Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

....εν τη ερήμω

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
οοο
οι πόλεις βρωμίσανε πτώματα σώματα
νεκρούς που περπατάνε σαν ζωντανοί
ζωντανούς που ζούνε σαν νεκροί!
αλήθεια περπατάω στην έρημο αφαιρώντας τα πέπλα
και δεν υπάρχει κανείς για να με συναντήσει πλέον γυμνή!
α-γάπη στην ψυχή
υ-παγωγή στη νόηση
τ-απείνωση στο εγώ
ο-φειλή στη συνείδηση
γ-νώμονα στη θέληση
ν-ουνέχεια στις σκέψεις
ω-ραιότητα στις πράξεις
σ-ωφροσύνη στις επιθυμίες
ί-σχύ στον λόγο
α-λήθεια στο πνεύμα
 ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: