Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

η πνευματική απλότης 3

οι 5 κύκλοι του παντός (5κίτρινο=εγώ 4ύλη=μαύρο 3διάνοια=πράσινο 2ψυχή=κόκκινο 1γαλάζιο=πνεύμα) [το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
ερμαφρόδιτα 3
ερμαφρόδιτα 2
ερμαφρόδιτα 1
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 5
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 4
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 3
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 2
αληθείας άνθρωπος αναζητητής 1
ο αετός-ο πετεινός-το περιστέρι και ο κούκος [Γ]
ο αετός-ο πετεινός-το περιστέρι και ο κούκος [Α]
ο αετός-ο πετεινός-το περιστέρι και ο κούκος [Β]
ο πελαργός-η πέρδικα-ο κύκνος και ο κούκος [Γ]
ο πελαργός-η πέρδικα-ο κύκνος και ο κούκος [Β]
ο πελαργός-η πέρδικα-ο κύκνος και ο κούκος [Α]
απλότης=87
ιησούς=87
(Α=1 ...Μ=12 .....Ω=24)
ιησούς=απλότης
Α- πλότη- Σ =αρχίζει με Α τελειώνει με Σ
Α=1
Σ=18
χριστός=118
την αρχή και το τέλος της απλότητος σφραγίζει ο (ιησούς) χριστός
Α=αρχικό της Αλήθειας και της Αγάπης (αρχικό γράμμα)
Σ=αρχικό της Σοφίας (τελικό γράμμα)
ιησούς=απλότης=χριστός
απλότης=ιησούς χριστός=η αλήθεια-αγάπη-σοφία
ιησούς χριστός=πνευματικός Ηλιος-Λόγος
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΛΟ-γοΣ
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΠΑ-τήρ καί Α-γιον Π-νεύμα
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΠΑ-τήρ-ΛΟ-γος-Αγιον Πνεύμα
Α-Π-Λ-Ο-Τ-Η-Σ =ΗΛ(Ι)ΟΣ
(το Ι-ώτα του Ιησού αφού απλότης=Ιησούς=87)
σημ: κάθε στοιχείο-γράμμα μιάς λέξης-ενός λόγου αντιστοιχεί σε μία αλήθεια-αρετή-ιδέα (ή καί περισσσότερες) , όταν όμως υπάρχουν 2 ή 3 ή ακόμα περισσότερα γράμματα μέσα στην λέξη-λόγο που εξετάζουμε καί που αυτά συγκροτούν μια άλλη λέξη-λόγο (ή αποτελούν ρίζα ή πολλαπλά στοιχεία-γράμματα της) τότε υπάρχει όχι μόνο ένδειξη-ίχνη αλλά βεβαιότητα-απολυτότητα για την ΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ιδέα-αρετή αλλά και υπόδειξη για αληθήδια αρετών καταστάσεων που την συνοδεύουν. ο δε αναγραμματισμός ο οποίος γίνεται εν είδει ανακύκλησης-επανατοποθέτησης μιας λέξης και που αποδίδει άλλες λέξεις-αρετές-καταστάσεις, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση ΛΟΓΟΣΟΦΙΑΣ η οποία μπορεί να αποκαλύψει πολλούς κρίκους της αλυσίδας μιας αρετής-ενός λόγου, χρειάζεται όμως και προσοχή και θετική ποιοτική στάθμη του εισδύοντος μαθητού .
ΑΠλόΤΗς= ενυπάρχουν 4 απο τα 7 γράμματα-στοιχεία της λέξης-λόγου "ΠΑΤΗ-ρ και μάλιστα τα περισσεύοντα (εναπομείναντα) στοιχεία Ο καί Λ και Σ προσδιορίζουν το μεν Ο=Ον που είναι ο ΛΟγος δηλαδή η αγάπη του θεού-πατρός και το δεύτερο προσδιορίζει την Σ=ΣΟΦΙΑ του θεού-πατρός . απλότης=ΠΑΤΗρ=Ον+ΣΟφία=τριαδικΟΝ ΟΝ=ο θεός-η αλήθεια-αγάπη-σοφία.
ιησούς χριστός=πνευματικός Ηλιος-Λόγος
Α
Π
ΛΟγΟΣ
Ο
Τ
ΗΛιΟΣ
Σ
ΛΟΓΟΣ-ΗΛΙΟΣ και τα υπόλοιπα στοιχεία-γράμματα=ΑΠΤΟΣ δηλαδή αισθητός-φανερός-βέβαιος-συγκεκριμένος-σαφής κλπ .
ήλιος=πατήρ
ηλιος=πύρ-φώς
πατήρ=σωφία-αγάπη
ιησούς=πνεύμα χριστός
απλότης=ιησούς-ήλιος
τι λοιπόν είναι η απλότης ;
είναι η ΑΠ-ΟΛ-υτόΤΗΣ !
(τι να πη κανείς για το "ΑΠΟΛ-λων και το ΛΗΤΟ ; ! )
η απολυτότης αφορά-είναι ο θεός (το ΕΝ ΟΛΟΝ) (απλούν-μονάς)
η απολυτότης εκφράζεται στον άνθρωπο ως: οικουμενοποίησις (πνευματικόν απρόσωπον) και ανταποκρίνεται-αφορά-είναι δυνατότητα του αυτοτελειούμενου-τέλειου ηθικά και πνευματικά ανθρώπου (κάθε άνθρωπος γεννάται-δημιουργείται ως ένα πολυσύνθετο άτομο-πνευματικά δισύνθετο πνεύματος καλού και κακού-δυάς) ο οποίος εξωτερικά διαδηλώνει ως φυσικός-ηθικός-πνευματικός ήλιος την προσωπικότητα των αρετών του (πρόσωπον-άνθρωπος του απροσώπου-θεός =ΗΛΙΟΣ) .
ο άνθρωπος προωρίζεται να θεωθεί (σκοπός) και συνεπώς να ενταχθεί στην απολυτότητα η οποία προϋποθέτει ομοίωση πνευματική με τον θεό και συνεργασία στο επι της γης έργο του : της επιστροφής του ασώτου υιού-πνεύματος δια μετουσιώσεως του σε αγνό-άγιο πνεύμα, όπως ήταν προ της πτώσης-έκπτωσης του απο τον κύκλο του θεού .
θεός=απλότης=απολυτότης
άνθρωπος=απλότης-οικουμενικότης
άνθρωπος=το άτομον (εγώ) οφείλει να γίνει πρόσωπον-εκδηλωμένη πρσωπικότης (ενάρετη φυσικο-ηθικο-πνευματικών αρετών) η οποία ταυτοχρόνως θα είναι και οικουμενική-απρόσωπη, απροσωπόληπτη, αλτρουϊστική-παρέχουσα πάντα πρός πάντας και διαθέτουσα δωρεάν τις δυνάμεις της πρός την ανθρωπότητα-κόσμο-φύση-δημιουργία-έργο του θεού .
τι είναι η απλότης ;
είναι η οδός η αλήθεια και η ζωή !
είναι ο ιησούς χριστός-το πρόσωπον του απροσώπου θεού!
είναι η πνευματική κατάσταση της οικουμενοποίησης-πνευματοποίησης (ως εκ της ενιαίας και ταυτόχρονης ετοιμότητος-παρουσίας και αυτο-προβολής του συνόλου των αρετών του ενάρετου ανθρώπου) της ανθρώπινης ζωής κατα το πρότυπο του ήλιου-ηλιοδρόμιον και του ιησού χριστού-πνευματικού λογοϊκού ήλιου της αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ελευθερίας-δικαιοσύνης, ο οποίος υπήρξε και είναι πιστός και αληθινός μάρτυρας της αλήθειας του θεού-πατρός (ΠΑΝ-ΗΛΙΟΣ) .
αρετές του ήλιου-λόγου
ένας και μοναδικός αστέρας
πύρινος και φωτεινός-ακτινοβόλος
τέλειος κύκλος-απλός
άγαθός πατέρας και αθάνατο πνεύμα
ισχυρός κύριος καί αρμονικός βασιλιάς
πλούσιος και παροχικός
σταθερός και συγχωρητικός
αγνός και δίκαιος-αγαθός
πιστός και αληθινός
σιωπηλός και ταπεινός
απλότης=αίγλη-λαμπρότης-ακτινοβολία του ήλιου= ΡΑ 
(άμμων-ΡΑ-φθά =αίγυπτος)
απλότης+ ΡΑ =αστΡΑπή + Ο Λ = Ον Λόγος (ο λόγος)
ΑΠλότηΣ = τα 2 πρώτα γράμματα Α και Π και το τελευταίο =Σ:
Α=ακτίς=2
Π=περιφέρεια=3
Σ=σημείο=1
-------------------------
δημιουργούν τον κύκλο=1-3 τριαδική μονάς
το σημείο ( . ) =εκπορεύει την ακτίνα ( _____ )
η ακτίνα περι-γράφει την περιφέρεια ( Ο )
ση-μείον=εκπορεύει την ακτίνα η οποία περιγράφει την περιφέρεια και τα τρία μαζί δημιουργούν-σχηματοποιούν τον κύκλο .
Α-Σ-Π +Ι Σ (ΙησούΣ)=ΑΣΠΙΣ=προστασία
ΑΠ-λότη-Σ
π-α-σ=πάς άνθρωπος (είναι δημιουργημένος παρομοίως όπως όλο το παν)
ΑΠ-λότ-ΗΣ
α-π-η-σ=πάση (η κτ-ίσις)
απλ-Ο-της = στο κέντρο της το Ον και δεξιά-αριστερά= 3 + 3 στοιχεία-γράμματα-αρετές στην διάθεση του όντος .
Ο=ον =μονάς= Ο
δεξιά=3 =τριάς = Δ
αριστερά=3=τριάς = Δ
η ένωση τους δημιουργεί την εξάλφα σε κύκλο= το τέλειον πνεύμα (ένωση των 2 τριγώνων: θεού-ανθρώπου)
1=απλότης=33
Α=1
Π=16=7
Λ=11=2
Ο=15=6
Τ=19=10=1
Η=7
Σ=18=9
ο ένας=1 λόγος-λέξη ΑΠΛΟΤΗΣ=αποδίδει αναλυόμενος=1+7+2+6+1+7+9=33 (όσα και τα γήϊνα χρόνια της ζωής του ιησού) . ΣΗΜ: η απλοποίηση-ανάλυση των αριθμών ώστε να καταλήγουν στην εννεαδική κλίμακα-μονάδα είναι η οδός της πνευματικής κυριολεκτικής προσέγγισης των ιδεών-αιτιών των αρετών-αριθμών και τούτο διότι η ιεραρχική τάξη του πνεύματος είναι εννεαδική (εννεαδική μονάς)=οι εννέα πρώτοι (μονοί-ζυγοί) αριθμοί (1,2,3,4,5,6,7,8,9) .
απλότης= 7 γράμματα= 7 ημέρες εβδομάδος-7 χρώματα του φωτός-ουράνιου τόξου-7 νότες-δονήσεις της μουσικής κλίμακας των ήχων (αρμονία) .
τι είναι η απλότης ;
είναι η κατάσταση της αλήθειας στην οποία καλούμαστε όλοι οι άνθρωποι να εισέλθουμε αφού βεβαίως ομοιογενοποιηθούμε μέ την φύση-ποιότητα της αλήθειας (παραδειγματικό πρότυπο της οποίας υπήρξε και είναι ο ιησούς χριστός=ο οικουμενικός-παγκόσμιος άνθρωπος και υιός ανθρώπου και υιός θεού) η οποία εκφράζεται με την αγάπη (αγαπάτε αλλήλους και τους εχθρούς υμών)=θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση και την σοφία= (υπαγωγή νοός πνεύματι) αφύπνηση-μετάνοια-πνευμάτωση . τότε και μόνον ο άνθρωπος γίνεται απλός-πνευματικός-αγαπών-αληθεύων,με πίστη στον θεό και θέληση-ισχύ συν-υπηρέτησης του έργου του-που είναι το ένα και μοναδικό έργο-αποστολή-εντολή-οφειλή-χρέος και για το οποίο θα δώσει λόγο-θα κριθεί και ή θα ανακηρυχθεί-στεφθεί νικητής ή ηττημένος θα εξαφανισθεί οριστικά καί πνευματικά μετα τον υλικό του θάνατο .
πνευματική απλότης-απρόσωπη οικουμενοποίησις-ενιαία ανθρωπότης (όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον γνωρίζουν , βιώνουν, τηρούν την θεού αλήθεια και ζουν απλά-πορεύονται απλοποιούμενοι-αυτοπνευματώνονται θεούμενοι). πορεύομαι την οδό της απλότητος-απλοποιούμαι γίνομαι απλός, όπως ο ήλιος λόγος του θεού, οικουμενοποιούμαι-γίνομαι οικουμενικός-απρόσωπος, όπως το άγιο πνεύμα του θεού, εντάσσομαι-γίνομαι μέλος της ενιαίας ανθρωπότητος-υπηρέτης, συνεργάτης του θεού πατρός.
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: