Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ο θησαυρός του ανθρώπου

http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2013/04/niptir2.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί- Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται] .
ματθ:6-19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.
λουκ: 12-32 Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 33 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· 34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ = ετυμολογείται εκ των ΘΕΤΩ_θήσω + ΑΥΡΟΣ=(αούρ=φως) Φωτεινός δηλαδή ΘΗΣΑΥΡΟΣ (σε υλικό επίπεδο) ήταν η ΤΟΠΟ-θέτηση πολύτιμων λαμπερών αντικειμένων (πετράδια-χρυσός κλπ) σε ένα ταμείο-σημείο όπου και εθεωρείτο πλέον το ΘΗΣΑΥΡΟφυλάκιον του κατέχοντος τον θησαυρόν.
Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς-λέγει ο χριστός !
τι είναι η γη ;
είναι η ΔΙΣΥΝΘΕΤΗ (καλού-κακού) ΥΛΗ-κόσμος και όλα όσα παράγει-δημιουργεί η φύσις και ο άνθρωπος, δηλαδή υλικά φθαρτά προϊόντα-υλικά φθαρτά όντα .
τι είναι ο ουρανός ;
είναι το ΘΕΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ και όλα όσα αυτός και αυτό το πνεύμα δημιουργούν, δηλαδή αιώνια-υπεραιώνια- εώνια όντα-πνεύματα-υπάρξεις .
η ΓΗ_κόσμος είναι το βασίλειο του κακού- του άρχοντος του κόσμου τούτου-του διαβόλου κατα την κατηγορηματική δήλωση του ιησού χριστού .
ο ΟΥΡΑΝΟΣ είναι το βασίλειο του πνεύματος του θεού (ΔΙΠΟΛΟ ΓΕΝΝΗΤΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ_ ΣΟΦΙΑΣ) ("...γενηθήτω το θέλημα σου ως εν ΟΥΡΑΝΩ και επι της γης...) .
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ-λέγει ο χριστός !
δηλαδή ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ που θα ΕΓΡΑΦΟΥΝ στίς ουράνιες ΔΕΛΤΟΥΣ και θα τα συναντήσετε μετά τον θάνατο σας όπου και θα σας συνοδεύουν ώς μάρτυρες της αλήθειας των έργων της ζωής σας ότι αυτά ήταν εργασμένα κατά θεόν, έργα αλήθειας αγάπης σοφίας ελευθερίας δικαιοσύνης αλληλεγγύης (έργα καλού-καλωσύνης-συγχωρέσεως-αφέσεως-υπομονής-μετανοίας-πίστεως ταπεινοφροσύνης κλπ) . ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ τα οποία θα δημιουργούν καθημερινά ολονέν και περισσότερο το ταμείο των υλικο-διανο-ψυχικό-πνευματικών σας δυνάμεων και τα οποία θα σας ενδυναμώνουν ενισχύουν ισχυροποιούν εμψυχώνουν στηρίζουν υποστηρίζουν στον δύσκολο και ανηφορικό γολγοθά την οδό της σταυρικής θυσίας (νόμος απαρέγκλιτος για κάθε ανθρώπινον ον-εγώ-πνεύμα) .
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν-λέγει ο χριστός !!
εαν ο θησαυρός σας είναι στην γη- κόσμο και τα υλικά αποκτήματα-συμφέροντα-χρήματα-πετράδια-κοσμήματα-οικόπεδα-σπίτια-πλούτη και λούσα-ενδήματα-ανέσεις και κάθε υλικό απόκτημα, εκεί θα είναι και η καρδία σας δηλαδή η ΑΓΑΠΗ-επιθυμία σας και συνεπώς και το κίνητρο σας για να πορευτείτε στην ζωή σας .(τι λέγει η προσευχή προς το άγιον πνεύμα ; βασιλεύς ουράνιε ΠΑΡΑΚΛΗΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ....ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός....δηλαδή ο θησαυρός της αληθινής ζωής και ο ΔΟΤΗΣ του θησαυρού των χαρισμάτων-αρετών είναι ΜΟΝΟΝ το άγιον πνεύμα. τι είναι το πνεύμα ; είναι ΥΠΕΡουσία-πνοή θεού ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΗ-ΑΓΝΗ. τι δίδει-παρέχει το πνεύμα ; δίδει-χαρίζει  ΖΩΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ -ΑΡΕΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΑΘΟΠΟΙΕΣ ΚΛΠ).
τι "είναι" και τι "χαρίζει"σήμερα το κακό στον κόσμο ;
είναι ο ΜΑΜΩΝΑΣ-ο πλούτος, το χρήμα, τα συμφέροντα και η ακατάσχετη τάση-ορμή-άκρατη επιθυμία για φιλοδοξία-φήμη-αυτοπροβολή (εγώ-εμού-εμέ και τανάπαλιν!!). αυτός είναι ο θησαυρός του ΚΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ο πλούτος-τα χρήματα και ο εγωϊσμός του μπροστά στα οποία βιάζει-αδικεί-κλέβει-παραπλανά-ψεύδεται-αυτοπροβάλλεται- θέλει να σώσει τους άλλους μη έχοντας κατορθώσει να σηκώσει τον εαυτό του απο τον βόθρο και την κόπρο της κακίας και της ρυπαρότητος και της πραγματικής-ουσιαστικής ασωτείας! (δηλαδή της απόδειξης της ουσιαστικής-κυριολεκτικής κατάληψης-δέσμευσης του εγώ απο το κακό του κόσμου, την ομοίωση-κακοποίηση του εγώ με το πνεύμα του κακού και του κόσμου-κοσμικοποίηση !) .
σημ: το κακό είναι αυτό τούτο το σκοτοφορικό πνευματικό αρνητικό ον-πνεύμα του κακού, το οποίο λέγεται ότι είναι ο διάβολος-διαβάλλει και ο σατανάς-ο ενάντιος. το κακό είναι (σε σχέση με τον θεό-πνεύμα-ο ων) ο μη ων- το μη ον- το αρνητικό πεπτωκός και έκπτωτο πνεύμα, η αντίθεση- ο αντίλογος- ο καταστροφέας κάθε σχετικής και προσωρινής υπάρξεως-ζωής η οποία έχει δυνατότητα πνευματικής θεοποιήσως-θεώσεως-όπως ο άνθρωπος .
τι είναι σήμερα το καλό στον κόσμο ;
Η ΥΠΟΜΟΝΗ των κακών και του κακού και όλων των δεινών που προέρχονται απο τους σωτήρες και ευεργέτες ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ-πολιτικούς-δημοσιογράφους-δικαστές-παπάδες-δημοσίους τάχα μου λειτουργούς-δαιμονόπληκτους ανθρώπους του πλούτου και του χρήματος !
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ και υπομονή του κόσμου-συγχώρεση του συνανθρώπου-μετάνοια του εαυτού-ταπεινοφροσύνη προς πάντας-πίστις στον θεό : αυτή είναι η ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ-ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ-ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ όπως την δίδαξε ο χριστός και ο παράκλητος και όχι όπως την παραποίησαν οι παπάδες βάζοντας μέσα διδαχές αλλότριες τάχα μου πατέρων τάχα μου φωτισμένων πατριαρχών παχούμιων εφραίμιων και τρέχα γύρευε. Η ΗΘΙΚΟ_ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ του εγώ (το οποίο εγώ είναι η πνευματική οντότης ανθρώπινον ον-πνεύμα) σε αγάπη-σοφία θεού : αυτός είναι Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ο οποίος απο-θησαυρίζεται ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΘΥΣΙΑ-ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ-ΑΥΤΟΤΑΠΕΙΝΩΣΗ) .
όταν όλα θα ανήκουν σε όλους ισότιμα ισάξια ισόμοιρα ποιός θα νοιάζεται να κλέψει ή να αδικήσει ή να φοβάται για την επιβίωση του ; και αφού κανείς δεν θα αδικεί και δεν θα κλέβει και δεν θα φοβάται για την επιβίωση του αυτή η συνθήκη δεν θα καταλήξει στην εγκαθίδρυση-εγκατάσταση οριστικά και παντού μόνον του καλού στον κόσμο ;
ο θησαυρός του καλού ανθρώπου είναι η αρετή-το καλόν και η αλήθεια της οδού και της ζωής την οποία θα πρέπει να επιλέξει θεληματικά και να ζήσει και επιτελέσει ενόσω ζει στον κόσμο. αποτέλεσμα η πνευματική θέωση.  αντίθετα ο θησαυρός του κακού ανθρώπου είναι αυτό που προσωρινά και πλανερά-ψευδαισιακά τον παραμυθιάζει με τον πλούτο το χρήμα και ως εξ αυτών με την ηδονή και τα υλικά αγαθά και νοητικά γνωσιολογικά κοσμικά σχήματα και τεχνολογικά μηχανολογικά επιστημονικά ειτεύγματα . αποτέλεσμα η πνευματική απώλεια !
να γιατί είπε :Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον ! (καταλάβατε αρνιά;!!)
και πάλι είπε το δυσκολονόητο : πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην
απλά γιατί αυτό έκανε και εκείνος- "υποδειγμα γαρ εδωκα υμιν ινα καθως εγω εποιησα υμιν και υμεις ποιητε" .

Δεν υπάρχουν σχόλια: