Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

προεκλογικά: "η κατάρα των ελλήνων"

 
η οδός της κατεστημένης εξουσίας "οι λύκοι με προβιά προβάτου"
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
( δες καί )
 η δική μας η ελλάδα
η εξομολόγηση μιας πόρνης 
 εκλογές νέες απατεωνιές ίδιες
πολιτική ανασκολόπιση με δόσεις!
 το "χρέος" και το χρέος της ελλάδας-των ελλήνων
οοοοοοοο
η αχίλλειος πτέρνα του έλληνα υπήρξε πάντοτε : η εξουσία και το "το εξουσιάζειν" δηλαδή το να είναι αυτός ο αρχηγός, ο έχων την εξουσία, ο ταγός,ο πρώτος, ο χαρισματικός-μοναδικός στο Δώρο-αρετή του και ως εξ'αυτού και ο ικανός να είναι πρώτος-μόνος-αρχηγός και κατα συνέπεια η οδός προς την κατάληψη της εξουσίας να είναι μονόδρομος. 
η εξουσία και το εξουσιάζειν : είναι η κεκαλυμμένη προσφορά του άϋλου-αόρατου-και αρνητικού πνευματικού κακού, του ευρισκομένου εντός του ανθρώπου ως σπερματικό κακό και μάλιστα εκβλαστημένο κακό σε κάθε άνθρωπο ο οποίος ποθεί-επιδιώκει και καταλαμβάνει την οποιαδήποτε εξουσία (δημόσια-πολιτική-δικαστική-βουλευτική-επιστημονική-θρησκευτική-κοινωνική-επιχειρηματική-χρηματική κλπ) .
ο άνθρωπος είναι εσωτερικά πνευματικά αμιγώς δισύνθετος πνεύματος  καλού και κακού, δηλαδή το εγώ του είναι δυαδικό-δισύνθετο και έχει εκ φύσεως την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής αποφάσεων και πράξεων που υπηρετούν το καλόν ή το κακόν και μάλιστα τόσο συνειδήτων όσο και ασυνείδητων πράξεων (κατανοητών-σκόπιμων ή ασυναίσθητων-ανεύθυνων) .
υπάρχουν 9 κατηγορίες ιεραρχημένου ανθρώπινου πνεύματος, ισότιμων ανθρώπινων όντων-πνευμάτων-εγώ :
1) τρία συλληπτικά (σκέψη-ιδέες)(πνεύμα=3)
2) τρία θεληματικά (λόγος -καλλιτεχνία)(ψυχή=3)
3) τρία εκτελεστικά (πράξη-χειροπρακτική εργασία)(ύλή=3)
οι έλληνες κατέχουν τηνθέση (δηλαδή είναι κατα κανόνα : πνευματο-ψυχικοί, πνευματοψυχικά όντα-εγώ-πνεύματα που σημαίνει ανήκουν στην τάξη "πνεύμα"(σοφία) καί μάλιστα στην μεσαία (θέληση-αγάπη=2) απο τις τρείς διαβαθμίσεις.(ισχυρά θεληματικοί, σοφοί λόγοι) .
οι έλληνες, συνεπώς έχουν δυνατότητα να γίνονται ισχυρά επι τω καλώ πνευματικά όντα, αγάπης-σοφίας (μοναδική αρμονική τελειότητα) αλλά έχουν και κατ'αναλογία "ισχυρό" το κακό τους , αφού και αυτοί είναι δισύνθετα καλού-κακού όντα-εγώ-πνεύματα (δράση-αντίδραση και θέση-αντίθεση καλού και κακού) . αυτό μεταφράζεται σε 2 βασικά-μεγάλα ελαττώματα με το καθένα να έχει δύο όψεις στο νόμισμα του κακού α) τον τεράστιο εγώ-ϊσμό (πρωταγωνιστής) ή καί την ύβρη- αλαζονεία (παραποίηση-διαβολή) και β) μεγάλη ψυχική παθητικότητα-εξάρτηση (βόλεμα) ή και τον μεγάλο ορμητικό θυμό (εμμονή-πείσμα) -καταστροφικότητα (αρπαγή-κλοπή) . (το πρωτογενές πυρηνικό κακό εκδηλώνει πάντοτε δευτερογενείς-τριτογενείς εκδηλώσεις) .
το πρώτο ελάττωμα τους (-μας) τούς εξωθεί να θέλουνε όλοι να είναι πρώτοι (πρωταγωνιστές) -μόνοι στην κορυφή (που δεν είναι μια απλή επιθυμία αλλά πάθος ζωής) και το δεύτερο ελάττωμα τους (-μας) τούς εξωθεί να αποκτάνε (αγαθά-δύναμη-γνώσεις κλπ) και να κυριαρχούνε στούς άλλους .
Η ΕΞΟΥΣΙΑ-εξουσιάζειν είναι το όπλο-δέλεαρ-παγίδα του απρόσωπου πνευματικού κακού για τον κάθε άνθρωπο πόσο μάλλον για τούς έλληνες που έχουν ισχυρή προαίρεση-προδιάθεση σε αυτό το συγκεκριμένο ελάττωμα . ο καθε ένας απο μας μπορεί να αναλογισθεί-αυτοελεγχεί-παρατηρήσει γύρω και μέσα του και αμέσως θα διαπιστώσει (ιδιαίτερα τώρα με την λεγόμενη οικονομική κρίση,) την αλήθεια των γραφομένων .
η κατάρα των ελλήνων προσωποποιείται στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ φορείς και νομείς της εξουσίας στην χώρα μας-πατρίδα των ελλήνων .
η κατάρα αυτή μπορεί να αναιρεθεί (σταδιακά) με την κατάργηση των πολιτικών κομμάτων αλλά και κάθε πολιτικού ή άλλου σχηματισμού εξουσίας, με συνταγματική αναθεώρηση (1ο βήμα) και την εγκατάσταση ενός νέου ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ  (με συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των Ενάρετων-Ηθικών-Πνευματικών Πολιτών : επιστήμονες-ιερείς-φιλόσοφοι-μεμυημένοι εσωτεριστές ).(2ο βήμα) καί την εκ βάθρων αλλαγή της παιδείας-διαπαιδαγώγησης των ελλήνων πολιτών τόσο στα πλαίσια της παιδείας όσο και στα πλαίσια της κοινωνίας και του πολιτισμού .(οι έλληνες εμπνεύστηκαν και καθιέρωσαν την δημοκρατία καιρός να την αναβαθμίσουν σε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΩΝ) .
ας μη αυταπατώμεθα, και οι εκλογές αυτές θα φέρουν-αναΔΕΙΞΟΥΝ στο προσκήνιο "το δικό μας προσφιλές ΠΡΟΣΩΠΟ που δυστυχώς μας είναι ακόμα άγνωστο (στην ασχήμια-ανηθικότητα του) . ο χρόνος όμως είναι μπροστά μας, αρκεί εμείς-ο κάθε ένας προσωπικά-ατομικά-ως μοναδική οντότητα να θελήσει να ανακόψει τον κακό ρού της ζωής-σκέψεων-πράξεων του και τότε η λύση θα έρθει ως αστραπή, εξ ουρανού . (μια ιδέα-αλήθεια είναι και εκεί θα κτισθεί όλο το οικοδόμημα της κοινωνίας-λαού των ελλήνων)
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: