Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

η πνευματική απλότης 3

οι 5 κύκλοι του παντός (5κίτρινο=εγώ 4ύλη=μαύρο 3διάνοια=πράσινο 2ψυχή=κόκκινο 1γαλάζιο=πνεύμα) [το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
ερμαφρόδιτα 3
ερμαφρόδιτα 2
ερμαφρόδιτα 1
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 5
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 4
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 3
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 2
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 1
ο αετός-ο πετεινός-το περιστέρι και ο κούκος [Γ]
ο αετός-ο πετεινός-το περιστέρι και ο κούκος [Α]
ο αετός-ο πετεινός-το περιστέρι και ο κούκος [Β]
ο πελαργός-η πέρδικα-ο κύκνος και ο κούκος [Γ]
ο πελαργός-η πέρδικα-ο κύκνος και ο κούκος [Β]
ο πελαργός-η πέρδικα-ο κύκνος και ο κούκος [Α]
απλότης=87
ιησούς=87
(Α=1 ...Μ=12 .....Ω=24)
ιησούς=απλότης
Α- πλότη- Σ =αρχίζει με Α τελειώνει με Σ
Α=1
Σ=18
χριστός=118
την αρχή και το τέλος της απλότητος σφραγίζει ο (ιησούς) χριστός
Α=αρχικό της Αλήθειας και της Αγάπης (αρχικό γράμμα)
Σ=αρχικό της Σοφίας (τελικό γράμμα)
ιησούς=απλότης=χριστός
απλότης=ιησούς χριστός=η αλήθεια-αγάπη-σοφία
ιησούς χριστός=πνευματικός Ηλιος-Λόγος
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΛΟ-γοΣ
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΠΑ-τήρ καί Α-γιον Π-νεύμα
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΠΑ-τήρ-ΛΟ-γος-Αγιον Πνεύμα
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΗΛ(Ι)ΟΣ
(το Ι-ώτα του Ιησού αφού απλότης=Ιησούς=87)
σημ: κάθε στοιχείο-γράμμα μιάς λέξης-ενός λόγου αντιστοιχεί σε μία αλήθεια-αρετή-ιδέα (ή καί περισσσότερες) , όταν όμως υπάρχουν 2 ή 3 ή ακόμα περισσότερα γράμματα μέσα στην λέξη-λόγο που εξετάζουμε καί που αυτά συγκροτούν μια άλλη λέξη-λόγο (ή αποτελούν ρίζα ή πολλαπλά στοιχεία-γράμματα της) τότε υπάρχει όχι μόνο ένδειξη-ίχνη αλλά βεβαιότητα-απολυτότητα για την ΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ιδέα-αρετή αλλά και υπόδειξη για αληθήδια αρετών καταστάσεων που την συνοδεύουν. ο δε αναγραμματισμός ο οποίος γίνεται εν είδει ανακύκλησης-επανατοποθέτησης μιας λέξης και που αποδίδει άλλες λέξεις-αρετές-καταστάσεις, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση ΛΟΓΟΣΟΦΙΑΣ η οποία μπορεί να αποκαλύψει πολλούς κρίκους της αλυσίδας μιας αρετής-ενός λόγου, χρειάζεται όμως και προσοχή και θετική ποιοτική στάθμη του εισδύοντος μαθητού .
ΑΠλόΤΗς= ενυπάρχουν 4 απο τα 7 γράμματα-στοιχεία της λέξης-λόγου "ΠΑΤΗ-ρ και μάλιστα τα περισσεύοντα (εναπομείναντα) στοιχεία Ο καί Λ και Σ προσδιορίζουν το μεν Ο=Ον που είναι ο ΛΟγος δηλαδή η αγάπη του θεού-πατρός και το δεύτερο προσδιορίζει την Σ=ΣΟΦΙΑ του θεού-πατρός . απλότης=ΠΑΤΗρ=Ον+ΣΟφία=τριαδικΟΝ ΟΝ=ο θεός-η αλήθεια-αγάπη-σοφία.
ιησούς χριστός=πνευματικός Ηλιος-Λόγος
Α
Π
ΛΟγΟΣ
Ο
Τ
ΗΛιΟΣ
Σ
ΛΟΓΟΣ-ΗΛΙΟΣ και τα υπόλοιπα στοιχεία-γράμματα=ΑΠΤΟΣ δηλαδή αισθητός-φανερός-βέβαιος-συγκεκριμένος-σαφής κλπ .
ήλιος=πατήρ
ηλιος=πύρ-φώς
πατήρ=σωφία-αγάπη
ιησούς=πνεύμα χριστός
απλότης=ιησούς-ήλιος
τι λοιπόν είναι η απλότης ;
είναι η ΑΠ-ΟΛ-υτόΤΗΣ !
(τι να πη κανείς για το "ΑΠΟΛ-λων και το ΛΗΤΟ ; ! )
η απολυτότης αφορά-είναι ο θεός (το ΕΝ ΟΛΟΝ) (απλούν-μονάς)
η απολυτότης εκφράζεται στον άνθρωπο ως: οικουμενοποίησις (πνευματικόν απρόσωπον) και ανταποκρίνεται-αφορά-είναι δυνατότητα του αυτοτελειούμενου-τέλειου ηθικά και πνευματικά ανθρώπου (κάθε άνθρωπος γεννάται-δημιουργείται ως ένα πολυσύνθετο άτομο-πνευματικά δισύνθετο πνεύματος καλού και κακού-δυάς) ο οποίος εξωτερικά διαδηλώνει ως φυσικός-ηθικός-πνευματικός ήλιος την προσωπικότητα των αρετών του (πρόσωπον-άνθρωπος του απροσώπου-θεός =ΗΛΙΟΣ) .
ο άνθρωπος προωρίζεται να θεωθεί (σκοπός) και συνεπώς να ενταχθεί στην απολυτότητα η οποία προϋποθέτει ομοίωση πνευματική με τον θεό και συνεργασία στο επι της γης έργο του : της επιστροφής του ασώτου υιού-πνεύματος δια μετουσιώσεως του σε αγνό-άγιο πνεύμα, όπως ήταν προ της πτώσης-έκπτωσης του απο τον κύκλο του θεού .
θεός=απλότης=απολυτότης
άνθρωπος=απλότης-οικουμενικότης
άνθρωπος=το άτομον (εγώ) οφείλει να γίνει πρόσωπον-εκδηλωμένη πρσωπικότης (ενάρετη φυσικο-ηθικο-πνευματικών αρετών) η οποία ταυτοχρόνως θα είναι και οικουμενική-απρόσωπη, απροσωπόληπτη, αλτρουϊστική-παρέχουσα πάντα πρός πάντας και διαθέτουσα δωρεάν τις δυνάμεις της πρός την ανθρωπότητα-κόσμο-φύση-δημιουργία-έργο του θεού .
τι είναι η απλότης ;
είναι η οδός η αλήθεια και η ζωή !
είναι ο ιησούς χριστός-το πρόσωπον του απροσώπου θεού!
είναι η πνευματική κατάσταση της οικουμενοποίησης-πνευματοποίησης (ως εκ της ενιαίας και ταυτόχρονης ετοιμότητος-παρουσίας και αυτο-προβολής του συνόλου των αρετών του ενάρετου ανθρώπου) της ανθρώπινης ζωής κατα το πρότυπο του ήλιου-ηλιοδρόμιον και του ιησού χριστού-πνευματικού λογοϊκού ήλιου της αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ελευθερίας-δικαιοσύνης, ο οποίος υπήρξε και είναι πιστός και αληθινός μάρτυρας της αλήθειας του θεού-πατρός (ΠΑΝ-ΗΛΙΟΣ) .
αρετές του ήλιου-λόγου
ένας και μοναδικός αστέρας
πύρινος και φωτεινός-ακτινοβόλος
τέλειος κύκλος-απλός
άγαθός πατέρας και αθάνατο πνεύμα
ισχυρός κύριος καί αρμονικός βασιλιάς
πλούσιος και παροχικός
σταθερός και συγχωρητικός
αγνός και δίκαιος-αγαθός
πιστός και αληθινός
σιωπηλός και ταπεινός
απλότης=αίγλη-λαμπρότης-ακτινοβολία του ήλιου= ΡΑ 
(άμμων-ΡΑ-φθά =αίγυπτος)
απλότης+ ΡΑ =αστΡΑπή + Ο Λ = Ον Λόγος (ο λόγος)
ΑΠλότηΣ = τα 2 πρώτα γράμματα Α και Π και το τελευταίο =Σ:
Α=ακτίς=2
Π=περιφέρεια=3
Σ=σημείο=1
-------------------------
δημιουργούν τον κύκλο=1-3 τριαδική μονάς
το σημείο ( . ) =εκπορεύει την ακτίνα ( _____ )
η ακτίνα περι-γράφει την περιφέρεια ( Ο )
ση-μείον=εκπορεύει την ακτίνα η οποία περιγράφει την περιφέρεια και τα τρία μαζί δημιουργούν-σχηματοποιούν τον κύκλο .
Α-Σ-Π +Ι Σ (ΙησούΣ)=ΑΣΠΙΣ=προστασία
ΑΠ-λότη-Σ
π-α-σ=πάς άνθρωπος (είναι δημιουργημένος παρομοίως όπως όλο το παν)
ΑΠ-λότ-ΗΣ
α-π-η-σ=πάση (η κτ-ίσις)
απλ-Ο-της = στο κέντρο της το Ον και δεξιά-αριστερά= 3 + 3 στοιχεία-γράμματα-αρετές στην διάθεση του όντος .
Ο=ον =μονάς= Ο
δεξιά=3 =τριάς = Δ
αριστερά=3=τριάς = Δ
η ένωση τους δημιουργεί την εξάλφα σε κύκλο= το τέλειον πνεύμα (ένωση των 2 τριγώνων: θεού-ανθρώπου)
1=απλότης=33
Α=1
Π=16=7
Λ=11=2
Ο=15=6
Τ=19=10=1
Η=7
Σ=18=9
ο ένας=1 λόγος-λέξη ΑΠΛΟΤΗΣ=αποδίδει αναλυόμενος=1+7+2+6+1+7+9=33 (όσα και τα γήϊνα χρόνια της ζωής του ιησού) . ΣΗΜ: η απλοποίηση-ανάλυση των αριθμών ώστε να καταλήγουν στην εννεαδική κλίμακα-μονάδα είναι η οδός της πνευματικής κυριολεκτικής προσέγγισης των ιδεών-αιτιών των αρετών-αριθμών και τούτο διότι η ιεραρχική τάξη του πνεύματος είναι εννεαδική (εννεαδική μονάς)=οι εννέα πρώτοι (μονοί-ζυγοί) αριθμοί (1,2,3,4,5,6,7,8,9) .
απλότης= 7 γράμματα= 7 ημέρες εβδομάδος-7 χρώματα του φωτός-ουράνιου τόξου-7 νότες-δονήσεις της μουσικής κλίμακας των ήχων (αρμονία) .
τι είναι η απλότης ;
είναι η κατάσταση της αλήθειας στην οποία καλούμαστε όλοι οι άνθρωποι να εισέλθουμε αφού βεβαίως ομοιογενοποιηθούμε μέ την φύση-ποιότητα της αλήθειας (παραδειγματικό πρότυπο της οποίας υπήρξε και είναι ο ιησούς χριστός=ο οικουμενικός-παγκόσμιος άνθρωπος και υιός ανθρώπου και υιός θεού) η οποία εκφράζεται με την αγάπη (αγαπάτε αλλήλους και τους εχθρούς υμών)=θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση και την σοφία= (υπαγωγή νοός πνεύματι) αφύπνηση-μετάνοια-πνευμάτωση . τότε και μόνον ο άνθρωπος γίνεται απλός-πνευματικός-αγαπών-αληθεύων,με πίστη στον θεό και θέληση-ισχύ συν-υπηρέτησης του έργου του-που είναι το ένα και μοναδικό έργο-αποστολή-εντολή-οφειλή-χρέος και για το οποίο θα δώσει λόγο-θα κριθεί και ή θα ανακηρυχθεί-στεφθεί νικητής ή ηττημένος θα εξαφανισθεί οριστικά καί πνευματικά μετα τον υλικό του θάνατο .
πνευματική απλότης-απρόσωπη οικουμενοποίησις-ενιαία ανθρωπότης (όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον γνωρίζουν , βιώνουν, τηρούν την θεού αλήθεια και ζουν απλά-πορεύονται απλοποιούμενοι-αυτοπνευματώνονται θεούμενοι). πορεύομαι την οδό της απλότητος-απλοποιούμαι γίνομαι απλός, όπως ο ήλιος λόγος του θεού, οικουμενοποιούμαι-γίνομαι οικουμενικός-απρόσωπος, όπως το άγιο πνεύμα του θεού, εντάσσομαι-γίνομαι μέλος της ενιαίας ανθρωπότητος-υπηρέτης, συνεργάτης του θεού πατρός.
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

η πνευματική απλότης 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
τι είναι η απλότης ;
είναι η προβεβλημένη πνευματικότης !
είναι η ακτινοβόλος αγνότης-αγαθότης-αγιότης !
είναι η απέριττη ταπεινότης !
αλήθεια-αγάπη-σωφία=απλότης .
η απλότηςείναι ο φυσικο-ηθικο-πνευματικός λαμπρός ακτινοβόλος ήλιος αλλα και το ουράνιο τόξο των 7 αρετών-χρωμάτων-δονήσεων του πυροφωτός :
__________________Α-γάπη
__________________Π-νευματικότης
__________________Λ-ογική
__________________Ο-φειλή
__________________Τ-απεινότης
__________________Η-θική
__________________Σ-οφία
πνεύμα:σοφία-πνευματικότης
ψυχή:αγάπη-ηθική
διάνοια:λογική-οφειλή
ύλη-εγώ: ταπεινότης
σοφία=πνευματική τελείωση=πνευματικότης
αγάπη=ηθική τελείωση=ηθικότης
ταπεινότης=τελεία φυσικό-ηθικο-πνευματική συμπεριφορά
λογική=τελεία διανοητική σύμμετρη έκφραση δικαιοσύνης-ισότητος
οφειλή=τελεία σύμμετρη διανοητική διαβίωση-τρόπος ζωής-επιβίωσης
τι δεν είναι ΑΠΛΟΤΗΣ ;
είναι η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΣ η οποία είναι μία σύνθετη κατάσταση, μείγμα συγχύσεως και πονηρίας και η οποία άριστα μπορεί να παραλληλισθεί-αναλογισθεί με την ιδέα-μορφή της λερναίας ύδρας η οποία είχε πολλά κεφάλια καθένα το οποίο προξενούσε με το δάγκωμα-δηλητήριο του και διαφορετικό κακό (ποικιλία νόσων-κακών) .
ο πολύπλοκος άνθρωπος είναι αυτός που είναι κατεξοχήν πολυάσχολος-πολυφαντασμένος-πολυσυγχυσμένος-πολυεπαρμένος καί παθιασμένος-φανατικός με το άτομο-προσωπικότητα του γιαυτό και είναι εγωπαθής-φιλόδοξος και καταντάει συμφεροντολόγος και εν τέλει κλέπτης και ψεύτης-αναληθής αφού έχει αυτο-παραπλανηθεί απο το μέσα του κακό-την λερναία ύδρα-όφι (των ψυχικών ρευτών του-που τον απομυζά-αποδυναμώνει) .
τί είναι υπαρξιακά-πνευματικά ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ;
είναι δισύνθετο-εγώ-πνεύμα-ον (είναι-ύπαρξη-τρίτη πνευματική θέση-κατάσταση σε σχέση με τον άγιο θεό-το καλόν και το πνεύμα του πονηρού-το κακόν) !
είναι μία (εμφύτως-ενδογενώς-πνευματικώς) δισύνθετη κατάσταση όντος-ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ πνεύματος καλού και κακού, μία συγκροτημένη-συντιθεμένη ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΣ-ατομική κοσμική μονάς και συνεπώς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ-ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (υπάρξεως) -ΥΠΑΡΞΗ όπως είναι ο θεός και το πνεύμα του τού καλού (εν -απλούν -όμοιον -τέλειον- ολόκληρον).
ποιό είναι το έργο τού κάθε ανθρώπου-και συνολικά της ανθρωπότητος;
Η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (το οποίον είναι πολυμερές-πολυσχιδές-διαιρετικόν-αρνητικόν-αντίλογον-εχθρικόν-ανταγωνιστικόν-καταστροφικόν-αναληθές-παραπλανητικόν-άδικον-ανελεύθερον κλπ) διαμέσου καλών-θετικών πράξεων (αγάπης-σοφίας-αλήθειας) και θετικών-μετανοητικών-συγχωρητικών του κακού πράξεων-συμπεριφορών του σφάλλοντος συνανθρώπου αλλά και του εαυτού, εις τρόπον ώστε να ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ της ανθρώπινης δισυνθετότητος-υπάρξεως, δηλαδή του εγώ (υλικου-διανοητικού-ψυχικού-πνευματικού), ακριβώς λόγω της ελευθέρας-βουλητικής-ενσυνειδήτου επιλογής έργων καλού που μετουσιώνουν το κακό σε καλό -κατισχύουν στο κακό και τον κόσμο του κακού ).
Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ είναι η απαρχή-το ξεκίνημα-η οδός αλλά και η διαδρομή-πόρευση που οδηγεί στην ΑΠΛΟΤΗΤΑ . είναι ακριβώς όπως η ανθρώπινη προσωπικότητα στο ξεκίνημα-ξεδίπλωμα της (ηλικία-χρόνος-τόπος-συνθήκες-σπουδές κλπ) η οποία εξελίσσεται-ανελίσσεται-πνευματούται σταδιακά και αναλόγως περισσότερο ή ολιγώτερο ανάλογα με την προσπάθεια μόρφωσης-καλλιέργειας-επιστήμης και ανάλογα βέβαια με τον αγώνα ηθικής και πνευματικής τελειώσεως (θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης του εγώ με την έννοια της εκμηδένισης των παθών- ελαττωμάτων- κακών εθισμών- έξεων- συνηθειών κλπ) .
Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΣ = πολύ-πλοκή, δηλαδή η σε υπερβολικό βαθμό (αρνείται το μέτρον) πλοκή-περιπλοκή-μπλέξιμο (δηλαδή εμπλέκομαι-εισέρχομαι σε κατι-σε μία κατάσταση, σε ένα χώρο που είναι λαβύρινθος, χωρίς ορατή την έξοδο, σε ένα τούνελ διαδρόμων, σκοτεινό-αδιαφανές που δεν φαίνεται απο πουθενά ούτε που οδηγεί ούτε τι θα συναντήσω ούτε και πως θα εξέλθω σώος και ασφαλής). (αυτό είναι ο κόσμος- λαβύρινθος, ο οποίος ορίστηκε απο τον θεό ως ο τόπος-χώρος όπου το κακό θα είναι "άρχοντας-βασιλιάς" (συνεπώς ο κόσμος είναι το βασίλειο του κακού με ανεπιθύμητο επισκέπτη το πνεύμα του καλού και τον άνθρωπο-φορέα του) με σκοπό να μπορεί να αντιδρά και αντιδρώντας εφόσον ο άνθρωπος το αντιμετωπίζει θετικά-αυτοθυσιαστικά αυτό (το κακό-πνεύμα) να μετουσιώνεται κομματάκι κομματάκι (σπερματικό κακό-πρός σπερματικό κακό) καί δια του τρόπου αυτού να επιστρέφει στον θεό (επανένταξη-αποκατάσταση του πνεύματος του κακού το οποίο έχει μετουσιωθεί σε πνεύμα καλού διαμέσου του ανθρώπου-των έργων του).
(σημ: κάθε ανθρώπινον ον με την υλική του γέννηση "χρεώνεται"ένα κομμάτι-σπερματικό κακό και ΥΠΟ-χρεούται χωρίς να αποτελεί αυτό δέσμευση αλλά οφειλή-αποστολή, να το μετουσιώσει σε απλούν-καθαρό θετικό πνεύμα θεού και με την επιστροφή (υλικό θάνατο) του στον θεό να επιστρέψει και το πνεύμα αυτό (ως "μέλος" πλέον και όχι "μέρος") που είναι-ήταν ο πρώην άσωτος υιός-πνεύμα του κακού) (αποκατάσταση της διαταραχθείας τάξεως απο την αυτόβουλη πτώση-έκπτωση-αυτοδημιουργία του κακού-σκοτοφόρου) .
μπλέκει-εμπλέκεται κανείς με το κακό καί όχι με το καλό .
με το καλό ο άνθρωπος συνεργάζεται εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις της πνευματικής-ηθικής ομοιογένειας-ομοιότητος με το θείο (εν ημίν) πνεύμα.
ΑΠΛΟΤΗΣ=αφάνεια γνωστή, σιωπή ομιλούσα, ταπεινότης ακτινοβολούσα .
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΣ= κραυγαλέα επίδειξη, πολυτελής διαβίωση, υπερβολική σπατάλη, παθολογική εγωπάθεια, υπερφίαλη αλαζονεία .
ΑΠΛΟΤΗΣ= εμφανίζει την εικόνα-μορφή του ήλιου και την πορεία του στον ουρανό και τα ευεργετικά αποτελέσματα της κίνησης-διαδρομής του, στον κόσμο και τον άνθρωπο .
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΣ= εμφανίζει την εικόνα-μορφή όλων των τυρράνων-ταγών της εξουσίας, τον τρόπο ζωής τους και τα αποτελέσματα της εξουσίας τους στον λαό-βασίλεια τους .
τέλος του Β' μέλους 

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

η πνευματική απλότης

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΑΠΛΟΤΗΣ
η λέξη-λόγος-αλήθεια ΑΠΛΟΤΗΣ συγκροτείται: απο 7 στοιχεία-γράμματα εκ των οποίων τα 3 είναι Φωνήεντα (ΦΩΝΗ-ΕΝ) α,ο,η και τα 4 είναι Σύμφωνα (ΣΥΝ-ΦΩΝΗ-ΕΝ) π,λ,τ,σ .
Α + Ο + Η = 3
3=πνεύμα(ο θεός)=τριάς-τριαδικόν ον (τρίγωνον)
Π + Λ + Τ + Σ = 4
4 =ύλη(γη-κόσμος καί εγώ-ανθρωπος)=τετράς=σταυρός-θυσία
(εγώ=ύλη-διάνοια-ψυχή-πνεύμα) (τετράγωνον)
η ένωση του 3 με τον 4 αναπαρίσταται στο γράμμα Α =Α όπου το πάνω τριγωνον κυριαρχεί επι του κάτω τετραγώνου-Πύλης . έτσι λοιπόν η Α-πλότης δια του πρώτου γράμματος-στοιχείου της μας αποκαλύπτει την φύση-θέση-τάξη-έργο της που είναι η Α-λήθεια (Α-γάπη και η Α-γιότης-Α-γνότης-Αγαθότης κλπ) την οποία ο Α-νθρωπος οφείλει να Αναζητεί-Α-γαπά και βέβαια διαυτής και με αυτήν να ζη-κινείται-εκφράζεται-κυριαρχεί-ισχύει επι του κακού και του κόσμου .
ΟΥΡΑΝΟΣ-ΑΠΛΟΤΗΣ-ουράνια θέση-τάξη
ΑΠΛΟΤΗΣ=Α-Ο-Η + Π-Λ-Τ-Σ
Α=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ
Π=ΠΑΤΗΡ-ΠΝΕΥΜΑ
Λ=ΛΟΓΟΣ
Ο=ΟΝ
Τ=ΤΕΛΕΙΟΝ
Η=ΗΘΙΚΗ
Σ=ΣΩΦΙΑ
Α-λήθεια=Α-γάπη-Σ-ωφία
Π-ατήρ=Π-νεύμα-Λ-ογος (Ο-ν)
(πατήρ=ον-πνεύμα ή Οντότης-Τελειότης)
(οντότης=ζωή-ύπαρξη και τελειότης=πληρότης-απολυτότης)
Π-ατήρ=Ο-ν=Α-γάπη-Σωφία=Τ-ριαδικόν Ο-ν 
Π-ατήρ=Ο Η-ν=ην-ων-ερχόμενος
Π-ατήρ=Π-νεύμα-Σ-ωφία + Ο-ν-Αγάπη
Α-λήθεια-Α-γάπη=Η-θική
Α-λήθεια-Σωφία=Π-νεύμα
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΠΛΟΤΗΣ-γήϊνη θέση-τάξη
ΑΠΛΟΤΗΣ=Α-Ο-Η + Π-Λ-Τ-Σ 
Α=Α-γάπη
Π=Π-νεύμα-Πνευματική
Λ=Λ-όγος
Ο=Ο-ν
Τ=Τ-ελείωση
Η=Η-θική
Σ=Σ-οφία
ο Ανθρωπος είναι Ον-Πνεύμα(δισύνθετον) δημιούργημα της Αγάπης του Λόγου και της Σωφίας του Πνεύματος, με έργο-Οφειλή-Αποστολή την Ηθική και Πνευματική του Αυτό-Τελείωση εν Αγάπη-Σωφία θεού, Λόγου-Αγίου Πνεύματος. (δηλαδή το να καταστήσει το Πνεύμα του ΑΑΑ=Αγιο Αγαθό Αγνό . αυτό σημαίνει ακόμα ότι το εμφύτως-αμιγώς- ενδογενώς- πνευματικό- δισύνθετο καλού-κακού πνεύμα-εγώ του, θα ΑΠΛΟ-ποιηθεί, θα γίνει ΑΠΛΟΥΝ καθαρό μονοσήμαντο ενιαίο ολόκληρο πνεύμα θεού (χωρίς την παρουσία ή ύπαρξη ταυτοχρόνως και του δεύτερου πνεύματος-σπερματικού κακού που υπήρχε εντός του ανθρώπου πρίν την μετουσίωση-αγίαση του απο τον άνθρωπο-του θεού).
α-π-λ-ό-τ-η-ς=(αναγραμματίζεται σε) απτός ΗΛ
απτός=αισθητός-σαφής-συγκεκριμένος-φανερός-έπαφος-ορατός 
ήλ=ήλιος (άλιος-ηέλιος)
δηλαδή η αρετή κατάσταση της απλότητος σε έναν άνθρωπο φανερώνει-βεβαιώνει-κάνει ορατή δηλαδή ΑΠΤΗ-συγκεκριμένη-σαφή την ιδέα-κατάσταση του ΗΛ-ιου, δηλαδή ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ (ο απλός άνθρωπος με την απλότητα-στέμμα του) όπως ο ΗΛιος στο ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΤΟΥ. ( είναι η ακτινοβόλος προσωπικότητα που ως αστέρας-ΠΡΩΪΝΟΣ ΗΛΙΟΣ φωτίζει-θερμαίνει-ζωοποιεί-αφυπνίζει-ανασταίνει-εγείρει όλη την φύση-τα έμβια όντα- τον άνθρωπο-τον κόσμο-την ανθρωπότητα, απο τον λήθαργο τους και τους οδηγεί-βοηθεί-αναζωογονεί-ετοιμάζει για μια νέα ζωή ΗΛΙΑΚΗ και θεϊκή) .
απλότης=1+16+11+15+19+7+18=87
ιησούς=87
το όνομα ΙΗΣΟΥΣ που σημαίνει σωτήρ-σωτηρία ταυτίζεται αριθμο-λογικά και αριθμο-σοφικά με την αρετή (σύν-όλον) κατάσταση της ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ .
η τελειότερη μορφή-απεικόνειση της απλότητος στον κόσμο-γη μας είναι η ΦΩΤΟΠΥΡΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ (κύκλος) ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (καί ο ουρανός-ουράνιος θόλος)
ήλιος=εικόνα-μορφή του λόγου-αγίου πνεύματος
ΗΛΙΟΣ=πατήρ (πατήρ=60 ήλιος=60)=αλήθεια
ΦΩΣ=λόγος=αγάπη
ΠΥΡ=πνεύμα=σωφία
θεός=πατήρ αγάπης-σωφίας- ήλιος πυροφωτός
ΙΗΣΟΥΣ=συνδέθηκε με τον χριστό-ενσαρκώθηκε-εξέφρασε τον ΘΕΟ ΛΟΓΟ και εν τέλει ταυτίσθηκε μαζί του οπότε "έκτοτε" έγινε και είναι και θα είναι Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ .(του σύμπαντος κόσμου-τριπλής δημιουργίας) (ο ιησούς-χριστός είναι η πρότυπη-αξεπέραστη παραδειγματική εικόνα θείου και ανθρώπινου όντος-πνεύματος για κάθε άνθρωπο, γιαυτό-ο ιησούς χριστός ηταν-είναι-και θα είναι αιωνίως η μοναδική οδός-αλήθεια-ζωή προς τον θεό, της ανθρωπότητος) .
ΙΗΣΟΥΣ=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ-ΥΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ=ΠΝΕΥΜΑ-ΜΗΤΗΡ-ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ
ΙΗΣΟΥΣ=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΛΟΤΗΣ-ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΡΕΤΩΝ .
πως όμως ο άνθρωπος-με ποιό τρόπο μπορεί να γίνει απλός-να απλοποιηθεί πνευματικά-ηθικά-φυσικά ;
1-πνευματικά: αγαπώντας-πιστεύοντας-ομοιάζοντας-προσεγγίζοντας σ-τον θεό-αλήθεια (απλότητα-τελειότητα-ενότητα)
2-ηθικά: αγαπώντας-συγχωρώντας τον άνθρωπο-τον συνάνθρωπο-εαυτό-αδελφό του (που όπως και ο ίδιος είναι δισύνθετο πνεύμα-εγώ και συνεπώς έχουν κοινό έργο-σκοπό γιαυτό καί οφείλουν να είναι αλληλοσυμπαθείς-αλληλουποστηριζόμενοι-αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες)
3-φυσικά: αγαπώντας-βοηθώντας-συμπάσχοντας-παρέχοντας σ-τον εαυτό-συνάνθρωπο και την φύση την οφειλόμενη υπηρεσία-αλληλεγγύη-ανταλλαγή με υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη (και σε διανοητικό επίπεδο μετανοώντας για τα καθημερινά του λάθη) .
με τον τρόπο αυτό ως επιδίωξη-αγώνας-προσπάθεια και καθημερινό βίωμα φυσικής-ηθικής-πνευματικής αυτο-τελείωσης (η καθημερινότης= θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση) το ανθρώπινον εγώ θα απλο-ποιείται (αφού δια των καλών-θετικών (και μετανοητικών του κακού) πράξεων του το εσωτερικό και εξωτερικό κακό του θα μετουσιούται σε καλόν) και ο άνθρωπος ημέρα καθημέρα θα γίνεται απλούστερος και αγαπών και σοφός .αυτή είναι η οδός της βιωματικής αυτοπνευμάτωσης- πνευματικής απλότητος- η οδός του ήλιου-το ηλιοδρόμιον, η οδός των "απο ανατολής ηλίου βασιλέων-απλών ανθρώπων (ταρώς-νικητών) .
τέλος Α' μέλους
εβραϊκό ζωδιακό ημερολόγο

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Πανόραμα Ιαχής

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται] 
antonio vivaldi-the best
παρακαταθήκη ιστολογίου