Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

ευδιάκριτα και αδιάκριτα

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Το ΚΑΛΟΝ και το ΚΑΚΟΝ, ως κατάσταση του κόσμου και του βίου-ζωής του ανθρώπου,είτε θέλει ο άνθρωπος να το δεχθεί-παραδεχθεί και να το αντιμετωπίσει είτε όχι ,αυτή η δυαδική κατάσταση [πότε] καλού και [πότε] κακού θα εξακολουθήσει να υφίστασται μέχρι έως ότου ο άνθρωπος-κάθε ανθρώπινο ον πάψει να επιλέγει ασυνείδητα ή συνειδητά το κακό [απο άγνοια-πλάνη-παραπλάνηση-κακία-εγωϊσμό-συμφέρον κλπ] αλλά και να επιλέγει ενσυνείδητα το καλόν [ειλικρινά-διακριτικά-ηθελημένα-ελεύθερα-πρωτοβουλιακά κλπ].
η οδός του καλού είναι Η ΑΓΑΠΗ
η αγάπη βιώνεται-εκχωρείται-ενεργοποιείται-χαρίζεται-κατέχεται ΜΟΝΟΝ μέσα απο την ΘΥΣΙΑ-αυτοθυσια ή ΣΤΑΥΡΩΣΗ-αυτοταπείνωση (του εγώ-ϊσμου-ατομισμού-ατομικής και ιδιοτελούς "προσωπικότητας")
ΑΓΑΠΩ σημαίνει πάνω απόλα ΣΥΓΧΩΡΩ το κακό των άλλων που έγινε τόσο εναντίον μου όσο και εναντίων άλλων αυνανθρώπων μου [αυτό δεν σημαίνει ότι ο συγχωρηθείς απαλλάσσεται απο την ανταπόδοση του κακού το οποίο έχει επιτελέσει,απλά με την συγχώρεση του χαρίζουμε χρόνο για να μετανοήσει για το κακό που διέπραξε, εάν όμως εξακολουθήσει το ίδιο το βιολί-του κακού τότε θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα απο το νόμο της ανταπόδοσης του κακού που μπορεί να σημάνει όχι απλά τον υλικό του θάνατο αλλά τον ψυχικό και πνευματικό-δεύτερο θάνατο.] [ η μόνη συγγένεια μας ως ανθρώπινα όντα είναι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι-συνάνθρωποι και ότι οφείλουμε να γίνουμε ΙΣΟΤΙΜΟΙ συνάνθρωποι-συνάδελφοι-σύντροφοι-συνοδοιπόροι-συνεργάτες ]
ΑΓΑΠΩ σημαίνει ΕΓΚΡΑΤΩ-είμαι και γίνομαι διαρκώς κύριος εαυτού άνθρωπος (αγαπών-αλληλέγγυος κλπ)
ΑΓΑΠΩ σημαίνει ΠΙΣΤΕΥΩ στον θεό-την πηγή της αγάπης (Α-Γ-Α-Π-Η= Η ΠΑΓΑ=πηγή ) από όπου και αντλώ δυνάμεις αγάπης-συγχώρεσης-εγκράτειας-παροχής-βιωμάτων-πνευματικότητος κλπ.
ΤΟ ΚΑΚΟΝ είναι ότι ακριβώς δεν είναι η αγάπη,είναι το αντί-θετο και εν-άντί-ο της . Δηλαδή ο άνθρωπος ενεργεί το κακόν όταν δεν μπορεί να διακρίνει το καλόν απο το κακόν και φυσικά επιλέγει ασυνείδητα το κακόν (που είναι υλιστικόν-ηδονικόν-ευδαιμονιστικόν-πλασματικόν-παραπλανητικόν) το οποίον θεωρεί-νομίζει-έχει την πεποίθηση ότι ενεργεί το καλόν διότι αυτό το "καλόν" που είναι ουσιαστικά κακόν, τον "υπηρετεί-υπηρετεί και φροντίζει το ατομικό του συμφέρον-φιλοδοξία-εγωϊσμό-ευδαιμονισμό-κυριαρχικότητα-εξουσιαστικότητα, χωρίς να τον "αφίνει" να δη το άδικο-το ρίξιμο-την αρπαγή-την κλοπή-την υποκρισία-την ψευδολογία και τόσα άλλα κακά που διαπράτει προκειμένου να έχει-κατέχει-αποκτήσει-απολαύσει το "καλόν" το οποίο διψά-ορέγεται-επιθυμεί να πάρει μόνο για τον εαυτούλη του και τους "αγαπημένους" "δικούς του".
ιδού μία ΛΟΓΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
το καλόν :
Κ=κύριον
Α=αδελφόν
Λ=λογικόν
Ο=οφειλόμενον
Ν=νουνεχές
κ-ύριος=ο κύριος εαυτού άνθρωπος (αυτο-κυριαρχία)
α-δελφός=ο αδελφοποιός-αγαπών αλληλέγγυος άνθρωπος (καλωσύνη)
λ-ογικός=ο σύμμετρος στις πράξεις-συμπεριφορά του άνθρωπος (νοήμων-σύνη)
ο-φειλέτης=ο οφειλέτης έργων καλού προς κάθε συνάνθρωπο (δωρήτης)
ν-ουνεχής=ο συνετός και προσεκτικός-παρατηρητικός άνθρωπος (σώφρων)
και το κακόν :
Κ=κυριαρχικόν-εξουσιαστικόν
Α=άλογον-ασυνείδητον
Κ=κακοποιόν
Ο=ουδέν-ουδέ έν-ουτιδανόν=δηλαδή μη ον-ανύπαρκτον (άχρηστο-τίποτα)
Ν=νοησιαρχικόν=μή πνευματικόν αλλά πονηρόν-νοητικόν του κόσμου.
κ-υριαρχικός=καταλειμμένος υπο του κακού άνθρωπος και εξουσιαστικός επι των άλλων ανθρώπων-συνανθρώπων του
ά-λογος=ο μή έχων σώας τας φρένας-ο άσωτος-ασυνείδητος-αχαλίνωτος άνθρωπος (της κραιπάλης-διασκεδάσεων)
κ-ακοποιός=ο άρπαγας-ληστής-μόνο λαμβάνων και ουδέποτε δίδων-ο αγρίων ενστίκτων και μόνο κατόνομα άνθρωπος (ικανός να κακοποιεί-τρομοκρατεί διότι πιστεύει ότι έχει δίκαιο ή αδικείται)
ο-υδείς-ουτιδανός="ο τίποτα",ο κενός,ο άχρηστος-ανύπαρκτος άνθρωπος (αυτός που είναι αγνωστικιστής-μηδενιστής-παρτατζής-για όλους και για όλα έχει ένα κακό λόγο-κριτική-απορριπτικός των πάντων πλήν του υπέροχου εαυτούλη του)
ν-οησιαρχούμενος=ο εγκλωβισμένος νοητικά απο τις εμπνεύσεις-επήρρειες του κακού-της κακής-παραπλανητικής ιδεολογίας-αθεϊας και συνήθως αυτοπροβαλλόμενος-φιλόδοξος-εγωπαθής άνθρωπος.
τέλος το καλόν και το κακόν-που υποστασιακά-οντολογικά-υπαρξιακά-πνευματικά είναι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ- είναι Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,[αμιγής ενδογενής δισυνθετότητα καλού και κακού τόσο του ανθρώπου-όντος όσο και του κόσμου-χώρου ] εκτός των άλλων κυριαρχούν στην ζωή-βίο-διαβίωση-καθημερινότητα όλων των ανθρώπων ως : ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ (θυσίες-σταυρώσεις) που ο καθε ένας υφίσταται-παθαίνει καθημερινά και οι οποίες δυσκολίες-αντιξοότητες προκαλούν μόνον ΠΟΝΟ-ΘΛΙΨΕΙΣ-ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ-ΓΗΡΑΤΕΙΑ-ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ-ΦΘΟΡΕΣ -ΘΑΝΑΤΟ,[ και που οφείλονται σε δικά μας λάθη ή λάθη των άλλων συνανθρώπων μας ] αλλά και που σε πολλές περιπτώσεις (ή κατ'άλλους σε σπάνιες περιπτώσεις) μέσα απόλες τις δυσκολίες-αντιξοότητες κλπ. προκαλείται ΑΦΥΠΝΙΣΗ-ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΑΤΑΣΗ που εντέλει καταλήγει στην ηθική-πνευματική ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ. (και όχι κατ'ανάγκη και υλική κοσμική επιτυχία-ευτυχία, με την έννοια του κέρδους-πλούτου-ευμάρειας-περιουσίας-υλικών αποκτημάτων]
η ΑΔΡΑΝΕΙΑ-ΚΑΚΙΑ του κακού βοά-κραυγάζει (εκ-βιαστικά) παντού και πάντοτε :"ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ" και όταν η φύση σε ξυπνά πάλιν η αδράνεια σε χαϊδεύει λέγοντας :"ΙΔΟΥ Η ΗΔΟΝΗ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ" ενώ αντίθετα Η ΑΡΕΤΗ-ΗΘΙΚΗ-δράσις παντού και πάντοτε σε καλεί (αγωνιστικά) λέγοντας : "ΕΓΕΡΣΟΥ-ΑΦΥΠΝΙΣΟΥ ΤΕΚΝΟΝ ΜΟΥ " και όταν η ηθική αγάπη σε ξυπνά πάλιν η αρετή σε δραστηριοποιεί λέγοντας : ΙΔΟΥ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΕΚΝΟΝ ΜΟΥ-απόΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ"
τι είναι ο ΥΠΝΟΣ ; μα τι άλλο απο τον ΘΑΝΑΤΟ !
τι είναι η ΗΔΟΝΗ ; μα τι άλλο από την ΚΑΚΙΑ !
τι είναι η ηθική ΑΦΥΠΝΙΣΗ ; μα τι άλλο απο την αφύπνιση απο τον σκοτοφορικό ύπνο της λήθης-αδράνειας-παθητικότητας-άγνοιας κλπ ;
τι είναι η ΑΡΕΤΗ ; μα τι άλλο απο την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ-εγκράτεια !
τι είναι η ΗΘΙΚΗ ; μα τι άλλο απο την ΗΘΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ εν αγάπη που αποτελεί την βάση-εδραίωμα για την εν συνεχεία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΗ που με την σειρά της οδηγεί στην ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΥΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ εν αγάπη σοφία θεού.
σημείωση: είναι άλλο η φυσική υποχρεωτική και επιβεβλημένη κατάσταση της ανάπαυσης διαμέσου του ύπνου και η αναγκαία και επιβεβλημένη συνεύρεση δύο συντρόφων με σκοπό την αγάπη-τον αγνό έρωτα-την επικοινωνία-τρυφερότητα-τεκνογονία κλπ και άλλο η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ-ΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ-ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ. Συνακόλουθα είναι άλλο πράγμα-χαρακτηριστικό ο ατομισμός και η παθολογική ΑΔΡΑΝΕΙΑ που ουσιαστικά εμπερικλείει το μίσος (αντίδραση) και την αδιαφορία (αδράνεια) για τούς άλλους-την κοινωνία των ανθρώπων-συνανθρώπων-αδελφών και άλλο η (υλική-ηθική-πνευματική) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ υπέρ του συνόλου και όχι υπέρ του ατομικού συμφέροντος ενός ατόμου-του εαυτού-μου, που ουσιαστικά αποτελεί αντίδραση και άρνηση του συλλογικού συμφέροντος δηλαδή της κοινωνίας-του κοινωνικά καλού .
Δέν είναι το καλόν δεδομένο για τον κοιμώμενο-αδρανή-αντιδραστικό-ανήθικο-κακοποιό άνθρωπο, παρότι είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του εφόσον υπάρξει ειλικρινής μετάνοια και μεταστροφή προς το καλόν-ηθικά καλόν και τον θεό-αλήθεια.
Δέν υποκύπτει ούτε εκβιάζεται το καλόν-και ο καλός άνθρωπος παρ'ότι περιφρονείται-παραμερίζεται ή και λοιδωρείται .
Δέν υποχρεώνει το καλόν ή ο καλός άνθρωπος τον συνάνθρωπο του να ακολουθήσει μόνο αφίνει το άρωμα και τα ίχνη του ως άρωμα και παράδειγμα για όποιον θέλει να ακολουθήσει-και παρακολουθήσει εν συνεχεία την αυτο-άποκαθήλωση του,δηλαδή την λύτρωση του απο το κακό και τον κλωβό-εξαρτήσεις-δεσμέυσεις-πάθη-κακίες του .[ η προσπάθεια απεγκλωβισμού-απελευθέρωσης απο το κακό και ταυτόχρονα η προσπάθεια-αγώνας της ηθικής-πνευματικής αυτοτελειοποίησης είναι ατομική , αλλα εν τέλει έχει συνολικά-συλλογικα αποτελέσματα-επιδράσεις θετικές και στην κοινωνία-περιβάλλον που ζούμε-διαβιούμε ]. [ όσο περισσότερα και τελειότερα-καλύτερα-ενσυνείδητα ηθικά και πνευματικά άτομα συναπαρτίζουν-συνθέτουν μια κοινωνία, τόσο και η κοινωνία αυτή είναι τελειότερη και εκφράζεται-εκδηλώνεται με έργα αληθή-δικαιότερα-ωραιότερα προς όφελος όλων των μελών -πολιτών ανεξαιρέτως ].
το καλόν είναι η ελεύθερία που οδηγεί τον καλό άνθρωπο στην δική του ΑΠ-ελευθέρωση-που είναι η ελευθερία των τέκνων του θεού δηλαδή των αγγέλων και ισαγγέλων ανθρώπων .
ΝΑΙ το καλόν είναι η μόνη υπάρχουσα δύναμη-η άλλη είναι η έκπτωτη δύναμη που μέχρι έως ότου μετουσιωθεί μέσα απο το ατομικό έργο και συλλογικό έργο του καθε ανθρώπου και της ανθρωπότητος, όλοι θα υποφέρουμε, ( και άστε τους άλλους-τους κακόμοιρους να διασκεδάζουν με τον πλούτο-δόξα-εξουσία του ) θαρρώ δε και ενσυνείδητα πιστεύω ότι "στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό" και ότι η Γυνή-Εύα θα ξαναφορέσει το νυφικό της που θα είναι κεντημένο (απο τα παιδιά της) με αληθανθούς ρόδων και κρίνων αλλά και στο νέο οίκο-ναό της, θα φτερουγίζουνε παντού αετοί και περιστέρες.
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

ακούσματα

 http://2.bp.blogspot.com/_3HjWhJRly-E/TN2B_JDa-qI/AAAAAAAABfA/ZmzzXBrqgSQ/s1600/%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582+wiki.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
και η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ λέει :
κάθε βράδυ που ανατέλλει η σελήνη,
φοράω το νυμφικό του θανάτου και το στεφάνι των οιωνών,
το τι θα σου τύχει όταν σε συναντήσω τό είχες προ καιρού προ-σ-καλέσει.
http://waiohuli.com/owl-face.jpg
και ο ΚΟΚΟΡΑΣ λέει :
κάθε πρωί που ανατέλλει ο ήλιος,
αλλάζω την γαμπριάτικη στολή μου και καθαρίζω την φωνή μου,
το αν θα ακούσεις το κράξιμο λάλημα μου και του ύπνου να εγερθείς,
δεν τό είχες προ καιρού αμελήσει και έτσι τίποτα δεν θαναι τυχαίο απο αυτό που θα συμβεί.
 http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2013/03/peteinos-eswteriko-roloi-97479.jpg
και ο ΚΥΚΝΟΣ λέει:
κάθε μεσημέρι που ο ήλιος μεσουρανεί,
απεκδύομαι την θλιβερή σιωπή προετοιμάζοντας το κύκνειο μου άσμα,
πεπρωμένο και όχι τυχαίο που ακούς και κάνεις την καταγραφή .
http://www.easypedia.gr/el/images/shared/5/54/Swan2.jpg 
ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ
ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ
ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ