Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

τα 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ της ελληνικής ΑΒ(μέλος 9ον)

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
τα 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
24=2+4=6
2=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=ΔΙΠΟΛΟΝ (ζεύγος-ανδρόγυνον)
4= ΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ
6=ΤΕΛΕΙΟΝ (αποτέλεσμα της δημιουργικής τριάδος 1,2,3)
1χ2χ3=6
1+2+3=6
2+2+2=6
3+3=6
24=(εκτός των άλλων)=6χ4 και 4χ6 και 8χ3 και 3χ8 και 12χ2 και 2χ12
η 24 (εικοσιτετράς) μελίζεται-είναι γινόμενο των 1,2,3,4 (η τετρακτύς), 6,8,12 (σύνολο 7 και ο εαυτός της 8).
1,2,3=ο θεός, η ενιαία-δυαδική-τριαδική ολότης-ενότης.
4=η ύλη-κόσμος-η δράση της τριάδος στο χάος και η δημιουργία του ΚΟΣΜΟΥ_ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΔΑΜ-ΚΑΔΜΟΣ).
6=τέλειον
8=αρμονία-εναρμόνιση των 3 κόσμων (ύλης-ψυχής-πνεύματος) =αρμονία του αιθέρος-ψυχής. 
12=παγκοσμιότης-οικουμενικό-αποστολικό έργο-προωρισμός-πεπρωμένο, η μονάς-δεκάς δρώσα δια της δημιουργικής της δυάδος, παράγει πνευματικό έργο (12=1+2=3=πνεύμα) στο δημιουργημένο παγόσμιο σύμπαν (12=δωδεκάς)
3
3 + 3
4
4 Δ 4
http://api.ning.com/files/QV2OCWob4g7y6BbAXs9V6umfbi0JcJxmu29Ava1*kILJswLdye*DoVaJt3mQFtR0hizlZ*k9crIJNAlGcvDGC50dnxSCnbYt/file.PNG?width=285 
ο 12 φυλος εβραϊκός ζωδιακός
τα 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γ Ρ Μ Μ Τ
Α Α Α
Γ=Γνώμων επιστήμης
Ρ=Ροή (Ρέα) του ΧωΡοΧΡόνου
ΜΜ=διπλό Μ= η Μύηση καί οι Μαθητές (1-12)
ΑΑΑ= το τριπλούν Α= το πνεύμα-ο σωτήρ του πνεύματος-ο πνευματικός σωτήρ= ΑΑΑ= Αγιος-Αγαθός-Αγνός (αγία αλήθεια- αγαθή αγάπη- αγνή σοφία) .
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=η οδός-η αλήθεια- η διανοητική αντίληψη και η βιωματική πνευματική (υλική και ψυχική) οδός της αλήθειας δια μέσου της μορφικής-αισθητικής εικόνας των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της ελληνικής ΑΒ .
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= ο γνώμωνας της επιστήμης=ΥΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= η αξία του χωροχρόνου= ΔΙΑΝΟΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= η μύηση στην αλήθεια και οι προσερχόμενοι κλητοί-πιστοί-εκλεκτοί Μαθητές (μυούμενοι-μεμυημένοι-μύστες, μυητές-μυσταγωγοί-μυστικοί κλπ)=ΨΥΧΗ_ΠΝΕΥΜΑ (ηθική-πνευματική τελείωση σε αγάπη-σοφία) .
ΓΡΑΜΜΑΤΑ= η ανάδειξη επι της γης  ενός ΥΙΟΥ ΘΕΟΥ- ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΣΩΤΗΡΑ των ανθρώπων (αγίου-αγαθού-αγνού) =ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ .(π.χ. το όνομα Ιησούς Χριστός : ΙΗΣΟΥΣ=(με αναδιάταξη των γραμμάτων του ονόματος αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι) ΥΙΟΣ ΗΟΥΣ που σημαίνει ο υιός της αυγής-αστήρ του πρωϊνού φωτός, ο εξάγγελος του φωτός, και ΧΡΙΣΤΟΣ=ΙΣΤΟΣ ΧΡ δηλαδή ο ιστός-σημαία-αλήθεια του ανυψωμένου στον σταυρό-Εσταυρωμένου (Χ) Νικητή-Θεανθρώπου (Ρ) κλπ. ) .
τα 24=ω ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γ Ρ Μ Μ Τ
Α Α Α
αποδίδουν : (ανα-γραμματιζόμενα)
"τα Γάμμα Ρ-ώ "= τα τρία Ρ
3 Ρ = 3 Ρόδα (χ 24= 72)
3 Ρ= ΡΡΡ= ο Ράστος Ανθρωπος ο οποίος είναι = Ρέων Ρήτωρ Ρώμος
ρέων=ρέει-χέει ως υδροχόος την αλήθεια (πνεύμα-πνέον)
ρήτωρ=ρητώς λέγει ρήματα αλήθειας (λόγος)
ρώμος=ρωμαλαίως συλλαμβάνει την αλήθεια και ισχύει-κατισχύει του κακού και του κόσμου δια της δυνάμεως-ρώμης του (νούς) .
το Ρ είναι το 17ον γράμμα
17=αναλύεται στον 153=υδροχόος (1-17=153)
1=ο θεός
7=ο νόμος-άνθρωπος
καί το σύνολο των αριθμών =9 επί τον 17 =153 (θεός-1 άνθρωπος-5 δημιουργία-3).
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=
ΓΡΑΜΜΑ  ΤΑ-υ = Τ
2------------1------------3
Ι
Ι
Ι
Ι
4
Τ= εικονίζει Τ καί Ι και 2 Γ
Τ=Ιδεόγραμμα της Ι-εραρχικής Τ-άξεως του Ι-ησού Χριστού (Τ-έκτων)
ή ακόμα 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=
ΑΡΜΑ -ΤΑ  Γ Μ=ΓαΜμα ΜάΓος-ΜέΓας= δηλαδή το ΑΡΜΑ (ταρώ 7ον) του ΜέΓα-ΜάΓου (ταρώ 1ον) και τα ΑΡΜΑΤΑ της συνοδείας του =ΓάΜμα=τρία-τριαδικά.
ΑΡΜΑ ΤΑΓΜ-α=7ον=κύριος καί διδάσκαλος των ανθρώπων με όλο το τάγμα-ιεραρχική τάξη του (ο μαθητής-μάγος=1ον ταρώ μεταμορφώνεται σε Μύστη (Γεράσιμο-γέρας=δώρον) του πνεύματος στην Γη ο οποίος είναι-καθίσταται σωτήρας των ανθρώπων) .
ΑΡΜΑΤΑ Μ Γ=ταγματα της ακολουθίας του Μύστη-διδασκάλου των ανθρώπων (ΜέΓας ΜάΓος),  είναι οι συνοδοί και ακόλουθοι υπηρέτες του έργου του θεού στην γη .
ΑΥΤΟ ΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ-της ελληνικής ΑΒ !!
12 τάγματα στον ουρανό= 5+ 7 = 12
12 τάγματα στην γη = 7 + 5 = 12
(12χ12=144=η νέα ιερουσαλήμ)
12 προφήτες Π. Δ.
12 μαθητές Κ. Δ.
είναι ο δωδεκάλογος των λόγων του λόγου
και ο δωδεκάλογος των ισχύων του πνεύματος
ΓΡΑΜΜΑΤΑ=
"γάμμα ΤαΡ"=ΤΑΡ-ω (Α=Ω και Ω=Α)
----- Ρ-----
Ι
Α   Ι   Ω
άΡΤω-ΤαΡώ
ακολουθώντας τα ελληνικά "ΓΡΑΜΜΑΤΑ" ο Μαθητής μπορεί να αποκτήσει σοφία διανοητική και βιώνοντας και εκφράζοντας στην ζωή του το περιεχόμενο τους, μπορεί να χωρέσει σε Πνευματική Σοφία, η οποία και θα τον συνδέσει-εναρμονίσει με την Σωφία του Θεού, τον χριστό-παράκλητο.
σημ: ΓΡ-αμμα-ΤΑ = αμμά-και μάμα=η μήτηρ των ανθρώπων και των ιερειών. (Αββάς. Πατέρας. Λέξη συριακή που χρησιμοποιείτο τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού και αργότερα, όταν αναπτύχθηκε ο ασκητισμός, με ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και αγάπη, για να δηλώσει τον πνευματικό πατέρα.Αντίστοιχος όρος για γυναίκες: «Αμμάς» ή «Αμμά», η μητέρα, η ηγουμένη ενός μοναστηριού.)
η μήτηρ είναι ταυτισμένη με την αγάπη-μητέρα και την αγάπη-παρθένο (αμμά-ιέρεια) . συνεπώς τα "ΓΡΑΜΜΑΤΑ" έχουν μυστικό-εσωτερικό τους οδηγό την μητέρα αγάπη που μπορεί να μας οδηγήσει στην αληθινή πνευματική σοφία και όχι την κοσμική διανοητική γνώση. ώρα Τ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: