Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 11ον)

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
τα ελληνικά γράμματα = (α=1 ω=24)
Τα= 19+1=20
Ελληνικά= 5+11+11+7+13+9+10+1=67
Γράμματα= 3+17+1+12+12+1+19+1=66
---------------------------
153 = Α Ε Γ
τα ελληνικά γράμματα = Α Ε Γ =
20= Υ
67= ΠΝΕΥΜΑ
66=ΝΟΥΣ 
η γνώση- κατανόηση των ελληνικών γραμμάτων προΥποθέτει την Υ-παγωγή (Υπακοή-Υ-πηρεσία) του ΝΟΟΣ στο εν ημίν ΠΝΕΥΜΑ (που προΥποθέτει αφενός την μετουσίωση του εν ημίν σπερματικού κακού μέσα απο πράξεις και έργα καλού και μετανοίας κακού και την απλοποίηση της αμιγούς πνευματικής δισυνθετότητος -των δύο πνευματων- του εγώ, ώστε το εγώ-πνεύμα-ον να γίνει και να είναι έν απλούν ον-πνεύμα θεού) .
Τότε και μόνον ο "Ε-ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" ΑΝΘΡΩΠΟΣ μπορεί να "γνωρίσει την αλήθεια των ελληνικών γραμμάτων (και του υποκρυπτόμενου Πατρός Λόγου_Σωφίας) και μόνον τότε μπορεί να αυτοκαταστήσει εαυτόν-να γίνει γνωστικά-βιωματικά-πνευματικά :
Α Ε Γ + Υ = ΕΥΑ Γ (Γ'=ΤΡΙΤΗ)= Η ΤΡΙΤΗ ΕΥΑ
Α-εύα= πρώτη εποχή=η μήτηρ των ανθρώπων (αδάμ-εύα)
Β-εύα= δεύτερη εύα= η μαρία = η μήτηρ της αγάπης (μήτηρ του ιησού)
Γ-εύα= τρίτη εύα= η σοφία-σωφία= η μήτηρ του πνεύματος (μήτηρ όλων των σοφών-πνευματικών- βιωματικά αυτοπνευματούμενων ανθρώπων- η πνευματική ζωή) .
ΠΝΕΥΜΑ= ("πνεύμα θεός- και τους προσκυνούντας ΑΥΤΟΝ εν ΠΝΕΥΜΑΤΙ και ΑΛΗΘΕΙΑ δει προσκυνείν ") το πνεύμα είναι η τρίτη εύα, η σοφή-σοφία την οποία ανακαλύπτει-βιώνει-γνωρίζει ο άνθρωπος μέσα απο το πνεύμα των γραμμάτων του Λόγου-Σοφίας) .
ΠΝεύΜα= ΕΥΑ + Π Ν Μ (εύα=ζωή ΠΝΜ=πνευματική) .
(η μήτηρ-γεννήτωρ ΕΥΑ= ζωή-το ον, η δημιουργός Π=Πνευμάτων Ν=Νόων Μ=Μεικτών, δηλαδή δισύνθετων πνεύματων- νόων : το πνεύμα-εύα είναι ο γεννήτωρ όλων των υπάρξεων-πνευμάτων-ανθρώπινων όντων) .
ΝΟΥΣ =νούς-διάνοια= νόηση (άνθρωπος=δισύνθετον ον-πνεύμα, με νού- διάνοια δύο φορών, δύο δυνατοτήτων- επιλογών, καλού-ορθού και κακού-πλάνης) .
(ΝΟΥΣ Υ= ΝΟΥΣ Υπαγώμενος διότι ζεί-βιώνει το ΠΝΕΥΜΑ- εν πνεύματι- με πνευματική πίστη, την Π= προσευχή Ν= νηστεία Μ= μετάνοια : δηλαδή, εγώ πιστεύω-προσεύχω-πορεύομαι προς το πνεύμα της αληθείας και νηστεύω νοητικά-διανοητικά το πνεύμα του κακού και μετανοώ το κακό, μεταμελούμαι απο τα λάθη του παρελθόντος, μεταγνώθω το αληθές και μεταστρέφομαι προς το καλό-το ΕΥ το οποίο τώρα συνειδητοποιώ και επιλέγω να πορεύομαι-συμπορεύομαι και υπηρετώ ως την μόνη Αλήθεια. αυτή είναι η γνώση-διδαχή των γραμμάτων της σοφίας και του λόγου και του Υ-ψιλον Ε-λεύθερου Α-νθρώπου ) .
αυτό δεν λέει η Αρχή και το Πέρας (= το σύνολο) των 24 γραμμάτων της ΑΒ= Α_Ω : Α-Ω = άω= πνέω (εκ τού άημι =) ΠΝΕΥΜΑ (που σημαίνει ο γνωρίζων-βιώνων-εκφράζων το Α-Ω = τα 24 γράμματα, καθίσταται πνευματικός, πνέει εν πνεύματι το πνεύμα των λόγων που συνθέτουν τα 24 γράμματα την πνευματική Σοφία και λόγο) .
24 γράμματα= διάνοια-κατανόηση-αντίληψη= ΝΟΥΣ (η διανοητική και μόνον γνώση- αντίληψη- ανάγνωση-γραφή των γραμμάτων δεν οδηγεί στην βιωματική χώρηση και σύλληψη του πνεύματος των γραμμάτων και ως εξ αυτης την ηθική και πνευματική μεταμόρφωση- τελειοποίηση της ψυχής και του όντος του ανθρώπου) .
Η Τ-ελεία κατανόηση του Τελείου Ανθρώπου= Υ-ψιλον= ΝΟΥΣ ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ μπορεί να αναπαρασταθεί απο τα γράμματα Τ= τέλειος άνθρωπος και Υ =Υ-ψώνει τα χέρια Τ στον ουρανό Υ για να Υ-περβατήσει και καταστεί-παραστεί ενώπιον του πνεύματος του θεού ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ-ΥΠΑΓΩΜΕΝΟΣ δηλαδή δοχείο άδειο-Υδρία το οποίο το θείο πνεύμα πληρώνει και πνευματώνει-Υδωρ ζων, χάριν των ανθρώπων και του έργου του θεού στην ανθρωπότητα (άνθρωπος Υδροχόος- Υδρία- Υδωρ και το έργο του να διαχύσει Υετόν σε όλη την γη- κόσμο- ανθρωπότητα) .
γράμματα- αριθμοί =ΠΝΕΥΜΑ
γράμματα: α-ω= άω=πνεύμα
αριθμοί: 1-9= (ανάλυση)
1=1
9= 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45
1=1 +
9=45
46 =10 = 1
θεός = 46 ελλάς =46 
γράμματα- αριθμοί = ΑΛΗΘΕΙΑ
ΑλήθειΑ= 42 = 24 = Ω
Ω= Α και Α = Ω
Α-λήθει-Α= Α-Ω καί Ω-Α 
(Α=1=ΜΟΝΑΣ=γεννήτωρ όλων των αριθμών και συνεπώς και του Αλφα-Ωμέγα) (ΑΛ-φα και ΑΛ-ή θεια είναι ο ΘΕΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ. ΑΛ= 1-11= 111= τριαδική ΜΟΝΑΣ= Α.Μ.Ν.Ο.Σ) .
Α  Μ  Ν  Ω
Β   Λ  Ξ  Ψ
Γ   Κ  Ο  Χ
Δ    Ι   Π  Φ
Ε   Θ   Ρ  Υ
Ζ    Η  Σ  Τ
θεός= 46 ελλάς= 46 = 4 στήλες-σειρές των 6 γραμμάτων (46 είναι και οι κολώνες του παρθενώνα των αθηνών οι οποίοι αναπαριστούν την διάταξη της συνέλευσης των 12 θεών-θεαινών με τους γεννήτορες τους ) .
τα ελληνικά γράμματα= ΑΕΓ =
 
Α=1-Αστήρ- Αλήθεια
Ε=5-κτινος- πενταπλή Αλήθεια
Γ=3-σε όλη την Δημιουργία- τριαδικός Ανθρωπος
(Γ=τρίγωνο=Δ=τριπλή-τριαδική Δημιουργία= ύλη-ψυχή-πνεύμα)
είναι ο Αστήρ ο πρωϊνός (έναρξη ημέρας-φωτός=ξημέρωμα) ο οποίος λάμπει-φωτίζει-ακτινοβολεί στην τριπλή Δημιουργία (παν-τού) (αφροδίτη- αυγερινός- ΗΩΣ-φόρος) .
1
2 Δ 3
γράμματα-αριθμοί= ΑΡΕΤΕΣ
γράμματα= ά-ω=πνέω-πνεύμα
αριθμοί= 1-9= 46=ελλάς--θεός
αρετές= 65
6=εξάλφα=πνεύμα
5=πεντάλφα=ον

ΑΡΕΤΗ= 49
Η ΑΛΗΘΕΙΑ= 49
οι αρετές (αρετή) με τις οποίες η ΑΛΗΘΕΙΑ χωρεί-δρά-δημιουργεί στούς κόσμους του παντός είναι η ΑΓΑΠΗ_ΣΟΦΙΑ (δυαδικό έν και διπολικό εν και ζεύγος) .
αγάπη=28 + σοφία= 64 = 92 =11
1=Α
1=Α
11=Λ (2 αρχές εκδηλώνονται απο ένα κέντρο-Λ) .
Α- λήθει- Α (Α-Α =1-1= 11) .
ΑΛ-ήθεια (ΑΛ=1-11=111)
Α(γάπη) + Σ(οφία) = 1-18 =118 (χριστός=118)=1+18=19 = (Τ) = 1+9=10=1 =Α . συνεπώς όντως ο θεός η αλήθεια είναι η μονάς η οποία είναι ΕΝΙΑΙΑ- ΔΥΑΔΙΚΗ- ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ .
αλλά και σε επίπεδο αριθμών :
Α (γάπη) + Σ (οφία) = Α= 1 Σ=18=9 
Α_Σ= 1- 9= το σύνολο των αριθμών (αγάπη-σοφία)
αλλά και σε επίπεδο αρετών :
εφόσον " ΑΡΕΤΗ "= 49 =7 χ 7 =το σύνολο των νόμων (7) σε όλη την δύναμη-ισχύ της αλήθειας (7χ7) στην τριπλή-τριαδική δημιουργία (παν) (αλήθεια=7 γράμματα και αποδίδει 42= 6χ7) .
η αλήθεια των γραμμάτων είναι ΟΧΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ- αυτή τούτη η αλήθεια η οποία βιούται και γνωρίζεται μόνον εν αγάπη- σοφία δηλαδή με τελειότητα ψυχής ΗΘΙΚΗ-εν αγάπη και τελειότητα πνεύματος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-εν σοφία .
ΒΙΩση σημαίνει-αποσυμβολίζεται (απο μίας πλευράς-όψεως) σε ΙΩΒ= ιώβειος Υπομονή + Σ + Η = Σ-οφία και Η-θική ! η σοφία είναι η πνευματική τελείωση και η ηθική είναι η ηθική τελείωση εν αγάπη . ΓΝΩση σημαίνει- αποσυμβολίζεται σε Γ' ΩΝ = τρίτος (Γ") ΩΝ =ο υπάρχων θεός (= ΗΝ- ΩΝ- ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ =δια του "Ο ΩΝ" ΝΟΩ= ΓΝΩ τον ένα ΩΝΤΑ ΘΕΟ πατέρα- λόγο- πνεύμα και συγκεκριμένα ο Γ' ΩΝ είναι ο "ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ"= ο παράκλητος- το πνεύμα της αληθείας (Α_Β_Γ ΩΝ = το τριαδικόν ον = ενιαίο- δυαδικό- τριαδικό ) , + Σ + Η , όπου Σ= σοφία και Η = ηθική . (ΩΓ και ΩΝ όπου ΩΓ= αρχαίος βασιλιάς της αττικής= ο έλληνας ΝΩΕ= ΕΩΝ= Ο ΩΝ και Σ= σελήνη Η=ήλιος, όπου ήλιος= λόγος-αγάπη και σελήνη= πνεύμα-σοφία) .
ΥΓ: τα ελληνικά γράμματα : τα κλειδιά του σύμπαντος κόσμου και του ανθρώπου δια των οποίων ο άνθρωπος αληθεύει- ελευθερούται- γνωρίζει- εργάζεται υπέρ του έργου του θεού και της ανθρωπότητος, τα οποία μπορούν να ΣΥΝλάβουν μόνο άνθρωποι του καλού και της αλήθειας- αγάπης- σοφίας θεού και όχι διανοητικοί και νοησιαρχούμενοι και επιστημονολογούντες και τάχα μου φιλοσοφούντες και φανατικοί (θανατικοί!) και θρησκολογούντες και εσωτεριστές- εσωτερικολογούντες και "μεμυημένοι" και εθνικοί ελληνολογούντες και κάθε υπερόπτης-αλαζών-εγωϊστής-ατομιστής-ωφελημιστής-αυτοπροβαλλόμενος για τις γνώσεις και τα πτυχία του .(πλούτος υλικός, γνώσεων κλπ) .
η αγάπη κάνει τον άνθρωπο ταπεινό- χωρίς εγώ και εγωϊσμό-ατομισμό-ίδιον όφελος και ίδιον συμφέρον και η σοφία κάνει τον άνθρωπο υπηρέτη του θελήματος του θεού και των ανθρώπων, της ανθρωπότητος . τα ελληνικά γράμματα είναι ο τρόπος για να βαδίσει ο αναζητητής την οδό της ταπεινότητος και υπηρεσίας προς τούς άλλους κατα το θέλημα του θεού .
καιρός να βρης το γράμμα σου !
γράμμα = 46 = θεός = ελλάς 
4 στήλες  επί 6 σειρές = ο ΑΜΝΟΣ των Α_Ω γραμμάτων εντός των οποίων είσαι και εσύ ..και ο γείτονας ! καλό 2013 (πάλι την γλυτώσαμε που λέει και ο χάρης !) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: