Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

"και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" 3

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
(Ιωάν. 8:31-32) ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας. 
1-Καί
2-ΓΝΩΣΕΣΘΕ=94
3-ΤΗΝ=39
4-ΑΛΗΘΕΙΑΝ=55
5-ΚΑΙ=20
6-Η=7
7-ΑΛΗΘΕΙΑ=42
8-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ=127
9-ΥΜΑΣ=51
-----------------
455= 14=5=Ε
9 λόγοι = Ι (1 έως 9= 45)
επίκεντρο των 9 λόγων είναι η Α-λήθεια= Α =1
455= 91 Χ 5 (1-5-9)
Α Ε Ι = 1 5 9
Α Ζ Η
Β Ε Θ
Γ Δ  Ι
τι σημαίνει η αλήθ-ΕΙΑ ΕλευθΕρώσΕΙ υμάς ;
Α= η Αλήθεια Ανθρωπε
Ε= θα σε Ελευθερώσει
Ι=και θα σε καταστήσει Ισχυρό
Α=1= ΜΟΝΑΣ=ΜΕΝΕΙ-εωνίως
Ε=5=ΠΕΝΤΑΣ= ΠΕΜΠΕΙ=αποστέλλει (πνεύμα-χάρις)
Ι=9 =ΕΝΝΕΑΣ= ΕΝ ΝΕΟΝ-ον=σφραγίδα 9δος με το έν
1=αριθμός του θεού 
5=αριθμός του ανθρώπου
9=αριθμός της μυήσεως-αληθείας-αναστάσεως
αεί= αιωνίως = 
(ο γνωρίζων την αλήθεια θα γνωρίσει τον θεό- ο οποίος είναι :)
Α-λήθεια
Ε-ων (ο υπάρχων εωνίως- ο ων)
Ι-σχύς
ΤΑ 9 ΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ= (των λόγων του ιησού)
Κ Γ Τ Κ= σύμφωνα
Α Η Α Ε Υ= φωνήεντα
σχηματίζουν τις λέξεις- λόγους : ΓΗ - ΕΥΑΑΚΤ - Κ
(και οι οποίοι λόγοι αφορούν)
ΓΗ= η γή-μήτηρ της φύσης
ΕΥΑ- η εύα=ζωή-μήτηρ της ανθρωπότητας 
ΑΚΤ-ίς (Ι-Σ =αρχικά του ονόματος ΙησούΣ δηλαδή αυτού που ομίλησε και είπε τούς λόγους αυτούς (φορέας του λόγου του θεού) =η ακτίνα που δημιούργησε τον άνθρωπο τον κόσμο και το έργο-αποστολή του ανθρώπου (επικεφαλής του οποίου τέθηκε ο ιησούς χριστός) .
Κ= 1ον) Κόσμος 2ον) Καλόν-Κακόν 3ον) Κ= 10ον γράμμα της ελληνικής ΑΒ
κόσμος= το στάδιο-θέατρο (υλικός χώρος-χρόνος) εντός του οποίου διαδραματίζεται το θείον και ανθρώπινον δράμα της μετουσίωσης του κακού (το έργο του θεού διαμέσω του ανθρώπου)
καλόν-κακόν= η κατάσταση της δισυνθετότητος του κόσμου και του ανθρώπου (αμιγής ενδογενής πνευματική δισυνθετότητα) .
Κ=10
10=4 
4= 1+2+3+4=10 = Α-Δ-Α-Μ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
4=δισυνθετότητα-εγώ-σταυρός-θυσία (το  έργο του ανθρώπου η ΑΡΣΗ του σταυρού της δισυνθετότητας καλού- κακού)
10=δένδρο γνώσεως καλού-κακού (που ο δισύνθετος άνθρωπος δια της αυτοτελειοποιήσεως του ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία θα το μετατρέψει σε δένδρο γνώσεως της αλήθειας-σωφίας)
10=δένδρο ζωής-καλού (που ο άνθρωπος τελειοποιούμενος μπορεί να γεύεται τους καρπούς του αλλά και να ενοποιεί τα δύο δένδρα σε ένα δένδρο γνώσεως-σωφίας-αγάπης-αλήθειας= 10+10+10= 30)
"και γνώσεσθε την αλήθεια"= ο θεός
ΘΕΟΣ :ΑΛΗΘΕΙΑ- ΣΩΦΙΑ- ΑΓΑΠΗ
αλήθεια= ο θεός πατήρ, η ισχύς, Ο ΗΝ
σωφία= ο θεός πνεύμα, η φαντασία,Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
αγάπη= ο θεός λόγος, η θέληση, Ο ΩΝ

"και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς
ΑΝΘΡΩΠΟΣ :ΑΛΗΘΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΕΝΟΤΗΣ
η αλήθεια ειναι ο θεός- ο λόγος χριστός-το πνεύμα παράκλητος
η ελευθερία είναι αποτέλεσμα της βιωματικής γνώσεως της αλήθειας η οποία αλήθεια είναι η ΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ : γνωρίζω το καλόν για να μπορώ να κάνω-δίδω-χαρίζω άδολα και δωρεάν το καλόν και γνωρίζω το κακόν για να μπορώ να το διακρίνω όταν μου επιτίθεται και να μπορώ να αγωνίζομαι να μάχομαι να ανορθώνομαι να φρουρούμαι απο τις παγίδες-δέλεαρ του κακού, να μπορώ να φυλάω τα εμαυτού, να μπορώ να προστατεύω τον πλησίον και την κοινωνία . δεν μπορώ να κανω βήμα πνευματικά χωρίς την γνώση-φρούρηση  απο το κακό και μετάνοια του κακού και δεν μπορώ να κάνω βήμα χωρίς την γνώση-βίωση του καλού και ενεργοποίηση μου στο καλό . Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΚΑΙ ΕΝ-ΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΟΝ .
"και γνώσεσθε την αλήθεια"=ιησούς χριστός-ο λόγος του θεού= το έργο του οποίου εξέφρασαν οι έλληνες "και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"= ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας= το έργο του οποίου έλαβαν οι έλληνες δια του οποίου ολόκληρη η ανθρωπότητα θα ελευθερωθεί οριστικά και τελειωτικά απο το κακό-σκοτοφορικό πνεύμα του κακού .
ΕΛΛΑΣ :ΑΛΗΘΕΙΑ- ΕΛΛΑΣ- ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
η αλήθεια είναι ο θεός= ο ιησούς χριστός-ο παράκλητος σωφία
η ελλάδα είναι ο τόπος-χώρος του πνεύματος (απο τα πανάρχαια χρόνια-δηλαδή η ελλάς το ένδοξο παρελθόν η ελλάς το έργο του χριστού και τέλος η ελλάς το έργο του παρακλήτου ! είναι η αλήθεια αυτή προς έπαρση ή ....να πάρουμε τα βουνά ; !!! )
η ανθρωπότητα είναι τα χέρια του θεού-πνεύματος στο έργο της μετουσίωσης του κακού σε καλό και η επιστροφή και αποκατάσταση του στούς κόλπους του θεού (άνθρωπος-συνεργάτης του θεού και ανθρωπότης η εν παντί ενότητα των ανθρώπων) .
(ΣΥΝ)
ΕΛ-ΛΑΣ- ΕΛ-ΠΙΣ- ΕΛ-ΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛ-ΕΝΗ- ΕΛ-ΙΟΣ- ΕΛ-ΕΗΜΟΣΥΝΗ
ΕΛ-ΛΑΣ- ΕΛ-ΑΙΑ-ΕΛΩΪ ΕΛΩΪ ΛΑΜΑ ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: