Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

γάμος

ηρακλής-ήβη
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΓΑΜΟΣ
γ-έρας=δώρον
α-μοιβαιότητος-αλληλεγγύης
μ-ητρότητος
ο-ικογενειας
σ-υμπορεύσεως
ο γάμος άρρενος και θήλεως είναι το δώρον(δύναμις-δυνάμεις) δια του οποίου το δίπολον μπορεί να ζήσει-βιώσει-εκφράσει την αμοιβαιότητα-την μητρότητα-την οικογένεια-την συμπόρευση δηλαδή μια κοινή πορεία-ζωή.
γάμος=3+1+40+70+200=314
Π=3,14
ο Π είναι ο κατεξοχήν δημιουργικός αριθμός και σε συνδυασμό με τον Φ της παγκόσμιας αρμονίας και τον υπερβατικό Ε συνθέτουν και συναποτελούν-ερμηνεύουν και αποκαλύπτουν την καθολική-οικουμενική και παγκόσμια παρουσία-δράση και ενέργεια-δημιουργικότητα του ουράνιου πνεύματος του θεού κοσμικά(στην γη-κόσμο μας) και συμπαντικά(γαλαξιακά-αστρικά).
ο κοσμικός γάμος είναι το Α-λφα η έναρξη της ζωής του ανθρώπου με την έννοια της προετοιμασίας-κατάκτησης και νίκης στον αγώνα-προσπάθεια της ζωής που στο τέλος επί-στέφεται ο άνθρωπος του καλού με τον πνευματικό γάμο-το Ω-μέγα .
ω-μ-ε-γ-α=γ-α-μ-ε-ω
γαμέω=σημαίνει έρχομαι εις γάμον-επιτελώ όλα όσα αφορούν-εμπεριέχονται στις υποχρεώσεις του γάμου(ο κοσμικός γάμος παρέχεται ως δικαίωμα-δώρο σε καθε άνθρωπο και ο πνευματικός γόμος επιβραβεύεται-επιτελείται-επιστέφεται ως αποτέλεσμα των τετελεσμένων υποχρεώσεων του ηθικού και πνευματικού ανθρώπου),(Ω)
δίπολον=4+10+80+70+30+70+50=314
δίπολον είναι μόνον το άρρεν+θήλυ=αρρενοθήλυ το οποίο μπορεί να εκφράσει την αγάπη(θήλυ-μήτηρ) και την σοφία(άρρεν-πατήρ) του θεού (ο οποίος είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ-αγάπη-σοφία)
γάμος λοιπόν σημαίνει πορεία προς τον πνευματικό γάμο και αυτό είναι ένα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ του ανθρώπου και μόνον.
γάμος σημαίνει=σύζευξη-συνένωση
γάμος σημαίνει=αγάπη-αλληλεγγύη-συμπόρευση μέσα απο το αγαπάτε αλλήλους και υπο την προστασία του οικογενειακού θόλου και της χάριτος-της Μεγάλης Μητέρας- Μητρότητος .
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια: