Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

ΠεμπτΟυσία


[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Ι
Ι
ΑΔΑΜ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ------ΑΛΗΘΕΙΑ------ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ
Ι
 Ι 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΔΑΜ-ΛΑΖΑΡΟΣ=ΜΙΑ ΑΛ
Μία ΑΛ ή θεια
ΜΑΙΑ Λ=μύησις-μήτηρ ΑΛήθεια
μαία=αίμα

ΕΡΩΣ ΘΕΙΟΣ
Ι
Ι
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-------Ο ΛΟΓΟΣ---------ΦΙΛΙΑ ΘΕΟΥ
                                ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Ι
Ι
ΑΓΑΠΗ ΠΡΩΤΗ
(ιερόν ΠΑΘΟΣ)

Αγάπη-Αλληλεγγύη-ΛΟΓΟΣ-Φιλία-Ερως=Α-Λ-Ε-Φ-Α
Ε ΑΛΦΑ= 5Α= ΕΦΑ ΑΛ
1-Αγιος
2-Αγαθός 3-Αγνός
4-Αγάπη 5-Αλληλεγγύη
ο ακτινοβόλος αστήρ-ο πρωϊνός
άλεφα=άλφα
αλφάνω=πλουταίνω-αποκτώ πλούτο

ΕΦΑ=είπεν λόγον
ΑΛ=αλήθεια-άλφα 

ΑΛ ΕΦΑ= η αλήθεια είπεν λόγον
ΕΦΑ ΑΛ= είπεν-ομίλησε ο ΑΛ-εφα=ο αλφα=ο πρώτος
έφα-είπεν-ομίλησε η ΑΛ-ή θεια κλπ.

αλ-φα=1=μονάς
αλ-ήθεια=1=μονάς
μονάς=ενιαία-δυαδική-τριαδική μονάς

ΛΟΓΟΣ-ΘΕΟΣ
Ι
Ι
ΘΕΛΗΣΗ-----
ΙΗΣ ΧΡ------ΦΩΣ
          πνεύματος                         εξ ανατολών     
Ι
Ι
ΑΓΑΠΗ-θεά

Δεν υπάρχουν σχόλια: