Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

οι αλυσίδες του ανθρώπου 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται].

οι αλυσίδες του ανθρώπου
αλυσίδα 1η :
Αθεϊα
αλυσίδα 2η : Υλισμός
αλυσίδα 3η : Τεχνικός Πολιτισμός 

 
Υλισμός : ( ευμάρεια-ευδαιμονισμός)


ο υλισμός (σε όλες του τις φάσεις-προσεγγίσεις) ως θεωρία συνδέθηκε εξ αρχής με την Αθεϊα δηλαδή την άρνηση του ενός υπερβατικού δημιουργού που δημιούργησε την ύλη, το σύμπαν-τον κόσμο-γη (που αυτό πρεσβεύει η θεωρία του ιδεαλισμού η οποία συνδέθηκε με την θρησκεία αλλά πηγάζει απο τις Φιλοσοφικές ιδέες του Πλάτωνα περι νοητών όντων, ηθικής και μίας υπέρτατης ιδέας-αλήθειας κορυφής όλων των ιδεών: την Ιδέα του Αγαθού η οποία κατανοείται απο τον άνθρωπο ώς αλήθεια-δικαιοσύνη- ομορφιά). ο υλισμός θέλει να αγνοεί το πνεύμα και τον ως εξαυτού προωρισμό του ανθρώπου ο οποίος είναι πνευματικός και αρκείται σε μια έμπρακτη θεοποίηση της ύλης (τι ειρωνεία αρνείται τον θεό και θεοποιεί την ύλη και το εγώ του!!) και των προϊόντων-παραγώγων της με σκοπό την υλική ευμάρεια τον υλιστικό ευδαιμονισμό-καλοπέραση αλλά και την ανάπτυξη του ως υλικό ον και μονο διαμέσου της ύλης και του υλιστικού εξελικτικού πολιτισμού-που είναι ο τεχνικός-μηχανικός "πολιτισμός" .

η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι πιστεύοντες στον θεό ή σε θεούς ή μη πιστεύοντες στον θεό ή ανώτερο πνεύμα που δημιούργησε τον κόσμο, είτε ακόμη όταν το λένε είτε όταν δεν το λένε είτε όταν το αποκρύβουν είτε όταν υποκρίνονται κλπ  είναι ΥΛΙΣΤΕΣ, περισσότερον ή ολιγώτερον και ο λόγος-αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι (στο σύνολο της ανθρωπότητας μας) έχουμε εγκαταλείψει ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ τόσο την ΗΘΙΚΗ όσο και την ΑΓΑΠΗ-ΦΙΛΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αλλά και σε ότι αφορά την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και της ΣΟΦΙΑΣ των ΑΡΕΤΩΝ που απορρέουν απο αυτήν την αλήθεια .

με άλλα λόγια αντικαταστήσαμε-υποκαταστήσαμε:
  • την ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ-ΘΕΟΥ με την απόκτηση χρημάτων και αγοράς υλικών αγαθών (δηλαδή με την λατρεία του χρήματος και του θεού Μαμωνά για την δική μας και μόνον εγωϊστική καλοπέραση-ευτυχία-επιτυχία)
  • την ΗΘΙΚΗ με το ατομικό-ιδιοτελές συμφέρον.
  • την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ με την βία και την αδικία και τον χρηματισμό των εχόντων εξουσία (δικαστές-πολιτικοί κλπ) για την υποστήριξη των δικών μας συμφερόντων.
  • την ΑΓΑΠΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με την τάχα μου ελεημοσύνη των ισχυρών υπέρ των αδυνάτων πτωχών και τα τάχα μου μη κερδοσκοπικά σωματεία που προσφέρουν εθελοντική εργασία-βοήθεια σε απόρους- έχοντες ανάγκη-αστέχους- ασθενείς κλπ και την τάχα μου ελεήμονο φιλανθρωπία και αλληλεγγύη της κατεστημένης εκκλησίας (των ιερέων και λειτουργών του χριστού και του αγίου πνεύματος!!!!).
  • τον ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ για την πίστη προς τον ένα θεό (αλήθεια) και για την αποφυγή του φόνου-κλοπής-ψευδομαρτυρίας-μοιχείας-λατρεία ειδώλων κλπ τα αντικαταστήσαμε με την αθεϊα-υλισμό-ευδαιμονισμό-αδιαφορία για τον πλησίον-ατομικό συμφέρον-ψεύδη-κλοπές- και όλα όσα απαγορεύει ο νόμος τα νομιμοποιήσαμε-δια νόμων και θεωρούμε όλους όσους τηρούν τον νόμο και τις εντολές του θεού, μαλάκες-ξεπερασμένους-παλαιομοδίτες-βλαμένους-out - κλπ. (σημ: η μοναδική χώρα στον κόσμο που νομιμοποίησε το ψεύδος -κλοπή- ανευθυνότητα-ατιμωρησία είναι η ελλάδα των σημερινών δικαστών-πολιτικών-δημοσίων λειτουργών-παπάδων ...και των κουγιάκ !)
Βεβαίως όσοι εκ πεποιθήσεως-αντιλήψεων είναι άθεοι και θέλουν να είναι υλιστές και ευδαιμονιστές, αυτό που μπορεί να τους προσάψει κανείς είναι ότι είναι ΕΝΤΙΜΟΙ ΣΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ-αυτό και κάνουν, άλλο το ότι είναι ΠΑΡΑ-ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ απο το μέσα και έξω τους κακό-πνεύμα .

Οι άλλοι οι πιστεύοντες ; οι ένθεοι ; οι θεούσοι ; οι χριστιανοί-μουσουλμάνοι-εβραίοι-βουδιστές-λαμαϊστές και οι ανήκοντες σε άπειρες θρησκείες-λατρείες-οργανώσεις-αιρέσεις και λοιπες θρησκευτικές-φιλοσοφικές ομάδες ; (υπερβαίνει το 90% των ανθρώπων παγκοσμίως που δηλώνουν ότι πιστεύουν στον θεό)
αυτοί πιστεύουν στον ένα και μοναδικό θεό και συνεπώς πιστεύουν ότι όλοι είμαστε παιδιά του ενός θεού-δημιουργού ; γιατί τόση πλάνη τόση αδικία τόσες ανισότητες παγκοσίως ; γιατί τόσοι πόλεμοι τόση βία τόσος πόνος αφού το σύνολο τουλάχιστων των κυβερνώντων δηλώνουν ένθεοι-πιστοί λάτρεις ενός θεού αγαθού-καλού-αληθινού ;

Είναι λοιπόν φανερό ότι κάτι άλλο συμβαίνει στους ανθρώπους ένθεους και μη ένθεους υλιστές και μη υλιστές έχοντες και μη έχοντες πλούσιους και φτωχούς !

Αποκ. 13:11 Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης,και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων.

το θηρίον-κακό πνεύμα αναβαίνει απο την γη διότι βασίζεται στην ανθρώπινη προσπάθεια και εργατικότητα και έχει 2 κερατα α) ΥΛΙΣΜΟΣ-υλοκρατία β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-τεχνοκρατία
...................


Αποκ. 13:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.


η εικόνα του θηρίου είναι-περιλαμβάνεται στο τρίλεξο : ΣΥΜΦΕΡΟΝ- ΧΡΗΜΑ- ΠΡΟΒΟΛΗ (ατομικό συμφέρον-απόκτηση χρημάτων-φιλόδοξη αυτοπροβολή)

Αποκ. 13:16 Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών,
Αποκ. 13:17 και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.
Αποκ. 13:18 Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς'.


Ο αριθμός ΧΞς' =600+60+6=666

η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός 6 είναι ο αριθμός της τελειότητας (ο πρώτος) εδω όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο συγκεκριμένος 666 είναι όχι ο θετικός=+666 αλλά ο αρνητικός= -666 δηλαδή Η ΑΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ σε πνεύμα-6 σε ψυχή-6 και σε σώμα-6.(1-Χρήμα-2-Ξυμφέρον-3-ΣΤρεβλότης= 1-επιδίωξη απόκτησης χρημάτων- 2-επιδίωξη ιδιοτελούς-ατομικού συμφέροντος- 3-λόγω της επιδιωκώμενης απόκτησης δόξας-φήμης-αυτοπροβολής επέρχεται στρέβλωση-στρεβλότης νου-διανοίας-αντίληψης)

η τελειότητα στο τέλειο πνεύμα είναι-λέγεται ΕΝΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΣ (ισχύς-αλήθεια)
η τελειότητα στην τέλεια ψυχή είναι-λέγεται ΑΡΜΟΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ (εσωτερική γαλήνη-παρότι εξωτερικά μπορεί να υπάρχει ταραχή-βία κλπ)
η τελειότητα στην τέλεια (διανοητικό) υλική συμπεριφορά είναι-λέγεται ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (μέτρον-λογική-σωφροσύνη)

η πνευματική ατέλεια= στον κυριολεκτικά άθεο-υλιστή άνθρωπο: η άρνηση-διαχωρισμός απο τους άλλους αλλά και απο το μέσα του πνεύμα του καλού
η ψυχική ατέλεια= στον κυριολεκτικά άθεο-υλιστή άνθρωπο: η εσωτερική και εξωτερική δυσαρμονία με τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον είτε αυτό φαίνεται είτε αποκρύβεται επιμελώς .
η υλοδιανοητική ατέλεια= στον κυριολεκτικά άθεο-υλιστή άνθρωπο: η πλήρης σύγχυση ιδεών-εννοιών-κατανοήσεων-αξιών-επιλογών-αποφάσεων-πράξεων και η μόνιμη διάπραξη λαθών-ασύμμετρων και παράλογων πράξεων-συμπεριφορών .

με ενδιαφέρει εμένα αν οι άλλοι λένε ότι πιστεύουν ή ότι δεν πιστεύουν ; μήπως εγώ ο πιστός αποδεικνύομαι δια των πράξεων μου άθεος και υλιστής ; ποιο είναι το μέτρο-η απόδειξη ότι είμαι ένθεος και πνευματοκρατής- όχι υλιστής ;
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
α-γάπη στην ψυχή
(αγαπάτε αλλήλους)
υ-παγωγή στη νόηση
(υπαγωγή νοός πνεύματι)
τ-απείνωση στο εγώ
(χαμηλώνω-εξαφανίζομαι)
ο-φειλή στη συνείδηση
(οφειλέτης πάντων κατα πάντα)
γ-νώμονα στη θέληση
(σε αντίθετη περίπτωση γίνομαι εκκρεμές)
ν-ουνέχεια στις σκέψεις
(σοφία-διάκριση καλού-διαχωρισμός κακού)
ω-ραιότητα στις πράξεις
(συμμετρία-ισορροπία)
σ-ωφροσύνη στις επιθυμίες
(υπομονή-εγκράτεια-σιωπή)
ί-σχύ-δύναμη στον λόγο
(ο λόγος δημιουργεί ή καταστρέφει)
α-λήθεια στο πνεύμα
(αλήθεια είναι ο θεός-η αγάπη-σωφία) 
πέρας Β' μέλους 

Δεν υπάρχουν σχόλια: