Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Πανόραμα Ιαχής

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

παρακαταθήκη ιστολογίου

 ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: