Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ο προφήτης της κρίσεως

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες και
το όνομα Ι Η Σ Ο Υ Σ 
είναι το όνομα καθε ανθρώπου
είναι το όνομα- και το έργο της αποστολής των ανθρώπων
είναι η οδός η αλήθεια και η ζωή της γήϊνης ανθρωπότητος
Ι=ιωάννης
Η=ηλίας
Σ=σοφία
ΟΥΣ=το ούς-αυτί (που ακούει) του θεού
(ούς="αυτούς" =με αυτούς ο ιησούς συνεργάζεται)
ο ιωάννης υπήρξε ο πρόδρομος του ιησού(χριστού) δηλαδή αυτός που προηγήθηκε του έργου του ιησού και προετοίμασε τον δρόμο του κηρύττοντας την μετάνοια που είναι η προυπόθεση της κάθαρσης των ανομιών και αμαρτημάτων ενός ανθρώπου ή λαού .
ο ηλίας-ο πύρινος άγιος είναι ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ-ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΕΩΣ που επισυμβαίνει στην ανθρωπότητα δηλαδή εμφανίζεται όταν η αναλήθεια η παραπλάνηση και η αδικία έχουν καταλάβει την ανθρωπότητα , με σκοπό και έργο αποστολής κάθε φορά τον έλεγχο των σφαλλόντων και κυρίως των εχόντων εξουσία ,την προειδοποίηση για την τιμωρία και την τιμωρία των παραβατών-προδοτών της αληθινής πίστεως προς τον θεό. ο ηλίας είναι αυτός που αποκαθιστά κάθε φορά την διαταραχθείσα τάξη του κόσμου και των σχέσεων των ανθρώπων με τον θεό . ο ηλίας ο προφήτης είναι η προσωποποίηση του νόμου της ανταπόδοσης του καλού (παρότι φαίνεται να κανει κακό αφού τιμωρεί-αλλά τιμωρεί την αδικία και την ηθική και πνευματική έκπτωση δηλαδή ουσιαστικά ευεργετεί αφού εκκαθαρίζει το γενόμενο κακό και έτσι ο λαός οι άνθρωποι μπορούν αφενός μεν να συνεχίσουν με λιγώτερο βάρος στην πλάτη τους και αφετέρου να βαδίσουν σύμφωνα με την ορθή πίστη-αλήθεια
που ο εντεταλμένος προφήτης τους δείχνει-οδηγεί.
η σοφία είναι πρώτον η ΣΩΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ η εκδηλωμένη δηλαδή ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,δεύτερον είναι η προβολή της σωφίας του θεού η πνευματική ουράνια σοφία φορείς και εκφραστές της οποίας υπήρξαν στην γη τόσο Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ όσον και ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ο ΗΛΙΑΣ ,(παρότι ο ηλίας προηγήθηκε του ιωάννη προδρόμου ως άνθρωπος εντούτοις είναι (ήταν) και ο επόμενος τρίτος πρόδρομος σύμφωνα και με την εικόνα της μεταμόρφωσης 1 μωϋσής 2 ιησούς 3 ηλίας εξού και ο ιησούς καλεί τον ηλία πανω στο σταυρό (ηλί-ηλί) και όχι τον μωυσή) τέλος εκδήλωση της σωφίας του θεού είναι και Ο ΜΩΫΣΗΣ  ο νομοθετήσας την 1η του θεού διαθήκη δια του νόμου της ανταπόδοσης-ίσης απόδοσης του κακού στο κακό και του καλού στο καλό για καθε γενόμενη καλή ή κακή πράξη του ανθρώπου (και αφού η 1η εποχή-μωϋσής προηγήθηκε της 2ης του χριστου αυτό σημαίνει ότι και ο μωυσής είναι πρόδρομος αφού προετοίμασε δια του νόμου την εποχή του ερχόμενου μεσσία ιησού χριστού)
ΜΩΥΣΗΣ-ΗΛΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (πρόδρομοι)
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ο λόγος)
(2 μαρτυρες) ΗΛΙΑΣ & ΜΩΫΣΗΣ-ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ (ο παράκλητος)
ΗΛΙΑΣ-ΣΟΦΙΑ-ΣΩΦΙΑ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ι-Η-Σ-ούς=ο ιησούς (και η ιεραρχία του) είναι το επι της γης (και στον ουρανό)ούς-αυτί του θεού.
Φώτης Κόντογλου - Ὁ Πύρινος Ἅγιος. Ἠλίας ὁ Θεσβίτης
«Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ», καὶ πολλοὶ τὸ ἐξηγήσανε πὼς ὁ Ἠλίας θἄρθη πάλι στὸν κόσμο πρὶν ἀπὸ τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ θὰ μαρτυρήσει. Σὲ ὅλα μοιάζει μ᾿ αὐτὸν ὁ Πρόδρομος, γι᾿ αὐτὸ οἱ ἀπόστολοι κ᾿ οἱ ἄλλοι Ἑβραῖοι ὑποπτευόντανε μήπως ἤτανε ὁ Ἠλίας ξαναγεννημένος. Ὕστερα ἀπὸ τὴ Μεταμόρφωση, σὰν κατεβήκανε ἀπὸ τὸ βουνὸ οἱ τρεῖς μαθητάδες μὲ τὸν Χριστό, τὸν ρωτήσανε: «Οἱ γραμματεῖς λένε πὼς ὁ Ἠλίας πρέπει νἄρθει πρῶτα. Ἐσὺ τί λές;» Κι᾿ ὁ Χριστὸς τοὺς ἀποκρίθηκε: «Ὁ Ἠλίας ἔρχεται πρῶτα καὶ θὰ τ᾿ ἀποκαταστήσει ὅλα· ἀλλὰ σᾶς λέγω πὼς ὁ Ἠλίας ἦρθε κιόλας, καὶ δὲν τὸν γνωρίσανε, ἀλλὰ τοῦ κάνανε ὅσα θελήσανε· τὰ ἴδια μέλλεται νὰ πάθει καὶ ὁ γυιὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπ᾿ αὐτούς». Τότε καταλάβανε οἱ μαθητὲς πὼς γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ τοὺς εἶπε (Ματθ. ιστ´, 10). Ρωτήσανε οἱ μαθητὲς τὸν Χριστὸ γιὰ τὸν Ἠλία, ἐπειδὴ τὸν εἴχανε δεῖ πρὶν ἀπὸ λίγο, ἀπάνω στὸ Θαβώρ, νὰ φανερώνεται μαζὶ μὲ τὸν Μωυσῆ, τὴν ὥρα ποὺ μεταμορφώθηκε ὁ Χριστός, καὶ νὰ μιλᾶ μαζί του, μὲ ὅλο ποὺ εἶχε ζήσει σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο πρὶν ἀπὸ 800 χρόνια. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴ Σταύρωση, σὰν φώναξε ὁ Χριστὸς «Ἠλὶ ἠλί, λαμὰ σαβαχθανί», κάποιοι ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους ποὺ στεκόντανε κοντὰ στὸ σταυρὸ λέγανε πὼς θὰ φώναζε τὸν Ἠλία νὰ τὸν βοηθήσει: «Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἐστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος» (Ματθ. κζ´, 46). Παντοῦ πλανιέται ὁ ἴσκιος του.
Ὁ προφήτης Ἠλίας γεννήθηκε πρὸ 2767 χρόνια. Πατρίδα τοῦ ἤτανε ἕνας τόπος ποὺ τὸν λέγανε Θέσβη, στὰ σύνορά της Ἀραβίας, κι᾿ ἀπὸ τοῦτο λέγεται Θεσβίτης. Τὸν πατέρα τοῦ τὸν λέγανε Σωβάκ, ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Ἀαρῶν. Τὴ νύχτα ποὺ γεννήθηκε εἶδε ὁ πατέρας του πὼς πήγανε νὰ τὸν χαιρετήσουνε κάποιοι ἄνθρωποι μὲ ἄσπρα ροῦχα καὶ πὼς φασκιώσανε μὲ φωτιὰ τὸ νήπιο καὶ τοῦ δίνανε νὰ φάγει φωτιά. Σὰν μεγάλωσε, ἔγινε ἕνας ἄντρας τρομερὸς κ᾿ ἔτρεχε παντοῦ καὶ ξόρκιζε τοὺς Ἑβραίους νὰ γυρίσουνε στὸν ἀληθινὸ Θεὸ ποὺ τὸν εἴχανε ἀρνηθεῖ καὶ προσκυνούσανε τὸν Βάαλ. Φωτιὰ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ δὲν στεκότανε μέρα-νύχτα, ἀλλὰ ὁλοένα μιλοῦσε γιὰ τὴν πίστη τ᾿ ἀληθινοῦ Θεοῦ, γιὰ τοῦτο ὀνομάσθηκε «ζηλωτής»: «Καὶ ἀνέστη Ἠλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο» (Σοφ. Σειρὰχ μη´, 1). Φωτιὰ ἔτρωγε νήπιο, μὲ φασκιὲς ἀπὸ φωτιὰ ἤτανε τυλιγμένος, φωτιὰ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ στόμα του, φωτιὰ ἔπεσε στὸ θυσιαστήριο μὲ τὴν προσευχή του, φωτιὰ ἔκαψε τὴ γῆ ἀπὸ τὴν ἀνεβροχιὰ ἐπειδὴ τὸ ζήτησε ἀπὸ τὸ Θεό, φωτιὰ ἤτανε τ᾿ ἁμάξι ποὺ τὸν ἅρπαξε στὸν οὐρανό...........................
Ὁ προφήτης Ἠλίας εἶναι πολὺ τιμημένος ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες. Ὅπου νὰ πᾶς θὰ δεῖς ρημοκλήσια του ἀπάνω στὶς κορφὲς τῶν βουνῶν, ἀπὸ τὰ μικρὰ ὡς τὰ μεγάλα. Ὁ ἅγιος Νικόλας φυλάγει τὴ θάλασσα κι᾿ ὁ προφήτης Ἠλίας τὰ βουνά. Μέσα στὰ ρημοκλήσια τοῦ εἶναι ζωγραφισμένος ἀπὸ κείνους τοὺς παληοὺς μαστόρους σὰν τσομπάνος μὲ τὴ φλοκάτα, μὲ μαλλιὰ καὶ γένια ἀνακατεμένα καὶ στριφτὰ σὰν ἀγριόπρινος, γερακομύτης σὰν ἀητός, μὲ μάτια φλογερά. Κάθεται ἀπάνω σὲ μιὰ πέτρα, μπροστὰ σὲ μιὰ σπηλιά, σὰν τὸ ὄρνιο στὴ φωλιά του. Ἔχει ἀκουμπισμένο τὸ κεφάλι του στὴν ἀπαλάμη του, καὶ κοιτάζει κατὰ πίσω, σὰν νὰ ἀκούγει τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ τοῦ μιλᾶ μέσα σὲ κεῖνα τὰ ἄσπλαχνα κράκουρα. Ἀπὸ πάνω του πετᾶ ὁ κόρακας μ᾿ ἕνα κομμάτι κρέας, καὶ χυμίζει κατὰ κάτω νὰ τοῦ τὸ δώσει. Ὅπως εἶναι ζωγραφισμένος μέσα στὸ ρημοκλήσι του, θαρρεῖς πὼς βρίσκεσαι ἀληθινὰ μέσα στὴ σπηλιά του, καὶ ἀκοῦς τὸν ἀγέρα ποὺ βουΐζει στὰ χορτάρια καὶ τὰ ὄρνια ποὺ κράζουνε κόβοντας γύρους ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ βουνό. Κανένα παμπάλαιο θυμιατήρι εἶναι κρεμασμένο δίπλα τοῦ ἀπάνω στὸν καπνισμένον τοῖχο, κανένα κερὶ σβηστὸ στέκεται μπηγμένο στὸν ἄμμο σ᾿ ἕνα μανουάλι βουνίσιο σὰν τὸν ἅγιο ποὺ εἶναι ὁ νοικοκύρης ἐκείνου τοῦ ρημοκλησιοῦ. Κάθε χρόνο, στὶς 20 Ἰουλίου, ἔρχουνται ἀποβραδὺς οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ χωριὸ μὲ τὸν παπά, καὶ τὸν προσκυνᾶνε τὸν προφήτη Ἠλία, ἀνάβουνε τὰ καντήλια, θυμιάζουνε, καὶ ψέλνει κανένας γέρος καὶ λέγει τὰ στιχηρὰ τῆς μνήμης του, καὶ κεῖνος ἀκούγει μὲ τὸ ἄγριο κεφάλι του ἀκουμπισμένο στὸ χέρι του, κι᾿ ὁ κόρακας βαστᾶ τὸ ἴσιο μὲ τὴ βραχνὴ φωνή του: «Χαίροις ἐπίγειε Ἄγγελε καὶ οὐράνιε ἄνθρωπε, Ἠλία μεγαλώνυμε. Χαίροις Ἠλία ζηλωτά, τῶν παθῶν αὐτοκράτωρ. Ὢ τοῦ θαύματος! Ὁ πήλινος ἄνθρωπος, οὐρανοὺς τοῦ βρέχειν ὑετὸν οὐκ ἔδωκεν, καὶ οὐρανοὺς ἀνατρέχει ἐν πυρίνῳ ἄρματι». Καὶ τὴν ἄλλη μέρα, ἅμα τελειώσει ἡ λειτουργία, φεύγουνε οἱ ἄνθρωποι, κι᾿ ὁ Ἠλίας κάθεται πάλι ὁλομόναχος «μονώτατος», βουβός, τυλιγμένος στὴν προβιά του, σὰν ἀγιούπας κουρνιασμένος. Χιλιάδες χρόνια κάθεται ἔτσι, ἄλλες πολλὲς θὰ κάθεται, «ἕως τοῦ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανή». 
ελωϊ ελωϊ λιμά(λαμά) σαβαχθανί
(ηλί ηλί λαμά(λαμμά)σαβαχθανί)
ελωϊ=845
ελωϊ=845
λιμά=   81
------------------------
1717 
(το θέλημα του θεού=1717)
σαβαχθανί=874
(αγάπη+σοφία=874)
---------------------------------------
2591
(αγάπη+σοφία=το θέλημα του θεού)

(ο θεός είναι η αλήθεια δηλαδή η αγάπη-σοφία="αυτές" πραγματοποιούν το θέλημα του)

ΕΛ-ΩΙ
ΕΛ-ΩΙ
Λ-ΙΜΑ
ΣΑ-ΒΑΧΘΑΝΙ
---------------------------
ΕΛ   ΕΛΛΑΣ
Ή
ΕΛ-ΩΙ
ΕΛ-ΩΙ
ΛΑ-ΜΑ
Σ-ΑΒΑΧΘΑΝΙ
-------------------------------
ΕΛ ΕΛΛΑΣ
(μέσα από τα αρχικά των 4 λόγων του ιησού αποκαλύπτεται η ΕΛ ΕΛΛΑΣ=Η ΘΕΙΑ-ΕΚΛΕΚΤΗ-ΗΛΙΑΚΗ (ΕΛ) ΕΛΛΑΣ και άπειρα άλλα όπως η βασίλισσα του σαβά-νότου,η θεά αθηνά και τα δίπολα απόλλων-άρτεμις & ήλιος-σελήνη , ο ηλίας-ο ιωάννης ,οι 12 μαθητές η κρίση της ανθρωπότητας κλπ
ιησ-ΟΥΣ
Ο-ίκος
Υ-δροχόου
Σ-οφίας
ο οίκος του Υδροχόου είναι όντως ο οίκος της σωφία-σοφίας του θεού και αυτη η περίοδος η υδροχοϊκή είναι η λεγόμενη και του αγίου πνεύματος της αλήθειας (της σωφίας του θεού=ο παράκλητος=Ο Υιός Σοφίας=Ο-ίκος Υδροχόος-Σωφία) όπως αντίστοιχα υπήρξε η εποχή του οίκου του ιχθύ που ανοιξε και αποκάλυψε ο λόγος του θεού ιησούς χριστός(ΟίκοςΥιούΣωτήρος=Ο ΥιόςΣωτήρ) (ιησούς =μεταφράζεται ελληνικά Σωτήρ)
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΗΛΙΑΣ-ΣΟΦΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΥΔΡΟΧΟΟΥ ΣΩΦΙΑ
("ούς ο θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω"!!!)
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: