Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

ο ΧΡόνος- ο ΧΡιστός- το ΧΡήμα

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΧΡΟΝΟΣ= είναι ο ΧώΡοΧΡόνος, διότι δεν νοείται η έννοια-κατάσταση χρόνος χωρίς την ταυτόχρονη συνύπαρξη-συμπαρεύρεση=συμπαρουσία του χώρου-ύλης.
ΧΡΙΣΤΟΣ=είναι η πνευματική εκπόρευση-εκδήλωση του Θεού Λόγου, είναι η θεότης η οποία ενοίκησε τον άνθρωπο (ανθρωπότητα) ιησού, είναι το πνεύμα-ον, η πνευματική οντότης που κατήλθε στην γηϊνη ανθρωπότητα (φως-σωτήρ) για να σώσει τον άνθρωπο (την ανθρωπότητα) απο τα νύχια-δόντια του αιμοβόρου κακού (σκοτοφόρος-πνεύμα του κακού).
ΧΡΗΜΑ=υπήρξε στο παρελθόν και εξακολουθεί να είναι και στο παρόν το βασικό μέσο εξυπηρέτησης των ανθρώπινων εμπορικών ανταλλαγών-συναλλαγών. απο την αρχαιότητα το χρήμα ήταν κάτι πολύτιμο καθώς το μέγεθος και το βάρος του που ήταν κυρίως απο χρυσό ή άργυρο (και μικρότερης αξίας χαλκός και μείγματα μετάλλων) καθώριζε την αγοραστική δύναμη των κατεχόντων τα χρηματα σε αγαθά και υπηρεσίες σε υλικά κτήματα και αποκτήματα . το χρήμα σήμερα παρότι εξελίχθηκε ως εξωτερική εμφάνιση και μορφή (πλαστικό χρημα- συναλλαγματικές- επιταγές- ψηφιακές συναλλαγές κλπ), εντούτοις δεν άλλαξε επι της ουσίας η αξία που του προσδίδουν οι άνθρωποι αλλά και ο τρόπος συναλλαγής τους με χρήματα. το χρήμα συνδέεται με την συσσώρευση πλούτου, περιουσίας και είναι το πολυτιμώτερο αντικείμενο-περιουσιακό στοιχείο καθώς με αυτό οι άνθρωποι αγοράζουμε, πωλούμε, διεκπαιρεώνουμε τις υποχρεώσεις μας, αυξάνουμε την περιουσία-πλούτο μας- ζούμε με άνεση και πολυτέλεια κλπ. μέσα στο πέρασμα των αιώνων και καθώς η απόκτηση χρημάτων συνδέθηκε με τον εγωϊσμό και την ιδιοτέλεια των ανθρώπων για απόκτηση χρημάτων δηλαδή δύναμης-γνώσης-εξουσίας-αυτοπροβολής κλπ, το χρήμα έχασε στην αντίληψη και βίωση του κατέχοντος ή του θέλοντος να το αποκτήσει, την "ηθική του διάσταση" και τον "ηθικό του χαρακτήρα" ως μέσον εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των ανθρώπων στις συναλλαγές τους και μετατράπηκε σε κυνήγι και χίμαιρα και σκοπός και μέσον εξαπάτησης-αδικίας- βίας- εκμεταλλευσης-παραπλάνησης-υποκρισίας-φόνων-φαρμακιών-πονηρών συναλλαγων-πειραστικών και δελεαστικών αγορών ψυχών ανθρώπων και άλλων κακών, ών ούκ έστιν αριθμός προς καταγραφή και περιγραφή (πολυδαίδαλος λαβύρινθος και πολυκέφαλη λερναία ύδρα του χρήματος και του κακού που υλοποιήθηκε σε αυτό λόγω της πλανερής και παραπλανημένης αντίληψης- βίωσης- επιθυμίας των ανθρώπων προκειμένου να το αποκτήσουν και αποκτώντας το- το χρήμα-  να μπορούν να εξουσιάζουν- αδικούν κλπ τούς συνανθρώπους τους .

ΧΡΟΝΟΣ=υλικό περιβάλλον-κόσμος
ΧΡΙΣΤΟΣ=πνευματικό περιβάλλον-αλήθεια
ΧΡΗΜΑ= υλικό μέσο κυκλοφορίας του κακού

ΧΡΟΝΟΣ= η πνευματική δυνατότητα στο επίπεδο της ύλης-γης (προσφορά του θεού) για να μπορέσει να σταθεί (χωρος) ο άνθρωπος και μέσα στον χρόνο να θελήσει να αυτο-τελειωθεί εν αληθεία δηλαδή ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σωφία.
ΧΡΙΣΤΟΣ=η οδός η αλήθεια- ανάστασις- και η ζωή η αληθινή-πνευματική (θυσία-αυτοθυσία-ατοταπείνωση. ("εν τω κόσμω θλίψην έξετε αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον"ιω:16-33)
ΧΡΗΜΑ=η υλική δυνατότητα στο επίπεδο της ύλης-γης (προσφορά του πνεύματος του κακού) για να δελεασθεί ο άνθρωπος και να προτιμήσει και αντικαταστήσει την πίστη-αγάπη του προς τον θεό-αλήθεια, με την απόκτηση χρημάτων (πλούτος-δύναμη-δόξα=εξουσία).
σημ: τι είναι το κακόν και τι το καλόν ; το καλόν είναι ο θεός αλλά ο άνθρωπος κάνει το καλόν όχι για τον θεό αλλά απο αγάπη προς τον συνανθρωπο και αυτό ζητάει και ο θεός απο όλους τούς ανθρώπους: να κάνουν ο ένας προς τον άλλο το καλόν -αγαπάτε αλλήλους- . το κακόν είναι το διαβολικό πονηρό και πειραστικό πνεύμα-ο σκοτοφόρος, όταν λοιπόν ο κάθε άνθρωπος κάνει το κακό στον συνάνθρωπό του δεν πλήττει το κακόν αλλά το ενισχύει-πολλαπλασιάζει εις βάρος των συνανθρώπων του και της κοινωνίας, έτσι λοιπόν και το χρήμα είναι (ειδικά σήμερα) το μέσον το οποίο χρησιμοποιεί το κακό-δια μέσου των ανθρώπων για να πλήττει τον άνθρωπο-ανθρωπότητα στο σύνολο τους. θα αναρρωτηθεί κάποιος: μα πως θα ζήσουμε χωρίς χρήματα, πως θα κάνουμε τις αγορές μας κλπ, απλά χωρίς χρήματα, δηλαδή ως εξής: όλοι εργάζονται όλοι συνεισφέρουν στον κοινό κορβανά-ταμείον του κόσμου-ανθρωπότητος και όλοι λαμβάνουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους (1-2-3-4 κλπ άτομα οικογένεια κλπ) χωρίς την μεσολάβηση χρήματος-χρημάτων ή άλλων αποδεικτικών περιουσίας ή υλικής ιδιοκτησίας. τότε ποιός θα αποθηκεύσει και τι εφόσον όλα θα του παρέχονται δωρεάν (με μέτρο και σύνεση) με μόνη προϋπόθεση και την δική του συμβολή -συνεισφορά κατα το μέτρο των δυνατοτήτων και δυνάμεων-αρετών-χαρισμάτων του ; )
σημ: ο κομμουνισμός όπως και ο καπιταλισμός είναι οι 2 όψεις-εκφράσεις του κακού στον κόσμο και ο μεν κομμουνισμός (αθεϊα-κρατισμός των ολίγων και ανελευθερία των πολλών) απέτυχε-κατέπεσε πλήρως, ο δε καπιταλισμός ομοίως απέτυχε (θρησκοληψία-ασυδοσία των ολίγων ισχυρών-αγορών εις βάρος των κατόνομα πολλών ελευθέρων πολιτών) και όσονούπω θα καταρρεύσει εντελώς (εξαιρώ το γεγονός των εκατομμυρίων θυμάτων τους).

ΧΡΟΝΟΣ= η συνθήκη-περιβάλλον εντός της οποίας υπάρχει-ζη-κινείται και δημιουργεί το ανθρώπινον ον-εγώ-πνεύμα-η σχετικοποιημένη και θνητή ζωή του άνθρωπος .
ΧΡΙΣΤΟΣ=η οδός της αγάπης του θεού στην γη (Ι-Χ-Ν-Η) και η αλήθεια που αποκάλυψε ο ιησούς χριστός ενόσω ζούσε στην γη και η ζωή του ως το παράδειγμα που όποιος θέλει-έλκεται μπορεί να τον ακολουθεί καθημερινά-βιωματικά-έμπρακτα-κυριολεκτικά (υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη =αφενός ΑΙΡΕΙ- σηκώνει τον σταυρό-γολγοθά του (θλίψεις-θυσίες του αγώνα επιβίωσης-ηθικοποίησης-πνευματοποίησης) και αφετέρου ΕΡΑ- αγαπά το έργο της αυτο- σταύρωσης του (κακού-εγωϊκού) εαυτού του, χάριν του έργου του θεού και του δικού του αφού ορίστηκε εξαρχής θεού ΣΥΝεργάτης στο έργο της μετουσίωσης του κακού (το μείον=πλήν) σε καλό (το σύν=θετικό) και της επιστροφής του-ς στον θεό -θέωση-αποκατάσταση- ).
ΧΡΗΜΑ=η οδός του σκοτοφόρου-σκοταδιστικού-συγκεχυμένου κακού (άϋλο-αόρατο πνεύμα εντός του ανθρώπου και εκτός του διάχυτα στον κόσμο) στην γη και η αναλήθεια των πονηρών- εγωϊστικών -ιδιοτελών δέλεαρ-παγίδων του, του πλούτου- της περιουσίας- των αγαθών- της εξουσίας- της ένδοξης ε-αυτοπροβολής και η ηδονιστική- απολαυτική- κοσμική ζωή του κακού ως το παράδειγμα προς μίμηση και ακολούθηση, αδιαφορώντας για όλους και όλα πλήν όσων υπηρετούν το άτομο μου-το εγώ μου και όλους όσους (επι τω κακώ) αγαπώ- ενδιαφέρομαι- προσέχω . 
(σημ: εάν ο χριστός είναι η ειρήνη :"ειρήνη υμίν" (γαλήνη-πραότης), τότε ο κόσμος είναι ο πόλεμος ο οποίος είναι αόρατος και πνευματικός (γιατί το κακό-πνεύμα είναι αυτό που τον δεξάγει) παρότι γίνεται στην ύλη και εναντίων υλικών -ψυχικό-πνευματικών- όντων-πνευμάτων διαβιούντων στην ύλη-γη (τα οποία όμως για να τον αντιληφθούν- τον πόλεμο- οφείλουν να πνευματωθούν- αυτοτελειωθούν- ) . το αυτό ισχύει και για τον χρόνο : εάν ο άνθρωπος είναι χωροχρονικός ο χριστός είναι πνευματικός δηλαδή άχρονος και άχωρος- όπως και το πνεύμα του κακού- και συνεπώς προσεγγίζεται- βιώνεται- κατανοείται μόνον πνευματικά- υπερχρονικά- υπερβατικά- άχρονα και άχωρα. τότε και μόνον μπορεί να "πάρει είδηση" το ανθρώπινον ον, καί να δη το κακό ως πνεύμα και την καταστροφική αντί-δραση του, πνευματικά, και μόνον τότε θα εννοήσει την αλήθεια για το έργο του θεού στον κόσμο και θα βρη και την δική του θέση στο σχέδιο του της δημιουργίας και επαναφοράς του πνεύματος στούς πατρικούς κόλπους του θεού .
ο θεός εντέλλει "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ". τι σημαίνει αυτό ;
σημαίνει ΙΣΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ γιά όλους τους ανθρώπους στην συμμετοχή τους στο καλόν και το ωραίον και το αληθές και τα αγαθά κλπ.
αγαπώ=δίδω-παρέχω-προσφέρω δωρεάν (όπως ο ήλιος)
αλλήλους=πρός όλους τους άλλους, πρός τούς άλλους συνανθρώπους είμαι αλληλέγγυος διότι είμαι αγαπών αυτούς- αδελφός συνάνθρωπος- αλληλέγγυος εταίρος συνάδελφος) .

ΧΡΟΝΟΣ= δίδει χρόνο μετανοίας, συγχωρέσεως, αγαθοεργίας κλπ καί όχι αμετανοησίας-εχθρότητος- κακοποίησης- κακεργίας κλπ. (χρόνος ζωής- χρόνος μετανοίας- χρόνος αυτοτελειώσεως καί ενώ όλα γίνονται εν χρόνω έχουν πνευματικό αντίκρυσμα άχρονα).
ΧΡΙΣΤΟΣ= ο εν χρόνω άχρονος θεός-πνεύμα της αληθείας, αυτή τούτη η αλήθεια στην ύλη ως πνεύμα, πνευματική οδός-αλήθεια (και όχι γραφή-αντικείμενα-ήθη-έθιμα-παραδοσεις κλπ)
ΧΡΗΜΑ= η εν χρόνω παραπλανητική αναλήθεια του πνεύματος του κακού, "η οδός και η αλήθεια του κακού", υλοποιημένη (η αντι-ιδέα) ως χρήμα-χρήματα-αποκτήματα ("και καλά" ότι τα αγαθά κτώνται χρημάτων "και δήθεν" έχουμε ανάγκη τα χρήματα για τις αγορές μας ενώ αντίθετα οι αγορές και το κέρδος και τα χρήματα, μας έχουν καταστρέψει υλικά- ηθικά- πνευματικά, πρός δόξαν του απρόσωπου κακού).
πέρας του Α' μέλους
το Χρίσμα του ΧΡιστού, το μόνο δυνάμενο 
να καταργήσει τον ΧΡόνο και το ΧΡήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: