Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

"και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(Ιωάν. 8:31-32) ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας.
και ΓΝΩΣΕΣΘΕ= γνώση του ανθρώπου= διάνοια
την ΑΛΗΘΕΙΑΝ= αλήθεια του θεού=πνεύμα
και Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ= η αλήθεια ως πνεύμα θεού ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ατομικά και συλλογικά θα ΣΑΣ απαλλάξει- λυτρώσει- εξυγειάνει- ιάσει- ρύσει- απελευθερώσει εκ του κακού σας και απο τις δεσμεύσεις του κόσμου-γης (ανάγκες- επιθυμίες- κακίες- ελαττώματα- εξαρτήσεις υλικές διανοητικές ψυχικές) .

τι είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ για τον άνθρωπο ;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ= ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-Γνώσεως και Σωφίας
Η ΑΛΗΘΕΙΑ= Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-Υπάρξεως και Ζωής
ΛΟΓΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΝΕΥΜΑ
Α
αγάπη
Λ
λογική
Η
ηθική
Θ
θυσία
Ε
ελευθερία
Ι
ισχύς
Α
αλληλεγγύη
η αγάπη παρέχει δωρεάν άφεση- συγχώρεση- η αγάπη είναι η βοηθός- ελεημοσύνη- τροφός-  
η αγάπη είναι η αλτρουϊστική αυτο-θυσία- η αγάπη είναι η εγκράτεια και ιέρεια της αλήθειας
η λογική είναι η σταθερότης του νου
η ηθική είναι η δικαιοσύνη της ψυχής
η θυσία είναι το τίμημα της βιώσεως της αλήθειας
η ελευθερία είναι το αποτέλεσμα της γνώσεως της αλήθειας
η ισχύς είναι δύναμη που λαμβάνει ο πιστός-τηρηρής της αλήθειας
η αλληλεγγύη είναι το δέον χρέος που επιτάσσει η μύηση στην αλήθεια
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Π
Πνευματικότητα
Ν                    Ε
Νουνέχεια                     Ελευθερία
Υ
Υπερβατισμός
Μ                    Α
Μύησις                        Αλήθεια-ν
η πνευματικότητα είναι η βεβαίωση της ομοιότητος του ενδογενώς αμιγώς πνευματικώς δισύνθετου αυταπλοποιούμενου πνεύματος-εγώ του ανθρώπου με το πνεύμα του θεού
η νουνέχεια είναι η συνετή φρόνηση-προσοχή
η ελευθερία είναι η απελευθέρωση απο το κακό
ο υπερβατισμός είναι η έντιμη απόδειξη- βεβαίωση και αληθής μαρτυρία του μεμυημένου μαθητή
η μύησις είναι η οδός και η ζωή του αιτούντος, κρούοντος και ζητούντος την αλήθεια ο οποίος και λαμβάνει και ευρίσκει και του ανοίγεται η θύρα του Πνεύματος του θεού .
(Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. ματθ:Ζ-7-8)
 εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε
 και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας .
Αγάπη  Λογική  Ηθική  Θυσία  Ελευθερία  Ισχύς  Αλληλεγγύη  
Πνευματικότητα  Νουνέχεια  Ελευθερία  Υπερβατισμός  Μύησις  Αλήθεια
ένας άνθρωπος ,
που αγαπά άδολα, που η λογική του είναι στην ευθεία του καλού, που είναι ηθικά δίκαιος, που μπορεί να αυτο-θυσιάζεται χάριν της αλήθειας, που εργάζεται με την αλήθεια και προάγει εξακολουθητικά την απελευθέρωση του εαυτού του, του συνανθρώπου και της κοινωνίας, που η ισχύς της ενέργειας και της δυνάμεως του χρησιμοποιούνται υπέρ της προστασίας των αδυνάτων και της κατίσχυσης του κακού και των προβλημάτων που αυτό δημιουργεί στην ζωή των ανθρώπων, που η αλληλεγγύη και βοήθεια του προς τους πάσχοντες είναι δεδομένη, αυθόρμητη και ενσυνείδητα υπεύθυνη,
ένας άνθρωπος ,
που οι πράξεις- ενέργεις- σκέψεις- συναισθήματα- συμπεριφορές στην καθημερινότητα του προσομοιάζουν με την τελειότητα των όντων- αγγέλων- αγγελικών πνευμάτων του ουρανού,
που είναι συνετός- λογικός-φρόνημος και τηρητής των νόμων της κοινωνίας και της αγάπης, που είναι ελεύθερος δηλαδή σοφός- υπεύθυνος- ενσυνείδητος- ενωτικός- γνώστης της αλήθειας και βιωτής και εκφραστής του καλού θεληματικά, που είναι υπερβατικός- ενορατικός- διαισθητικός- διαβάτης του αιωνίου και του απείρου- επικοινωνιακός- φορέας και μεταφορέας των σκέψεων- θελήσεων και του θελήματος του ουρανού και του θεού, που ειναι μεμυημένος στην θεία αλήθεια, δηλαδή εκτελεί το αποστολικό έργο του θεού που είναι υπηρετικό των ανθρώπων, που είναι εργάτης ενσυνείδητος και συνεργάτης υπερσυνείδητος των εντολών του θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ .
τέλος Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: