Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

η τραγωδία του 21ου ανθρώπου

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ο σύγχρονος άνθρωπος του 21ου αιώνα ατομικά και συνολικά ως κοινωνίες-ανθρωπότητα:
 • -πιστεύει στα είδωλα τα οποία υποκατέστησαν τον θεό, αντί να φροντίσει την εικόνα-ομοίωση του με τον θεό- δημιουργό και την ιδέα που αυτός είναι- το αγαθόν!
 • -αγαπάει το άτομο-ατομικό του συμφέρον, αντί τον άνθρωπο-συνάνθρωπο-έτερο και συν-εταίρο εαυτό του, την συντομότερη οδό της αυτογνωσίας του !
 • -πιστεύει- ελπίζει- επιδιώκει να κερδίζει εύκολα χρήματα, αντί να πιστεύει- ελπίζει- αναζητά την γνώση της αλήθειας η οποία θα τον απ-ελευθερώσει απο τον κόσμο το εγώ και το κακό του !
 • -αγαπάει- επιδιώκει την επιτυχία- φήμη- δόξα- αυτοπροβολή του ως τον θρίαμβο-μεγάλωμα του εγώ του, αντί να θέλει- αγωνίζεται- ασκείται στην εκμηδένιση της μικρότητας δια του "εμείς" δηλαδή το να γίνεται καθε μέρα και μικρότερος- χαμηλότερος- ταπεινότερος ως "εγώ"!
 • -πιστεύει -επιδιώκει το βόλεμα και την εί δυνατον άκοπη ζωή- διαβίωση με ταυτόχρονη περιπλάνηση και διασκέδαση και βίωση ευδαιμονικης-ηδονικής ζωής, αντί να εργάζεται φυσικά ηθικά και πνευματικά για την σταθεροποίηση και ενεργοποίηση μέσα του τού πνεύματος της αγάπης και της σοφίας και της αλήθειας!
 • -αγαπάει και επιδιώκει τις γνωστικές φιλολογικές- φιλοσοφικές- εσωτερικές- μεταφυσικές ιστορίες-συνεδρίες για πνευματική (δήθεν) εξουσία και υπερβατικούς διαλόγους, αποκαλύψεις και άλλα παραμύθια και κολοκύθια της χαλιμάς (γνωστική κατανάλωση), αντί να διαβάσει τα ευαγγέλια του λόγου του θεού (το μείζον) και την μία (απόλυτη) αποκάλυψη του θεού δια μέσου του εαυτού και σωτήρα της ανθρωπότητας μας και εκεί να βασίσει όλη την διαβίωση- δράση -ενέργεια- ζωή του!
 • -πιστεύει- επιδιώκει πάση θυσία την εξουσία- κάθε μορφή εξουσίας, πολιτική, δικαστική, συνδικαλιστική, επιχειρηματική, θρησκευτική, διδασκαλική, επαγγελματική, οικογενιακή, δημοσιουπαλληλική, δημοσιογραφική, κλπ, αντί να θέλει να υπηρετήσει- διακονήσει τους άλλους το σύνολο την κοινωνία την αλληλεγγύη την φιλανθρωπία την ελεημοσύνη την αδελφοσύνη, εθελοντικά με προθυμία με ζέση με διάθεση για δόσιμο και προσφορά για δωρεάν διάθεση των δυνάμεων του δημιουργικά και ευεργετικά για -τον εαυτό και- τους άλλους συνανθρώπους του .
 1. είδωλα: υποκατάστατα της αληθινής πίστης στον θεό ο οποίος είναι πνεύμα- πνευματικός και όχι υλικός, είναι πνεύμα αληθείας και όχι μορφή υλική είναι ισχυρός λόγος αλήθειας και όχι είδος καλλιτέχνη- διανοητή !
 2. ατομικό συμφέρον: είναι συλλογική συμφορά!
 3. χρήματα: είναι πράγματα υλικά και όχι πνευματικές ιδέες, είναι μέσο κυκλοφορίας του κακού και όχι τρόπος και μέσο μετάδοσης της αλήθειας- αγάπης- σοφίας του θεού !
 4. δόξα-αυτοπροβολή: αφού ο θεός είναι "η άκρα ταπείνωση" αυτός που θέλει να φανεί να δοξασθεί να αυτοπροβληθεί είναι το εν ημίν πνεύμα του κακού ! και βέβαια "εγώ" τον υπηρετώ αφού "αυτός"- ο διάβολος εξυπηρετεί τον εγω-ϊσμό μου-του .
 5. άκοπη ζωή-διαβίωση: η εργασία σε όλους τους κόσμους είναι ο τρόπος εκδηλώσεως των αρετών των πνευματικών όντων, είναι ο πνευματικός τους προορισμός- πεπρωμένο, να εργάζονται και να δημιουργούν. ο άνθρωπος που δεν εργάζεται και δεν προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία και τους συνανθρώπους του είναι στείρος- νεκρός ηθικο-πνευματικά και οδηγείται με τον υλικό θανατο του και στον πνευματικό αφανισμό του- αφού δεν δημιούργησε με τις πράξεις του τον πνευματικό εαυτό του .
 6. γνωστικές φιλοσοφικές "εσωτερικές" συνεδρίες: είναι οι θωπείες και τα massage του πνεύματος του κακού τα οποία ενδύονται τον μεταφυσικό μανδύα, την διανόηση, την σοφία, την δήθεν αγάπη προς τον εαυτό και τον συνάνθρωπο, την δήθεν αυτογνωσία, την δήθεν απόκτηση υπερβατικών δυνάμεων και υπερβατικής ζωής . η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι θρησκευτικές και παραθρησκευτικές και "εσωτερικές" οργανώσεις και "μυήσεις" και κέντρα διαλογισμού και αυτογνωσίας και άλλες παρόμοιες πατάτες-απάτες το μόνο που προσφέρουν είναι ένα σχοινί- θηλειά στον κάθε πελάτη τον οποίο υπο-"στηρίζουν" κυρίως για να του πουλάνε τα προϊόντα τους, υλικά γνωστικά και άλλα .
 7. κάθε μορφή εξουσίας: είναι ηθικά παράνομη, ανήθικη, εκπορεύομενη εκ του κακού του άρχοντα του κόσμου τούτου . η εξουσία είναι μία και αυτή είναι πνευματική άνωθεν εκπορευόμενη εκ του θεού- λόγου και πνεύματος και έχει σχέση με έργο εκλεκτού για την σωτηρία των ανθρώπων (τοπικά-χωροχρονικά σε λαούς-έθνη) και της ανθρωπότητας στο σύνολο της (όπως το έργο που επιτέλεσε ο χριστός) . ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΗΛΙΟΣ και όλοι οι άνθρωποι προωρίζονται να γίνουν ίσες- ισότιμες- ισάξιες ισαγγελικές ακτίνες του οι οποίες θα επιπροστεθούν στις υπάρχουσες αγγελικές . είναι άλλο θέμα η ΤΑΞΙΣ και η εξ αυτής εκπορεύομενη ΙΕΡΑΡΧΗΣΙΣ (που σημαίνει "έκαστος εφ' ώ ετάχθη") και άλλο η κοσμική ΕΞΟΥΣΙΑ δηλαδή η επι-βολή δια-διαμέσου της βίας (φανερής ή αφανούς) των νόμων και της κοσμικής τάξης-εξουσίας και με όλα τα κατα κόσμον "νόμιμα μέσα επιβολής" (δικαστική εξουσία-κράτος-αστυνομία κλπ). η μόνη "εξουσία" που ο άνθρωπος θα πρέπει να χρησιμοποιεί είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ η οποία είναι τέλεια, ελευθερωτική, ενοποιητική-οικουμενική και ταυτόχρονα πνευματοποιεί- αγαθοποιεί - αληθοποιεί τον γνώστη-βιωτή-τηρητή της .
αποκ:ΚΑ-6
καὶ εἶπέ μοι· γέγονεν. ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 7 ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
ΥΓ: όλες οι διαμαρτυρίες και οι λεγόμενοι αγώνες των εργαζόμενων: Ε-ΠΙΜΕΝΩ ότι αποτυνχάνουν διότι δεν ενέχουν (αιτιατά-ως προθέσεις- κίνητρα) το κίνητρο της αλήθειας που ελευθερώνει-ενοποιεί, ούτε το κίνητρο της αγάπης ή μη βίας που επιφέρει ισότητα-αρμονία, ούτε και το κίνητρο της σοφίας ή δημιουργικότητος που επιφέρει την ειρήνη-δικαιοσύνη, προς όφελος και ευεργεσία όλων των συμμετεχόντων- εργαζομένων .

Δεν υπάρχουν σχόλια: