Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 11ον)

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
τα ελληνικά γράμματα = (α=1 ω=24)
Τα= 19+1=20
Ελληνικά= 5+11+11+7+13+9+10+1=67
Γράμματα= 3+17+1+12+12+1+19+1=66
---------------------------
153 = Α Ε Γ
τα ελληνικά γράμματα = Α Ε Γ =
20= Υ
67= ΠΝΕΥΜΑ
66=ΝΟΥΣ 
η γνώση- κατανόηση των ελληνικών γραμμάτων προΥποθέτει την Υ-παγωγή (Υπακοή-Υ-πηρεσία) του ΝΟΟΣ στο εν ημίν ΠΝΕΥΜΑ (που προΥποθέτει αφενός την μετουσίωση του εν ημίν σπερματικού κακού μέσα απο πράξεις και έργα καλού και μετανοίας κακού και την απλοποίηση της αμιγούς πνευματικής δισυνθετότητος -των δύο πνευματων- του εγώ, ώστε το εγώ-πνεύμα-ον να γίνει και να είναι έν απλούν ον-πνεύμα θεού) .
Τότε και μόνον ο "Ε-ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" ΑΝΘΡΩΠΟΣ μπορεί να "γνωρίσει την αλήθεια των ελληνικών γραμμάτων (και του υποκρυπτόμενου Πατρός Λόγου_Σωφίας) και μόνον τότε μπορεί να αυτοκαταστήσει εαυτόν-να γίνει γνωστικά-βιωματικά-πνευματικά :
Α Ε Γ + Υ = ΕΥΑ Γ (Γ'=ΤΡΙΤΗ)= Η ΤΡΙΤΗ ΕΥΑ
Α-εύα= πρώτη εποχή=η μήτηρ των ανθρώπων (αδάμ-εύα)
Β-εύα= δεύτερη εύα= η μαρία = η μήτηρ της αγάπης (μήτηρ του ιησού)
Γ-εύα= τρίτη εύα= η σοφία-σωφία= η μήτηρ του πνεύματος (μήτηρ όλων των σοφών-πνευματικών- βιωματικά αυτοπνευματούμενων ανθρώπων- η πνευματική ζωή) .
ΠΝΕΥΜΑ= ("πνεύμα θεός- και τους προσκυνούντας ΑΥΤΟΝ εν ΠΝΕΥΜΑΤΙ και ΑΛΗΘΕΙΑ δει προσκυνείν ") το πνεύμα είναι η τρίτη εύα, η σοφή-σοφία την οποία ανακαλύπτει-βιώνει-γνωρίζει ο άνθρωπος μέσα απο το πνεύμα των γραμμάτων του Λόγου-Σοφίας) .
ΠΝεύΜα= ΕΥΑ + Π Ν Μ (εύα=ζωή ΠΝΜ=πνευματική) .
(η μήτηρ-γεννήτωρ ΕΥΑ= ζωή-το ον, η δημιουργός Π=Πνευμάτων Ν=Νόων Μ=Μεικτών, δηλαδή δισύνθετων πνεύματων- νόων : το πνεύμα-εύα είναι ο γεννήτωρ όλων των υπάρξεων-πνευμάτων-ανθρώπινων όντων) .
ΝΟΥΣ =νούς-διάνοια= νόηση (άνθρωπος=δισύνθετον ον-πνεύμα, με νού- διάνοια δύο φορών, δύο δυνατοτήτων- επιλογών, καλού-ορθού και κακού-πλάνης) .
(ΝΟΥΣ Υ= ΝΟΥΣ Υπαγώμενος διότι ζεί-βιώνει το ΠΝΕΥΜΑ- εν πνεύματι- με πνευματική πίστη, την Π= προσευχή Ν= νηστεία Μ= μετάνοια : δηλαδή, εγώ πιστεύω-προσεύχω-πορεύομαι προς το πνεύμα της αληθείας και νηστεύω νοητικά-διανοητικά το πνεύμα του κακού και μετανοώ το κακό, μεταμελούμαι απο τα λάθη του παρελθόντος, μεταγνώθω το αληθές και μεταστρέφομαι προς το καλό-το ΕΥ το οποίο τώρα συνειδητοποιώ και επιλέγω να πορεύομαι-συμπορεύομαι και υπηρετώ ως την μόνη Αλήθεια. αυτή είναι η γνώση-διδαχή των γραμμάτων της σοφίας και του λόγου και του Υ-ψιλον Ε-λεύθερου Α-νθρώπου ) .
αυτό δεν λέει η Αρχή και το Πέρας (= το σύνολο) των 24 γραμμάτων της ΑΒ= Α_Ω : Α-Ω = άω= πνέω (εκ τού άημι =) ΠΝΕΥΜΑ (που σημαίνει ο γνωρίζων-βιώνων-εκφράζων το Α-Ω = τα 24 γράμματα, καθίσταται πνευματικός, πνέει εν πνεύματι το πνεύμα των λόγων που συνθέτουν τα 24 γράμματα την πνευματική Σοφία και λόγο) .
24 γράμματα= διάνοια-κατανόηση-αντίληψη= ΝΟΥΣ (η διανοητική και μόνον γνώση- αντίληψη- ανάγνωση-γραφή των γραμμάτων δεν οδηγεί στην βιωματική χώρηση και σύλληψη του πνεύματος των γραμμάτων και ως εξ αυτης την ηθική και πνευματική μεταμόρφωση- τελειοποίηση της ψυχής και του όντος του ανθρώπου) .
Η Τ-ελεία κατανόηση του Τελείου Ανθρώπου= Υ-ψιλον= ΝΟΥΣ ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ μπορεί να αναπαρασταθεί απο τα γράμματα Τ= τέλειος άνθρωπος και Υ =Υ-ψώνει τα χέρια Τ στον ουρανό Υ για να Υ-περβατήσει και καταστεί-παραστεί ενώπιον του πνεύματος του θεού ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ-ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΣ δηλαδή δοχείο άδειο-Υδρία το οποίο το θείο πνεύμα πληρώνει και πνευματώνει-Υδωρ ζων, χάριν των ανθρώπων και του έργου του θεού στην ανθρωπότητα (άνθρωπος Υδροχόος- Υδρία- Υδωρ και το έργο του να διαχύσει Υετόν σε όλη την γη- κόσμο- ανθρωπότητα) .
γράμματα- αριθμοί =ΠΝΕΥΜΑ
γράμματα: α-ω= άω=πνεύμα
αριθμοί: 1-9= (ανάλυση)
1=1
9= 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45
1=1 +
9=45
46 =10 = 1
θεός = 46 ελλάς =46 
γράμματα- αριθμοί = ΑΛΗΘΕΙΑ
ΑλήθειΑ= 42 = 24 = Ω
Ω= Α και Α = Ω
Α-λήθει-Α= Α-Ω καί Ω-Α 
(Α=1=ΜΟΝΑΣ=γεννήτωρ όλων των αριθμών και συνεπώς και του Αλφα-Ωμέγα) (ΑΛ-φα και ΑΛ-ή θεια είναι ο ΘΕΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ. ΑΛ= 1-11= 111= τριαδική ΜΟΝΑΣ= Α.Μ.Ν.Ο.Σ) .
Α  Μ  Ν  Ω
Β   Λ  Ξ  Ψ
Γ   Κ  Ο  Χ
Δ    Ι   Π  Φ
Ε   Θ   Ρ  Υ
Ζ    Η  Σ  Τ
θεός= 46 ελλάς= 46 = 4 στήλες-σειρές των 6 γραμμάτων (46 είναι και οι κολώνες του παρθενώνα των αθηνών οι οποίοι αναπαριστούν την διάταξη της συνέλευσης των 12 θεών-θεαινών με τους γεννήτορες τους ) .
τα ελληνικά γράμματα= ΑΕΓ =
 
Α=1-Αστήρ- Αλήθεια
Ε=5-κτινος- πενταπλή Αλήθεια
Γ=3-σε όλη την Δημιουργία- τριαδικός Ανθρωπος
(Γ=τρίγωνο=Δ=τριπλή-τριαδική Δημιουργία= ύλη-ψυχή-πνεύμα)
είναι ο Αστήρ ο πρωϊνός (έναρξη ημέρας-φωτός=ξημέρωμα) ο οποίος λάμπει-φωτίζει-ακτινοβολεί στην τριπλή Δημιουργία (παν-τού) (αφροδίτη- αυγερινός- ΗΩΣ-φόρος) .
1
2 Δ 3
γράμματα-αριθμοί= ΑΡΕΤΕΣ
γράμματα= ά-ω=πνέω-πνεύμα
αριθμοί= 1-9= 46=ελλάς--θεός
αρετές= 65
6=εξάλφα=πνεύμα
5=πεντάλφα=ον

ΑΡΕΤΗ= 49
Η ΑΛΗΘΕΙΑ= 49
οι αρετές (αρετή) με τις οποίες η ΑΛΗΘΕΙΑ χωρεί-δρά-δημιουργεί στούς κόσμους του παντός είναι η ΑΓΑΠΗ_ΣΟΦΙΑ (δυαδικό έν και διπολικό εν και ζεύγος) .
αγάπη=28 + σοφία= 64 = 92 =11
1=Α
1=Α
11=Λ (2 αρχές εκδηλώνονται απο ένα κέντρο-Λ) .
Α- λήθει- Α (Α-Α =1-1= 11) .
ΑΛ-ήθεια (ΑΛ=1-11=111)
Α(γάπη) + Σ(οφία) = 1-18 =118 (χριστός=118)=1+18=19 = (Τ) = 1+9=10=1 =Α . συνεπώς όντως ο θεός η αλήθεια είναι η μονάς η οποία είναι ΕΝΙΑΙΑ- ΔΥΑΔΙΚΗ- ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ .
αλλά και σε επίπεδο αριθμών :
Α (γάπη) + Σ (οφία) = Α= 1 Σ=18=9 
Α_Σ= 1- 9= το σύνολο των αριθμών (αγάπη-σοφία)
αλλά και σε επίπεδο αρετών :
εφόσον " ΑΡΕΤΗ "= 49 =7 χ 7 =το σύνολο των νόμων (7) σε όλη την δύναμη-ισχύ της αλήθειας (7χ7) στην τριπλή-τριαδική δημιουργία (παν) (αλήθεια=7 γράμματα και αποδίδει 42= 6χ7) .
η αλήθεια των γραμμάτων είναι ΟΧΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ- αυτή τούτη η αλήθεια η οποία βιούται και γνωρίζεται μόνον εν αγάπη- σοφία δηλαδή με τελειότητα ψυχής ΗΘΙΚΗ-εν αγάπη και τελειότητα πνεύματος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-εν σοφία .
ΒΙΩση σημαίνει-αποσυμβολίζεται (απο μίας πλευράς-όψεως) σε ΙΩΒ= ιώβειος Υπομονή + Σ + Η = Σ-οφία και Η-θική ! η σοφία είναι η πνευματική τελείωση και η ηθική είναι η ηθική τελείωση εν αγάπη . ΓΝΩση σημαίνει- αποσυμβολίζεται σε Γ' ΩΝ = τρίτος (Γ") ΩΝ =ο υπάρχων θεός (= ΗΝ- ΩΝ- ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ =δια του "Ο ΩΝ" ΝΟΩ= ΓΝΩ τον ένα ΩΝΤΑ ΘΕΟ πατέρα- λόγο- πνεύμα και συγκεκριμένα ο Γ' ΩΝ είναι ο "ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ"= ο παράκλητος- το πνεύμα της αληθείας (Α_Β_Γ ΩΝ = το τριαδικόν ον = ενιαίο- δυαδικό- τριαδικό ) , + Σ + Η , όπου Σ= σοφία και Η = ηθική . (ΩΓ και ΩΝ όπου ΩΓ= αρχαίος βασιλιάς της αττικής= ο έλληνας ΝΩΕ= ΕΩΝ= Ο ΩΝ και Σ= σελήνη Η=ήλιος, όπου ήλιος= λόγος-αγάπη και σελήνη= πνεύμα-σοφία) .
ΥΓ: τα ελληνικά γράμματα : τα κλειδιά του σύμπαντος κόσμου και του ανθρώπου δια των οποίων ο άνθρωπος αληθεύει- ελευθερούται- γνωρίζει- εργάζεται υπέρ του έργου του θεού και της ανθρωπότητος, τα οποία μπορούν να ΣΥΝλάβουν μόνο άνθρωποι του καλού και της αλήθειας- αγάπης- σοφίας θεού και όχι διανοητικοί και νοησιαρχούμενοι και επιστημονολογούντες και τάχα μου φιλοσοφούντες και φανατικοί (θανατικοί!) και θρησκολογούντες και εσωτεριστές- εσωτερικολογούντες και "μεμυημένοι" και εθνικοί ελληνολογούντες και κάθε υπερόπτης-αλαζών-εγωϊστής-ατομιστής-ωφελημιστής-αυτοπροβαλλόμενος για τις γνώσεις και τα πτυχία του .(πλούτος υλικός, γνώσεων κλπ) .
η αγάπη κάνει τον άνθρωπο ταπεινό- χωρίς εγώ και εγωϊσμό-ατομισμό-ίδιον όφελος και ίδιον συμφέρον και η σοφία κάνει τον άνθρωπο υπηρέτη του θελήματος του θεού και των ανθρώπων, της ανθρωπότητος . τα ελληνικά γράμματα είναι ο τρόπος για να βαδίσει ο αναζητητής την οδό της ταπεινότητος και υπηρεσίας προς τούς άλλους κατα το θέλημα του θεού .
καιρός να βρης το γράμμα σου !
γράμμα = 46 = θεός = ελλάς 
4 στήλες  επί 6 σειρές = ο ΑΜΝΟΣ των Α_Ω γραμμάτων εντός των οποίων είσαι και εσύ ..και ο γείτονας ! καλό 2013 (πάλι την γλυτώσαμε που λέει και ο χάρης !) .

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

το κέρδος Γ'

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
πριν απο 2015 χρόνια ο Λόγος του Θεού κατέβηκε στην γη για να δείξει-διδάξει στον άνθρωπο-ανθρωπότητα της γης την αλήθεια καί (δι-ανοίξει) την οδό της αλήθειας που οδηγεί στην αληθινή εν θεώ ζωή. αυτός ήταν ο ιησούς χριστός ο σωτήρας και θεός της ανθρωπότητος . η κλείδα-δένδρο της ζωής που μας παρέδωσε ήταν η διπλή-διπολική εντολή " ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" (δένδρο ζωής-η βίωση του δένδρου ζωής) και "ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ" (δένδρο γνώσεως-η κατανόηση-λύση του δένδρου της γνώσεως) .
αγαπάτε= να αγαπάτε-να είστε αδελφοί (ενωμένοι)
αλλήλους=να είστε αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλο-μεταξύ σας 
οι αγαπημένοι αδελφοί είναι αλληλέγγυοι-φίλοι-αμοιβαίοι-αλληλοσυμπηρούμενοι και συνεπώς το κοινό τους συμφέρον είναι η αγάπη και η αδελφοσύνη και όχι το εμπόριο το χρήμα και το κέρδος .
αγαπάτε=να αγαπάτε-να είστε αδελφοί (ενοποιητικοί)
τους εχθρούς υμών=και προς αυτούς (τους συνανθρώπους σας) οι οποίοι κατέστησαν με τις πράξεις τους εχθροί-ενάντιοι-αντίλογοι σας.
οι αγαπώντες άνθρωποι είναι με την συμπεριφορά τους αληθινοί-ειλικρινείς συνάνθρωποι-αγαπώντες-αδελφοί-αμοιβαίοι και προς τους εχθρούς-ενάντιους συνανθρώπους τους και αυτό το αποδεικνύουν με την συγχωρητηκότητα-ανοχή-υπομονή-μακροθυμία τους. 
η αγάπη είναι ο θεός
η αλληλέγγυος αγάπη εκφράζεται απο τούς αγαπώντες ανθρώπους
η αγάπη είναι ανωτέρα δύναμις κατισχύουσα της εχθρότητος-μίσους
η εχθρότης είναι το κακόν-νείκος
η εχθρότης-επιθετικότης-βία-αδικία εκφράζεται απο τον άνθρωπο ο οποίος έχει επιλέξει τον δρόμο του κακού αφού πρώτα έχει παραπλανηθεί απο αυτό το κακό το οποίο είναι σκότος-σύγχυση-θολούρα διανοητική και εχθρότης ψυχική και αντίθεσις πνευματική και που στο υλικό επίπεδο (γη-κόσμος-ύλη) εκδηλώνεται με τον διαχωρισμό το μίσος την δυσαρμονία-ανισορροπία-ανισότητα (βία-αδικία-ατομικό συμφέρον-ιδιοτέλεια-χρήμα-κέρδος-εγωϊσμός-εξουσία επι των άλλων) . 
ΑΓΑΠΗ-παροχή-ανταλλαγή-συνεισφορά
ΔΩΡΕΑΝ νομιμη ΠΑΡΟΧΗ
ΔΩΡΕΑΝ ηθική ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΔΩΡΕΑΝ σοφή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ-συνεισφορά
ΚΕΡΔΟΣ-χρήμα-εμπόριο-κέρδος
ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΡΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ- ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΑΥΤΟΠΡΟΒΛΗΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΑΓΑΠΗ
αδελφώνει- ηθικοποιεί- αγαθοποιεί
ΚΕΡΔΟΣ
διαχωρίζει- διαφθείρει- καταστρέφει
ΑΓΑΠΗ
άνθρωπος ηθικός
κοινωνία  ισότιμων συν-αδελφών
ανθρωπότης ισαγγελικών πνευμάτων
ΚΕΡΔΟΣ
άνθρωπος ανόμοιος-ετερογενής
κοινωνία  ανισοτήτων-αδικιών
ανθρωπότης ατελής-καταρρέουσα
ΑΓΑΠΗ
ΕΜΕΙΣ όλοι εν
ΣΥΝ όλον εμείς
ΟΛΟΙ εμείς εν όλον
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΓΩ όλοι εσείς
ΣΥΝ εγώ φέρω
ΟΛΟΙ εσείς εγώ άτομον 
ΑΓΑΠΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ=άλυσος αδελφών ανθρώπων
η αληθινή οδός-η αλήθεια-η αληθινή πνευματική ζωή 
ΚΕΡΔΟΣ-ΑΤΟΜΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ=φαύλος κύκλος ανθρώπων του κακού
η οδός της απώλειας-η αναλήθεια-η αναληθής φθαρτή ζωή
αγάπη=28=10=1 =η μονάς
7= 1-7=28=7+7+7+7=η επτάς σύν ο σταυρός της επτάδος
4=ανθρώπινο εγώ σύν κόσμος
7=νόμος άνθρωπος
4χ7=κύριος εαυτού(νόμου-νόμος) άνθρωπος
κέρδος=69
+ 6=τέλειον και +9=δημιουργικόν
κέρδος=εναντιούται στην αγάπη=η οποία είναι Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ και Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, συνεπώς κέρδος=μείον= -69
-69=-15=-6
-6=(-1 + -2 + -3 = -6) =ενάντιο στην τελειότητα του καλού= ΕΧΘΡΟΤΗΣ-μίσος
-9=(-3 + -3 + -3 = -9) =ενάντιο στην δημιουργία= ΚΑΤΑΣΤΟΦΗ-θάνατος
ΑΓΑΠΗ=(η αυτο-θυσιαστική αγωνιστική βίωση-συνβίωση της αγάπης-με αγάπη) καθιστά τον άνθρωπο ΚΥΡΙΟ ΕΑΥΤΟΥ=ΤΕΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΙΚΟΣ .
ΚΕΡΔΟΣ=(η καθημερινή αυτοαναλωτική προσπάθεια-επιδίωξη του κέρδους) καθιστά τον άνθρωπο ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ=ΑΤΕΛΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ.
ΥΓ:ανεξαρτήτως του ότι οι επιδιώκοντες το κέρδος "δίδουν" και ψίχουλα ως -τάχα μου και δήθεν- δωρεάν ένα μέρος των κερδών (ελεημοσύνη-αποζημίωση κλπ) η αλήθεια είναι ότι ανακατεύουν με την κουτάλα το καζάνι της ανυπαρξίας του κακού-και του εαυτού τους και δεν συμβάλουν ούτε στην δική τους αυτοτελείωση ούτε στην βοήθεια που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα και η οποία είναι κυρίως πνευματική (αλήθεια-αγάπη-σοφία) στα πλαίσια του "αγαπάτε αλλήλους" (αγάπη-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη) "και τούς εχθρούς υμών" (συγχωρητικότης-ανοχή-υπομονή-κατανόηση-αυτοθυσία χάριν των συνανθρώπων κλπ) .
τέλος, ένα είναι το "κέρδος" που προκύπτει απο τον άνθρωπο που αγαπά-συνχωρεί-παρέχει αδελφοποιητικά αλληλεγγύη-βοήθεια-αλήθεια-σοφία παραδειγματικά-έμπρακτα, η εναρμόνιση-συντονισμός-ενοποίηση με την αγάπη του θεού η οποία ευρίσκεται μέσα-εντός του, στο πνεύμα του καλού μέσα του και παντού έξω του στον κόσμο και η οποία είναι διαθέσιμη ως πνεύμα χάριτος-αλήθειας-δύναμης στον καθε πιστό-ταπεινόφρονα-αγαπώντα άνθρωπο-συνάνθρωπο-αδελφό .
 

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

το κέρδος Β'

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
χρήμα-εμπόριο-κέρδος : η οδός των ανόητων καί η αναλήθεια των παραπλανημένων και η ζωή των άδικων-αδικοπρακτούντων ανθρώπων .
το χρήμα αρνείται την σοφία που οφείλουν οι πνευματικοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του χρήματος-μαμωνά έχουν την πίστη πρός τον θεό και την αμοιβαιότητα μεταξύ τους)-"ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα" Λουκ. 16:13)
το εμπόριο αρνείται την αλήθεια που έχουν χρέος οι σοφοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του εμπορίου των αγαθών έχουν την διδασκαλία-διάδοση της αλήθειας και την μεταξύ τους παραδειγματική ζωή)-"και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων και ανεβη εις ιεροσολυμα ο ιησους και ευρεν εν τω ιερω τους πωλουντας βοας και προβατα και περιστερας και τους κερματιστας καθημενους και ποιησας φραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου τα τε προβατα και τους βοας και των κολλυβιστων εξεχεεν το κερμα και τας τραπεζας ανετρεψεν και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν αρατε ταυτα εντευθεν μη ποιειτε τον οικον του πατρος μου οικον εμποριου
" Ιωάν. 2:13) .
το κέρδος αρνείται την αγάπη που είναι το όρθόν και το δέον έργον μεταξύ των δίκαιων-δικαιοπρακτούντων ανθρώπων-αδελφών (οι οποίοι αντί του κέρδους απο το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές παρέχουν αφιλοκερδώς και δωρεάν όλα τα υπάρχοντα τους χάριν του έργου του θεού και για την αγάπη των συνανθρώπων τους)-"μη φοβου το μικρον ποιμνιον οτι ευδοκησεν ο πατηρ υμων δουναι υμιν την βασιλειαν πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην " Λουκ. 12:32-33) (Ματθ. 5:6"μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται"-Ματθ. 5:7"μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται-Ματθ. 5:10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων")
Κ-Ε-Ρ-Δ-Ο= γίνεται Κ-Ε-Δ-Ρ-Ο-Σ
κέρδος=δένδρο γνώσεως= δισυνθετότης καλού και κακού (ατελές εγώ-πνεύμα και κόσμος-ύλη) (σημ: σε μία τέλεια κοινωνία πνευματικών ανθρώπων-αδελφών θα είναι αδιανόητο το ατομικό συμφεροντολογικό-χρηματικό-ιδιοτελές κέρδος) .
το κέρδος=προκύπτει απο την κύκληση του χρήματος-εμπορίου-κέρδους που είναι μία αρνητική αναληθής -παράλογα διανοητική, άδικη και δυσαρμονική- κακή κατάσταση η οποία διαιωνίζει τις σαθρές υλικές-διανοητικές και ψυχοπνευματικές σχέσεις-δραστηριότητες των ανθρώπων, εντούτοις όμως υπηρετείται η υλική ζωή-διαβίωση των ανθρώπων και της κοινωνίας (εξαιτίας της παρουσίας-δράσης του καλού και όχι της αντίδρασης του κακού) .
ο κέδρος=δένδρο -της φύσεως- Ζωής (όπως η ελιά είναι σύμβολο του δένδρου της σοφίας) η οποία ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ (ήλιος) είναι ταυτόσημη της ΑΓΑΠΗΣ-σοφίας-αλήθειας .
ΔΕΝΔΡΟ ΖΩΗΣ-κέδρος (πνευματικά) = ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (όπως όντως συμβαίνει και φυσικά με το δένδρο του κέδρου και εν γένει με τα δένδρα =δάσος =παροχή οξυγόνου-ξυλίας-καρπων-ζωής για τα ζώα-ομορφιάς-αρμονίας κλπ) .
ανθρωπος-δένδρο ζωής-κέδρος :
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ-θυσία
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ-αυτοθυσία
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ-αυτοταπείνωση
αντίθετα
άνθρωπος-δένδρο γνώσεως-κέρδος : 
ΔΕΝΔΡΟ ΓΝΩΣΕΩΣ-κέρδος =ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΣΤΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η οποία όσο υφίσταται-παραμένει-διαιωνίζεται αναπαράγει το κακό την αστάθεια-εκκρεμότητα-αμφιβολία κλπ. (εγώ=αμιγές πνευματικά καλού-κακού δισύνθετον πνεύμα σε εναν δισύνθετο κόσμο).
αντί της δωρεάν παροχής=ιδιοτελές ΧΡΗΜΑ (ατομισμός-εγωϊσμός)
αντί της δωρεάν-αμοιβαίας ανταλλαγής=εμπορικό ΣΥΜΦΕΡΟΝ (κλοπή-αρπαγή)
αντί της δωρεάν οφειλόμενης συναλλαγής=αυτοπροβλητικό ΚΕΡΔΟΣ (πλάνη-ψεύδος)
στην πρώτη περίπτωση=ΔΕΝΔΡΟ ΖΩΗΣ-κέδρος=ο άνθρωπος-πνεύμα ταυτίζεται με την αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού=ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ
στην δεύτερη περίπτωση=ΔΕΝΔΡΟ ΓΝΩΣΕΩΣ-κέρδος=ο άνθρωπος-εγώ ταυτίζεται με το ψεύδος-κλοπή-κέρδος=ΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ
ο άνθρωπος- ΔΕΝΔΡΟ ΖΩΗΣ= ΚΕΔΡΟΣ
Κ=κυριότης των δυνάμεων του
Ε=εγκράτεια των δυνάμεων του
Δ=δωρεάν διάθεση των δυνάμεων του
Ρ=ρωμαλέα ροή των δυνάμεων του
Ο=οφειλή προς πάντας-ανεξαιρέτως
Σ=σοφία-σύνεση διαθεσης των δυναμεων του

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

το κέρδος

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
οοοοο
χρήμα-εμπόριο-κέρδος : η οδός των ανόητων καί η αναλήθεια των παραπλανημένων και η ζωή των άδικων-αδικοπρακτούντων ανθρώπων .
το χρήμα αρνείται την σοφία που οφείλουν οι πνευματικοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του χρήματος-μαμωνά έχουν την πίστη πρός τον θεό και την αμοιβαιότητα μεταξύ τους-"ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα"Λουκ. 16:13)
το εμπόριο αρνείται την αλήθεια που έχουν χρέος οι σοφοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του εμπορίου των αγαθών έχουν την διδασκαλία-διάδοση της αλήθειας και την μεταξύ τους παραδειγματική ζωή-"και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων και ανεβη εις ιεροσολυμα ο ιησους και ευρεν εν τω ιερω τους πωλουντας βοας και προβατα και περιστερας και τους κερματιστας καθημενους και ποιησας φραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου τα τε προβατα και τους βοας και των κολλυβιστων εξεχεεν το κερμα και τας τραπεζας ανετρεψεν και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν αρατε ταυτα εντευθεν μη ποιειτε τον οικον του πατρος μου οικον εμποριου" Ιωάν. 2:13) .
το κέρδος αρνείται την αγάπη που είναι το όρθόν και το δέον έργον μεταξύ των δίκαιων-δικαιοπρακτούντων ανθρώπων-αδελφών (οι οποίοι αντί του κέρδους απο το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές παρέχουν αφιλοκερδώς και δωρεάν όλα τα υπάρχοντα τους χάριν του έργου του θεού και για την αγάπη των συνανθρώπων τους-"μη φοβου το μικρον ποιμνιον οτι ευδοκησεν ο πατηρ υμων δουναι υμιν την βασιλειαν πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην "Λουκ. 12:32-33) (Ματθ. 5:6"μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται"-Ματθ. 5:7"μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται-Ματθ. 5:10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων")
Κ-Ε-Ρ-Δ-Ο-Σ =αναγραμματίζεται σε :
1) κόρες Δ 
όπου κόρες= κόρες του κέρδους =αντι-αρετές (αφού οι αρετές ανήκουν στην ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ=ΑΛΗΘΕΙΑ) και Δ= διάβολος= δύναμη διαβολής (αφού δεν είναι ο θεός=η δύναμη η δωρίζουσα δώρα) .
2) κέρος Δ= κέρατο Δ=διαβόλου = επιθετικότητα (διαβόλου-κερατά)
3) έρκος Δ= φυλακή-φράκτης του Δ=διαβόλου
4) εκδορ(έ)ς =σχισίματα-αμιχές-πληγές (ως εκ του κέρδους) τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο ιός του Δ=διαβόλου-κακού για να εισέλθει εντός του σώματος και να κάνει ζημιά (δορά=δέρμα, στο οποίο όταν υπάρχουν εκδορές είναι ευάλωτο στούς ιούς-μικρόβια του κακού) .
5) δέος ΚΡ = η δέηση-ο φόβος-η αίτηση πρός τον ΚΡ=κρόνο=θεός του χρόνου δηλαδή της σχετικότητος=ύλη-φθορά-θάνατος . το κέρδος λοιπόν οδηγεί στην εκκοσμίκευση-υλοφρονα ζωή και επιθυμία του κόσμου ο οποίος είναι σχετικός (στις προσφορές των αγαθών-ζωής του, αφού εντέλει επέρχεται ο πλούτων-θάνατος) και συνεπώς ο ΚΕΡΔΑΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ κάνει δεήσεις απο φόβο και δέος μπροστά στον αναπότρεπτο θάνατο ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΥΜΕΝΗΣΕΙ δίνοντας του κάτι απο τα κέρδη του (ματαίως) .
ΚΕΡΔΟΣ=
Κ-οσμικοποιεί
Ε-ξουσιάζει (εξαπατά)
Ρ-αίνει (στεφανώνει-επιβραβεύει)
Δ-ίδει δόξα-δύναμη (στον κερδαίνοντα)
Ο-ρίζει (την ζωή του κερδαίνοντα και αυτός των άλλων)
Σ-υσκοτίζει (την διάνοια-ψυχή-ζωή του κερδαίνοντα χρήμα).
" τι γαρ ωφεληθησεται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου"-Ματθ. 16:26-27) τέλος Α' μέλους

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

τα 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ της ελληνικής ΑΒ(μέλος 9ον)

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
τα 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
24=2+4=6
2=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=ΔΙΠΟΛΟΝ (ζεύγος-ανδρόγυνον)
4= ΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ
6=ΤΕΛΕΙΟΝ (αποτέλεσμα της δημιουργικής τριάδος 1,2,3)
1χ2χ3=6
1+2+3=6
2+2+2=6
3+3=6
24=(εκτός των άλλων)=6χ4 και 4χ6 και 8χ3 και 3χ8 και 12χ2 και 2χ12
η 24 (εικοσιτετράς) μελίζεται-είναι γινόμενο των 1,2,3,4 (η τετρακτύς), 6,8,12 (σύνολο 7 και ο εαυτός της 8).
1,2,3=ο θεός, η ενιαία-δυαδική-τριαδική ολότης-ενότης.
4=η ύλη-κόσμος-η δράση της τριάδος στο χάος και η δημιουργία του ΚΟΣΜΟΥ_ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΔΑΜ-ΚΑΔΜΟΣ).
6=τέλειον
8=αρμονία-εναρμόνιση των 3 κόσμων (ύλης-ψυχής-πνεύματος) =αρμονία του αιθέρος-ψυχής. 
12=παγκοσμιότης-οικουμενικό-αποστολικό έργο-προωρισμός-πεπρωμένο, η μονάς-δεκάς δρώσα δια της δημιουργικής της δυάδος, παράγει πνευματικό έργο (12=1+2=3=πνεύμα) στο δημιουργημένο παγόσμιο σύμπαν (12=δωδεκάς)
3
3 + 3
4
4 Δ 4
http://api.ning.com/files/QV2OCWob4g7y6BbAXs9V6umfbi0JcJxmu29Ava1*kILJswLdye*DoVaJt3mQFtR0hizlZ*k9crIJNAlGcvDGC50dnxSCnbYt/file.PNG?width=285 
ο 12 φυλος εβραϊκός ζωδιακός
τα 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γ Ρ Μ Μ Τ
Α Α Α
Γ=Γνώμων επιστήμης
Ρ=Ροή (Ρέα) του ΧωΡοΧΡόνου
ΜΜ=διπλό Μ= η Μύηση καί οι Μαθητές (1-12)
ΑΑΑ= το τριπλούν Α= το πνεύμα-ο σωτήρ του πνεύματος-ο πνευματικός σωτήρ= ΑΑΑ= Αγιος-Αγαθός-Αγνός (αγία αλήθεια- αγαθή αγάπη- αγνή σοφία) .
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=η οδός-η αλήθεια- η διανοητική αντίληψη και η βιωματική πνευματική (υλική και ψυχική) οδός της αλήθειας δια μέσου της μορφικής-αισθητικής εικόνας των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της ελληνικής ΑΒ .
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= ο γνώμωνας της επιστήμης=ΥΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= η αξία του χωροχρόνου= ΔΙΑΝΟΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= η μύηση στην αλήθεια και οι προσερχόμενοι κλητοί-πιστοί-εκλεκτοί Μαθητές (μυούμενοι-μεμυημένοι-μύστες, μυητές-μυσταγωγοί-μυστικοί κλπ)=ΨΥΧΗ_ΠΝΕΥΜΑ (ηθική-πνευματική τελείωση σε αγάπη-σοφία) .
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= η ανάδειξη επι της γης  ενός ΥΙΟΥ ΘΕΟΥ- ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΣΩΤΗΡΑ των ανθρώπων (αγίου-αγαθού-αγνού) =ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ .(π.χ. το όνομα Ιησούς Χριστός : ΙΗΣΟΥΣ=(με αναδιάταξη των γραμμάτων του ονόματος αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι) ΥΙΟΣ ΗΟΥΣ που σημαίνει ο υιός της αυγής-αστήρ του πρωϊνού φωτός, ο εξάγγελος του φωτός, και ΧΡΙΣΤΟΣ=ΙΣΤΟΣ ΧΡ δηλαδή ο ιστός-σημαία-αλήθεια του ανυψωμένου στον σταυρό-Εσταυρωμένου (Χ) Νικητή-Θεανθρώπου (Ρ) κλπ. ) .
τα 24=ω ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γ Ρ Μ Μ Τ
Α Α Α
αποδίδουν : (ανα-γραμματιζόμενα)
"τα Γάμμα Ρ-ώ "= τα τρία Ρ
3 Ρ = 3 Ρόδα (χ 24= 72)
3 Ρ= ΡΡΡ= ο Ράστος Ανθρωπος ο οποίος είναι = Ρέων Ρήτωρ Ρώμος
ρέων=ρέει-χέει ως υδροχόος την αλήθεια (πνεύμα-πνέον)
ρήτωρ=ρητώς λέγει ρήματα αλήθειας (λόγος)
ρώμος=ρωμαλαίως συλλαμβάνει την αλήθεια και ισχύει-κατισχύει του κακού και του κόσμου δια της δυνάμεως-ρώμης του (νούς) .
το Ρ είναι το 17ον γράμμα
17=αναλύεται στον 153=υδροχόος (1-17=153)
1=ο θεός
7=ο νόμος-άνθρωπος
καί το σύνολο των αριθμών =9 επί τον 17 =153 (θεός-1 άνθρωπος-5 δημιουργία-3).
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=
ΓΡΑΜΜΑ  ΤΑ-υ = Τ
2------------1------------3
Ι
Ι
Ι
Ι
4
Τ= εικονίζει Τ καί Ι και 2 Γ
Τ=Ιδεόγραμμα της Ι-εραρχικής Τ-άξεως του Ι-ησού Χριστού (Τ-έκτων)
ή ακόμα 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=
ΑΡΜΑ -ΤΑ  Γ Μ=ΓαΜμα ΜάΓος-ΜέΓας= δηλαδή το ΑΡΜΑ (ταρώ 7ον) του ΜέΓα-ΜάΓου (ταρώ 1ον) και τα ΑΡΜΑΤΑ της συνοδείας του =ΓάΜμα=τρία-τριαδικά.
ΑΡΜΑ ΤΑΓΜ-α=7ον=κύριος καί διδάσκαλος των ανθρώπων με όλο το τάγμα-ιεραρχική τάξη του (ο μαθητής-μάγος=1ον ταρώ μεταμορφώνεται σε Μύστη (Γεράσιμο-γέρας=δώρον) του πνεύματος στην Γη ο οποίος είναι-καθίσταται σωτήρας των ανθρώπων) .
ΑΡΜΑΤΑ Μ Γ=ταγματα της ακολουθίας του Μύστη-διδασκάλου των ανθρώπων (ΜέΓας ΜάΓος),  είναι οι συνοδοί και ακόλουθοι υπηρέτες του έργου του θεού στην γη .
ΑΥΤΟ ΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ-της ελληνικής ΑΒ !!
12 τάγματα στον ουρανό= 5+ 7 = 12
12 τάγματα στην γη = 7 + 5 = 12
(12χ12=144=η νέα ιερουσαλήμ)
12 προφήτες Π. Δ.
12 μαθητές Κ. Δ.
είναι ο δωδεκάλογος των λόγων του λόγου
και ο δωδεκάλογος των ισχύων του πνεύματος
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=
"γάμμα ΤαΡ"=ΤΑΡ-ω (Α=Ω και Ω=Α)
----- Ρ-----
Ι
Α   Ι   Ω
άΡΤω-ΤαΡώ
ακολουθώντας τα ελληνικά "ΓΡΑΜΜΑΤΑ" ο Μαθητής μπορεί να αποκτήσει σοφία διανοητική και βιώνοντας και εκφράζοντας στην ζωή του το περιεχόμενο τους, μπορεί να χωρέσει σε Πνευματική Σοφία, η οποία και θα τον συνδέσει-εναρμονίσει με την Σωφία του Θεού, τον χριστό-παράκλητο.
σημ: ΓΡ-αμμα-ΤΑ = αμμά-και μάμα=η μήτηρ των ανθρώπων και των ιερειών. (Αββάς. Πατέρας. Λέξη συριακή που χρησιμοποιείτο τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού και αργότερα, όταν αναπτύχθηκε ο ασκητισμός, με ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και αγάπη, για να δηλώσει τον πνευματικό πατέρα.Αντίστοιχος όρος για γυναίκες: «Αμμάς» ή «Αμμά», η μητέρα, η ηγουμένη ενός μοναστηριού.)
η μήτηρ είναι ταυτισμένη με την αγάπη-μητέρα και την αγάπη-παρθένο (αμμά-ιέρεια) . συνεπώς τα "ΓΡΑΜΜΑΤΑ" έχουν μυστικό-εσωτερικό τους οδηγό την μητέρα αγάπη που μπορεί να μας οδηγήσει στην αληθινή πνευματική σοφία και όχι την κοσμική διανοητική γνώση. ώρα Τ .

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

ο ΧΡόνος- ο ΧΡιστός- το ΧΡήμα 3

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/MKGandhi.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΧΡΙΣΤΟΣ=το παράδειγμα-η παραδειγματική οδός (πρότυπο) για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει: να αυτοτελειοποιηθεί ηθικά και πνευματικά, να υπηρετήσει το έργο τού θεού-που είναι και δικό του έργο, να ελπίζει στην μετά θάνατον αποκατάσταση του στον θεό (βασιλεία του) . ο ιησούς υπήρξε ο εκλεκτός φορέας του λόγου του θεού και του χριστού στην γη καί που επιτέλεσε επαξίως το έργο του, δείχνοντας και χαράσσοντας την οδό της αληθινής εν θεώ στην γη ζωής .
ΧΡΟΝΟΣ=είναι ο χρόνος μετανοίας, η δωρεά του θεού στον κάθε άνθρωπο χρόνου μετάνοιας των σφαλμάτων, λαθών, εγκλημάτων, κακιών, παθών, ελαττωμάτων, καθώς κάθε άνθρωπος λόγω της κατασκευής-δημιουργίας του είναι αμιγώς ενδογενώς πνευματικώς δισύνθετος εκ πνεύματος καλού και κακού (καί συνεπώς αναπόφευκτα θα σφάλλει) με εντολή και έργο την μετουσίωση-μετάνοια τού (σπερματικού) κακού του (το οποίο εκβαλαστάνει και μεγαλώνει-διευρύνεται όταν εκδηλώνει ο άνθρωπος πράξεις κακές-πονηρές-αμετανόητες, δηλαδή όταν αμαρτάνει-παρεκλίνει εκ της οδού της αγάπης- μετανοίας- συγχωρέσεως) και την απλοποίηση της δισυνθετότητας του, δηλαδή την διαβίωση του στην καθημερινότητα του ως ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει  βιωματικά να συγχωρεί τον εχθρό συνάνθρωπο του αλλά και να μετανοεί τον κακό εαυτό του και τέλος να γνωρίζει εμπράκτως και βιωματικά να επιλέγει το καλόν και να αποκρούει τα δέλεαρ του πονηρού κακού πειρασμού
ΧΡΗΜΑ= ταυτισμένο με τον πλούτο την περιουσία και την απόκτηση-αποθησαύριση υλικών αγαθών πρός κοσμική ζωή, πολυτελή διαβίωση, υλική ευμάρεια και υλιστικό ευ-δαιμονισμό δηλαδή εκ-δαιμονισμό . το χρήμα είναι ταυτισμένο με την ύλη και τα παράγωγα προϊόντα της και μάλιστα στην χυδαιότερη και κακύτερη της μορφή που είναι ο υλισμός και η ως εξ αυτού πίστις στην ύλη και αμφιβολία-απόρριψη της πίστης προς τον μόνο υπάρχοντα και δημιουργό καί της ύλης, τον θεό. (εξ' ού και η φράση του ιησού χριστού για τον πλούτο και τα χρήματα: Πόσον δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα) .
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩ ΚΑΛΩ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ .
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ :
έζησε όλη του την ζωή φτωχός, φορώντας έναν ολόσωμο χιτώνα καί επι τρία χρόνια γύριζε νυχθημερόν όλες τις πόλεις και τα χωριά του ισραήλ, για να προλάβει να μεταφέρει και διαδόσει και διδάξει την αλήθεια της Β' διαθήκης του θεού, το "αγαπάτε αλλήλους" καί όλα όσα το συνοδεύουν, αγάπη- αδελφοσύνη, αλληλεγγύη, συγχωρητικότητα, πίστη στον θεό . όπου πήγαινε με τούς μαθητές του φιλοξενούντο απο φιλικά σπίτια, έμεναν στο ύπαιθρο καί γενικά τρεφόντουσαν όλοι με άρτο και ψάρια απο δωρεές των πιστών μαθητών. στο τέλος της ζωής του η μόνη του περιουσία ήταν τα ρούχα του τα οποία :«Eλαβον τα ιμάτια αυτού και εποίησαν τέσσαρα μέρη, εκάστω στρατιώτη μέρος, και τον χιτώνα. Hν δε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθεν υφαντός δι’ όλου. Eίπον ουν προς αλλήλους, μη σχίσωμεν αυτόν, αλλά λάχωμεν περί αυτού τίνος έσται. Iνα η γραφή πληρωθή η λέγουσα: διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου επ’ αυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον»(ιωα:19-23).
ΣΩΚΡΑΤΗΣ :
η αποθέωση του σοφού-σώφρονα-εγκρατή-φτωχού-καλού-ξυπόλυτου ανθρώπου, ο οποίος αφιέρωσε όλη του την ζωή στην διδαχή-προβολή της αλήθειας-του η οποία περιληπτικώς συγκεντρώνεται στην "ηθική εν θεώ ζωή" δηλαδή την απλή καθημερινή ζωή, την έντιμη αναζήτηση της αλήθειας που αφορά τον θεό την κοινωνία και τον κάθε πολίτη άνθρωπο και την πίστη-πεποίθηση ότι υπάρχει η σημαντικότερη δεύτερη ζωή, η μετάθανατον ζωή, την οποία ο καθένας μπορεί να κερδίσει και να καταστή μέτοχος, εφόσον ενόσω ζη υλικά στον κόσμο, ζη ηθικά και με οδηγό του την αλήθεια και τους σοφούς ανθρώπους .
ΓΚΑΝΤΙ :
το συγκλονιστικότερο παράδειγμα στην σύχρονη ανθρωπότητα μας, αγνού-καλού ανθρώπου, πατριώτη, διδασκάλου της αλήθειας, έντιμου και συνεπή καί πρότυπου αλτρουϊστή αυτοθυσιαζόμενου ηγέτη λαού, ο οποίος έζησε όλη του την ζωή (αφού επέστρεψε στην πατρίδα του μετά τις σπουδές του στην αγγλία και την ολιγόχρονη παραμονή του στην αφρική) λιτά, φτωχικά, τρωγοντας μόνο χόρτα και σε διαρκή νηστεία, ξερακαινός, φορώντας ένα λευκό ιμάτιο χειμώνα καλοκαίρι, ξυπόλυτος, χωρίς χρήματα παρότι καταγόταν απο εύπορη ευγενή οικογένεια, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς ποτέ να ζητήσει επιβεβαίωση, αμοιβή, εξουσία ή ότι οποιοδήποτε προνόμιο έναντι οποιουδήποτε ινδού συνανθρώπου του . το έργο του είναι μοναδικό και μέχρι σήμερα ανεπανάληπτο όπως του χριστού και του σωκράτη . 
Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ : (ιδού το φωτεινότερο παράδειγμα της ελληνικής σύχρονης ιστορίας των ελλήνων καί διαρκές φωτεινό παράδειγμα, για όλα (σχεδόν) τα αποβράσματα και καθάρματα που μας κυβέρνησαν εξακολουθητικά τον τελευταίο αιώνα-εξαιρουμένων των λακεδαιμονίων!).
Η φτώχεια του πρώην πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα, δεν αποτελεί παράδειγμα για τους σημερινούς κηφήνες της πολιτικής! Μεταφέρουμε μερικά από τα πολλά αξιόλογα συμβάντα της ζωής του, τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνδρα και τον καθιστούν πρότυπο, παράδειγμα προς μίμηση για παλιότερους αλλά και σημερινούς, δεδομένου ότι, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι, έμπαιναν πλούσιοι στην πολιτική και έβγαιναν πάμφτωχοι.
Ο αείμνηστος Ανδρέας Ιωσήφ - πιστός φίλος του - αναφέρει: Ο στρατηγός είχε απαγορεύσει στους δικούς του να χρησιμοποιούν το όνομα "Πλαστήρας" όπου κι αν πήγαιναν. Ο αδελφός του ήταν άνεργος. Το εργοστάσιο ζυθοποιίας «ΦΙΞ» ζητούσε οδηγό κι εκείνος έκανε αίτηση. Ο αρμόδιος υπάλληλος τον ρώτησε πώς λέγεται: Κι επειδή αυτός δίσταζε να πει το όνομά του, ενθυμούμενος την εντολή του στρατηγού, τον ξαναρώτησε και δυο και τρεις φορές, ώσπου αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι τον λένε Πλαστήρα. Παραξενεμένος ο υπεύθυνος ζητάει να μάθει αν συγγενεύει με το στρατηγό και πρωθυπουργό. Μετά από πολύ δισταγμό του αποκαλύπτει ότι είναι αδελφός του. Αφού η αίτηση, ικανοποιήθηκε, παρακάλεσε να μη το μάθει ο αδελφός του. Ο στρατηγός το έμαθε κι αφού τον κάλεσε αμέσως στο σπίτι του τον επέπληξε και του απαγόρευσε να αναλάβει αυτή την εργασία λέγοντάς του: «Αν έχεις ανάγκη, κάτσε εδώ να μοιραζόμαστε το φαγητό μου». Και δεν πήγε.
Ο Πλαστήρας ήταν άρρωστος -έπασχε από φυματίωση - κι έμενε σ' ένα μικρό σπιτάκι στο Μετς, κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Του πρότειναν να του βάλουν ένα τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι αλλ' αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Μα τι λέτε; Η Ελλάδα πένεται κι εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο;».
Πολλές φορές με τρόπο έστελνε και αγόραζαν ψωμί, ελιές και λίγη φέτα. Τότε οι γύρω του, του υπενθύμιζαν ότι είχε ανάγκη καλύτερου φαγητού λόγω της αρρώστιας κι εκείνος με απλότητα τους απαντούσε: «Τι κάνω. σκάβω για να καλοτρώγω;».
Ο Βάσος Τσιμπιδάρος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Ακρόπολη», περιγράφει το εξής περιστατικό: «Κάποτε, ο στενός του φίλος Γιάννης Μοάτσος, είχε πάρει την πρωτοβουλία να του εξασφαλίσει μόνιμη στέγη, για να μην περιφέρεται εδώ και εκεί σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πήγε λοιπόν σε μια Τράπεζα και μίλησε με τον διοικητή. «Τι;», απόρησε εκείνος. «Δεν έχει σπίτι ο Πλαστήρας; Βεβαίως και θα του δώσουμε ό,τι δάνειο θέλει και μάλιστα με τους καλύτερους όρους!»
Ο Μοάτσος έτρεξε περιχαρής στον Πλαστήρα, του το ανήγγειλε και εισέπραξε την αντίδραση: «Άντε ρε Γιάννη, με τι μούτρα θα βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνειο για σπίτι;». Έσχισε το έντυπο στα τέσσερα και το πέταξε.
Ο Δημήτρης Λαμπράκης «δώρισε» κάποια στιγμή στον Πλαστήρα ένα ωραίο χρυσό στυλό κι αφού ο στρατηγός κάλεσε τον φίλο του Ανδρέα του λέει: - Εγώ δεν βάζω χρυσές υπογραφές. Μου φτάνει το στυλουδάκι μου. Να το στείλεις πίσω. - Μα θα προσβληθεί. - Δεν πειράζει. Ας μου κόψει το νερό από το κτήμα. Δεν θέλω δώρα Ανδρέα. Γιατί τα δώρα φέρνουν και αντίδωρα!
Το 1952, πρωθυπουργός ο Πλαστήρας, ήταν κατάκοιτος από την αρρώστια που τον βασάνιζε, όταν μία μέρα δέχθηκε την επίσκεψη της Βασίλισσας Φρειδερίκης. Μπαίνοντας εκείνη στο λιτό ενοικιαζόμενο διαμέρισμά του, εξεπλάγη όταν είδε τον πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί ράντζο για τον ύπνο του, και τον ρώτησε με οικειότητα: «Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό;» και η απάντηση ήρθε αφοπλιστική. «Συνήθισα, Μεγαλειοτάτη, το ράντζο από το στρατό και δεν μπορώ να το αποχωριστώ.».
Ο στρατηγός Νικόλαος Σαμψών, φίλος του Πλαστήρα, σε επιστολή του περιγράφει, το παρακάτω: «Όταν πέθανε ο Πλαστήρας δεν άφησε πίσω του σπίτι, ακίνητα ή καταθέσεις σε τράπεζες. Η κληρονομιά που άφησε στην ορφανή προσφυγοπούλα ψυχοκόρη του, ήταν 216 δρχ., ένα δεκαδόλλαρο και μια λακωνική προφορική διαθήκη: «Όλα για την Ελλάδα!». Βρέθηκε επίσης στα ατομικά του είδη ένα χρεωστικό του Στρατού (ΣΥΠ 108) για ένα κρεβάτι που είχε χάσει κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία και 8 δρχ. με σημείωση να δοθούν στο Δημόσιο για την αξία του κρεβατιού, ώστε να μην χρωστά στην Πατρίδα».
Όταν πέθανε ο Πλαστήρας στις 26/7/1953 τον έντυσαν το νεκρικό κοστούμι, που το αγόρασε ο φίλος του Διονύσιος Καρρέρ - γιατί ο ίδιος τον μισθό του τον πρόσφερε διακριτικά σε άπορους και ορφανά παιδιά - ο δε γιατρός, που ήταν παρών και υπέγραψε το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου, μέτρησε στο ταλαιπωρημένο κορμί του: 27 σπαθιές και 9 σημάδια από βλήματα. (σημ:δημοσίευσα το κείμενο για τον Ν. Πλαστήρα όπως το έλαβα. για σκεφθείται όμως ότι ο άνθρωπος αυτός διετέλεσε τρείς φορές πρωθυπουργός της χώρας, πέρα απο τις ανδραγαθίες του σε τόσους πολέμους) .
ΧΡΙΣΤΟΣ= ΧΡ-ΙΣΤΟΣ :
το έμβλημα-σημαία-αλήθεια του ΧΡ=χρίσμα της χάριτος του θεού το οποίο όταν δίνεται σε άνθρωπο αυτός ΙΣΤΑΤΑΙ ΙΣΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ πρός όλους τους ανθρώπους, όπως ο πολικός τον οποίο βλέπουν όλοι όσοι ταξειδεύουν στο σκοτάδι του κόσμου και της νύκτας, όπως ο ιστός με τα ιστία σε ένα καράβι που δίνει δύναμη και ώθηση στο σκάφος για να ταξειδεύει γρήγορα και με ασφάλεια, όπως ο ηθικός ιστός-πλέγμα νόμων της ανθρωπότητος ο οποίος διέπει-προνοεί και ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων και προάγει το έργο τόσο του θεού όσο και της ανθρωπότητος (ηθικός-ηλιακός ιστός-νόμος της ίσης απόδοσης δικαιοσύνης στα όντα του κόσμου) . Αυτή είναι η οδός του χριστού, η δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο που τον ακολουθεί πιστά, να μετέχει και λαμβάνει την χάρη και την αλήθεια του .
ΧΡΟΝΟΣ=ΧΡ-ΟΝΟΣ :
το έμβλημα-σημασία-αλήθεια του ΧΡ=η Ροή-κίνηση του Χ=εντός του κόσμου (χούς-χοάνη) καί το χρέος (χρή) =οφειλή της όνησης (όνος) =αποκτώ-κρατώ-κερδίζω. δηλαδή ο χρόνος μας δίνει την ευκαιρία (καιρός) και την δυνατότητα μέσα στην ΡΟΗ (του χρόνου-διάρκειας του) του ΚΟΣΜΟΥ= ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΣ (Χ =περιστρεφόμενος χιαστός σταυρός), να κερδίσουμε-κρατήσουμε-αποκτήσουμε την εν-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ του θεού-δημιουργού του χωροχρόνου και του κόσμου .
ΧΡΗΜΑ=ΧΡ-ΗΜΑ :
το έμβλημα-σημασία-πραγματικότητα του ΧΡ=ΧείΡ καί ΧΡή=αυτό που είναι πρέπον καί ΧΡήσιμον και πράγμα-εμπράγματο=ΧειΡοπιαστό (αντικείμενο) κατα τον παρόντα καθημερινό χρόνο της ΗΜΕΡας (ΧείΡ- ΧΡή + ΗΜΑ-Ρ) (ΧΡ + ΗΜΑΤΑ=ημέρες) . πράγματι το χρήμα είναι αυτό που διευκολύνει καθΗΜΕΡΙΝΑ την πραγμα-τικότητα (res) μας στην αγορά αντικειμένων-υλικών αγαθών-πραγμάτων (τού κόσμου). έτσι λοιπόν τα χρήματα είναι το υλικό μέσο αγοράς και κατανάλωσης πραγμάτων υλικών (που αφορούν την υλική ζωή) και τα οποία κατέληξαν απο την ελαττωματική κατάσταση των ανθρώπων, ως κίνητρον απληστίας και αρπαγής καί ως πηγή και κίνητρο κέρδους-υλιστικής ευμάρειας καί υπερβολικής κατανάλωσης αγαθών αλλά και καθε λογης πλούτου άνομου και απάτης-εξαπάτησης των ανθρώπων αλλά και διάπραξης φόνων και καταστροφής-εξολόθρευσης των ανθρώπων και της κοινωνίας-ανθρωπότητος .
"ο χρόνος ειναι χρήμα"=κέρδος-συμφέρον
"δεν έχω χρόνο"= βιάζομαι
"μετάθεση χρόνου"=αναβολή καί δικαιολογία
αυτές και άλλες κατεστημένες ρήσεις έχουν καθιερωθεί στην κοινωνία απο ανθρώπους εμπνεόμενους απο το κακό τους καί οι οποίες ως πραγματικότητα και νοοτροπία καθωρίζουν τις καθημερινές σαθρές σχέσεις των ανθρώπων.
η βιασύνη είναι βία.
το συμφέρον-μου καί το κέρδος-μου διαιωνίζει μια κοινωνία αδικίας-ανισότητος καί σχέσεις μίσους και ανταγωνισμού και εχθρότητος αντικρουόμενων συμφερόντων .
η αναβολή και η δικαιολογία είναι καταστάσεις του κακού και "προφάσεις εν αμαρτίαις" τοσον ατομικά όσον και συλλογικά στούς ανθρώπους . αναβάλλεις γιατί ; θα ζης την επομένη για να ολοκληρώσεις αυτό που ανέβαλες χθές ; και γιατί δικαιολογείσαι άνθρωπε της αναβολής εφόσον η αναβολή σου είναι στα πλαίσια της αλήθειας ; (δηλαδή ανωτέρα βία σε εμπόδισε να μην παραστής να μην εργασθής να μην ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις σου κλπ) . αυτός που συνεχώς αναβάλλει διαρκώς και δικαιολογείται για να κερδίσει χρόνο για την επόμενη αναβολή καί έχει έτοιμη και την δικαιολογία!
αναβολή-δικαιολογία η διδυμότης του κακού για κατασπατάληση του χρόνου της ζωής και φυσικά αφού ο χρόνος μας-όλων είναι καταγεγραμμένος και καταμετρημένος, αυτό σημαίνει ότι καθε φορά που αναβάλλουμε και χάνουμε χρόνο θα πρέπει "να τρέξουμε για να προλάβουμε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο" οπότε αρχίζει νέος φαύλος κύκλος βίας-βιασύνης η οποία τις περισσότερες φορές μας οδηγεί σε λάθη και παραπτώματα και πτώσεις .
η μόνη "βιασύνη" που επιτρέπεται είναι η εσωτερική και συσχετίζεται με την εγρήγορση και την εν-συνείδηση του έργου που πρέπει να πραγματωθεί καί ατομικά καί χάριν των ανθρώπων διότι όσο κυλάει ο χρόνος και δεν υπάρχει προσωπική αυτοτελείωση, καραδοκεί ο θάνατος ο πνευματικός, αλλά και όταν δεν αποκαλύπτεται-γνωστοποιείται η αλήθεια στούς ανθρώπους, αυτοί συνεχίζουν τον κατήφορο τους, με αποτέλεσμα την πληθώρα πνευματικών απωλεών .
(Ματθ. 11:12) "Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν".
είναι αυτό που λέει σοφά ο λαός: "όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε" και ο ίδιος ο κύριος για την δεύτερη παρουσία του:(Ματθ. 24:27) "διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου".(πόση ώρα διαρκεί μία αστραπή ; !!) .
ο λόγος της "πνευματικής βιασύνης" είναι η ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης λόγω ακριβώς του κακού που καραδοκεί αλλά και ουδείς άνθρωπος γνωρίζει τι του ξημερώνει η επόμενη ημέρα και συνεπώς το να "προλάβει" κάποιος άνθρωπος να ετοιμασθεί πνευματικά "περισσότερον" είναι συμφερότερο γιαυτόν παρότι το "ολιγώτερον " . (δεν μπορεί κανείς να εγρηγορεί "κουλαριστός" αλλά είναι σε μία εσωτερική συναγερμική κατάσταση των δυνάμεων του ώστε να είναι αφυπνισμένος-ετοιμοπόλεμος-παρών, αυτή είναι η βιασύνη-σπρώξιμο του εαυτού για να κάνει το καλόν και όχι γιατί πιέζεται απο το κακόν) .η πνευματική βιασύνη έχει σχέση με την "αρπαγή της λείας αλήθεια" (α-λ-ή-θ-ε-ι-α=η θεία λεία). δεν γνωρίζουμε αν αύριο θαχουμε τις ίδιες συνθήκες αλήθειας καλού-ιδανικές για να "φάμε την προσφερόμενη τώρα αλήθεια" και συνεπώς τώρα εφόσον μπορώ σπέυδω και "αρπάζω" κυριολεκτικά το κομμάτι που θέλω και μπορώ γιατί ενδεχομένως (σίγουρα) δεν θα το βρω αύριο διαθέσιμο . (πάρτε την περίπτωση του χριστού : έζησε-έμεινε με τούς μαθητές του 3 χρόνια και μετά έφυγε απο κοντά τους) . η βία όμως που σκοπεί στην βλάβη του συνανθρώπου ή η βιασύνη που μας σπρώχνει σε αγχώδεις- βεβιασμένες καί άστοχαστες κινήσεις, σαφώς υποκινειται εκ του κακού και επιφέρει κακά αποτελέσματα (η βία είναι η καρδιά του κακού και το άλλο όνομα της είναι αντι-αγάπη=αδικία) .
ΧΡΙΣΤΟΣ= Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ= Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΒΙΩΣΗΣ-ΓΝΩΣΗΣ-ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (η αλήθεια είναι ο θεός: η αγάπη-σωφία) .
ΧΡΗΜΑ= ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΑΦ-ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (απο τίς αρετές του) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ-σε αγάπη ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ-σε σωφία ΚΑΙ εν τέλει ΤΗΝ ΑΠΟΝΕΚΡΩΣΗ ΤΟΥ-σε αλήθεια .