Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

ο ΧΡόνος- ο ΧΡιστός- το ΧΡήμα 2

 ο ήλιος-η τελειότερη πύρινη σφαίρα του γαλαξία μας
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΧΡΟΝΟΣ= η συνθήκη-περιβάλλον εντός της οποίας υπάρχει-ζη-κινείται και δημιουργεί το ανθρώπινον ον-εγώ-πνεύμα-η σχετικοποιημένη και θνητή ζωή του άνθρωπος .
ΧΡΙΣΤΟΣ=η οδός της αγάπης του θεού στην γη (Ι-Χ-Ν-Η) και η αλήθεια που αποκάλυψε ο ιησούς χριστός ενόσω ζούσε στην γη και η ζωή του ως το παράδειγμα που όποιος θέλει-έλκεται μπορεί να τον ακολουθεί καθημερινά-βιωματικά-έμπρακτα-κυριολεκτικά (υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη =αφενός ΑΙΡΕΙ- σηκώνει τον σταυρό-γολγοθά του (θλίψεις-θυσίες του αγώνα επιβίωσης-ηθικοποίησης-πνευματοποίησης) και αφετέρου ΕΡΑ- αγαπά το έργο της αυτο- σταύρωσης του (κακού-εγωϊκού) εαυτού του, χάριν του έργου του θεού και του δικού του αφού ορίστηκε εξαρχής θεού ΣΥΝεργάτης στο έργο της μετουσίωσης του κακού (το μείον=πλήν) σε καλό (το σύν=θετικό) και της επιστροφής του-ς στον θεό -θέωση-αποκατάσταση- ).
ΧΡΗΜΑ=η οδός του σκοτοφόρου-σκοταδιστικού-συγκεχυμένου κακού (άϋλο-αόρατο πνεύμα εντός του ανθρώπου και εκτός του διάχυτα στον κόσμο) στην γη και η αναλήθεια των πονηρών- εγωϊστικών -ιδιοτελών δέλεαρ-παγίδων του, του πλούτου- της περιουσίας- των αγαθών- της εξουσίας- της ένδοξης ε-αυτοπροβολής και η ηδονιστική- απολαυτική- κοσμική ζωή του κακού ως το παράδειγμα προς μίμηση και ακολούθηση, αδιαφορώντας για όλους και όλα πλήν όσων υπηρετούν το άτομο μου-το εγώ μου και όλους όσους (επι τω κακώ) αγαπώ- ενδιαφέρομαι- προσέχω .

η αλήθεια περί χρημάτων όπως την διατύπωσε ο ιησούς χριστός :
(Μάρκ. 10:23-27) Και περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς τους μαθητάς αυτού· Πόσον δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθηταί εξεπλήττοντο διά τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς· Τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολώτερον είναι κάμηλος (καραβόσκοινο) να περάση διά της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς εαυτούς· Και τις δύναται να σωθή; Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς, λέγει· Παρά ανθρώποις είναι αδύνατον, αλλ' ουχί παρά τω Θεώ· διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ.
σε φυσικό επίπεδο είναι ποτέ δυνατόν να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να περάσει μέσα απο μία βελόνα ραψίματος (αντί κλωστής) ένα καραβόσκοινο ; 

ο ίδιος ο ιησούς χριστός (με το κύρος ενός απόλυτου διδασκάλου της αλήθειας και μάλιστα θεού-θεανθρώπου, αποκαλύπτει-λέγει: ναί είναι δυνατόν διότι στον θεό (τον κύριο της βασιλείας) δεν υπάρχουν αδύνατα πράγματα-γεγονότα. (ο θεός μπορεί να κάνει τα αδύνατα πράγματα για τον άνθρωπο δυνατά-πραγματοποιήσιμα) .
η αλήθεια είναι ότι ο θεός δεν κάνει διακρίσεις ούτε θελήματα λόγω γνωριμιών ούτε ευνοεί κανένα γιατί έτσι του γουστάρει ούτε λειτουργεί παραβιάζοντας τον νόμο της δικαιοσύνης (αδήρητος-άτεγκτος-αναπόφευκτος) που ο ίδιος θέσπισε για να ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων .
προφανώς το παράδειγμα αυτό του αδύνατου που γίνεται δυνατόν δεν οφείλεται στην δεδομένη πανίσχυρη δύναμη του θεού ή την εύνοια του αλλά στην μετάνοια του ανθρώπου για τα προηγούμενα του λάθη καί εγκλήματα, που τώρα μετανοεί-μεταστρέφεται αληθινά, βιωματικά, έμπρακτα (όπως ο ληστής πάνω στον σταυρό) και ο θεός σε μία υπέρτατη ενέργεια-κίνηση αγάπης απαλλάσσει τον (σφάλλοντα) μετανοούντα του οποίου διαγράφει το γενόμενο κακό παρότι ενώπιον του νόμου καί του κόσμου-περιβάλλοντος ζωής υφίστανται οι συνέπειες των λαθών-εγκλημάτων-ζημιών που διέγραψε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. π.χ, εάν κάποιος δολοφόνησε κάποιον συνάνθρωπο του και αργότερα μετανόησε και έλαβε άφεση απο τον θεό (πράγμα σπάνιο όσο το παράδειγμά μας) αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκατασταθούν και οι συνέπειες του γενόμενου κακού δηλαδή να (αναστήσει ο θεός το νεκρό θύμα και ) γυρίσει πίσω ο νεκρός! 
συνεπώς ναι ο θεός-η απόλυτη αγάπη μπορεί να συγχωρεί το (γενόμενο) κακό του ανθρώπου πράγμα που δεν μπορεί ο άνθρωπος (ούτε είναι εξουσιοδοτημένος ο νόμος) ο οποίος μπορεί κάλλιστα (είναι το έργο=χρέος-οφειλή του) να συγχωρεί τον εχθρό-θύτη άνθρωπο-συνάνθρωπο του καί βέβαια να αποκαθιστά ότι ζημιά-βλάβη του προκάλεσε εφόσον μπορεί και εφόσον η ζημία-βλάβη είναι δυνατόν να αποκατασταθεί (διότι υπάρχουν και ζημιές που δεν αποκαθίστανται μετά την διάπραξη τους) . ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρεί μόνο τον συνάνθρωπό του αλλά όχι το γενόμενο κακό του, αντίθετα ο θεός μπορεί και συγχωρεί τόσο τον άνθρωπο όσο και το γενόμενο κακό του (πάτερ υμών....και άφισε-συγχώρησε τα ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ=το γενόμενο κακό που διαπράξαμε=αμαρτίες-εγκλήματα στα οποία είμαστε υπόχρεοι έναντι σου έναντι του νόμου και του θύματος μας, όπως και εμείς θα αφίνουμε-συγχωρούμε τους ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΑΣ=τους εχθρούς-συνανθρώπους μας, αυτούς που μας χρωστάνε-οφείλουν, που οφείλουν την μετάνοια λόγω του κακού-ζημιάς πού μας κάνανε) .
οι μαθητές του χριστού είχαν μείνει ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΙ απο την απάντηση του δασκάλου τους στον πολύ πλούσιο νεαρό που ήλθε να ρωτήσει τον ιησού για το τι πρέπει να κάνει στην ζωή του ώστε να κερδίσει την αιώνια ζωή και ο ιησούς αφού του είπε να πουλήσει την περιουσία του και να έλθει να τον ακολουθήσει, εκείνος λυπήθηκε πάρα πολύ για την απάντηση αυτή και έφυγε εγκαταλείποντας τον ιησού και τους μαθητές του. αποχωρώντας ο νεαρός πλούσιος άνδρας ο ιησούς είπε στους μαθητές του : Πόσον δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα.... εν συνεχεία ο πέτρος ερωτά: (Λουκ. 18:28-30) Είπε δε ο Πέτρος· Ιδού, ημείς αφήκαμεν πάντα και σε ηκολουθήσαμεν. Ο δε είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω ότι δεν είναι ουδείς, όστις αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον.
τι μπορεί να απολαύσει ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το παράδειγμα του ιησού; (ο οποίος ιησούς εξέφραζε συνεχώς και διαρκώς υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη και ήταν εργαζόμενος το έργο του πατρός θεού και υπηρετούσε τους ανθρώπους-"εν τω καιρώ τούτω"); προφανώς όχι χρήματα καί ότι απορρέει εκ του πλούτου-περιουσίας δηλαδή κοσμική ζωή, διασκέδαση καί πολυτελή ζωή, αλλά ειρήνη-πραότητα-αγάπη-πληρότητα ψυχής και πνεύματος-διαύγεια διανοητική-μεμετρημένη κανονική και απλή ζωή, όπως ακριβώς έζησε ο ιησούς με τους μαθητές του καί βέβαια μετά θάνατον-"και εν τω ερχομένω αιώνι" εφόσον υπήρξε πιστός ακόλουθος της αγάπης και αλληλεγγύης όπως την δίδαξε-έπραξε ο ιησούς (υπομένων-συγχωρών-μετανοών-ταπεινοφρονών) να ελπίζει στην πλήρη δικαίωση και αποκατάσταση του στούς κόλπους του πνεύματος-του θεού .
ΧΡΟΝΟΣ=είναι ο χρόνος μετανοίας, η δωρεά του θεού στον κάθε άνθρωπο χρόνου μετάνοιας των σφαλμάτων, λαθών, εγκλημάτων, κακιών, παθών, ελαττωμάτων, καθώς κάθε άνθρωπος λόγω της κατασκευής-δημιουργίας του είναι αμιγώς ενδογενώς πνευματικώς δισύνθετος εκ πνεύματος καλού και κακού (καί συνεπώς αναπόφευκτα θα σφάλλει) με εντολή και έργο την μετουσίωση-μετάνοια τού (σπερματικού) κακού του (το οποίο εκβαλαστάνει και μεγαλώνει-διευρύνεται όταν εκδηλώνει ο άνθρωπος πράξεις κακές-πονηρές-αμετανόητες, δηλαδή όταν αμαρτάνει-παρεκλίνει εκ της οδού της αγάπης- μετανοίας- συγχωρέσεως) και την απλοποίηση της δισυνθετότητας του, δηλαδή την διαβίωση του στην καθημερινότητα του ως ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει  βιωματικά να συγχωρεί τον εχθρό συνάνθρωπο του αλλά και να μετανοεί τον κακό εαυτό του και τέλος να γνωρίζει εμπράκτως και βιωματικά να επιλέγει το καλόν και να αποκρούει τα δέλεαρ του πονηρού κακού πειρασμού.
ΧΡΙΣΤΟΣ=το παράδειγμα-η παραδειγματική οδός (πρότυπο) για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει: να αυτοτελειοποιηθεί ηθικά και πνευματικά, να υπηρετήσει το έργο τού θεού-που είναι και δικό του έργο, να ελπίζει στην μετά θάνατον αποκατάσταση του στον θεό (βασιλεία του) . ο ιησούς υπήρξε ο εκλεκτός φορέας του λόγου του θεού και του χριστού στην γη καί που επιτέλεσε επαξίως το έργο του, δείχνοντας και χαράσσοντας την οδό της αληθινής εν θεώ στην γη ζωής .
Ι=ισχυρός (φορέας του θεού λόγου-Ιαπετός)
Η=ήλιος (πυρ-φως ημέρας-Ηώς)
Σ=σελήνη (νυκτερινόν φως-Σέλας)
Ο=ουρανός (ουράνιος θόλος-σκέπη-προστασία)
Υ=υιός θεού-ανθρώπου (Υπερίων=θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος)
Σ=σωτήρ ανθρωπών (διδάσκαλος αλήθειας-Δίας Σωτήρ)
ιησούς : άνθρωπος : ισχυρός-ηλιακός-σεληνιακός-ουράνιος-υπερίων-σωτήρ : αυτό μπορεί να επιτευχθεί απο κάθε άνθρωπο ο οποίος ακολουθεί τον προαιώνιο φορέα του θεού στην γη και ήδη θεό της ανθρωπότητος μας (καί τις είδεν πέραν αυτού) .

ιησούς= 888 = η μυητική αρμονική άλυσος (συνδετικός κρίκος) των όντων σε όλους του κόσμους του παντός (∞∞∞) . (ι-η-σ-ο-ύ-ς= υιός ηούς) .
ΧΡΗΜΑ= ταυτισμένο με τον πλούτο την περιουσία και την απόκτηση-αποθησαύριση υλικών αγαθών πρός κοσμική ζωή, πολυτελή διαβίωση, υλική ευμάρεια και υλιστικό ευ-δαιμονισμό δηλαδή εκ-δαιμονισμό . το χρήμα είναι ταυτισμένο με την ύλη και τα παράγωγα προϊόντα της και μάλιστα στην χυδαιότερη και κακύτερη της μορφή που είναι ο υλισμός και η ως εξ αυτού πίστις στην ύλη και αμφιβολία-απόρριψη της πίστης προς τον μόνο υπάρχοντα και δημιουργό καί της ύλης, τον θεό. (εξ' ού και η φράση του ιησού χριστού για τον πλούτο και τα χρήματα: Πόσον δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα) .

Χ-ρήμα= το ρήμα-ο λόγος (περί του Χ) που αφορά τον κόσμο=Χ .
Χ= νοηματικά=κόσμος :διότι χρήμα=σημαίνει υλικό πράγμα-αντικείμενο: πραγματιστές-χρηματιστές αλλά και σχηματικά  Χ= 4 σημεία του κόσμου=α-δ-β-ν
Α  Β
Χ
Ν   Δ
η έσχατη και πλέον ασυγχώρητη αμαρτία είναι : Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ που πνευματικά λέγεται : ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (που είναι η προδοσία των εργατών-απεσταλμένων και του έργου του θεού) .
(Ματθ. 26:14-16) Τότε υπήγεν εις των δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς και είπε· Τι θέλετε να μοι δώσητε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν; Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν τριάκοντα αργύρια.Και από τότε εζήτει ευκαιρίαν διά να παραδώση αυτόν.
οι άνθρωποι καθημερινά προδίδουμε τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπό μας, την πατρίδα μας, τα ιδανικά και τίς αρχές μας κλπ προκειμένου να κερδίσουμε χρήματα-απολαβές-περιουσίες-υλικά αντικείμενα-θέσεις που θα μας αποφέρουν κέρδη και χρήματα και γενικά προδίδουμε κάθε ηθική αρετή προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον μας την αυτοπροβολή μας και να κατακτήσουμε οποιασδήποτε μορφής εξουσία που θα μας δίνει δύναμη κατίσχυσης επι των υπολοίπων συνανθρώπων μας (δεν έχει σημασία το πώς-με ποιό τρόπο καί ποιοί θα θιγούν-ζημιωθούν καί πόσο απο τις πράξεις μας, αρκεί καί μόνον εγώ να κερδίσω, εγώ να ωφεληθώ, εγώ να φανώ, εγώ να δοξασθώ, εγώ, εγώ, εγώ) .
τέλος Β' μέλους
τσάρλι τσάπλιν-ο ηθοποιός του κόσμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: