Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

το κέρδος Β'

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
χρήμα-εμπόριο-κέρδος : η οδός των ανόητων καί η αναλήθεια των παραπλανημένων και η ζωή των άδικων-αδικοπρακτούντων ανθρώπων .
το χρήμα αρνείται την σοφία που οφείλουν οι πνευματικοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του χρήματος-μαμωνά έχουν την πίστη πρός τον θεό και την αμοιβαιότητα μεταξύ τους)-"ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα" Λουκ. 16:13)
το εμπόριο αρνείται την αλήθεια που έχουν χρέος οι σοφοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του εμπορίου των αγαθών έχουν την διδασκαλία-διάδοση της αλήθειας και την μεταξύ τους παραδειγματική ζωή)-"και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων και ανεβη εις ιεροσολυμα ο ιησους και ευρεν εν τω ιερω τους πωλουντας βοας και προβατα και περιστερας και τους κερματιστας καθημενους και ποιησας φραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου τα τε προβατα και τους βοας και των κολλυβιστων εξεχεεν το κερμα και τας τραπεζας ανετρεψεν και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν αρατε ταυτα εντευθεν μη ποιειτε τον οικον του πατρος μου οικον εμποριου
" Ιωάν. 2:13) .
το κέρδος αρνείται την αγάπη που είναι το όρθόν και το δέον έργον μεταξύ των δίκαιων-δικαιοπρακτούντων ανθρώπων-αδελφών (οι οποίοι αντί του κέρδους απο το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές παρέχουν αφιλοκερδώς και δωρεάν όλα τα υπάρχοντα τους χάριν του έργου του θεού και για την αγάπη των συνανθρώπων τους)-"μη φοβου το μικρον ποιμνιον οτι ευδοκησεν ο πατηρ υμων δουναι υμιν την βασιλειαν πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην " Λουκ. 12:32-33) (Ματθ. 5:6"μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται"-Ματθ. 5:7"μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται-Ματθ. 5:10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων")
Κ-Ε-Ρ-Δ-Ο= γίνεται Κ-Ε-Δ-Ρ-Ο-Σ
κέρδος=δένδρο γνώσεως= δισυνθετότης καλού και κακού (ατελές εγώ-πνεύμα και κόσμος-ύλη) (σημ: σε μία τέλεια κοινωνία πνευματικών ανθρώπων-αδελφών θα είναι αδιανόητο το ατομικό συμφεροντολογικό-χρηματικό-ιδιοτελές κέρδος) .
το κέρδος=προκύπτει απο την κύκληση του χρήματος-εμπορίου-κέρδους που είναι μία αρνητική αναληθής -παράλογα διανοητική, άδικη και δυσαρμονική- κακή κατάσταση η οποία διαιωνίζει τις σαθρές υλικές-διανοητικές και ψυχοπνευματικές σχέσεις-δραστηριότητες των ανθρώπων, εντούτοις όμως υπηρετείται η υλική ζωή-διαβίωση των ανθρώπων και της κοινωνίας (εξαιτίας της παρουσίας-δράσης του καλού και όχι της αντίδρασης του κακού) .
ο κέδρος=δένδρο -της φύσεως- Ζωής (όπως η ελιά είναι σύμβολο του δένδρου της σοφίας) η οποία ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ (ήλιος) είναι ταυτόσημη της ΑΓΑΠΗΣ-σοφίας-αλήθειας .
ΔΕΝΔΡΟ ΖΩΗΣ-κέδρος (πνευματικά) = ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (όπως όντως συμβαίνει και φυσικά με το δένδρο του κέδρου και εν γένει με τα δένδρα =δάσος =παροχή οξυγόνου-ξυλίας-καρπων-ζωής για τα ζώα-ομορφιάς-αρμονίας κλπ) .
ανθρωπος-δένδρο ζωής-κέδρος :
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ-θυσία
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ-αυτοθυσία
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ-αυτοταπείνωση
αντίθετα
άνθρωπος-δένδρο γνώσεως-κέρδος : 
ΔΕΝΔΡΟ ΓΝΩΣΕΩΣ-κέρδος =ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΣΤΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η οποία όσο υφίσταται-παραμένει-διαιωνίζεται αναπαράγει το κακό την αστάθεια-εκκρεμότητα-αμφιβολία κλπ. (εγώ=αμιγές πνευματικά καλού-κακού δισύνθετον πνεύμα σε εναν δισύνθετο κόσμο).
αντί της δωρεάν παροχής=ιδιοτελές ΧΡΗΜΑ (ατομισμός-εγωϊσμός)
αντί της δωρεάν-αμοιβαίας ανταλλαγής=εμπορικό ΣΥΜΦΕΡΟΝ (κλοπή-αρπαγή)
αντί της δωρεάν οφειλόμενης συναλλαγής=αυτοπροβλητικό ΚΕΡΔΟΣ (πλάνη-ψεύδος)
στην πρώτη περίπτωση=ΔΕΝΔΡΟ ΖΩΗΣ-κέδρος=ο άνθρωπος-πνεύμα ταυτίζεται με την αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού=ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ
στην δεύτερη περίπτωση=ΔΕΝΔΡΟ ΓΝΩΣΕΩΣ-κέρδος=ο άνθρωπος-εγώ ταυτίζεται με το ψεύδος-κλοπή-κέρδος=ΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ
ο άνθρωπος- ΔΕΝΔΡΟ ΖΩΗΣ= ΚΕΔΡΟΣ
Κ=κυριότης των δυνάμεων του
Ε=εγκράτεια των δυνάμεων του
Δ=δωρεάν διάθεση των δυνάμεων του
Ρ=ρωμαλέα ροή των δυνάμεων του
Ο=οφειλή προς πάντας-ανεξαιρέτως
Σ=σοφία-σύνεση διαθεσης των δυναμεων του

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

το κέρδος

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
οοοοο
χρήμα-εμπόριο-κέρδος : η οδός των ανόητων καί η αναλήθεια των παραπλανημένων και η ζωή των άδικων-αδικοπρακτούντων ανθρώπων .
το χρήμα αρνείται την σοφία που οφείλουν οι πνευματικοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του χρήματος-μαμωνά έχουν την πίστη πρός τον θεό και την αμοιβαιότητα μεταξύ τους-"ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα"Λουκ. 16:13)
το εμπόριο αρνείται την αλήθεια που έχουν χρέος οι σοφοί άνθρωποι μεταξύ τους (οι οποίοι αντί του εμπορίου των αγαθών έχουν την διδασκαλία-διάδοση της αλήθειας και την μεταξύ τους παραδειγματική ζωή-"και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων και ανεβη εις ιεροσολυμα ο ιησους και ευρεν εν τω ιερω τους πωλουντας βοας και προβατα και περιστερας και τους κερματιστας καθημενους και ποιησας φραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου τα τε προβατα και τους βοας και των κολλυβιστων εξεχεεν το κερμα και τας τραπεζας ανετρεψεν και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν αρατε ταυτα εντευθεν μη ποιειτε τον οικον του πατρος μου οικον εμποριου" Ιωάν. 2:13) .
το κέρδος αρνείται την αγάπη που είναι το όρθόν και το δέον έργον μεταξύ των δίκαιων-δικαιοπρακτούντων ανθρώπων-αδελφών (οι οποίοι αντί του κέρδους απο το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές παρέχουν αφιλοκερδώς και δωρεάν όλα τα υπάρχοντα τους χάριν του έργου του θεού και για την αγάπη των συνανθρώπων τους-"μη φοβου το μικρον ποιμνιον οτι ευδοκησεν ο πατηρ υμων δουναι υμιν την βασιλειαν πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην "Λουκ. 12:32-33) (Ματθ. 5:6"μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται"-Ματθ. 5:7"μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται-Ματθ. 5:10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων")
Κ-Ε-Ρ-Δ-Ο-Σ =αναγραμματίζεται σε :
1) κόρες Δ 
όπου κόρες= κόρες του κέρδους =αντι-αρετές (αφού οι αρετές ανήκουν στην ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ ΘΕΟΥ=ΑΛΗΘΕΙΑ) και Δ= διάβολος= δύναμη διαβολής (αφού δεν είναι ο θεός=η δύναμη η δωρίζουσα δώρα) .
2) κέρος Δ= κέρατο Δ=διαβόλου = επιθετικότητα (διαβόλου-κερατά)
3) έρκος Δ= φυλακή-φράκτης του Δ=διαβόλου
4) εκδορ(έ)ς =σχισίματα-αμιχές-πληγές (ως εκ του κέρδους) τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο ιός του Δ=διαβόλου-κακού για να εισέλθει εντός του σώματος και να κάνει ζημιά (δορά=δέρμα, στο οποίο όταν υπάρχουν εκδορές είναι ευάλωτο στούς ιούς-μικρόβια του κακού) .
5) δέος ΚΡ = η δέηση-ο φόβος-η αίτηση πρός τον ΚΡ=κρόνο=θεός του χρόνου δηλαδή της σχετικότητος=ύλη-φθορά-θάνατος . το κέρδος λοιπόν οδηγεί στην εκκοσμίκευση-υλοφρονα ζωή και επιθυμία του κόσμου ο οποίος είναι σχετικός (στις προσφορές των αγαθών-ζωής του, αφού εντέλει επέρχεται ο πλούτων-θάνατος) και συνεπώς ο ΚΕΡΔΑΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ κάνει δεήσεις απο φόβο και δέος μπροστά στον αναπότρεπτο θάνατο ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΥΜΕΝΗΣΕΙ δίνοντας του κάτι απο τα κέρδη του (ματαίως) .
ΚΕΡΔΟΣ=
Κ-οσμικοποιεί
Ε-ξουσιάζει (εξαπατά)
Ρ-αίνει (στεφανώνει-επιβραβεύει)
Δ-ίδει δόξα-δύναμη (στον κερδαίνοντα)
Ο-ρίζει (την ζωή του κερδαίνοντα και αυτός των άλλων)
Σ-υσκοτίζει (την διάνοια-ψυχή-ζωή του κερδαίνοντα χρήμα).
" τι γαρ ωφεληθησεται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου"-Ματθ. 16:26-27) τέλος Α' μέλους