Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

ποιός ήταν ο ιησούς χριστός 2 ;

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Ι  Η  Σ  Ο  Υ  Σμονοκέφαλος αετός
κεφαλή αετού
 Ι
πτέρυγα- Η     Ι      Σ-πτέρυγα
Ι
πόδι- Ο   Ι    Υ-πόδι
Ι
Σ
ουρά αετού

Χ  Ρ  Ι  Σ  Τ  Ο  Σ- δικέφαλος αετός

κεφαλή- Χ     Ρ- κεφαλή
Ι
Ι
πτέρυγα- Ι       Ι     Σ- πτέρυγα
Ι
Ι
πόδι -Τ     Ι     Ο- πόδι
Ι
  Ι
 
Σ
ουρά δικ. αετού
ιησούς= ο υιός του ανθρώπου (αδάμ)= αετός (πνεύμα ανθρώπινον).
χριστός= ο υιός του θεού (λόγος)= δικέφαλος αετός (πνεύμα ουράνιον).

τι σημαίνει ΧΡΙΣΤΟΣ ;
Χ άρις    Ρήμα
   Ι
 
Ισχύς    Ι  Σωφία
Ι
             Τριαδικόν Ι Ον (ων)                
Ι
   Ι
 
Σιός
(σωτήρ)

ΧΑΡΙΣ=ΑΓΑΠΗ
ΡΗΜΑ=ΛΟΓΟΣ
ΙΣΧΥΣ=ΠΑΤΗΡ-αλήθεια
ΣΩΦΙΑ=ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ (1Ισχύς-2Φαντασία-3Θέληση).
ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΟΝ (τέλειον ον)
ΣΙΟΣ= θεός (σωτήρ)
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, λοιπόν, είναι εκδήλωση του ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΟΝΤΟΣ (τέλειον ον) που είναι η αγία τριάς πατήρ- λόγος και άγιον πνεύμα, είναι αυτή αύτη η ΧΑΡΙΣ-ΡΗΜΑ δηλαδή ο θεός ΛΟΓΟΣ, είναι ο κεχρισμένος την ΧΑΡΗ της αγάπης και την ΣΩΦΙΑ του αγίου πνεύματος και την ΙΣΧΥ της αλήθειας του θεού-ΣΙΟΣ, είναι αυτός ο οποίος υπηρξε ο ΣΩΤΗΡ της ανθρωπότητος μας.
σιός= σημαίνει θεόςτην αρχαιότητα στην βοιωτική διάλεκτο: Liddell-Scott, η λέξη απαντάτο ως θιός ή σιός, στην Λακωνική σιός, στη Δωρική θεύς κλπ).
ρήμα= σημαίνει λόγος
τριαδικόν ον= μονάς- τριάς= μία ενιαία απόλυτη αρχή =ενότης-ολότης τριαδική (αγιότης-αγαθότης- αγνότης πνεύματος και λόγου, υπάρξεως και δυνάμεως, αλήθειας και ελευθερίας ισότητος και δικαιοσύνης, ενότητος και ολότητος, τελειότητος και απολυτότητος) . 
ιησούς= σημαίνει σωτήρας και ιητής-ιάσων-ιατρός
χριστός= σημαίνει κεχρισμένος την χάρη και την αλήθεια του θεού, σημαίνει ο φέρων το χρίσμα-σημάδι-ΧΡ του εκλεκτού της ανθρωπότητος. (ΧΡ : Χ=δικέφαλος αετός Ρ=αετός Χ=η αιώνια θυσία Ρ= ο εσταυρωμένος άνθρωπος- όφις) .
ο ιησούς χριστός-Η ΑΓΑΠΗ υπήρξε το απόλυτο- αξεπέραστο πρότυπο- παράδειγμα- υπόδειγμα ανθρώπου πιστού στην αποστολή του, θαυματουργού στην έκφραση του, σοφού στον λόγο του, χαρισματικού στον τρόπο του, ισχυρού στην αλήθεια του, πνευματικού στην συμπεριφορά του, δίκαιου απέναντι σε όλους, ελεύθερου και άφοβου ανθρώπου, ηθικού ιατρού στην προσέγγιση των πασχόντων, πράου και ελπιδοφόρου και ταπεινού στον τρόπο διδασκαλίας και παροχής της αλήθειας στους συνανθρώπους του, υπήρξε ένας ταπεινός άνθρωπος, εγκρατής, συγχωρητικός, υπομένων, σιωπών και κηρύττων την αλήθεια, αδελφός και ελεήμων προς κάθε πάσχοντα . ο ιησούς χριστός όντως υπήρξε ο τέλειος ανθρωπόθεος- θεάνθρωπος στην γη γιαυτό και δικαίως τέθηκε απο τον θεό πατέρα επικεφαλής της ανθρωπότητος μας (και του σύμπαντος κόσμου) .
ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑ !
ποιά είναι η αλήθεια για κάποιον που δεν τον πιστεύει ;
εάν θέλει να είναι δίκαιος με τον εαυτό του και την αλήθεια που ο χριστός ισχυρίσθηκε ότι είναι, τότε η οδός της εξακρίβωσης και βεβαιότητος και αντικειμενικότητος ανοίγεται μπροστά του απο τους ίδιους τους λόγους του ιησού χριστού : (Ματθ. 7:7-9)" αιτειτε και δοθησεται υμιν, ζητειτε και ευρησετε, κρουετε και ανοιγησεται υμιν, πας γαρ ο αιτων λαμβανει, και ο ζητων ευρισκει, και τω κρουοντι ανοιγησεται..."
ο αγαπών βιώνει- γνωρίζει την σωφία
ο πιστός προσεγγίζει πνευματικά την αλήθεια
ο αιτών ΛΑΜΒΑΝΕΙ- χάριν
ο ζητών ΕΥΡΙΣΚΕΙ- σοφίαν
ο κρούων ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ-εκεί που είναι η αλήθεια .
ο ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ-δικαιούται
ο ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ-υποχρεούται
ο ελεγτής και κριτής στον κόσμο είναι ο εαυτός - και μετά θάνατον η αγάπη καί ο νόμος της δικαιοσύνης . ο θεός-πνεύμα ζητεί την αγάπη και παρέχει την σωφία και την αλήθεα (ηθική- σοφία- πνευματικότητα- ταπεινότητα) και ο κόσμος απαιτεί την υπακοή και υπαγωγή του ανθρώπου (κοσμικότης- μέριμνες- δουλιές κλπ) και δίνει το βόλεμα τον εφησυχασμό και τον πλούτο (υλική ευμάρεια- εξουσία- δόξα) .
τέλος Β' μέλους

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: