Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

ΠεμπτΟυσία-2

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2009/12/%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%91-%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%972.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]η αλήθεια είναι ο Θεός η αγάπη+σοφία
η αλήθεια για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ομοιάσει προς τον δημιουργό του είναι πενταπλή: 
(σωφία)
Πίστις
Συγχωρητικότης
Ταπεινοφροσύνη
Μετάνοια
Υπομονή
 (αγάπη)
ο Λόγος Χριστός Ιησούς:
Λόγος=ο θεός-Η ΑΓΑΠΗ-αλήθεια=ο ων
Χριστός=η προβολή του θεού λόγου=ο ουρανός
Ιησούς=η δημιουργία του χριστού=η γη

η εντολή της Αγαπης του Λόγου προς την ανθρωπότητα της Γης : "Αγαπάτε Αλλήλους" και "Αγαπάτε τους εχθρούς υμών" : αυτή υπήρξε η εντολή και ο νόμος της Β' διαθήκης-εποχής, με επιπλέον χαρη την δυνατότητα του ανθρώπου-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ να μπορεί να απευθύνεται κατευθείαν στον ιησού χριστό-θείο λόγο και να λαμβάνει βίωματικά την χάρη και αλήθεια και το χρίσμα της αγάπης (να μπορεί να γίνεται ακόλουθος της αγάπης του λόγου-ιησού χριστού).

ο Θείος Ερως είναι Πνευματικός και απευθύνεται προς την αλήθεια-τον ίδιο τον θεό, τον Λόγο_Αγάπη_Φως και το Αγιο Πνεύμα_ Σοφία_Πύρ.

Λόγος=ιησούς χριστός-η αγάπη
Αγιον Πνεύμα=παράκλητος-η σωφία

όλα στον θεό και τον Ουρανό λειτουργούν και εκφράζουν την Ιεραρχημένη Τάξη δηλαδή το ΕΝ- την πνευματική ενότητα. Αυτή ακριβώς η ενότητα είναι και το ζητούμενο για τον άνθρωπο(όντα) και τον κόσμο(γη-κοσμικό σύμπαν) και αυτό εξαιτίας του κακού στον κόσμο το οποίο είναι το χαος-σκότος και η αντίθεση-διαίρεση-αντίδραση. Το κακό-πνεύμα του κακού κυριαρχεί στον κόσμο μας-την γη όπου είναι και το βασίλειο του και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ειδικά γιαυτό τον σκοπό: να καταργήσει το κακό-πνεύμα και να επιβάλει θετικά και δημιουργικά το καλό-πνεύμα δηλαδή να καταφέρει να δημιουργήσει στην γη το βασίλειο του θεού όπως ακριβώς είναι και ο ουρανός-πνευματικός κόσμος.

ΣΤΕΡΕΩΜΑ-ΟΥΡΑΝΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ=πνευματικός κόσμος(αμιγής κακού)
ΟΥΡΑΝΟΣ- ΑΙΘΗΡ=δισύνθετος καλού κακού(κυριαρχεί το καλόν)
ΚΟΣΜΟΣ-ΥΛΗ-γη=δισύνθετος καλού-κακού(κυριαρχεί το κακόν)


ο θείος έρωτας δεν είναι ούτε υλικό-διανοητικός ούτε σαρκικός ούτε ιδιοτελής-συμφεροντολογικός ούτε ευδαιμονιστικός-κοιλιόδουλος ούτε κοσμικός ούτε διασκεδαστικός ούτε των επιθυμιών του κόσμου-υλικών αποκτημάτων ούτε γευστικός-απολαυτικός ούτε ούτε ούτε έχει σχέση με την αγορά τα χρήματα τα ανταλλάγματα τους γάμους και τα λουλούδια και τους πολυελαίους.

ο θείος έρως είναι αληθής-πνευματικός-ηθικός και ΥΠΕΡβατικός
ο θείος έρως είναι Διπολικός σοφός και αγαπών-λατρεύων την αλήθεια
ο θείος έρως είναι ιερόν πάθος-ορμή και ιερή ερω-μανία και ιερή έκστασις δύο κεχρισμένων εκλεκτών (ή και ομίλου ιερομυστών) οι οποίοι είναι φορείς της αλήθειας και πνευματοφόροι και αιωνίως αγαπημένοι και συνενωμένοι σε αλήθεια και χαρη-σωφία θεού.

ο ερών και η ερώμενη
είναι πνευματικοί αρρενοθήλεις
είναι το άρρεν ο ιησούς-φορέας της αγάπης (θηλεία φύση)
είναι το θήλυ η μαρία-φορέας της σωφίας (αρσενική φύση) κλπ.
ο ερών και η ερώμενη
βρίσκονται εξακολουθητικά σε πνευματική ιερογαμία-ένωση δηλαδή σε χώρηση του απείρου στο αιώνιο και τανάπαλιν, σε είσδηση της σοφίας στην αγάπη και τανάπαλιν () σε αμοιβαία ανταλλαγή και συνεισφορά των αρετών τους με σκοπό την υπηρέτηση του πεπρωμένου έργου που δεν είναι άλλο απο την επιστροφή του ασώτου πνεύματος μετουσιωμένου σε καλον και αποκατάσταση του στον θεό-πατέρα (η ένωση-δεσμός τους συνεργεί στην δημιουργία συνθηκών-κλίματος ηθικο-πνευματικού στον κόσμο- βοήθεια ψυχών που πάσχουν- διάχυση πνεύματος-αγάπης-σωφίας στον κόσμο- ενίσχυση των απεσταλμένων και εντεταλμένων του ουρανού και του θεού στον κόσμο κλπ).

σημ: ουδεμία σχέση έχουν όλες αυτές οι λεγόμενες "ιερές παραδόσεις" που αναφέρονται στον ιησού και την τεκνογονία τους, με την πνευματική σχέση του ιησού με την μαγδαληνή όπως ουδεμία σχέση έχει το "ιερό δισκοπότηρο" με ένα υλικό δισκοπότηρο το οποίο ο ιησούς κέρασε με οίνο τους μαθητές του-μη εξαιρουμένου και του ιούδα.

ο ιησούς χριστός δεν είναι ούτε ο ιστορικός ιησούς- ο οποίος πέθανε πάνω στον σταυρό, ούτε οι άπειρες απεικονήσεις και εικόνες-αγάλματα του ούτε το τι έχει ως βίωμα κάθε άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι είδε-άκουσε-άγγιξε-έζησε-αισθάνθηκε-συνέλαβε-κατανόησε κλπ απο την σεπτή οντότητα του ιησού. 

ο ιησούς χριστός είναι η προβολή του θεού λόγου ως χριστού και η προβεβλημένη-ενσαρκωμένη προσωπικότητα-οντότητα του χριστού στον κόσμο ως ανθρώπινον ον ιησούς, με άλλα λόγια ο ιησούς χριστός είναι το πνεύμα του λόγου και η αγάπη του λόγου και η Β' διαθήκη-αλήθεια του θεού στον κόσμο και την τριπλή δημιουργία.

ο ιησούς χριστός είναι πνεύμα-το πνεύμα της αγάπης του λόγου, συνεπώς δεν έχει καμία σχέση με ύλη και υλικές αποτυπώσεις ή υλική σάρκα-σώμα ή ακόμη με κάποιο διανοητικό ή ψυχικό ον στον ουρανό ή την γη. Ακριβώς το ίδιο-όμοιο είναι και η Παναγία και η Μαρία Μαγδαληνή αλλά και όλα τα πνεύματα των μαθητών του καθώς και τα 12_12 τάγματα των πνευμάτων του ουρανού.

ΛΟΓΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ο λόγος του θεού=Η ΑΓΑΠΗ

ΙΗΣΟΥΣ=ο λόγος του ανθρώπου=Η ΗΘΙΚΗ
ΙΗΣΟΥΣ_ΧΡΙΣΤΟΣ=ο υιός του θεού_ο υιός του ανθρώπου

ΙΗΣΟΥΣ_ΧΡΙΣΤΟΣ=θεάνθρωπος_ανθρωπόθεος

ΙΗΣΟΥΣ_ΧΡΙΣΤΟΣ=θεός_άνθρωπος
ΑΔΑΜ(αδάμ_εύα)=ΑΝΘΡΩΠΟΣ_ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 

το ιερό δισκοπότηρο, είναι Η Α-Γ-Α-Π-Η=(αναδιατάσσεται σε) "Η ΠΑΓΑ" και "ΠΗΓΗ ΑΑ" η οποία είναι η πηγή η αναβλύζουσα αρετές και ευλογία-χάρη θεού και δύναμη ιαματική και δώρα θεού και φως ανέσπερον και Α-γάπη_Α-λληλεγγύη). Αυτό το ΙΕΡΟ δισκοπότηρο που είναι ατομικό, αφορά τον κάθε άνθρωπο ο οποίος με τις πράξεις-έργα-ενέργεις-συναισθήματα-σκέψεις κλπ μπορεί να τύχει κεράσματος απο την ίδια την αγάπη, δηλαδή να λάβη αυτό που χρειάζεται ατομικά και όσο χρειάζεται-ένα θεϊκό ποτήρι προς επιτέλεση του έργου της αποστολής-πεπρωμένου του.

η φιλία θεού (φιλόθεος-θεόφιλος)
και η αγάπη-αλληλεγγύη (ο αγαπών είναι αγαπημένος του θεού και ο σοφός ανάμεσα στους ανθρώπους και ο αλληλέγγυος των ανθρώπων είναι ο ακόλουθος του χριστού και ο συνεργάτης του θεού)

Ιωάν. 15:9-16 καθως ηγαπησε με ο πατηρ καγω ηγαπησα υμας μεινατε εν τη αγαπη τη εμη. εαν τας εντολας μου τηρησητε μενειτε εν τη αγαπη μου καθως εγω τας εντολας του πατρος μου τετηρηκα και μενω αυτου εν τη αγαπη. ταυτα λελαληκα υμιν ινα η χαρα η εμη εν υμιν μεινη και η χαρα υμων πληρωθη. αυτη εστιν η εντολη η εμη ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υμας. μειζονα ταυτης αγαπην ουδεις εχει ινα τις την ψυχην αυτου θη υπερ των φιλων αυτου. υμεις φιλοι μου εστε εαν ποιητε οσα εγω εντελλομαι υμιν. ουκετι υμας λεγω δουλους οτι ο δουλος ουκ οιδε τι ποιει αυτου ο κυριος υμας δε ειρηκα φιλους οτι παντα α ηκουσα παρα του πατρος μου εγνωρισα υμιν. ουχ υμεις με εξελεξασθε αλλ εγω εξελεξαμην υμας και εθηκα υμας ινα υμεις υπαγητε και καρπον φερητε και ο καρπος υμων μενη ινα ο τι αν αιτησητε τον πατερα εν τω ονοματι μου δω υμιν.

"πάντων κτημάτων κράτιστόν ἐστι φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός"(Σωκράτης)

 και ο Πυθαγόρας ερωτώμενος: "τις φίλος;" απάντησε: "ο έτερος εγώ"
ο δε Αριστοτέλης θεωρούσε την φιλία "μία Ψυχή σε δύο σώματα"

σαφήνεια=Σοφόν το σαφές (Η σαφήνεια είναι σοφία). Η σαφήνεια είναι ευκρίνεια-ενάργεια-καθαρότητα-διάυγεια-απόλυτη συγκεκριμενοποίηση.

ο σαφής και αγαθός φίλος=είναι ο ειλικρινής-αληθινός και καλός-αγαθός φίλος δηλαδή ο σοφός και καλός άνθρωπος, ο τέλειος-πιστός άνθρωπος-φίλος .

σύμφωνα με τον Θεομύστη Εμπεδοκλή: Δύο είναι οι κυρίαρχες και αντίθετες δυνάμεις στο σύμπαν: η φιλότης=φιλία-αρμονία-συνεκτικότης-έλξις-τάση συνένωσης και το Νείκος=η εναντίωση-εχθρότητα-η τάση απώθησης και διάλυσης-διάσπασης των πάντων.

Φιλότης=το καλόν-η αγάπη-ειρήνη= η Φιλία δύναμις-φώς
Νείκος=το κακόν-η εχθρότητα-βία= η Εναντιωτική δύναμις-σκότος

ο Φίλος άνθρωπος=καλός-δοτικός-άδολος-ηθικός-βοηθός-έμπιστος
ο φίλος θεού=αγαθός-παροχικός-εκλεκτός-σοφός-πιστός-αληθινός

η αλληλεγγύη= η άλυσος των φίλων και αδελφών ανθρώπων
η αλληλεγγύη= η δίδυμη αδελφή της αγάπης
η αλληλεγγύη= η αμοιβαιότης των ανθρώπων της αγάπης και η έμπρακτη αδελφοσύνη και συμπαθής ελεημοσύνη προς κάθε πάσχουσα ύπαρξη, σε όλες τις βαθμίδες της φυσικής και ανθρώπινης εξέλιξης-ανέλιξης.

ο αλληλέγγυος άνθρωπος=ο κρίκος-ένας κρίκος της αδιάσπαστης-αρραγούς οικουμενικής αλύσου των αρετών της ανθρωπότητος. ένας άνθρωπος ισάγγελος στον κόσμο-γη-κοινωνία ο οποίος καλύπτει με τις πτέρυγες του κάθε ανάγκη που συναντάει, φανερά ή αφανώς, εξωτερικά ή εσωτερικά, δια του λόγου ή της σιωπής του, με το έργο-υπηρεσία του ή την προσευχή του, ένας καλός και έχων σοφία άνθρωπος .

ο λόγος θεός-ο λόγος του θεού
ο λόγος άνθρωπος-ο λόγος του ανθρώπου

Ιωάν. 1:1-14 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν. εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων. και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν...... ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον. εν τω κοσμω ην και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω. εις τα ιδια ηλθε και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον. οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου. οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος ουδε εκ θεληματος ανδρος αλλ εκ θεου εγεννηθησαν. και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας .
 
Ιωάν. 14:23-24 απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω εαν τις αγαπα με τον λογον μου τηρησει και ο πατηρ μου αγαπησει αυτον και προς αυτον ελευσομεθα και μονην παρ αυτω ποιησομεν. ο μη αγαπων με τους λογους μου ου τηρει και ο λογος ον ακουετε ουκ εστιν εμος αλλα του πεμψαντος με πατρος .


Ιωάν. 11:38-44 ιησους ουν παλιν εμβριμωμενος εν εαυτω ερχεται εις το μνημειον ην δε σπηλαιον και λιθος επεκειτο επ αυτω. λεγει ο ιησους αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τεθνηκοτος μαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος γαρ εστι. λεγει αυτη ο ιησους ουκ ειπον σοι οτι εαν πιστευσης οψει την δοξαν του θεου; .ηραν ουν τον λιθον ου ην ο τεθνηκως κειμενος ο δε ιησους ηρε τους οφθαλμους ανω και ειπε πατερ ευχαριστω σοι οτι ηκουσας μου. εγω δε ηδειν οτι παντοτε μου ακουεις αλλα δια τον οχλον τον περιεστωτα ειπον ινα πιστευσωσιν οτι συ με απεστειλας. και ταυτα ειπων φωνη μεγαλη εκραυγασε λαζαρε δευρο εξω. και εξηλθεν ο τεθνηκως δεδεμενος τους ποδας και τας χειρας κειριαις και η οψις αυτου σουδαριω περιεδεδετο λεγει αυτοις ο ιησους λυσατε αυτον και αφετε υπαγειν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: