Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ο τριτ-άνθρωπος

οίδε ο άνθρωπος !
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
οι τρείς πνευματικές εποχές-διαθήκες της ανθρωπότητας
(τα ζώδια και οι σωτήρες)
ΚΡΙΟΣ-ΜΩΫΣΗΣ (Α' διαθήκη= γένεση- 10λογος νόμος)
ΙΧΘΥΣ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Β' διαθήκη= ευαγγέλια- αποκάλυψη)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (Γ' διαθήκη- το πνεύμα της αληθείας)
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΖΩΔΙΑ :
1-ΚΡΙΟΣ-------7-ΖΥΓΟΣ
2-ΤΑΥΡΟΣ----8-ΣΚΟΡΠΙΟΣ
3-ΔΙΔΥΜΟΙ----9-ΤΟΞΟΤΗΣ
4-ΚΑΡΚΙΝΟΣ-10-ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
5-ΛΕΩΝ--------11-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
6-ΠΑΡΘΕΝΟΣ-12-ΙΧΘΥΣ
Ο
οοοοοοοοοοοο
Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΑνΘρΩπΟΣ
άνθρωπος= αθώος + Ν-Ρ-Π
ο άνθρωπος ΑΙΤΙΑΤΑ είναι αθώος για την κατάσταση-γέννηση του που ειναι η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ (υλικής-διανοητικής-ψυχικής) ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΟΥ- ΚΑΚΟΥ, σε έναν κόσμο ομοίως δισύνθετο καλού- κακού. ο άνθρωπος είναι αιτιατά ΑΘΩΟΣ μεν αλλά και δημιουργήθηκε ελεύθερος και με ελέυθερη βούληση επιλογής του καλού ή του κακού δηλαδή μπορεί να επιλέγει και πράττει- ενεργεί- εργάζεται το καλόν και να γίνεται καλός, όμοιος με το καλόν- του θεού ή μπορεί να επιλέγει και πράττει-ενεργεί-εργάζεται το κακόν και να γίνεται παρόμοιος του κακού . την διδασκαλία -αλήθεια του πως θα πορεύεται την οδό του καλού και το πως θα αποφεύγει το κακόν αλλά και της συνέπειες των επιλογών- πράξεων- έργων του, την έδωσε σταδιακά ο θεός μέσα απο τους απεσταλμένους σωτήρες της ανθρωπότητας σε 3 χρονικές εποχές όπου αποκάλυψαν στο όνομα του την μία άχρονη- διαχρονική αλήθεια .
ΑΝΘΡΩΠΟΣ= 2 ΕΠΙΛΟΓΈΣ- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΑνΘρΩπΟΣ=αθώος + ΝΡΠ
Π-Ρ-Ν= ΠαΡθεΝος
Π-Ρ-Ν=ΠοΡΝος
Π-Ρ-Ν= ΠΡοσευχή + Νηστεία
Π-Ρ-Ν= ΠοΡΝία + ΝοησιαΡχία
Νηστεύω το κακόν-----ΠΡοσεύχω προς τον θεόν= 
καθίσταμαι ΠαΡθέΝος- ΠύΡιΝος
ΠοΡΝεύω το κακόν----ΝοησιαΡχώ εκ του κακού= 
καθίσταμαι ΠόΡΝος- ΠοΡωμέΝος (διάτρητος- διεφθαρμένος)
ΠΝΕΥΜΑ-ΣΟΦΙΑ
ΠαΡάκλητος=ΠύΡ ΠΝευματικό-ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑ-ΚΑΚΟΝ
έκΠτωτοΝ ΠΝεύμα= ΠύΡ-ΠΝεύμα καταστροφικόν-ΑΝΑΛΗΘΕΙΑΣ
ανθρωπος
3-αγνός =γίνεται= παρθένος= καλόν
1-αθώος-γενιέται= δισύνθετότητα καλού- κακού
2-άσωτος= γίνεται= πόρνος= κακόν
ΑΝΘΡΩΠΟΣ= 112
(1+13+8+17+24+16+15+18=112)
1+1+2= 4= εγώ (4ύλη-3διάνοια-3ψυχή-1πνεύμα)
112= ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1 - 12 καί 11 - 2
1ο ζώδιο= ΚΡΙΟΣ=νόμος
12ο ζώδιο= ΙΧΘΥΣ=αγάπη
11ο= ΥΔΡΟΧΟΟΣ= (εν αγάπη) σοφία
2ο= ΜΟΣΧΟΣ ή ΒΟΥΣ ή ΤΑΥΡΟΣ
συνεπώς Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ= 112 είναι αυτός ο οποίος θα διέλθει- πορευθεί μέσα στις 3 πνευματικές εποχές (κριού-ιχθύος-υδροχόου) και θα λάβει τις 3 πνευματικές διαθήκες του θεού (νόμος ανταπόδοσης- αγαπάτε αλλήλους- υπάγεται νού-διάνοια πνεύματι) τις οποίες  γνωρίζοντας- βιώνοντας- τηρώντας της θα καταλήξει να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (επιστροφή του ασώτου υιού στον θεό) όπου εκείνος τον περιμένει για να θυσιάσει προς τιμήν του τον ΜΟΣΧΟ ΤΟΝ ΣΙΤΕΥΤΟ ! (ή το κακό θα τον σφάξει σαν το μοσχάρι !!)
οι τρείς εποχές-διαθήκες
1-ΝΟΜΟΣ
ο άνθρωπος τακτοποιεί την ύλη-διάνοια του γνωρίζοντας τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις απέναντι στον θεό τον συνάνθρωπο και τον εαυτό του (ΥΛΗ-διάνοια).
2-ΑΓΑΠΗ
ο άνθρωπος τακτοποιεί την ψυχή του βιώνοντας την αλληλέγγυο αγάπη προς τον συνάνθρωπο του τον οποίο αγαπά- συγχωρεί- βοηθεί και καθιστά ψυχικά αδελφό του (ΨΥΧΗ).
3-εν αγάπη ΣΟΦΙΑ
ο άνθρωπος τακτοποιεί 1ον την διάνοια σε σχέση με το πνεύμα του και 2ον το πνεύμα-εγώ του σε σχέσει με το πνεύμα του θεού (ΠΝΕΥΜΑ-ΔΙΑΝΟΙΑ).
ΑΝΘΡΩΠΟΣ= αθώος + ΝΡΠ
ο "ΑΘΩΟΣ" άνθρωπος του καλου= ΝΡΠ δηλαδή δια της ΠΡοσευχής + Νηστείας καθίσταται φορέας ΠΝευματικών Ρημάτων του θεού και συνεπώς γίνεται ΝούςΝόμοςΝαός θεού, οπότε και καλύπτεται- ΠΡοστατεύεται απο την θεία ΠΡόΝοια . αντίθετα ο "ΑΘΩΟΣ" άνθρωπος του κακού= ΝΡΠ δηλαδή δια της ΠοΡΝίας και ΝοησιαΡχίας καθίσταται φορέας Νοητικών- διανοητικών Ρημάτων του ΠΝεύματος του κακού και συνεπώς γίνεται νούς-νόμος-ναός διαβόλου, οπότε και δεν καλύπτεται- προστατεύεται απο τον θεό αλλά κατευθύνεται απο τον διάβολο-σατανά-πνεύμα του κακού- σκότους .
λέγει επι τούτου ο ιησούς χριστός : Ματθ. 17:21 Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας. και ακόμη :Ματθ. 21:31 λεγει αυτοις ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου .
η πορνεία παραβιάζει τον νόμο της διπολικότητος-του ζεύγους και γίνεται υπαίτια του χωρισμού 2 ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν όρκο ενώπιον ιερέα-θεού και ανθρώπων ότι θα είναι μαζί, διπολικά συντροφικά-ερωτικά-οικογενειακά και ότι θα διατηρήσουν τα συμβολικά στεφάνια που ο ιερέας τους φόρεσε, άσπιλα και αμόλυντα και ότι θα τα παραδώσουν στον θεό με την επιστροφή τους, δηλαδή ορκίστηκαν ότι οι δακτύλιοι-δακτυλίδια και οι στέφανοι-στεφάνια θα τους συνδέουν και μεταξύ τους και με τον θεό, δηλαδή οι πράξεις τους δεν θα είναι σφραγισμένες απο την μοιχεία-διαίρεση αλλά απο την ενότητα (έρως-φιλία-αγάπη-αλληλεγγύη-αλληλοσυμπλήρωση-αλληλοβίωση-αλληλοκατανόηση-συμπόρευση-συνεισφορά, κοινωνία αγάπης-κοινής ζωής- ένωσης εν θεώ) . 

Η ΠΟΡΝΕΙΑ ειναι πράξη διαιρετική της διπολικότητας και συνεπώς της ακύρωσης του έργου του θεού που είναι ο θρίαμβος και η καθιέρωση της διπολικότητας σε όλο τον κόσμο-γη κατα το πρότυπο της αγάπης-σοφίας του θεού στον ουρανό (ως εν ουρανώ και επι της γης) . όταν λοιπόν ο χριστός λέγει: αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου, εννοεί φυσικά ότι αυτοί (οι πόρνες και οι τελώνες που όλοι περιφρονούσαν) ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ για το κακό-τα λάθη-αμαρτήματα τους (πορνεία- χρηματισμός) και γιαυτό κατέστησαν μπροστάρηδες στην πορεία προς την βασιλεία των ουρανών (θυμηθείτε και τον άσωτο υιό- ο οποίος έφαγε το βιός του σε μια ΑΣΩΤΗ ΖΩΗ ( ηδονή-πορνεία-διασκέδαση κλπ) αλλά εν τέλει ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ και έτσι επέστρεψε πίσω στον ΠΑΤΕΡΑ του ο οποίος τον δέχτηκε με τιμές και γιορτή) . Με άλλα λόγια ήθελε ο ιησούς χριστός να τονίσει ότι ακόμη και οι τελώνες (φοροεισπράκτορες-χρηματιζόμενοι) και οι πόρνες (μοιχεύουν με κάθε σύζυγο με σκοπό το χρήμα-καλοζωή) κατάλαβαν το μύνημα της αγάπης-διαθήκης του και ανταποκρίθηκαν ενώ δεν ανταποκρίθηκαν "οι εκλεκτοί" αρχ-ιερείς και φαρισαίοι της θρησκείας και "κάτοχοι της αλήθειας του νόμου και της θεογνωσίας" .

ποιός είναι ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-τριτάνθρωπος ;
είναι ο γνώστης-βιωτής-τηρητής της αλήθειας των τριών εποχών-διαθηκών του θεού, αυτός που τηρεί τον νόμο της πίστεως προς τον θεό (10λογος Μωϋσή) και τον όμοιο νόμο της αγάπης και αλληλεγγύης (ιησούς χριστός) προς κάθε ανθρώπινον ον και την κοινωνία και τον όμοιο νόμο της υπαγωγής του νοός- της ψυχής- της ζωής του στο πνεύμα της αληθείας- τον θεό (σοφία-παράκλητος) και η δια βίου θυσία- αυτοθυσία- αυτοταπείνωση του μέσα απο την υπομονή την σιωπή και την ταπεινή συμπεριφορά- διαβίωση- επιβίωση- συμβίωση του .

Δεν υπάρχουν σχόλια: