηση του: "σύν"και του "εμείς"και του "κοινού"και του "ομού-μαζί")
ΣΟΦΙΑ-ΦΡΟΝΗΣΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΝΗΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=το αποτέλεσμα της ανθρώπινης διανοητικής και πνευματικής παραπλήνησης απο το κακό (πνεύμα κακού-πλάνης-αδικίας) και που εκφράζεται με την κοσμική άλογη λογική του κόσμου-τον ιδιοτελή υπολογισμό-το ατομικό συμφέρον-το συμφεροντολογικό μέτρημα: του τί μου δίνεις τι σου δίνω τι με συμφέρει και τι όχι, το τι κερδίζω και ποιο το κόστος,τι θα μου αποδώσει τωρα ή μελλοντικά και πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να χάσω και πόσα,κλπ (άρνηση του "σύν"και του "εμείς"και του "κοινού"και του "ομού-μαζί")
Η ΠΟΝΗΡΙΑ είναι:-ο πονηρός πειρασμός (όφις-δράκος πνευματικός-το πνεύμα του κακού )
Π-ορνία-εκπόρνευση (κυρίως της ψυχής και του εγώ-πνεύματος-εαυτού)
Ο-κνηρία σώματος (καμμία διάθεση για άοκνο-εργασία-παίδευση κλπ)
Ν-οηση-αρχία διάνοιας-νού (κοσμικές μπερδεμένες-συγκεχυμένες σκέψεις)
Η-λιθιότητα στις σχέσεις με τους συνανθρώπους (μωρία-ανοησία)
Ρ-αθυμία ψυχής στην έκφραση καλού (παθητικότητα του κακού)
Ι-σχυρογνωμοσύνη στο εγώ-επιλογές (εμμονή στο κακό)
Α-ναλήθεια στον βίο-ζωή-έργο (ψεύδος-κλοπή)
αντίθετα 
ο σοφός άνθρωπος (έλ-λογος-πνευματικός)
είναι:
αυτός=ΟΣ
που ζη και εκφράζει το φώς=ΣΟΦ=ΦΟΣ=ΦΩΣ
ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ-εκ του Εαυτού ΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-εκ του Θεού
Σ-Ω-Φ-Ι-Α= ΦΩΣ + ΙΑ (του Γιά)(ιά-σων/ια-τρός)
(του Ιά-ων=αυτού ο οποίος είναι ο ων-υπάρχων=ια-χβέ)
ΣΟΦΟΣ---ΣΩΦΟΣ=ΦΟΣ ή ΦΩΣ + ΟΣ (αυτός ο οποίος)
(άνθρωπος εκλεκτός-ουράνιος απεσταλμένος)
ιδού λοιπόν Ο ΩΝ =Ο ΘΕΟΣ
είναι Ο αγαπΩΝ =Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ
και ΟΣ-αυτός ο οποίος είναι-φέρει το ΦΩΣ (φάΟς)=Ο ΣΟΦΟΣ και ΣΩΦΟΣ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΦΦΦΦΦΦΦΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια: