Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

το κέρδος Γ'

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
πριν απο 2015 χρόνια ο Λόγος του Θεού κατέβηκε στην γη για να δείξει-διδάξει στον άνθρωπο-ανθρωπότητα της γης την αλήθεια καί (δι-ανοίξει) την οδό της αλήθειας που οδηγεί στην αληθινή εν θεώ ζωή. αυτός ήταν ο ιησούς χριστός ο σωτήρας και θεός της ανθρωπότητος . η κλείδα-δένδρο της ζωής που μας παρέδωσε ήταν η διπλή-διπολική εντολή " ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" (δένδρο ζωής-η βίωση του δένδρου ζωής) και "ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ" (δένδρο γνώσεως-η κατανόηση-λύση του δένδρου της γνώσεως) .
αγαπάτε= να αγαπάτε-να είστε αδελφοί (ενωμένοι)
αλλήλους=να είστε αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλο-μεταξύ σας 
οι αγαπημένοι αδελφοί είναι αλληλέγγυοι-φίλοι-αμοιβαίοι-αλληλοσυμπηρούμενοι και συνεπώς το κοινό τους συμφέρον είναι η αγάπη και η αδελφοσύνη και όχι το εμπόριο το χρήμα και το κέρδος .
αγαπάτε=να αγαπάτε-να είστε αδελφοί (ενοποιητικοί)
τους εχθρούς υμών=και προς αυτούς (τους συνανθρώπους σας) οι οποίοι κατέστησαν με τις πράξεις τους εχθροί-ενάντιοι-αντίλογοι σας.
οι αγαπώντες άνθρωποι είναι με την συμπεριφορά τους αληθινοί-ειλικρινείς συνάνθρωποι-αγαπώντες-αδελφοί-αμοιβαίοι και προς τους εχθρούς-ενάντιους συνανθρώπους τους και αυτό το αποδεικνύουν με την συγχωρητηκότητα-ανοχή-υπομονή-μακροθυμία τους. 
η αγάπη είναι ο θεός
η αλληλέγγυος αγάπη εκφράζεται απο τούς αγαπώντες ανθρώπους
η αγάπη είναι ανωτέρα δύναμις κατισχύουσα της εχθρότητος-μίσους
η εχθρότης είναι το κακόν-νείκος
η εχθρότης-επιθετικότης-βία-αδικία εκφράζεται απο τον άνθρωπο ο οποίος έχει επιλέξει τον δρόμο του κακού αφού πρώτα έχει παραπλανηθεί απο αυτό το κακό το οποίο είναι σκότος-σύγχυση-θολούρα διανοητική και εχθρότης ψυχική και αντίθεσις πνευματική και που στο υλικό επίπεδο (γη-κόσμος-ύλη) εκδηλώνεται με τον διαχωρισμό το μίσος την δυσαρμονία-ανισορροπία-ανισότητα (βία-αδικία-ατομικό συμφέρον-ιδιοτέλεια-χρήμα-κέρδος-εγωϊσμός-εξουσία επι των άλλων) . 
ΑΓΑΠΗ-παροχή-ανταλλαγή-συνεισφορά
ΔΩΡΕΑΝ νομιμη ΠΑΡΟΧΗ
ΔΩΡΕΑΝ ηθική ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΔΩΡΕΑΝ σοφή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ-συνεισφορά
ΚΕΡΔΟΣ-χρήμα-εμπόριο-κέρδος
ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΡΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ- ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΑΥΤΟΠΡΟΒΛΗΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΑΓΑΠΗ
αδελφώνει- ηθικοποιεί- αγαθοποιεί
ΚΕΡΔΟΣ
διαχωρίζει- διαφθείρει- καταστρέφει
ΑΓΑΠΗ
άνθρωπος ηθικός
κοινωνία  ισότιμων συν-αδελφών
ανθρωπότης ισαγγελικών πνευμάτων
ΚΕΡΔΟΣ
άνθρωπος ανόμοιος-ετερογενής
κοινωνία  ανισοτήτων-αδικιών
ανθρωπότης ατελής-καταρρέουσα
ΑΓΑΠΗ
ΕΜΕΙΣ όλοι εν
ΣΥΝ όλον εμείς
ΟΛΟΙ εμείς εν όλον
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΓΩ όλοι εσείς
ΣΥΝ εγώ φέρω
ΟΛΟΙ εσείς εγώ άτομον 
ΑΓΑΠΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ=άλυσος αδελφών ανθρώπων
η αληθινή οδός-η αλήθεια-η αληθινή πνευματική ζωή 
ΚΕΡΔΟΣ-ΑΤΟΜΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ=φαύλος κύκλος ανθρώπων του κακού
η οδός της απώλειας-η αναλήθεια-η αναληθής φθαρτή ζωή
αγάπη=28=10=1 =η μονάς
7= 1-7=28=7+7+7+7=η επτάς σύν ο σταυρός της επτάδος
4=ανθρώπινο εγώ σύν κόσμος
7=νόμος άνθρωπος
4χ7=κύριος εαυτού(νόμου-νόμος) άνθρωπος
κέρδος=69
+ 6=τέλειον και +9=δημιουργικόν
κέρδος=εναντιούται στην αγάπη=η οποία είναι Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ και Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, συνεπώς κέρδος=μείον= -69
-69=-15=-6
-6=(-1 + -2 + -3 = -6) =ενάντιο στην τελειότητα του καλού= ΕΧΘΡΟΤΗΣ-μίσος
-9=(-3 + -3 + -3 = -9) =ενάντιο στην δημιουργία= ΚΑΤΑΣΤΟΦΗ-θάνατος
ΑΓΑΠΗ=(η αυτο-θυσιαστική αγωνιστική βίωση-συνβίωση της αγάπης-με αγάπη) καθιστά τον άνθρωπο ΚΥΡΙΟ ΕΑΥΤΟΥ=ΤΕΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΙΚΟΣ .
ΚΕΡΔΟΣ=(η καθημερινή αυτοαναλωτική προσπάθεια-επιδίωξη του κέρδους) καθιστά τον άνθρωπο ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ=ΑΤΕΛΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ.
ΥΓ:ανεξαρτήτως του ότι οι επιδιώκοντες το κέρδος "δίδουν" και ψίχουλα ως -τάχα μου και δήθεν- δωρεάν ένα μέρος των κερδών (ελεημοσύνη-αποζημίωση κλπ) η αλήθεια είναι ότι ανακατεύουν με την κουτάλα το καζάνι της ανυπαρξίας του κακού-και του εαυτού τους και δεν συμβάλουν ούτε στην δική τους αυτοτελείωση ούτε στην βοήθεια που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα και η οποία είναι κυρίως πνευματική (αλήθεια-αγάπη-σοφία) στα πλαίσια του "αγαπάτε αλλήλους" (αγάπη-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη) "και τούς εχθρούς υμών" (συγχωρητικότης-ανοχή-υπομονή-κατανόηση-αυτοθυσία χάριν των συνανθρώπων κλπ) .
τέλος, ένα είναι το "κέρδος" που προκύπτει απο τον άνθρωπο που αγαπά-συνχωρεί-παρέχει αδελφοποιητικά αλληλεγγύη-βοήθεια-αλήθεια-σοφία παραδειγματικά-έμπρακτα, η εναρμόνιση-συντονισμός-ενοποίηση με την αγάπη του θεού η οποία ευρίσκεται μέσα-εντός του, στο πνεύμα του καλού μέσα του και παντού έξω του στον κόσμο και η οποία είναι διαθέσιμη ως πνεύμα χάριτος-αλήθειας-δύναμης στον καθε πιστό-ταπεινόφρονα-αγαπώντα άνθρωπο-συνάνθρωπο-αδελφό .
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: