Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Πανόραμα Ιαχής

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται] 
antonio vivaldi-the best
παρακαταθήκη ιστολογίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: