Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

η αναγγελία της Γ' διαθήκης απο τον Ιησού Χριστό

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ο ιησούς χριστός υπήρξε και είναι η ενσάρκωση στην γη-κόσμο του Λόγου του θεού κατ'εντολήν του τριαδικού όντος, του πατρός-υιού-πνεύματος καί αυτό αποδείχθηκε και εξακολουθεί να βεβαιώνεται απο τούς λόγους καί το όλον έργο του .
ποιός άνθρωπος ή απεσταλμένος ή "θεός" ποτέ ομίλησε και είπε:  (Ιωάν. 10:30) εγω και ο πατηρ εν εσμεν!  ; (δηλαδή ισχύει το "εν αρχή ην ο λόγος και ...θεός ήν ο λόγος") .
καί ο ιωάννης ο πρόδρομος λέγει περι αυτού: (Ιωάν. 1:18) θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο (δηλαδή ο υιός-θεός λόγος που ήτο ανεκδήλωτος μέσα στον ανεκδήλωτο πατέρα, εκείνος ηθέλησε-εκινήθηκε και αποκάλυψε-έκανε φανερό-δήλο τον ανεκδήλωτο πατέρα-εαυτό του . σε ένα άλλο ανθρώπινο επίπεδο θεώρησης της αλήθειας αυτής, είναι ότι ο λόγος-θεός γνωστοποίησε-φανέρωσε στούς ανθρώπους τον τριαδικό θεό και πατέρα) .
τι είναι ο θεός;
ο θεός-πατήρ είναι η αλήθεια
ο θεός-λόγος του είναι η αγάπη
ο θεός-πνεύμα του είναι η σωφία
Ιωάν. 8:28 ειπεν ουν αυτοις ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ μου ταυτα λαλω Ιωάν. 8:32 και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας
ο θεός-πατήρ διαμέσου (κυρίως) του μωϋσή και των απεσταλμένων στα έθνη προφητών του αποκάλυψε τον 10λογο ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ :νόμος της ίσης-ισότιμης ανταπόδοσης στις ενεργούμενες πράξεις του ανθρώπου: καλό στο γενόμενο κακό και κακό στο γενόμενο κακό: ΟΙ (γνωστές) 10 ΕΝΤΟΛΕΣ (το ελληνικό "αντιπεπονθός" εμπεριέχει ακόμη αναλυτικά και το νόμο της πρόνοιας-του πεπρωμένου και του μοιραίου: τύχη-μοίρες=κλωθώ-λάχεσις-άτροπος, νέμεσις κλπ) . αυτή υπήρξε η πρώτη διαθήκη του θεού πρός τον άνθρωπο .(γνώση διανοητική, σεβασμός του συνανθρώπου, πίστις στον ένα και μοναδικό θεό, υπακοή του ανθρώπου στον νόμο και τους εκπροσώπους του νόμου:προφήτες-ιερείς)
ο θεός-λόγος διαμέσου του ιησού χριστού καί εν συνεχεία δια των 12 μαθητών αποκάλυψε τον 2λογο ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ : νόμος του αγαπάν αλληλέγγυα καί συγχωρείν-μετανοείν το γενόμενο κακό εκ μέρους του εαυτού και του συνανθρώπου: 1ος λόγος:ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ καί 2ος λόγος:ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ. (βίωση της αγάπης, εγκράτεια του εαυτού,συγχώρεση του συνανθρώπου, αδελφοσύνη και αλληλεγγύη πρός κάθε άνθρωπο-αδελφό, πίστις και αγάπη πρός τον Θεό της αγάπης καί τον εκλεκτό εκπρόσωπο του τον ιησού χριστό .αυτή υπήρξε η δεύτερη διαθήκη του θεού πρός τον άνθρωπο .(Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-σε σχέση με την αγάπη-φιλία της 1ης εποχής,  έχει την δύναμη να συγκρατεί-αναστέλλει-εξαλείφη εντελώς τις συνέπειες των κακών πράξεων μας εφόσον υπάρξει εκ μέρους του (κάθε) ανθρώπου ειλικρινής μετάνοια . η συγχώρεση του θύτη-εχθρού ανθρώπου απο το (κάθε) θύμα (είτε φταίει είτε είναι αθώο) ουσιαστικά δίνει προσωρινή άφεση-αναστέλλει προσωρινά τις ανταποδοτικές συνέπειες του νόμου της ανταπόδοσης-δίνει χρόνο μετανοίας στον θύτη για να μετανοήσει δηλαδή τον ευεργετεί ενώ είναι εχθρός εξασφαλίζοντας του κατάλληλες συνθήκες καλού για την συνειδητοποίηση του σφάλματος του και για αφύπνηση-μετάνοια-και εν τέλει αυτοπνευμάτωση εν (μεταγνώσει) αληθεία .η κατάσταση αυτή της αφέσεως-συγχωρητικότητος του θύματος προς τον θύτη είναι σωτήρια και για τούς δύο διότι ο πρώτος το θύμα δεν εμπλέκεται και αυτός με το κακό λόγω της ανταπόδοσης κακού προς τον θύτη (πέρα απο το ότι έχει τον θεό μαζί του-με το μέρος του) και προς τον δεύτερο τον θύτη, του δίνει πίστωση χρόνου προς συνειδητοποίηση του σφάλματος του και μετάνοια του κακού που διέπραξε και δυνατότητα αποκατάστασης -εκκαθάριση εντελώς του κακού)
ο θεός-άγιον πνεύμα διαμέσου των υιών και εκλεκτών του Σωφία-Παράκλητος και Αγάπη-Χριστός, αποκάλυψε (ήδη απο το 1931) τον 12λογο ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΗΣ ΣΩΦΙΑΣ . αυτή είναι η  Γ'διαθήκη=τρείς διαθήκες μαζί α+β+γ ως μία δύναμις-ενότητα .( η τρίτη διαθήκη αποκαλύφθηκε-αποκαλύπτεται και θα συνεχίσει να αυτοαποκαλύπτεται μέχρι τέλους του σκοπού της τριπλής δημιουργίας: υλικής-αιθερικής-πνευματικής, που είναι η εν τω παντί πνευματική ενότης και η θέωση-αποκατάσταση των πάντων εν αληθεία στον θεό-το τριαδικό ον) .
ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Γ' ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ-Ο ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ Β' ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:
Ιωάν. 4:23-24 Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.("έρχεται ώρα"=μέλλον=παράκλητος "καί ήδη είναι"= παρόν =ιησούς χριστός ) .
Ιωάν. 3:5-8 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα.Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν.Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.
Ιωάν. 14:15-18 Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα,το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς.
Ιωάν. 14:26 ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς. (καί γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς)
Ιωάν. 15:26 Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού.
Ιωάν. 16:13-16 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ολίγον έτι και δεν με βλέπετε, και πάλιν ολίγον και θέλετε με ιδεί, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα.(σημ: ΕΚΕΙΝΟΣ θέλει δοξάσει εμέ καί όχι τον εαυτό του όπως εγώ δεν δόξασα εαυτόν ενόσω εκτελούσα το έργο μου...)
Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ :(Α+Β+Γ=Γ' ΔΙΑΘΗΚΗ)
είναι η εκδήλωση-προβολή-αποκάλυψη του ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΟΝΤΟΣ-ΝΟΜΟΥ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ πρός την τριαδική-τριπλή δημιουργία και κυρίως πρός τον άνθρωπο και τον κόσμο .
Α' ΔΙΑΘΗΚΗ : ΝΟΜΟΣ-ανθρωπο-ποιός (νόμος θεού)
Β' ΔΙΑΘΗΚΗ : ΛΟΓΟΣ-αδελφο-ποιός (αγάπη θεού)
Γ' ΔΙΑΘΗΚΗ : ΤΡΟΠΟΣ-πνευμα-το-ποιός (εν αγάπη-σωφία θεού)
α' διαθήκη : Ο ΘΕΟΣ-ΩΝ πρός τον Μωϋσή 
β' διαθήκη : ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
γ' διαθήκη : ΣΩΦΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
νόμος=τακτοποιεί την ύλη-διάνοια=υλική-διανοητική συμπεριφορά πρός τον πλησίον δια της νομοθεσίας με τούς κανόνες-οδηγίες (κανονιολόγιο) και τις τιμωρητικές προβλεπόμενες αυτηρές ποινές σε περίπτωση παραβατικότητος-ακόμη και υπέρβασης .
λόγος=τακτοποιεί την ψυχή καί την σχέση με την κοινωνία-κοινωνική ψυχή των υπολοίπων συνανθρώπων, δια της αγάπης δηλαδή δια της αμοιβαιότητος-αλληλεγγύης-συγχωρητικότητος μεταξύ όλων των ανθρώπων τους οποίους θέλει και καθιστά βιωματικά αδελφούς ανθρώπους . δια της συγχωρητικότητος η αυτηρότητα του νόμου περιορίζεται-αναστέλλεται χάριν της αγάπης που η φύση της είναι να θυσιάζεται-αυτοθυσιάζεται και υπέρ του σφάλλοντος-θύτου ο οποίος σήμερα είναι θύτης και την επόμενη στιγμή θύμα.
τρόπος=τακτοποιεί το δισύνθετο πνεύμα του ανθρώπου αλλά και ρυθμίζει την ορθή σχέση της νοήσεως=ανθρώπινη διάνοια (ανθρώπινες-κοσμικές σκέψεις) με το πνεύμα=θεία σωφία (ανθρώπινες-πνευματικές σκέψεις) . ο τρίτος νόμος εν αγάπη λέγει :"πάντες-παρέχετε πάντα προς πάντας" (ανυψώνει το χριστικό "δωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε" σε "δωρεάν διάθεση δυνάμεων" : όλα ανήκουν στούς πάντες και πάντες στον θεό-ο οποίος διαθέτει τα πάντα πρός πάντας δωρεάν : "δώστε τα όλα δωρεάν χωρίς εξαίρεση σε όλους όπως εγώ σας τάδωσα και εξακολουθώ να σας τα δίνω όλα δωρεάν καί χωρίς εξαίρεση σε κανένα, δίκαιο ή άδικο "). ο τρίτος νόμος εν σωφία λέγει : "Υπαγωγή Νοός Πνεύματι" υπάγετε τον νου-διάνοια σας στο εν ημίν πνεύμα μου-πνεύμα σας" διότι τιουτοτρόπως θα απο-καταστήσεται τον ανθρώπινο-νου-διάνοια-σκέπτεσθαι σας-την ΝΟΟ-ΤΡΟΠΙΑ σας απο κοσμική-νοησιαρχούμενη σε πνευματική και τον νού σας απο κοσμικό-υλοφρονητικό-νοησιοκρατικό σε ΝΟΥ ΕΧΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΩΦΙΑ, και τον όλο υλοδιανοητικό βίο-ζωή σας σε ΠΝΕΥΜΑ-ΤΟ-ΚΡΑΤΙΚΟ. αυτός είναι ο τρόπος του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ στην νέα καινή τρίτη εποχή-του υδροχόου (παράκλητος=υδροχοϊκό πνευμα-τικό ον το οποίο διαχέει διαρκώς νάματα αλήθειας-αγάπης-σωφίας-ελευθερίας-δικαιοσύνης, μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο-που τα δέχεται και τον κόσμο ολόκληρο που τα λούζεται) .
Γ=Α+Β+Γ ΔΙΑΘΗΚΕΣ-Η ΜΙΑ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ-εποχή  συνοψίζεται στο: "ΕΝ ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΝΟΤΗΣ" με βασικό (τόνο) επίκεντρο τους λόγους του ιησού χριστού: "πνεύμα ο θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν". (καί γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς)
θεός=πνεύμα=2αγαθόν-1άγιον-3αγνόν (θέληση-ισχύς-φαντασία)
1
2  Δ 3
θεός=αλήθεια=αγάπη-αλήθεια-σωφία
προσκυνείν τον θεό εν πνεύματι και αληθεία=σημαίνει ηθικά και πνευματικά :να σέβομαι-αγαπώ-τηρώ την αλήθεια με έργα και λόγους-πράξεις (συναισθήματα-σκέψεις και κυρίως προαιρέσεις) αγάπης-πίστης-πνευματικής πόρευσης πρός τον θεό (η οποία πνευματική πόρευση πρός τον θεό προϋποθέτει, λόγω ομοιογένειας με το πνεύμα του θεού, ότι υπάρχει αγάπη-αδελφοσύνη-συγχώρηση-αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο αδελφό μου και την περιβάλλουσα φύση, σημαίνει-προϋποθέτει έργα καλού, μετανοίας κακού,θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης=εκμηδένιση εγω-ϊσμού και αλαζονείας-αυτοπροβολής-φιλο-δοξίας-εξουσίας).
Π-ροσευχή-πίστις=ψυχική και πνευματική πόρευση πρός τον θεό, το της πνεύμα αλήθειας
Ν-ηστεία=υλική-διανοητική καί ηθική ψυχική πόρευση πρός τον άνθρωπο, το δισύνθετο πνεύμα (νηστεία του κακού κυρίως δια της σιωπής-υπομονής-ταπεινοφροσύνης)
Ε=γκράτεια της ψυχής, των ψυχικών ορμών-επιθυμιών-συναισθημάτων, κυριαρχία (εντός της ψυχής) της ειρήνης-γαλήνης-σιωπής εις τρόπον ώστε η ψυχή να καθίσταται η γέφυρα-κλίμακα επικοινωνίας των άνω με τα κατω, του θεού με τον άνθρωπο .
Υ-παγωγή νοός πνεύματι θεού=δια-νοητική ανύψωση στην σωφία θεού, το αποτέλεσμα της οποίας είναι η κατάργηση του εκκρεμούς της διανοίας και η σταθεροποίηση της θετικά επι τω καλώ, ώστε να γίνεται ρωμαλαία και συλληπτική-κατανοητική των σκέψεων του πνεύματος της σωφίας-του εν ημίν θεού.
Μ-ετάνοια του γενόμενου κακού, των επιλογών του νού-διανοίας καί Μετάγνωση-εν σωφία της αλήθειας, η οποία είναι η Μύηση στην μέση οδό του μέτρου-συμμετρίας (ΜΗ ΟΙΗΣΗ του νού-διανοίας καί μύηση σε αυτο που ΜΥΕΙ ΙΣΙΣ, την αλήθεια του πνεύματος ).
Α-γάπη της Αλήθειας του πνεύματος=του θεού-συνανθρώπου-εαυτού δηλαδή αληθινή καί πνευματική οικουμενοποίηση και σταθεροποίηση του όντος στο πνευματικό επίπεδο της αγάπης-σωφίας-αλήθειας-του θεού . αγάπη αλληλέγγυος, αγάπη βοηθός, αγάπη συμπάσχουσα, αγάπη αδελφοποιός, αγάπη τροφός-πρόνοια καί ασφάλεια πάντων .
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=Η ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ-το θείον Πύρ
Ο Π-Α-Ρ-Α-Κ-Λ-Η-Τ-Ο-Σ =(αναγραμματισμός) Ο ΚΑΛΟΣ ΠΑΤΗΡ
Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ= ΚΑΡΠΟΣ ΛΗΤΟ ή ΛΑΤΟ=Η ΛΗΤΩ της οποίας καρπός υπήρξαν οι Δίδυμοι ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΣ (με πατέρα τον ΔΙΑ τον πατέρα-αρχηγό όλων των θεών) .
απόλλων=απολλώνιον φώς της αγάπης (ήλιος-αυγή)
(Α-πολλών= το Α=η μονάς των πολλών=απείρων αριθμών=Η ΑΓΑΠΗ)
άρτεμις=αρτεμίσιον πύρ της σωφίας (σελήνη-φύσις)
Αρτεμις=αρτεμίσ-τορ=αρετής ίστορ-ας= η κάτοχος αρετής=Η ΕΝΑΡΕΤΗ=Η ΣΩΦΙΑ
απόλλων=1061 + άρτεμις=656 =1717 = το θέλημα του θεού=1717 (α=1 ω=800)
ή απόλλων=91 +αρτεμις= 81= 172 δηλαδή 2χ17 (ομοίως) (α-1 ω=24)
ο 17 είναι ο κατεξοχήν παρακλητικός αριθμός αφού αναλυόμενος αποδίδει τον 153 τον αριθμό του υδροχόου και της τρίτης εποχής-διαθήκης (1-17=153 και 9χ17=153) (153 ιχθύς)
ΠΑΡ-άκλητος (πύρ-πνεύμα)
ΠΑΡ-θένος (ιησούς χριστός)
ΠΑΡ-άδεισος (επιστροφή-θέωση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: