Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

η Πίστις και ο Πιστός της Αλήθειας


[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
ΠΙΣΤΙΣ- ΑΛΗΘΕΙΑ :
σύνοψη- χρυσή τομή : (Ιωάν. 8:31-32 ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε. και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας) .
ειπεν αυτη ο ιησους :
εγω ειμι η αναστασις και η ζωη 
ο πιστευων εις εμε 
καν αποθανη ζησεται 
και πας ο ζων και πιστευων εις εμε 
 ου μη αποθανη εις τον αιωνα .
(Ιωάν. 11:25-26) 
(Ιωάν. 14:5-6 λεγει αυτω θωμας κυριε ουκ οιδαμεν που υπαγεις και πως δυναμεθα την οδον ειδεναι .λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου).
Η ΠΙΣΤΙΣ στην ΑΛΗΘΕΙΑ δημιουργεί ΠΙΣΤΟΥΣ και ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ανθρώπους, δηλαδή έμπιστους στο έργο του θεού στον κόσμο και αληθινούς εργάτες- συνεργάτες του έργου αυτού .
Π= πνευματικός
Ι= ισχυρός
Σ= συγχωρητικός
Τ= ταπεινός
Ο= οφειλέτης (τοις πάσι)
Σ= συνεργάτης (σιωπηλός και συνδεδεμένος με τον θεό και το έργο του)(2 ιχθείς συνδεδεμένοι- σιγή ιχθύος) .
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ= σωφία-σοφός
ΙΣΧΥΡΟΣ= ισχύς αληθείας-ισχυρός ,αληθινός
ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΣ= αγάπη-δίδων άφεση-συγχωρητικός
ΤΑΠΕΙΝΟΣ= χωρίς εγωϊσμό-ατομισμό= ταπεινός-κύριος εαυτού
ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ= πάροχος-αγαπών αλληλέγγυος-αδελφός-ελεήμων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ= συνεργάτης του θεού στον κόσμο, οικουμενικός απόστολος, αληθινός εντεταλμένος- απεσταλμένος του θεού στον κόσμο .
Π- ΙΣΤΟΣ και ΧΡ- ΙΣΤΟΣ : π= πύλη πνεύματος (πνευματική πόρευση πιστού προς το πνεύμα της αληθείας) χρ= χρίσμα χάριτος χριστού (επιπρόσθετη χάρις, χαριτοδότηση, χρίσις ακόλουθου της αγάπης του χριστού) .
ΑΛΗΘΕΙΑ= ο πατήρ θεός: πνεύμα σωφίας και λόγος αγάπης
ΠΙΣΤΙΣ= πίστις στην αλήθεια-πνεύμα της αληθείας
ΠΙΣΤΟΣ= πνευματικός ακόλουθος του λόγου-πνεύματος του θεού, ο αληθινός άνθρωπος- αδελφός-βιωματικά αυτοπνευματούμενος μαθητής,παραδειγματικός διδάσκαλος της αλήθειας και της πίστης προς τον θεό.
ΠΙΣΤΙΣ= π-ΙΣ-τ-ΙΣ= ΙΣΙΣ (θεά της αλήθειας-ισότητος των όντων) + Π= πνεύμα + Τ=τέλειον , συνεπώς η πίστις είναι η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΕΤΩΝ που αποκαλύπτουν την θεά ίσιδα- ισότητα- αλήθεια δηλαδή το τέλειο πνεύμα της αληθείας το οποίο εξισώνει όλα τα όντα- πνεύματα αφού όντως όλα εκπορεύονται απο τον κύκλο του θεού ως ακτίνες-πνεύματα θεού .
Π-ιστός= είναι αυτός ο οποίος πνευματικά, κατά θεόν, είναι ο ιστός- σημαία- αλήθεια του Π= πνεύματος της αληθείας, στον κόσμο-γη . (είναι μαθητής- ακόλουθος του χριστού- αγίου πνεύματος, καλός και σοφός, δοτικός και δίκαιος, πιστός και αληθινός στον λόγο και τον τρόπο του .
ΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

"και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" 3

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
(Ιωάν. 8:31-32) ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας. 
1-Καί
2-ΓΝΩΣΕΣΘΕ=94
3-ΤΗΝ=39
4-ΑΛΗΘΕΙΑΝ=55
5-ΚΑΙ=20
6-Η=7
7-ΑΛΗΘΕΙΑ=42
8-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ=127
9-ΥΜΑΣ=51
-----------------
455= 14=5=Ε
9 λόγοι = Ι (1 έως 9= 45)
επίκεντρο των 9 λόγων είναι η Α-λήθεια= Α =1
455= 91 Χ 5 (1-5-9)
Α Ε Ι = 1 5 9
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ  Ι
τι σημαίνει η αλήθ-ΕΙΑ ΕλευθΕρώσΕΙ υμάς ;
Α= η Αλήθεια Ανθρωπε
Ε= θα σε Ελευθερώσει
Ι=και θα σε καταστήσει Ισχυρό
Α=1= ΜΟΝΑΣ=ΜΕΝΕΙ-εωνίως
Ε=5=ΠΕΝΤΑΣ= ΠΕΜΠΕΙ=αποστέλλει (πνεύμα-χάρις)
Ι=9 =ΕΝΝΕΑΣ= ΕΝ ΝΕΟΝ-ον=σφραγίδα 9δος με το έν
1=αριθμός του θεού 
5=αριθμός του ανθρώπου
9=αριθμός της μυήσεως-αληθείας-αναστάσεως
αεί= αιωνίως = 
(ο γνωρίζων την αλήθεια θα γνωρίσει τον θεό- ο οποίος είναι :)
Α-λήθεια
Ε-ων (ο υπάρχων εωνίως- ο ων)
Ι-σχύς
ΤΑ 9 ΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ= (των λόγων του ιησού)
Κ Γ Τ Κ= σύμφωνα
Α Η Α Ε Υ= φωνήεντα
σχηματίζουν τις λέξεις- λόγους : ΓΗ - ΕΥΑΑΚΤ - Κ
(και οι οποίοι λόγοι αφορούν)
ΓΗ= η γή-μήτηρ της φύσης
ΕΥΑ- η εύα=ζωή-μήτηρ της ανθρωπότητας 
ΑΚΤ-ίς (Ι-Σ =αρχικά του ονόματος ΙησούΣ δηλαδή αυτού που ομίλησε και είπε τούς λόγους αυτούς (φορέας του λόγου του θεού) =η ακτίνα που δημιούργησε τον άνθρωπο τον κόσμο και το έργο-αποστολή του ανθρώπου (επικεφαλής του οποίου τέθηκε ο ιησούς χριστός) .
Κ= 1ον) Κόσμος 2ον) Καλόν-Κακόν 3ον) Κ= 10ον γράμμα της ελληνικής ΑΒ
κόσμος= το στάδιο-θέατρο (υλικός χώρος-χρόνος) εντός του οποίου διαδραματίζεται το θείον και ανθρώπινον δράμα της μετουσίωσης του κακού (το έργο του θεού διαμέσω του ανθρώπου)
καλόν-κακόν= η κατάσταση της δισυνθετότητος του κόσμου και του ανθρώπου (αμιγής ενδογενής πνευματική δισυνθετότητα) .
Κ=10
10=4 
4= 1+2+3+4=10 = Α-Δ-Α-Μ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
4=δισυνθετότητα-εγώ-σταυρός-θυσία (το  έργο του ανθρώπου η ΑΡΣΗ του σταυρού της δισυνθετότητας καλού- κακού)
10=δένδρο γνώσεως καλού-κακού (που ο δισύνθετος άνθρωπος δια της αυτοτελειοποιήσεως του ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία θα το μετατρέψει σε δένδρο γνώσεως της αλήθειας-σωφίας)
10=δένδρο ζωής-καλού (που ο άνθρωπος τελειοποιούμενος μπορεί να γεύεται τους καρπούς του αλλά και να ενοποιεί τα δύο δένδρα σε ένα δένδρο γνώσεως-σωφίας-αγάπης-αλήθειας= 10+10+10= 30)
"και γνώσεσθε την αλήθεια"= ο θεός
ΘΕΟΣ :ΑΛΗΘΕΙΑ- ΣΩΦΙΑ- ΑΓΑΠΗ
αλήθεια= ο θεός πατήρ, η ισχύς, Ο ΗΝ
σωφία= ο θεός πνεύμα, η φαντασία,Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
αγάπη= ο θεός λόγος, η θέληση, Ο ΩΝ

"και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς
ΑΝΘΡΩΠΟΣ :ΑΛΗΘΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΕΝΟΤΗΣ
η αλήθεια ειναι ο θεός- ο λόγος χριστός-το πνεύμα παράκλητος
η ελευθερία είναι αποτέλεσμα της βιωματικής γνώσεως της αλήθειας η οποία αλήθεια είναι η ΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ : γνωρίζω το καλόν για να μπορώ να κάνω-δίδω-χαρίζω άδολα και δωρεάν το καλόν και γνωρίζω το κακόν για να μπορώ να το διακρίνω όταν μου επιτίθεται και να μπορώ να αγωνίζομαι να μάχομαι να ανορθώνομαι να φρουρούμαι απο τις παγίδες-δέλεαρ του κακού, να μπορώ να φυλάω τα εμαυτού, να μπορώ να προστατεύω τον πλησίον και την κοινωνία . δεν μπορώ να κανω βήμα πνευματικά χωρίς την γνώση-φρούρηση  απο το κακό και μετάνοια του κακού και δεν μπορώ να κάνω βήμα χωρίς την γνώση-βίωση του καλού και ενεργοποίηση μου στο καλό . Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΚΑΙ ΕΝ-ΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΟΝ .
"και γνώσεσθε την αλήθεια"=ιησούς χριστός-ο λόγος του θεού= το έργο του οποίου εξέφρασαν οι έλληνες "και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"= ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας= το έργο του οποίου έλαβαν οι έλληνες δια του οποίου ολόκληρη η ανθρωπότητα θα ελευθερωθεί οριστικά και τελειωτικά απο το κακό-σκοτοφορικό πνεύμα του κακού .
ΕΛΛΑΣ :ΑΛΗΘΕΙΑ- ΕΛΛΑΣ- ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
η αλήθεια είναι ο θεός= ο ιησούς χριστός-ο παράκλητος σωφία
η ελλάδα είναι ο τόπος-χώρος του πνεύματος (απο τα πανάρχαια χρόνια-δηλαδή η ελλάς το ένδοξο παρελθόν η ελλάς το έργο του χριστού και τέλος η ελλάς το έργο του παρακλήτου ! είναι η αλήθεια αυτή προς έπαρση ή ....να πάρουμε τα βουνά ; !!! )
η ανθρωπότητα είναι τα χέρια του θεού-πνεύματος στο έργο της μετουσίωσης του κακού σε καλό και η επιστροφή και αποκατάσταση του στούς κόλπους του θεού (άνθρωπος-συνεργάτης του θεού και ανθρωπότης η εν παντί ενότητα των ανθρώπων) .
(ΣΥΝ)
ΕΛ-ΛΑΣ- ΕΛ-ΠΙΣ- ΕΛ-ΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛ-ΕΝΗ- ΕΛ-ΙΟΣ- ΕΛ-ΕΗΜΟΣΥΝΗ
ΕΛ-ΛΑΣ- ΕΛ-ΑΙΑ-ΕΛΩΪ ΕΛΩΪ ΛΑΜΑ ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

"και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(Ιωάν. 8:31-32) ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας.
και ΓΝΩΣΕΣΘΕ= γνώση του ανθρώπου= διάνοια
την ΑΛΗΘΕΙΑΝ= αλήθεια του θεού=πνεύμα
και Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ= η αλήθεια ως πνεύμα θεού ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ατομικά και συλλογικά θα ΣΑΣ απαλλάξει- λυτρώσει- εξυγειάνει- ιάσει- ρύσει- απελευθερώσει εκ του κακού σας και απο τις δεσμεύσεις του κόσμου-γης (ανάγκες- επιθυμίες- κακίες- ελαττώματα- εξαρτήσεις υλικές διανοητικές ψυχικές) .

τι είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ για τον άνθρωπο ;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ= ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-Γνώσεως και Σωφίας
Η ΑΛΗΘΕΙΑ= Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-Υπάρξεως και Ζωής
ΛΟΓΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΝΕΥΜΑ
Α
αγάπη
Λ
λογική
Η
ηθική
Θ
θυσία
Ε
ελευθερία
Ι
ισχύς
Α
αλληλεγγύη
η αγάπη παρέχει δωρεάν άφεση- συγχώρεση- η αγάπη είναι η βοηθός- ελεημοσύνη- τροφός-  
η αγάπη είναι η αλτρουϊστική αυτο-θυσία- η αγάπη είναι η εγκράτεια και ιέρεια της αλήθειας
η λογική είναι η σταθερότης του νου
η ηθική είναι η δικαιοσύνη της ψυχής
η θυσία είναι το τίμημα της βιώσεως της αλήθειας
η ελευθερία είναι το αποτέλεσμα της γνώσεως της αλήθειας
η ισχύς είναι δύναμη που λαμβάνει ο πιστός-τηρηρής της αλήθειας
η αλληλεγγύη είναι το δέον χρέος που επιτάσσει η μύηση στην αλήθεια
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Π
Πνευματικότητα
Ν                    Ε
Νουνέχεια                     Ελευθερία
Υ
Υπερβατισμός
Μ                    Α
Μύησις                        Αλήθεια-ν
η πνευματικότητα είναι η βεβαίωση της ομοιότητος του ενδογενώς αμιγώς πνευματικώς δισύνθετου αυταπλοποιούμενου πνεύματος-εγώ του ανθρώπου με το πνεύμα του θεού
η νουνέχεια είναι η συνετή φρόνηση-προσοχή
η ελευθερία είναι η απελευθέρωση απο το κακό
ο υπερβατισμός είναι η έντιμη απόδειξη- βεβαίωση και αληθής μαρτυρία του μεμυημένου μαθητή
η μύησις είναι η οδός και η ζωή του αιτούντος, κρούοντος και ζητούντος την αλήθεια ο οποίος και λαμβάνει και ευρίσκει και του ανοίγεται η θύρα του Πνεύματος του θεού .
(Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. ματθ:Ζ-7-8)
 εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε
 και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας .
Αγάπη  Λογική  Ηθική  Θυσία  Ελευθερία  Ισχύς  Αλληλεγγύη  
Πνευματικότητα  Νουνέχεια  Ελευθερία  Υπερβατισμός  Μύησις  Αλήθεια
ένας άνθρωπος ,
που αγαπά άδολα, που η λογική του είναι στην ευθεία του καλού, που είναι ηθικά δίκαιος, που μπορεί να αυτο-θυσιάζεται χάριν της αλήθειας, που εργάζεται με την αλήθεια και προάγει εξακολουθητικά την απελευθέρωση του εαυτού του, του συνανθρώπου και της κοινωνίας, που η ισχύς της ενέργειας και της δυνάμεως του χρησιμοποιούνται υπέρ της προστασίας των αδυνάτων και της κατίσχυσης του κακού και των προβλημάτων που αυτό δημιουργεί στην ζωή των ανθρώπων, που η αλληλεγγύη και βοήθεια του προς τους πάσχοντες είναι δεδομένη, αυθόρμητη και ενσυνείδητα υπεύθυνη,
ένας άνθρωπος ,
που οι πράξεις- ενέργεις- σκέψεις- συναισθήματα- συμπεριφορές στην καθημερινότητα του προσομοιάζουν με την τελειότητα των όντων- αγγέλων- αγγελικών πνευμάτων του ουρανού,
που είναι συνετός- λογικός-φρόνημος και τηρητής των νόμων της κοινωνίας και της αγάπης, που είναι ελεύθερος δηλαδή σοφός- υπεύθυνος- ενσυνείδητος- ενωτικός- γνώστης της αλήθειας και βιωτής και εκφραστής του καλού θεληματικά, που είναι υπερβατικός- ενορατικός- διαισθητικός- διαβάτης του αιωνίου και του απείρου- επικοινωνιακός- φορέας και μεταφορέας των σκέψεων- θελήσεων και του θελήματος του ουρανού και του θεού, που ειναι μεμυημένος στην θεία αλήθεια, δηλαδή εκτελεί το αποστολικό έργο του θεού που είναι υπηρετικό των ανθρώπων, που είναι εργάτης ενσυνείδητος και συνεργάτης υπερσυνείδητος των εντολών του θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ .
τέλος Β' μέλους