Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Αλέξανδρος ο Μέγας 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
 ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στις 19/8/356 (6/8/356 ιουλιανό ημερολόγιο) και πέθανε στις 13/6/323 πχ (31/5/323 ιουλιανό ημερολόγιο) δηλαδή σε 78 ημέρες θα έκλεινε τα 33 του χρόνια .
ήταν γιός του (Δία- θεός) Φιλίππου (άνθρωπος) και της Ολυμπιάδας (βασίλισσας- ιέρειας των καβείρων) . το όνομα του σημαίνει ΑΛΕΞ-ω = αποδιώχνω- αποκρούω- νικώ + ανδρος = άνθρωποι άνδρες-ανδρείοι μαχητές- πολεμιστές : ο Αλέξανδρος είναι αυτός που νικά-αποκρούει τούς άνδρες-ανδρείους δηλαδή είναι ΑΝΙΚΗΤΟΣ- ΝΙΚΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ  .το όλο έργο του Αλέξανδρου ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΕΙΧΕ :ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ- ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. αυτό ακριβώς το έργο, σε μία ευθεία υπηρέτησε (απο αυτόν ξεκίνησε) ο ΜΕΓΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σωκράτης-πλάτων-αριστοτέλης= ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ο τύπος του οικουμενικού νικητή ανθρώπου) .

ο Αλέξανδρος έμεινε στην ιστορία ως Ο ΚΡΙΟΣ
ο Αλέξανδρος προετοίμασε τον δρόμο-ερχομό του ΙΧΘΥ-ιησού χριστού
 ο Αλέξανδρος υπήρξε και είναι ο τύπος του οικουμενικού ανθρώπου, 
έμεινε δε στην ιστορία ως ο Αλέξανδρος ο Μέγας .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ= 99
Ο ΜΕΓΑΣ= 54
---------------------
153 
Ο 153 είναι ο αριθμός του Υδροχόου (153 ιχθείς)
κριός= Α' εποχή = Α
ιχθύς= Β' εποχή= Β
υδροχόος = Γ' εποχή= Γ ή Ω (τελευταία εποχή- διαθήκη)
(Γ= α+β+γ)
ΚΡΙΟΣ + Υ (του Υδροχόου)= ΚΥΡΙΟΣ
ΙΧΘΥΣ + Α' (του Κριού= Α' εποχή)= ΘΥΣΙΑ Χ (χριστός) ή ΙΧΘΕΙΣ (2) + Υ (του Υιού= ο ένας Μεγάλος Ιχθύς ή το Υ του Υδροχόου) = ΘΥΣΙΑ Ε (ο Εκλεκτός της ανθρωπότητος= Εμμανουήλ) .
ΥΔΡΟΧΟΟΣ + Ι (του Ιχθύ) =ΥΙΟΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ + Ι (του ιχθύ) + Ω (του υδροχόου)= ΔΩΡΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ= ΡΟΔΟΧΟΥΣ =Η ΧΟΗ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ- ρόδων χοή (στην γη= χούς) κλπ . ο υδροχόος εκφράζει την Γ' εποχή- διαθήκη που είναι η Ω-μέγα τελευταία του θεού διαθήκη προς την ανθρωπότητα (άγιος παράκλητος) και ως τέτοια περιλαμβάνει- εμπεριέχει και τις 3 διαθήκες είναι μια και ταυτόχρονα τριπλή διαθήκη .( Γ= Α+Β+Γ) .
Α'= Κ (κριός) (κριός= Α' ζώδιο- ανοίγει και κάθε Α= Ω-τέλος=Ιχθύς)
Β'=Ι (ιχθύς)
Γ'=Υ (υδροχόος)
Α-Κ-Β-Ι-Γ-Υ=
Α-Κ-Υ-Β
Α-νθρωπος =ον-ύλη-σώμα (χούς)
Κ-εράμιον=ψυχή (ψυχή ζώσα)
Υ-δατος= πνεύμα (πνευματικά νάματα αλήθειας)
Β-αστάζων= διάνοια (υπαγώμενος νους σοφιαν θεού)
και απομένουν τα γράμματα :
Ι - Γ =
Ι= Ι-ΗΣΟΥΣ
Γ= Γ-Η (και Γ-ΥΝΗ του 12ου κεφ. αποκάλυψης)
(Ο ΙΗΣΟΥΣ (ΧΡΙΣΤΟΣ) ξανά ΣΤΗΝ ΓΗ- Η ΓΥΝΗ= Η ΣΩΦΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ : «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον ο πέμψει ο πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα α είπον υμίν…» (Ιωάν. 14,26) -«όταν δε έλθη ό παράκλητος ον εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της αλη­θείας…» (Ιωάν. 15,26)- «οδηγήσει υμάς εις πάσαν την άλήθειαν» (Ιωάν. 16,13).
Ι= Ι-ωάννης (πρόδρομος)
Γ= Γ-υνή (Μαρία θεοτόκος)
Ι= Ι-ωάννης (θεολόγος κατω απο τον σταυρό του Ι_ΗΣΟΥ)
Γ= Γ-υνή (Μαρία Θεοτόκος κάτω απο τον σταυρό του Ι_ΗΣΟΥ)
(ΛΟΥΚΑ 22-10) ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. (ΜΑΡΚΟΥ 14-13) καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς, ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ.
Ο Αλέξανδρος Γ' ο Μακεδών ή Αλέξανδρος ο Μέγας
Γ= α+β+γ = ο Αλέξανδρος όντως υπήρξε και είναι το πρότυπο του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ όπως οικουμενικό υπήρξε και το έργο και οι διδάσκαλοι του . Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 3 ΕΠΟΧΕΣ-ΔΙΑΘΗΚΕΣ : τον κριό και τον ιχθύ και κυρίως τον υδροχόο . κριός= η σοφία ιχθύς= η αγάπη υδροχόος= η αλήθεια η εν αγάπη- σωφία .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΕΛΛΑΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ : ο εκλεκτός απεσταλμένος- η χώρα του πνεύματος- το έργο της αποστολής του .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ο υιός = σημαίνει ο ΝΙΚΗΤΗΣ-ο θεάνθρωπος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ- ο πατέρας = σημαίνει ο ΙΠΠΟΤΗΣ-κύριος εαυτού άνθρωπος
ΟΛΥΜΠΙΑΣ-η μητέρα= σημαίνει το ΕΙΡΗΝΙΚΟ- φωτεινό πνεύμα
τι ήταν και τι εξέφραζε ο ιησούς χριστός ενόσω ήταν στην γη ;
ήταν ένας άνθρωπος ειρηνικός- φωτεινός, κύριος εαυτού και κύριος των συνανθρώπων του, νικητής του κακού-κόσμου τόσον εν ζωή (θαυματουργός) οσον και μετά θάνατον (ανάσταση- θανάτω θάνατον πατήσας) .
πέρας του Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: