Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

"και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(Ιωάν. 8:31-32) ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας.
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
(ή θάνατος)

2-ΕΛ=σημαίνει έλιον-έλληνον-ήλιον-θείον φως
2-ΕΥ=σημαίνει καλόν-ηθικόν-εύλογον-ωραίον
1-Θ=αρχικό του Θείου-της Θυσίας-Θελήσεως-Θανάτου
2-ΕΡ=αρχικά του έρωτα-έρωση και του ερμή=ερμηνεία
2-ΙΑ=αρχικά του Ιατρού-Ιάσων=Ίαση
-------
9 ΓΡ
ΘΕΟΣ-πνεύμα : ΘΕΣΙΣ-ΘΕΛΗΣΙΣ-ΘΥΣΙΑ (καθοδικά)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-δισύνθετον πνεύμα-εγώ : ΘΥΣΙΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ-ΘΕΩΣΗ (ανοδικά)
η ελευθερία είναι η θεία κατάσταση που ζει ο ελεύθερος άνθρωπος και αυτή είναι κατάσταση θεία ηλιακή λογοϊκή- ηθική καλή εύλογη- θεληματικά αυτοθυσιατική- ερωτικά αγαπητική και γνωστική- ιαματική (εξυγιαντική), συνεπώς ο ελεύθερος άνθρωπος (απλός-τέλειος-υπεύθυνος-ενσυνείδητος) είναι ένας αληθινός άνθρωπος, πιστός και αληθινός, καλός και ηθικός, λογικός και αγαπών- ερωτικός, αυτοθυσιαστικός και αγιάζων-υγιαίνων .
ελευθερία= 81(α=1 ω=24) =9 χ 9
9= ο αριθμός της μυήσεως στην αλήθεια δηλαδή ο αριθμός της πνευματικής δημιουργίας-ζωής, ο αριθμός της υικού-θυγατρικού πνεύματος στην κλίμακα της εννεαδικής μονάδας των αρετών-αριθμών .
η εννεάς= εννεαδική μονάς= 9=123456789=1
1=μονάς= Ο ΩΝ (μονάς=μένει αιωνίως)
9=Ο ΩΝ (εν-νέα= νέα εμφάνιση του ενός-μονάδος=μένει αιωνίως)
1-9 = εννεαδική μονάς= Ο ΩΝ (Ο ΜΟΝΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ)
ελευθερία= 81= 9 χ 9 = σημαίνει μέγιστος κύκλος δυνάμεως- ισχύος της αλήθειας για τον άνθρωπο, κατίσχυση της αλήθειας στο υλικό-ψυχικό και πνευματικό επίπεδο (3+3+3+9).
Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α (είναι η κατάσταση που δημιουργεί η αλήθεια-Ο ΩΝ στον άνθρωπο-ΩΟΝ, ο οποίος γνωρίζει-βιώνει-τηρεί την αλήθεια, δηλαδή γίνεται φορέας-αγγελιοφόρος και μάρτυρας
της αλήθειας-ο ών) .
η ελευθερία= (αναγραμματίζεται σε) = ΑΛΗΘΕΥΕι ΡΕ-ΩΝ/ ΡΕα
Ρε-Ρα είναι ο ήλιος (άμμων ρα- Φθά) (ατόν-ρέων-φαίων) .
ελευθερία= ενυπάρχουν οι λέξεις-λόγοι :
αεί =αιωνίως, εων-ίως
ευθεία=ευθεία οδός
θεά- θεία= θεϊκή
έλ- ελία=ηλιακή-θεία
εύ- εύα= χαρά- ζωή
ρέα =ροή αγάπης-σοφίας-γνώσεως αληθείας
αληθεύε-ι = κοινωνεί της αλήθειας κλπ .
(Ιωάν. 8:31-32) ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας.
ο πιστός μαθητής είναι ο πιστός της αλήθειας ο πιστός του χριστού=θεός (και όχι πιστός-οπαδός ανθρώπων-της εκκλησίας-των κομμάτων- αιρέσεων οργανώσεων πάσης φύσεως κλπ) .
ΧΡ- ιστός και Π- ιστός
ΧΡ= χάρις= αγάπη του λόγου του θεού
Π= πνεύμα= σωφία του πνεύματος του θεού
ιστός= ιστάμενος- όρθιος- αναστημένος (αποτελεί ιστό-σημαία-σύμβολο-εικόνα της αλήθειας Υψωμένο-Ορθιο για να τον βλέπουν οι άνθρωποι και να οδηγούνται εν θεώ-αληθεία) .
Η γνώση της αλήθειας είναι η ΥΠΑΓΩΓΗ στην αλήθεια και η ΟΜΟΙΩΣΗ με την αλήθεια και η ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ του έργου της αλήθειας . αυτό σημαίνει ΓΝΩΡΙΖΩ=και βιώνω-τηρώ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ γιαυτό και Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ/ΝΕΙ ΥΜΑΣ . ελευθερώνει απο το κακό καθιστώντας μας άκακους και άδολους και απονήρευτους και ταυτόχρονα πιστούς και αληθινούς και βιωματικά αυτοπνευματούμενους-αγιάζοντες . (αυτό που έχει αξία και ουσία είναι η ψυχή και το πνεύμα και όχι η ύλη-υλικός πλούτος-υλική επίδειξη και η διάνοια-διανοητική γνώση-επιστήμη-καταξίωση-αυτοπροβολη, καθώς εν τέλει η κρίση της ψυχής και του πνεύματος-εγώ θα καθορίσει και την μελλοντική ψυχοπνευματική διάσωση-ζωή) (αλτρουϊστικά συναισθήματα αγάπης-ειλικρινείς σκέψεις σοφίας-άδολες-απονήρευτες προαιρέσεις αλήθειας-έργα και πράξεις αγάπης-σοφίας-αλληλεγγύης-δικαιοσύνης-ελευθερίας-βοήθειας-συμπαράστασης προς τους πάσχοντες ανθρώπους αδελφούς-συνανθρώπους) .
α-γαπάτε
λ-ογικά
η-θικά
θ-εληματικά
ε-λεύθερα
ι-σχυρά
α-λλήλους
τέλος Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: